Cb2010

442 views

Published on

Creative Blender! [rahoitus]

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cb2010

 1. 1. 3 0 . 1 1 . 2 0 1 0 K L O 1 7 - 1 9 N U O R T E N T O I M I N T A K E S K U S H A P P I H E L S I N K I S A M U L I R U U S K A N E N W W W . N E X T D O O R . F I K A L V O T : H T T P : / / W W W . S L I D E S H A R E . N E T / H U I T A L E / C B 2 0 1 0 Creative Blender! [rahoitus]
 2. 2. Tänään Creative Blender | Rahoitus 2  Alustus  Harjoitus: Harrastuksesta ammatti, tai yritys (15 min)  Hankinta ja käyttäminen  Harjoitus: Tuunataan tuttu palvelu tai tuote arvokkaammaksi (15 min)  Liiketoiminnan skaalaaminen  Harjoitus: Roolipeli ja oman toiminnan kannattavuus (15min)  Lopetus
 3. 3. K A I K E N L I I K E T O I M I N N A N T A K A N A O N ( ? ) Creative Blender! [rahoitus] 3 Osa 1
 4. 4. Mitä rahoitus on Creative Blender | Rahoitus 4  Tulojen ja menojen hallintaa  Päivittäisten toimintojen pyörittämistä  Varojen riittävyys tulevaisuuteen  Velat ja velvoitteet  Varat ja saatavat  Kannattavuus  Voittojen tai tappioiden käyttäminen
 5. 5. Mitä rahoitus on Creative Blender | Rahoitus 5  Tulojen ja menojen hallintaa  Säästämistä ja sijoittamista  Suhdanteiden yli selviämistä  Liiketoiminnan ennustamista ja ohjausta  Mahdollistaa päämäärään pääsyn
 6. 6. Miksi rahoitus on tärkeää? Creative Blender | Rahoitus 6  Hallinta ja ohjaus  Toiminnan riskien madaltaminen  Määrittelee myös kannattavuuden  Kustannukset tulevat aina ennen tuloja  Yritystoiminnan verenkierto  Alkuvaiheen ratkaisut vaikuttavat tulevaisuuteen  Hyvätkin ideat voivat kaatua ilman rahoitussuunnitelmaa
 7. 7. Luovaa? Kyllä! Creative Blender | Rahoitus 7  Massa- vai yksilöityjä markkinoita varten?  Omistus vai vuokraus?  Ulkoistettu vai itse tehty?  Matala hinta vai korkea laatu?  Palkkaus vai työt ostopalveluna?  Immateriaalinen vai materiaalinen keksintö?  Ei kuitenkaan luovaa kirjanpitoa!  Kaikki valinnat vaikuttavat rahoitustarpeeseen
 8. 8. Kiinnostavaa? Kyllä? Creative Blender | Rahoitus 8  Ei vaadi liikaa matematiikkaa  Mahdollistaa simuloinnin ja kuivaharjoitellun  Sinun pitää ymmärtää liiketoimintasi numeroina  Asiakkaan loppuhinta pitää olla kannattavaa  Tuo varmuutta toiminnan aloittamiseen  Hyvin suunniteltu on puoliksi toteutettu
 9. 9. R A H A N K Ä Y T T Ö V A A T I I T A I T O A , T Y Ö T Ä J A S E U R A N T A A Y R I T T Ä J Ä V A S T A A H Ä N E N K Ä Y T T Ö Ö N A N N E T T U J E N V A R O J E N O I K E A S T A K Ä Y T Ö S T Ä Y R I T Y S E I K U I T E N K A A N O L E P A N K K I , V A A N T U O T T A V A Y K S I K K Ö Muistiin
 10. 10. Harjoitus 1 Creative Blender! [rahoitus] 10  Harrastuksesta ammatti, tai yritys (15 min)  Yksin tai pareissa  Listaa, mitä harrastat vapaa-ajalla ja valitse yksi  Paljon käytät harrastukseen aikaa viikossa  Saatko harrastuksesta palkkaa tai palkkioita  Ketkä ovat tunnettuja henkilöitä alalla  Mitkä ovat tunnettuja yrityksiä tai brändejä alalla
 11. 11. Y M M Ä R R Y S – H A N K I J A K Ä Y T Ä O I K E I N Creative Blender! [rahoitus] 11 Osa 2
