Paul griep hotelschool the hague

345 views

Published on

Interview met de General Manager Amsterdam Campus Hotelschool The Hague voor het zakenmagazine Business Amsterdam.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Paul griep hotelschool the hague

  1. 1. De entree van de Hoge Hotelschool is an- ders dan de gemiddelde hogeschool. Er is een receptie aan de rechterzijde en een restaurant aan de linkerkant. Studenten in (mantel)pak heten gasten welkom in het Engels. Middels een speldje met de vlag van een land weet de bezoeker direct met welke nationaliteit hij of zij te maken heeft. Een warm welkom. Precies zoals je in een hotel zou verwachten. Alle studen- ten hebben dan ook een passie voor de hotellerie weet Griep te vertellen. Je wordt niet zomaar toegelaten tot de Hoge Hotelschool. Jaarlijks melden tussen de 1200 en 1500 potentiële kandidaten zich aan. Daarvan zullen er slechts 250 met de studie mogen starten. De selectie is streng en dat is niet zonder reden. “Door de grote aanwas hebben we de mo- gelijkheid heftig te kunnen selecteren”, vertelt Griep. “Dit jaar bestaan we 85 jaar, we waren één van de eerste hotelscholen in de wereld. We hebben een breed inter- nationaal netwerk en werven ook studen- ten van over de gehele wereld die allen zeer gemotiveerd zijn. We eindigen in verschillende rankings vaak in de top drie of vijf.” Gastvrijheid maakt het verschil In de moderne ambiance van de Hotelschool The Hague ontmoeten Business Amsterdam en VAZO di- recteur Huib van Santen, general manager van het educatieve instituut: Paul Griep. De Amsterdamse vestiging is nu anderhalf jaar jong en huisvest ruim duizend studenten. Hier worden zij klaar gestoomd voor hoge functies in de hotelbranche, maar ook in het bedrijfsleven. Bij het bereiken van dit doel we- ten ze één ding zeker: met gastvrijheid kom je ver. "Ik wil graag iets teruggeven aan studenten" Huib van Santen en Paul Griep amsterdam business | nummer 2 | april 2 0 1 410
  2. 2. Persoonlijkheidsontwikke- ling Paul Griep is zelf een alumnus van de Haagse Hotelschool en is na enige om- zwervingen verbonden geraakt aan de opleiding. “Toen ik afstudeerde waren er weinig mensen die in de hotellerie werk- zaam bleven. Ik heb echter altijd al een passie voor dit vakgebied gehad. Naast een uitstap met een eigen zaak voor een tijd, ben ik lang werkzaam geweest voor grote hotelketens. Daarnaast gaf ik trai- ningen, met name in Europa.” Griep kwam door zijn trainingswerkzaamheden in contact met de Hoge Hotelschool en is les gaan geven in revenu management en sales & marketing. Hoewel hij nu general manager is, geeft Griep nog steeds lessen. “Ik vind het teruggeven van kennis aan studenten ontzettend leuk om te doen. We proberen als instituut ervoor te zorgen dat iedereen betrokken is en blijft bij de les- sen. Educatie is toch de core business, dat moeten we niet uit het oog verliezen.” Van Santen kan zich hierin goed vinden, hij heeft een aantal jaren geleden tijdens de introductieweek aan de eerstejaars stu- denten van de Hogere Hotelschool in Den Haag en Amsterdam ‘Performance en Zakelijke Etiquette’ gedoceerd. De Hoge Hotelschool besteedt veel aan- dacht aan persoonlijkheidsontwikkeling. “Onze studenten veranderen ontzettend tijdens de opleiding”, stelt Griep. “Als zij internationaal willen opereren op hoge functies dan komt er nogal wat bij kijken. Het is belangrijk om de studenten daarop voor te bereiden.” Daarom is het verplicht om het eerste jaar intern te zitten. De stu- denten delen een kamer met een ander persoon en leren tijdens een outdoor week, gezamenlijk door een diep dal te moeten. Een pittige opgave vindt Griep, die dit zelf ook ervaren heeft. Daarnaast ligt de focus op praktijkervaring. “Onze studenten voeren verschillende werk- zaamheden uit, van receptie tot schoon- maak. Dat maakt hen later een ander soort leider, omdat ze weten hoe het is om in die functies gestaan te hebben.” Elk contact is een touchpoint Naast de persoonlijke ontwikkeling kan Griep niet genoeg benadrukken hoe be- langrijk gastvrijheid is. Niet alleen in de