Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing AIR presentation / Azerbaijani

1,534 views

Published on

Marketing AIR - We Share

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marketing AIR presentation / Azerbaijani

 1. 1. PRAKTIK MARKETINQ HAZIRLIĞI PROQRAMI
 2. 2. PRAKTIK MARKETINQ SEMINARI NƏDİR?1. Orta və kiçik sahibkarlar, menecerlər, gənc mütəxəssislər, marketinqin praktiki əsasları ilə maraqlananlar üçün Steinbeis Global Universitetitinin xüsusi menecer hazırlığı Proqramı;2. Marketinqdə olan qlobal trendlərin Azərbaycan şəratində işləmə prinsipləri və real adaptasiya təcrübələrinin öyrənilməsi;3. Ölkənin aparıcı şirkətlərində Marketinqin təşkili prinsipləri ilə tanışlıq, marketinq sahəsində işləyən ekspertlərlə əlaqələrin qurulması;4. Şirkətinizə aid problemlərin real sektor misalları ilə müqayəsəli təhlili və həlli konsepsiyasının hazırlanması;5. Fərdi marketinq biliklərinizin artırılması.
 3. 3. PROQRAMIN MƏQSƏDİ və PRİNSİPLƏRİBütün məşğələlər bir-biri ilə əlaqəli formadadır və əsasməqsəd dinləyicilərin praktiki marketinq bilikləriniartırmaqdır. Bu məqsədə çatmaq üçün proqram 3 ana prinsipüzərində qurulmuşdur: 1. Real misallar, biznes keyslər; 2. Beynəlxalq təcrübənin adaptasiyası; 3. İnnovativ marketinq.
 4. 4. KİMLƏR ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞDUR?Proqram Azərbaycan biznes mühitində marketinqləmaraqlanan şəxslər üçün, daha konkret desək: - yerli şirkətlərdə işləyən menecerlər; - marketinq mütəxəsissləri; - gələcək karyerasını marketinqlə qurmaq istəyənşəxslər üçün faydalıdır..
 5. 5. ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏR1. Azərbaycan biznesindən keyslər. Proqramda bütünməşğələlərdə olan keyslər yerli marketinq nümunələriəsasında təşkil edilir.2. Bəynalxaql tədris proqramı. Proqramın nəzəri hissəsiSteinbeis Global Univetsitetinin (Almaniya) marketinqmeneceri hazırlığı metodu əsasında həyata keçirilir.3. Fərdi yanaşma. Bütün dinləyicilər sonda fərdi marketinqmövzusu üzrə diplom işi hazırlayıb təqdim edirlər.4. Ekspertlərlə tanışlıq. Təlimçilər marketinq sahəsindəuzun müddət işləmiş ekspertlərdir.
 6. 6. TƏDRİS KONSEPSİYASITədris təcrübə əsaslı öyrənmək (Action Based Learning)konsepsiyası əsasında yerli biznes keyslər və SteinbeisUniversitetinin xüsusi metodikası ilə aparılır.Əsas xüsusiyyətlər: - Modullu təhsil; - İnnovativ marketinq nəzəriyyəsi; - Biznes keyslər; - Strateji marketinq, brend idarəetmə və müasir marketinq kommunikasiyalarının əsaslı tədrisi.
 7. 7. PROQRAMIN MƏZMUNUProqramda 3 əsas marketinq istiqaməti üzərində tədris təşkiledilir.1. Strateji marketinq. Yerli şirkətlərdə marketinq strategiyasının hazırlanması ardıcıllığı və prinsipləri.2. Brend idarəetmə. Beynəlxaq brendlərin təcrübəsi təhlil edilir, milli brendinqin əsas istiqamətləri tədris edilir.3. Marketinq kommunikasiyaları. İnnovativ marketinq alətləri təhlil edilir və yeni medyalar, kommunikasiya- miksi, müştəri davranışları müzakirə əsasında keyslərlə tədris edilir.
 8. 8. TəlimçilərAnar BayramovAzərb. Dövlət İqtisadUniversitetini bitirmişdir (magistrdərəcəsi). Biznes, marketinq,menecment sahəsində 8 illik iştəcrübəsi var. HazırdaMODERNITURE mebelşirkətində Baş Menecer Müavinidir.“Biznes və Menecmentin Əsasları”kitabının müəllifidir.
 9. 9. Təlimçilərİlkin ManafovPhD of Marketing (iqtisad elmlərinamizədi).Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna,Kazaxstan, Türkiyyə və s. ölkələrdə 8 ildənçox marketinq sahəsində iş təcrübəsinəmalikdir və DAAD stipendiyası qalibidir.Google, Siemens, XXXLutz və s.beynəlxalq şirkətlərdə ixtisas artırmakurslarında olmuş, Marketinq üzrə 20-dənçox elmi məqalənin müəllifidir. Hal-hazırdabiznes konsultant və post-sovet ölkələrininən böyük mebel şirkəti olan EMBAWOOD--un Marketinq Direktorudur.
 10. 10. Təlimçilər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini Marketinq (magistr) və Anadolu Universitetini PR ixtisası üzrə bitirib. Marketinq sahəsində 5 ildən artıq iş təcrübəsinə malikdir. Hazırda İdeal parfumeriya və kosmetika mağazaları şəbəkəsinin marektinq direktorudur. Eyni zamanda bir çox şirkətlər üçün marketinq konsultasiya və kreativ konsept hazırlanmasını həyata keçirir. www.facemark.az onlayn marketinqRafiq Vəliyev portalının təsisçisidir.
 11. 11. Təlimin vaxtı və qiyməti Təlim 3 moduldan ibarət olaraq 3 ay davam edir. Hər bir modul 9 məşğələdən ibarətdir. Təlimdən sonra dinləyicilərə diplomlar təqdim edilir və ən uğurlu diplom işi sahibi Türkiyədə keçirilən marketinq seminarında pulsuz iştirak edəcək. MODUL PROQRAM MƏŞĞƏLƏ MÜDDƏTİ QİYMƏT ADI SAYI1-ci modul Baza 9 məşğələ 1 ay 70 manat marketinq2-ci modul Praktik 18 məşğələ 2 ay 120 manat marketinq3-cü modul Marketinq 27 məşğələ 3 ay 150 manat menecment
 12. 12. PROQRAMA QEYDİYYATQeydiyyat onlayn formada http://facemark.az/marketingair/internet saytda aparılır. Qeydiyyat 25 sentyabra qədər davamedir.Ətraflı məlumat üçün: marketingair@facemark.az e-mailünvanına yaza və ya 070 333 05 30 nömrəsinə zəng edəbilərsiniz.
 13. 13. SİZLƏRİ TƏLİMLƏRİMİZDƏ GÖZLƏYİRİK! Təşəkkürlər !!!

×