 12. 12. Mistä saa Creative Blender | Rahoitus 12  Perhe, sukulaiset ja tuttavat – liikkeellelähtö  Valtio – julkiset avustukset  Asiakkaat - ennakkomaksut  Toiset yritykset - lainat  Pankit - lainat  Säätiöt – sijoitukset, tuet  Ammattisijoittajat  Amatöörisijoittajat (varakkaat henkilösijoittajat)
 13. 13. Mitä vastaan saa rahaa? Creative Blender | Rahoitus 13  Riski ja tuotto  Korko ja takaisinmaksuaika  Tuotantoerät ja varasto  Takuu rahojen menettämisen riskiä vastaan  Omistusosuus yrityksestä  Valta ja johto  Riippuvuus, seuranta ja raportointi  Raha tilillä tänään arvokkaampaa, kuin lupaus siitä tulevaisuudessa
 14. 14. Fiksu raha? Creative Blender | Rahoitus 14  Osaamista ja kokemusta  Kontakteja  Resursseja  Asiakkaita  Neuvonantoa  Uskottavuutta ja luotettavuutta  Pitkäjänteinen
 15. 15. Tyhmä raha? Creative Blender | Rahoitus 15  Huonot ehdot vastaanottajalle  Liian raskas taloudellinen taakka  Liian korkeat odotukset takaisinmaksusta  Ei aikaa eikä kiinnostusta itse liiketoimintaan  Huonoa rahaa hyvän perään  Puolueellinen ja leimaava  ”Yksi muiden joukossa”  Lyhytjänteinen
 16. 16. Mihin tarvitaan? Creative Blender | Rahoitus 16  Toimintojen nopeuttamiseen, eli kun on kiire  Kasvuun ja uusien henkilöiden palkkaukseen  Uusille markkinoille menemiseen  Investointeihin  Yritysostoihin  Tutkimukseen  Tuote- tai palvelukehitykseen
 17. 17. Kun mietit rahoitusta Creative Blender | Rahoitus 17  Tukeeko liiketoimintamalli uutta rahoitusta  Ratkaiseeko raha itse ongelmaa  Määrittele tarkasti, mitä teet itse  Mitä sinun ehdottamasti täytyy omistaa  Mitkä on markkinoille pääsyn kustannukset  Mitkä asiat ovat yrityksen arvonmäärityksen kannalta tärkeää
 18. 18. Yritys kuluttaa rahaa Creative Blender | Rahoitus 18  Käyttöpääoman pyörittäminen (kassan hallinta)  Tuotanto  Tutkimus ja kehitys  Kirjanpito  Myynti  Toimitus (logistiikka)  Osa näistä tai kaikki voivat olla ulkoistettuja, paitsi johto
 19. 19. V A L I T S E F I K S U R A H A , L Ä H D E E I O L E S A M A N T E K E V Ä P Y S Y P O I S P A L J O N P Ä Ä O M A A V A A T I V I L T A A L O I L T A R A H A E T S I I A I N A K E S K I V E R T O A P A R E M P A A T U O T T O A R A H A N L Ä H T E E L L Ä O N A I N A M E R K I T Y S T Ä A S I A K K A A T O V A T P Ä Ä S Ä Ä N T Ö I N E N R A H O I T T A J A H U O L E H D I M Y Ö S I M M A T E R I A A L I S I S T A O I K E U K S I S T A Muistiin
 20. 20. Harjoitus 2 Creative Blender! [rahoitus] 20  Tuunataan tuttu palvelu tai tuote arvokkaammaksi (15 min)  Kolme ryhmää  Valitkaa menestynyt, tunnettu tuote tai palvelu  Paljonko tuote maksaa nyt, mistä sitä saa ostaa  Mistä tuotteen hinta muodostuu  Miksi tuote on menestynyt  Esitelkää arvokkaampi versio tuotteesta  Miksi tuote on nyt arvokkaampi
 21. 21. H U O L I S T A V I I M E I S I N Creative Blender! [rahoitus] 21 Osa 3
 22. 22. Hyvä liiketoimintamalli Creative Blender | Rahoitus 22  Yrityksen ominaislaatuinen tapa toimittaa arvoa asiakkaalle, josta he ovat valmiita maksamaan reilusti yli palvelun tuotantokustannusten  Kestää suhdannevaihteluita hyvin  On vaikeasti kopioitavissa  Voi perustua vaikeasti hankittavaan kilpailuetuun  Skaalautuu vaivattomasti  Tuottaa tasaista kassavirtaa  Immateriaalioikeudet suojattavissa
