Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketinq öz dilimizdə

1,596 views

Published on

Zərifə Əliyeva adına liseydə şagirdlərə marketinq haqqında sadə dildə bildiklərimizi izah edən təqdimat

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marketinq öz dilimizdə

 1. 1. Rafiq V liyevə www.facemark.tv www.facemark.az www.facebook.com/hunaltay @hunaltay hunaltay hunaltay@gmail.com www.marketermeherrem.com
 2. 2. “Marketinq M kt bd nə ə ə Başlayır “
 3. 3. 1. Marketinq n dir?ə 2. Niy biz lazımdır?ə ə 3. Hansı növl ri var?ə
 4. 4. Marketinq n dir?ə M qs d PUL qazanmaqdırə ə
 5. 5. Marketinq n dir?ə Amma AL-VER deyil !!!
 6. 6. Marketinq n dir?ə Alış-veriş etmə s b bimizdirə ə
 7. 7. Marketinq n dir?ə Müşt riy h mişə ə ə ə gülüms m dirə ə
 8. 8. Marketinq n dir?ə Müşt riy yüks k xidm tə ə ə ə dem kdirə
 9. 9. Marketinq n dir?ə Bir sözl ,ə Müşt riə H mişə ə Haqlıdır.
 10. 10. Niy bizə ə lazımdır ?
 11. 11. Niy biz lazımdır ?ə ə Müşt rini özün ç km k, c lbə ə ə ə ə etm k üçünə
 12. 12. Niy biz lazımdır ?ə ə Seçim az Müşt ri çoxə Seçim çox Müşt ri azə
 13. 13. Hansı növl ri var?ə
 14. 14. Hansı növl ri var?ə
 15. 15. Hansı növl ri var?ə M kt bd oxuduğumuz f nl rə ə ə ə ə g l c k marketinq karyeramızda nec rol oynaya bil r ?ə ə ə ə ə
 16. 16. Hansı növl ri var?ə Tarix R sm, cizgiə PR (İctimaiyy tlə ə laq l r )ə ə ə Qrafist, art direktor
 17. 17. Hansı növl ri var?ə Ana dili, d biyyatƏ ə Riyaziyyat KOPİRAYTER Reklam agentliyi, media plan
 18. 18. Hansı növl ri var?ə Aktiv, t şkilatçısınız?ə Tez ünsiyy t qurursunuz ?ə (psixologiya) Event Menecer Müşt ri Xidm tl riə ə ə (Call-Center)
 19. 19. Hansı növl ri var?ə Xarici dill rə Fizika, kimya, biologiya, zoologiya Brend menecer Professional satış
 20. 20. Hansı növl ri var?ə g r heç n il f rql n bilmirsinizs ,Ə ə ə ə ə ə ə ə adiliyinizi d f rqlilik kimi göst rm k özü –ə ə ə ə MARKETİNQDİR
 21. 21. Hansı növl ri var?ə Diqq tl dinl diyinizə ə ə üçün t ş kkürl r !!!ə ə ə

×