Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomen suurin mehiläisyritys tuottaa Voi hyvin -hunajaa. Marja Komppa

1,434 views

Published on

Voi hyvin -hunaja tuotetaan 1500 mehiläispesän voimin. Marja Kompan esityksessä kerrotaan ison hunajantuottajan toiminnasta ja mm. karhuongelmista.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suomen suurin mehiläisyritys tuottaa Voi hyvin -hunajaa. Marja Komppa

 1. 1. Komppa-Seppälän luomutila
 2. 2. M e h i l ä i s t a r h a u k s e n a l o i t t a m i n e n Marja opiskeli Tarvaalan maatalousoppilaitoksessa 1984-85 Vierailu Veikko Lehtosen mehiläistarhalla ensimmäinen kontakti mehiläisiin Sen innoittamana kansalaisopiston mehiläishoitokurssille
 3. 3. E n s i m m ä i n e n p e s ä k e s ä l l ä 1 9 8 6
 4. 4. M e h i l ä i s t a r h a u s l a a j e n e e n o p e a s t i Ari hurahti mukaan mehiläistarhaukseen ja pesämäärä kasvoi nopeasti noin viiteenkymmeneen pesään
 5. 5. Sija Ko m p p a - S e p p ä l ä n l u o m u t i l a Ostimme tilan 1990 Sijaitsee Korpilahdella Korpiahon kylässä 10 ha peltoa Alussa monimuotoista tuotantoa: sieniviljelyä, lampaita, siipikarjaa ja mehiläisiä
 6. 6. Mehiläispesien määrää alettiin kasvattaa 1990-luvun loppupuolella 2000-luvun alkupuolella luovuttiin muusta maataloustuotannosta ja keskityttiin mehiläisiin Ajatuksena keskittyä hunajan tuottamiseen, myynti pakkaamolle Ylituotantotilanteessa pakkaamot lopettivat hunajan ostamisen -> päätös hunajan pakkaamisen aloittamisesta ja oman tuotemerkin kehittäminen -> Voi hyvin –hunaja Siirryimme luomuun myös hunajantuotannossa Ensimmäiset luomuhunajat myyntiin siirtymävaiheen jälkeen syksyllä 2007 E r i k o i s t u m i n e n m e h i l ä i s h o i t o o n 2 0 0 0 - l u v u l l a
 7. 7. M e h i l ä i s p e s i e n l i s ä ä m i n e n
 8. 8. Ko m p p a - S e p p ä l ä n t i l a t ä l l ä h e t k e l l ä Talvehtimassa noin 1500 pesää Emojen myyntiä Hunajan pakkaamista
 9. 9. Ty ö n t e k i j ä t Isäntäperheen lisäksi yksi ympärivuotinen työntekijä Neljä vakituista kausityöntekijää Harjoittelijoita mehiläishoitokouluista ja vapaaehtoisia ympäri maailmaa
 10. 10. Ka l u s t o Maltilliset investoinnit Paljon käytettyä pesäkalustoa Kuljetuskalusto: Kaksi MB Sprintteriä ja pieni Mazda pakettiauto Lisäksi iso peräkärry
 11. 11. Mehiläispesiä pidetään noin kahdeksan kappaletta samassa paikassa Tarhapaikkoja Korpilahdella ja lähikunnissa Vuodesta 2013 alkaen mehiläistarhoja myös Rengossa, Lopella ja Lohjalla Yhteensä noin 200 tarhapaikkaa Ta r h a p a i k a t
 12. 12. Tarhakierrokset yleensä kahden hengen tiimeissä, jotka hoitavat noin 100 pesää / päivä 2-3 työporukkaa liikkeellä yhtä aikaa Vuotuinen työmäärä tarhauksessa alle 3 tuntia / pesä sisältäen matka-ajat M e h i l ä i s h o i t o t y ö t
 13. 13. Hoitokaudella emo alhaalla kahdella laatikolla sulkuristikon avulla Parvitarkastukset yhdeksän vuorokauden välein Jaokkeet tehdään heinäkuun alussa kolmella tai neljällä sikiökakulla + emokennolla M e h i l ä i s h o i t o t y ö t