 23. 23. Erilaisia liiketoimintamalleja Creative Blender | Rahoitus 23  Stockmann – sijainti, palvelu  Yksityiset bussiyhtiöt (Nobina, Connex) - tehokkuus  Marimekko - design  Hakaniemen kauppahalli - kauppapaikka  Stadin Kebab – halpa hinta  Helsingin jäätelötehdas – sijainti, laatu  Angry Birds – hinta, jakelu, luova idea  R-Kioski - aukioloajat  Sampo Pankki – varanhallinta, pankkipalvelut Asiakkaana kustannat osan toiminnasta, mutta et aina koko toimintaa
 24. 24. Mistä uudet syntyvät Creative Blender | Rahoitus 24  Ratkaisu ongelmiin, joista iso joukko kärsii: VR, lentokentät, kalliit suomalaisvaatteet, kotona asuvat vanhukset, kalastajien lähimyynti, odotusajat apteekissa, pitkä talvi tms  Täysin uudet markkinat: sähköinen musiikki, makean veden toimittaminen, tuulivoima  Toimitusketjun innovaatio, joka näkyy loppukäyttäjälle laadun parannuksena  Uuden tutkimus- ja tilastotiedon hyödyntäminen, esim. avoin valtion data
 25. 25. Ketjut, verkot ja maine Creative Blender | Rahoitus 25  Et toimi eristyksessä muista  Muista, että et tule tekemään itse kaikkea  Asiakas on tärkein, mutta myös kumppanit  Henkilökohtainen brändäys on tärkeää  Suojele myös immateriaalisen työn tulokset  Arvoa löytyy tuotantoketjun eri osissa  Kunnioita kilpailijoitasi ja opi  Pidä huoli maineestasi
 26. 26. M E N E S T Y V Ä Y R I T Y S E R O T T U U K I L P A I L I J O I S T A E R I K O I S T U M I N E N K A N N A T T A A A I N A M I E T I L I I K E T O I M I N T A M A L L I L Ä H T Ö I S E S T I , Ä L Ä R A H O I T U S L Ä H T Ö I S E S T I K U N L I I K E T O I M I N T A M A L L I T O I M I I , S I I H E N L Ö Y T Y Y R E I L U A R A H O I T U S T A T O I M I H Y V I N I H M I S T E N V E R K O S T O I S S A Muistiin
 27. 27. Harjoitus 3 Creative Blender! [rahoitus] 27  Roolipeli ja oman toiminnan kannattavuus (15min)  Muodostakaa neljä tai kolme ryhmää  1x Toimittaja, 2x Yrittäjä, 1x Vuokranantaja  Kirjoittajaa visio tai tavoite itsellenne  Yrittäjät kilpailevat keskenään (paljon joustoa)  Vuokranantajat dominoivat (ei joustoa)  Toimittajat määräävässä asemassa (hieman joustoa)  Tarvitsette toinen toistanne  Neuvotelkaa
 28. 28. Epäintuitioita rahoituksesta Creative Blender | Rahoitus 28  Velkaraha voi olla hyvä vaihtoehto  Raha ei korvaa kokemusta  Rahoittaja ei tee ideasta automaattisesti menestystä  Rahan niukkuus vaatii keskittymään  Myös sijoituksille on vaikea löytää tuottoa  Rahoittaja ei tiedä yhtä paljon alasta kuin sinä  Raha ei ohjaa yritystä, vaan toimii polttoaineena  Riski kannattaa nähdä myös mahdollisuutena
 29. 29. Linkkejä rahoitukseen Creative Blender | Rahoitus 29  liiketoimintasuunnitelma.com  yrityssuomi.fi  suomi.fi  ely-keskus.fi
 30. 30. Vaihtoehtoja rahoitukseen Creative Blender | Rahoitus 30  lainaaja.fi  kotikonttori.fi  nextdoor.fi  Mentoriverkostot
 31. 31. P A L A U T E T T A E M A I L : S A M U L I . R U U S K A N E N @ H U I T A L E . C O M T W I T T E R : @ S A M U L I R U U S K A N E N W W W . N E X T D O O R . F I Kiitos!
 32. 32. Creative Blender | Rahoitus 32

×