opleiding, maar in zijn algemeenheid. “Dit wordt door bedrijven nog steeds on- derschat, terwijl het zeer waardevol kan zijn. Keer op keer wordt bewezen wat gastvrijheid bedrijven kan opleveren in de winst. Zodra het bedrijfsleven zich dat realiseert, realiseren ze ook dat het be- langrijk is om mensen in dienst te hebben die hiervoor staan.” Van Santen, tevens werkzaam voor Sail, knikt instemmend: “In Nederland kunnen we dat zeker ge- bruiken. Het is niet voor niets dat Sail contact heeft met jullie voor de organisa- tie. De afgelopen twee jaar had je in Am- sterdam de Welcome trainingen voor de dienstverlenende sector. Helaas is dat ge- stopt.” Mede dankzij vergelijkingssites is al snel duidelijk wat het publiek vindt van de dienstverlening in bepaalde steden. Dat is enerzijds goed, anderzijds wordt pijnlijk duidelijk dat Nederland niet goed scoort. “Er is nogal wat negatieve pers geweest wat betreft de gastvrijheid in ons land. We staan onderaan en dat is niet leuk om te horen”, zegt Griep, die toegeeft niet ver- baasd te zijn. “Elk contact is een touch- point en dat kan iedere keer weer een verschil maken in de belevenis van de gast. We proberen dat aan te pakken met een aantal andere steden.” “Eigenlijk zou je een comité van wellevendheid moeten instellen, samen met het bedrijfsleven”, oppert Van Santen. Hij kan op instem- ming rekenen van Griep die hier positief tegenover staat. Griep vervolgt: “Het is ook een stukje cultuur. Wij zouden niet meer geld uitgeven aan een gast dan aan onszelf. Dat betekent niet dat we dat niet kunnen leren. Daar is een goede basis voor nodig. Het begint bij normen en waarden. Ik heb zelf ook kinderen en pro- beer hen dat zeker mee te geven. Daar ben ik waarschijnlijk bovengemiddeld streng in.” Innovatie en verandering Op verschillende plekken verrijzen ver- nieuwde concepten die afwijken van de traditionele hotels. Een trend die Griep sterk aanmoedigt. “De hotellerie is abso- luut klaar voor meer innovatie, aangezien onze sector altijd al het imago heeft traag te zijn op het gebied van vernieuwing. Dat verandert nu, je ziet steeds interessantere producten komen en de grote, logge ke- tens zijn wakker geworden. Vorig jaar was generatie X de grootste spender in business travel, terwijl dat voorheen de babyboomers waren. Deze groep heeft andere wensen en dat vereist andere pro- ducten. Die zie je nu ontstaan in de markt.” Griep gelooft daarnaast sterk in een andere manier van hotel runnen. Waar van oudsher de manager op de ach- tergrond werkzaamheden uitvoert, heb- ben de andere personeelsleden het meest contact met de gasten. “Draai dit om”, stelt Griep. “Maak de lagen wat platter.” Bij deze ontwikkelingen hoort ook de ex- plosieve groei in de vraag naar congresor- ganisatie. Griep legt uit dat Hotelschool The Hague deze tendens in de markt ook ervaart en geeft haar studenten nu al de praktijkervaring hiervan mee. Vandaag is dat duidelijk te merken. Er is een educa- tief congres over onderzoek op locatie. Her en der staan studenten om dit alles in goede banen te leiden. “Onze studenten zijn op vele vlakken betrokken bij dit con- gres. Ze helpen met de organisatie, de voorbereidingsfase en de uitvoering”, al- dus Griep. “We zien de groei in de vraag naar kennis en educatie wat betreft con- gresorganisatie. Daarin onderscheiden we het creatieve en uitvoerende gedeelte.” Hotelschool The Hague start in september met de master Hospitality Management met een focus op innovation en concept development. Een master Events behoort tevens tot de mogelijkheden, maar kent nu nog geen concrete uitvoering. Het educatieve instituut gaat mee met haar tijd en speelt gretig in op veranderin- gen in de markt. Hierbij verliezen ze de hoofdzaak niet uit het oog: gastvrijheid. Want hoeveel de hotellerie ook onderhe- vig is aan innovatie, een prettige benade- ringswijze maakt het verschil. Vroeger, nu en in de toekomst. � Tekst:EileenBosmanFotografie:FlorisdeRidder “Bedrijven onder- schatten de waarde van gastvrijheid" huib van santen in gesprek amsterdam business | nummer 2 | april 2 0 1 4 11

×