Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Janne Leimi: Mehiläispesien lisääminen

12,804 views

Published on

Janne Leimin pitämä esitys mehiläistpesien lisäämisestä kevätseminaarissa huhtikuussa 2012 Turussa

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Janne Leimi: Mehiläispesien lisääminen

  1. 1. Mehiläispesin lisääminenPesien lukumäärän lisääminen tekemällä hoitokaudella yhdestä pesästäkaksi jaoketta saamalla pesästä keskinkertainen hunajasato ja pesätvoidaan talveuttaa ulkona 10-kehäissä Langstroth-laatikoissa. 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Kuva; SML 4. Vuosi 54 pesää => 5.vuosi 162 pesää Janne Leimi/14.4.2012 1
  2. 2. Lähtökohdat ja valmistelut onnistuneelle pesien lisäämiselle• Ruokinta aloitetaan ja elokuun varroan torjunta tehdään ajoissa – viimeistään 15.8. – tavoitteena, että talviruoka on pesien päällä viimeistään 30.8• Oksaalihappotiputus tehdään loppusyksyllä ja tarvittaessa täydennetään keväällä puhdistuslennon jälkeen• Talvelle lähtevissä pesissä nuoret emot – korkeintaan 2 vuotiaita• Seurataan ja ennaltaehkäistään sikiötauteja kierrättämällä kakustoa– pesissä talven yli ollut kakusto kiertoon ja sulatukseen seuraavana syksynä – hoidetaan sikiötaudit heti jos niitä ilmaantuu• Osaston lisäys talvehtineen osaston alle pohjien vaihdon yhteydessä – lämpötalous/tilaa siitepölylle ja medelle• Kiihotusruokinta pajun kukinnan aikaan – nestesokeria esim tyroks- syöttölaatikossa (ei kylmennä pesää)• Annetaan pesien kasvaa kevään ja alkukesän ilman sulkuristikkoa => Pidetään pesät vahvoina ja terveinä 2
  3. 3. 2-emokunta toukokuussa ja jaoke heinäkuun lopulla (vaihtoehto 1)• Tarvitaan muniva emo toukokuussa (tuontiemo?) ja 1-2 munivaa emoa heinäkuun lopulla - Tehdään 2-emokunta toukokuussa ja erotetaan se omalle pohjalle samaan tarhaan kesäkuussa - Annetaan omalle pohjalle tehty 2-emokunnan kevätemo-jaoke vahvistua kahdella osastolla ilman sulkuristikkoa ja jaetaan se heinäkuun lopulla kahdeksi talvehtivaksi yhdyskunnaksi – toiseen jää kevätemo ja toiseen annetaan uusi muniva emo (kevätemon voi tässä yhteydessä vaihtaa kotimaiseen munivaan emoon) – siirretään toinen jaetusta pesästä lentosäteen ulkopuolelle => Emopesästä saadaan normaali sato ja tehdystä kaksiemokunnan jaokkeesta saadaan hunajaa 5-10 kg sekä kaksi talvehtivaa yhdyskuntaa ⇒ talvehtimaan lähtee 3 yhdyskuntaa + saadaan normaali sato ja vahvat pesät talvea vastaan - tuontiemojen laadussa suuri hajonta ja epävarma sopeutuminen Suomen talveen - mahdollisesti ylimääräinen kustannus tuontiemon vaihdossa heinäkuun 3 lopulla
  4. 4. Jaoke kesäkuussa ja heinäkuun lopulla (vaihtoehto 2)• Tarvitaan kypsä emokenno kesäkuussa ja muniva emo heinäkuun lopulla - Annetaan pesän vahvistua ilman sulkuristikkoa alkukesä kolmelle osastolle – laitetaan sulkuristikot osastojen väliin viikkoa ennen pesän jakamista - Nostetaan osasto, jossa vanha emo omalle pohjalle samaan tarhaan ja lisätään pesään toinen laatikko ilman sulkuristikkoa – annetaan pesän vahvistua ja lisätään heinäkuussa tarvittaessa 3. laatikko – jaetaan pesä kahdeksi jaokkeeksi heinäkuun lopulla – toinen jaetusta pesästä siirretään lentosäteen