Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hugusaft

159 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hugusaft

  1. 1. HugusaftStrategisk bruk av sosiale medier
  2. 2. Kort om HugusaftHugusaft (Hugusaft.blogspot.no) er eit nettbasert null-profittforetak fordatateknisk informasjonsformidling.Målsetningen:1. Bygge opp eit arkiv av fagleg sterk informasjon og rettleiingar som kan hjelpe enkeltindivid og bedrifter med datatekniske utfordringar.2. Fungere som sosialt knutepunkt for deltakarar av nettbaserte studier hjå HiST.Utfordringar:1. Generere PR og imøtekome forventningar til kvalitet på innlegg.2. Oppretthalde jamn publiseringsfrekvens og fagleg god kvalitet på innlegg.
  3. 3. Overordnet strategi[Hensikt side 4]Målet for strategien[Etiske retningslinjer side 5]Operasjonaliserte etiske retningslinjer[Målgrupper side 6]Definisjon og operasjonaliserte målgrupper ein ynskjer å nå fram til[Tematikk side 7]Definisjon på kva bedriften ynskjer å formidle
  4. 4. HensiktKvifor ein strategi?- Dokumentasjonsevne ift. medier og tilsyn- Håndbok for konsultasjon og unison haldningsutvikling internt- Gjenkjennelsesfaktor/identitet i bedriftens tiltak og/eller produkt
  5. 5. Etiske retningslinjer• vær varsom-plakaten• nettvett.no• Generell folkeskikk• Sømmeleg språk
  6. 6. MålgrupperHugusaft identifiserer fylgjande målgrupper• Individer og bedrifter med generelle datatekniske interesser• Studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som studerer – Sosiale Medier – Internett og Sikkerhet
  7. 7. Tematikk• Hugusaft.blogspot.no er ein teknologiblogg, og skal formidle datarelatert kunnskap basert på forfattarens erfaring• Hugusaft.blogspot.no skal fungere som arbeidsområde for nettbaserte studier utført av forfattaren• Hugusaft.blogspot.no skal fungere som sosialt bindepunkt med andre studentar i same fag• Innhaldet skal være av generell art, slik at innhaldet kan adopterast utan vesentlege avvik frå den opprinnelege teksta i innlegga• Innhaldet skal være skrevet kortfattet og presist, og være såpass detaljert at kven som helst skal kunne utføre jobben teksta omfattar• Innlegg skal dokumenterast og visualiserast med tydelege bilete

×