 14. 14. S a d o n k o r j u u p u h a l t i m e l l a R u o k i n t a p u m p u l l a
 15. 15. Punkkitorjunnat elokuussa tymolilla tai muurahaishapolla Oksaalihappotiputus loppuvuodesta ja keväällä Talveutus yhdellä Langstroth- osastolla M e h i l ä i s h o i t o t y ö t
 16. 16. S i s ä t a l v e u t u s Pienet jaokkeet ja heikot pesät talveutetaan sisätalveutetaan kellarissa Yleensä hyvällä menestyksellä, mutta vahinkojakin voi sattua… Auttanut pesien lisäämisessä Työlästä, tavoitteena vahvat pesät, jolloin sisätalveutusta ei enää tarvita
 17. 17. H u n a j a n k ä s i t t e l y t i l a t k u n n o s t e t t u e n t i s e e n n a v e t t a ra k e n n u k s e e n
 18. 18. L i n k o u s l i n j a s t o : n o i n 1 5 0 0 - 3 0 0 0 k g / p ä i v ä
 19. 19. Vo i h y v i n – h u n a j a Hunaja myydään pehmeäksi kiteytyneenä kartonkipurkissa tai puristettavassa muovituubissa Myymme hunajan pääasiassa Keskon ja Inexin kautta Lisäksi asiakkaina jonkin verran luomu- ja lähiruokakauppoja
 20. 20. M e h i l ä i s e m o j e n m y y n t i
 21. 21. M e h i l ä i s e m o j e n m y y n t i Rotuina buckfast ja italialainen Buckfastit alun perin Juhani Lundénilta Italialaiset omaa vanhaa kantaa Teemme valintajalostusta omassa tarhauksessa Tavoitteena on rauhalliset, ahkerat ja hyvin Suomen olosuhteisiin sopeutuneet käyttöemot
 22. 22. Ko k e i l u j a t u o t e k e h i t y k s e s s ä Kaikki ei aina onnistu… 
 23. 23. O n g e l m i a m e h i l ä i s h o i d o s s a Varroapunkki ja erityisesti sen aiheuttamat virusongelmat ovat lisääntyneet Tarvetta lisätorjunnoille keväisin
 24. 24. O n g e l m i a k a r h u i s t a
 25. 25. Vu o n n a 2 0 1 4 m e n e t i m m e 7 2 p e s ä ä k a r h u i l l e
 26. 26. Va h i n k o t a r k a s t a j a n h o m m a a m i n e n j a va h i n k o j e n s i i v o a m i n e n s o t k e va t n o r m a a l i a t y ö k u v i o t a p a h a s t i
 27. 27. S ä h k ö a i t o j e n ra k e n t a m i s e s s a j a y l l ä p i t ä m i s e s s ä i s o t y ö
 28. 28. Ka r h u t k u n n i o i t t a va t s ä h k ö a i t a a , m u t t a j o t k u t o p p i va t m e n e m ä ä n a i d o i s t a l ä p i j a s e n j ä l k e e n h a n k a l a a
 29. 29. Ka r h u n p u u m e r k k i  Karhukanta kasvaa ja ne levittäytyvät uusille alueille Karhut kuuluvat suomalaiseen luontoon ja niiden kanssa on opittava elämään Päättäjiä lobattava: Korvausmäärärahat pysyvät täysimääräisinä Metsästystä tulee kohdentaa erityisesti haittoja aiheuttaviin karhuihin Poikkeuslupia metsästykseen pitäisi saada helpommin
 30. 30. E l ä m ä s s ä p i t ä ä o l l a m u u t a k i n k u i n m e h i l ä i s h o i t o a
 31. 31. Ra k e n n a m m e p a r h a i l l a a n k a l a n k ä s i t t e l y t i l o j a
 32. 32. Ta v o i t t e e n a h y ö d y n t ä ä a l i a r v o s t e t t u a j ä r v i k a l a a
 33. 33. Kiitos! Yhteystiedot: Marja Komppa marja.komppa@voihyvinhunaja.fi 040 540 4027 www.voihyvinhunaja.fi

×