ulkopuolelle - Vanhan pesän paikalle jääneen yhdyskunnan sikiökakut laitetaan alimmaiseen laatikkoon ja sinne annetaan kypsä emokenno (9-10 vrk toukansiirrosta), sulkuristikko päälle ja lisätään yksi hunajalaatikko (pesä tällöin 3 osastolla) – heinäkuussa annetaan tarvittaessa lisää hunajaosastoja => Emopesän paikalle jääneestä yhdyskunnasta saadaan normaali sato ja tehdystä vanhan emon yhdyskunnasta saadaan kesästä riippuen 5- 20 kg hunajaa (heinäkuun lopulla jaokkeenteon yhteydessä vanha emo voidaan vaihtaa uuteen) ⇒ talvehtimaan lähtee 3 yhdyskuntaa + normaali hunajasato ja vahvat pesät talvea vasten + menetelmä toimii samalla parveilun estona 4 - vaatii omatarve-emonkasvatuksen osaamista kypsien emokennojen tuottamiseksi
  5. 5. Tehdään jaoke kesä- ja heinäkuun lopulla (vaihtoehto 3)• Tarvitaan muniva emo kesä- ja heinäkuun lopulla - Annetaan pesän vahvistua ilman sulkuristikkoa pääsadon alkuun – laitetaan sulkuristikot osastojen väliin viikkoa ennen pesän jakamista - Nostetaan osasto, jossa vanha emo kesäkuun lopulla omalle pohjalle samaan tarhaan – lisätään heinäkuussa laatikoita ilman sulkuristikkoa tarpeen mukaan - Vanhan pesän paikalle jääneen pesän sikiökakut laitetaan alimmaiseen laatikkoon ja sinne asetetaan uusi emo häkissä. Sulkuristikko alimmaisen osaston päälle ja muut laatikot sulkuristikon yläpuolelle – lisätään heinäkuussa pesään tarvittaessa laatikoita sulkuristikon yläpuolelle - Heinäkuun lopulla vanhan emon yhdyskunnan sikiöt jaetaan tasan kahteen jaokkeeseen (vanha emo voidaan nyt vaihtaa uuteen) – toiseen jaokelaatikkoon annetaan uusi muniva emo ja se viedään lentosäteen ulkopuolelle => Emopesän paikalle jääneestä yhdyskunnasta saadaan jonkinlainen sato (alle keskisadon) ja tehty vanhan emon jaoke voidaan jakaa kahtia heinäkuun lopulla ⇒ talvehtimaan lähtee 3 yhdyskuntaa - hunajasato jää alle normaalin + pesät vahvistuvat hyvin talvea vastaan 5
  6. 6. Yhteenveto mehiläisten lisäämisestä• Pesiä voidaan lisätä yhdestä talvehtineesta yhdyskunnasta kolmeen talvehtivaan yhdyskuntaan hunajasadon siitä merkittävästi kärsimättä• Kustannustehokkain vaihtoehto 2 (jaoke käyttäen kypsää emokennoa kesäkuun puolessa välissä ja munivaa emoa heinäkuun lopulla) + normaali hunajasato ja vahvat pesät talvea vasten + menetelmä toimii samalla parveilun estona + voidaan säilyttää paikalliseen olosuhteisiin sopeutunut emokanta - Vaatii omatarve-emonkasvatuksen osaamista tai yhteistyötä lähialueen mehiläishoitajien kanssa emokennojen tuottamiseksi 6
  7. 7. Jaokkeen tekeminen• Pesälaatikko, pohja ja katto• Hunajaa tai sokeria ruuaksi• Siitepölykakkuja valkuaiseksi• Peittosikiökehiä mehiläisineen• Nuoria mehiläisiä• Emo tai kypsä emokennoKuvat, SML 7
  8. 8. Jaoke tarvitsee tarkempaa hoitoa kuin tavallinen pesä-pieni lentoaukko (erityisesti heinäkuun lopulla) vain 3 - 5 cm-mehiläisiä annettava riittävästi (ravistetaan jaokkeenteon yhteydessä)- jaoke hyötyy siitepölykakuista ja sadottomana aikana ruokinnasta- ruoki tarvittaessa ja aloita talviruokinta heti pääsadon loppupuolella.Jaokkeeseen tarvitaan sikiökakkuja mehiläisineentoukokuu 2Kesäkuu alku 3Heinäkuun alku 4Heinäkuun loppu 5 Kuva, SML 8

×