Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Horts escolars ecològics (Jornades Prat de Llobregat)

514 views

Published on

Els horts escolars ecològics s’han convertit en una experiència important per a les escoles que han començat la seva implantació.
Es tracta d’una activitat fàcil d’integrar en els projectes
escolars destinats a desenvolupar competències orientades a fer un ús responsable dels recursos naturals, així com a tenir cura del medi ambient.

Presentació de Joan Solé (@jsolemercade) de ROADA.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Horts escolars ecològics (Jornades Prat de Llobregat)

 1. 1. VULL FERUN HORT
 2. 2. Perquè m’ajudarà a...• ----------------------------------------------• ----------------------------------------------• ----------------------------------------------• -----------------------------------------------• -----------------------------------------------
 3. 3. •un desig•una necessitat•una oportunitat
 4. 4. • com ha de ser?• necessito molt d’espai?• quan ens costarà?• no sabem ni com es planta un enciam !• qui ens el farà?
 5. 5. MESGRAN
 6. 6. …O MES PETIT
 7. 7. AL PATI
 8. 8. … O AL TERRAT
 9. 9. BUSCANT SOL.LUCIONS IMAGINATIVES
 10. 10. …i barates
 11. 11. O SINGULARS
 12. 12. per totes les edats
 13. 13. un hort que també és jardi
 14. 14. …i una aula a l’exterior
 15. 15. L’HORT I EL JARDÍ ESCOLAR un espai per aprendre, gestionar, treballar,observar i experimentar EDUCANT PER LA SOSTENIBILITAT
 16. 16. ... I HA DE SER UN HORT ECOLÒGICQuè és l’agricultura ecològica ?
 17. 17. ÉS UN SISTEMA DE TREBALLAR LA TERRA DEMANERA SOSTENIBLE I EQUILIBRADA AMBFINS PRODUCTIUS, QUE ES BASA EN ELSSEGÜENTS PRINCIPIS BÀSICS:•La optimització dels recursos naturals,respectant-los i adaptant-se als seus ritmes.•No usar productes químics de síntesi –ja siguicom adob o per combatre les plagues-.•No usar organismes genèticament modificats(OGMs).
 18. 18. Amb els següents objectius:• Obtenir aliments orgànics -lliures de químics de síntesi-, saludables i de major qualitat nutritiva que els obtinguts amb mètodes tradicionals.• Conservar i potenciar la fertilitat natural del sòl que es treballa.• Respectar el medi ambient i afavorir els cicles biològics naturals, augmentant i mantenint la diversitat biològica.
 19. 19. AgroecologiaSota aquesta denominació s’engloba una agricultura ecològica que té en compte l’entorn natural i paisatgístic i tot el que fa referència a aspectes socials, culturals i tradicionals.
 20. 20. L’HORT ÉS UN ESPAI ON LA NATURAÉS LA PROTAGONISTA, AMB ELSSEUS TRES ELEMENTS BÀSICS: »LA TERRA »LES PLANTES »I ELS ANIMALS
 21. 21. LA TERRA Està activa i plena de vida, amb multitud d’organismes i microorganismes - Necessita aigua, aire i aportacions orgàniques per poder realitzar els processos vitals de transformació de la matèria orgànica. - La treballem amb eines que l’airegin (forquilla o escarificador) sense voltejar-la ni trepitjar-la
 22. 22. LA PREPAREM I LA FERTILITZEM
 23. 23. L’hem de protegir
 24. 24. Necessita protecció a causa dels canvis de temperatura, de la radiació solar intensa, de l’acció del vent i de l’aigua (per evitar-ne l’erosió)
 25. 25. LES PLANTESLes plantes han de créixer seguint els ritmes naturals - Cultivem aquelles que s’adapten millor al clima de la zona i microclima de l’espai (atenent la llum i la temperatura) - Organitzem les plantacions seguin un calendari de cultiu adaptat
 26. 26. Les plantes destinades a laproducció les combinem ambd’altres d’acompanyants,protectores i útils, perelaborar tractamentsfitosanitaris o com a adobverd (plantes que serviranper fertilitzar la terra)
 27. 27. Fem tanques i barreresverdes per crear unentorn verd i naturalal nostre hort
 28. 28. Les plantes de l’hort tenen diferents ritmes I necessitats- Afavorim una successió d’espècies adient que permeti un millor aprofitament de l’espai i distribuir els recursos nutritius de la terra- Apliquem un sistema d’associació irotació de cultius
 29. 29. LA FAUNAL’hort biològic actua com afocus d’atracció de tottipus d’animals (ocells,insectes, rèptils, cucs,petits mamífers...) perquèhi troben les condicionsadequades per viure-hi- Afavorim l’establiment derelacions tròfiques- Respectem tots elsanimals i només actuarcontra aquells que sabemque són perjudicials
 30. 30. En un hort biològic lesplantes tenen una bonasalut, però també podenpartir atacs de plagues(insectes) o malalties(fongs)- Prioritzem la prevenció- La lluita mecànica (trampes) o manual- O apliquem tractaments fitosanitaris naturals: infusions de plantes, extractes, sabó...
 31. 31. Tenim recursos al nostre abast• www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/• www.gencat.cat/agricultura/• www.gencat.cat/territori/
 32. 32. •TOTHOM PARTICIPA EN EL PROCÉS FENT UNA DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ DEFININT UNS OBJECTIUSCONCRETANT UN PLA D’ACCIÓ
 33. 33. Orientacions per començar a treballar amb elsalumnes:PODEM PREGUNTAR I FER INDAGACIONS:• Sobre el “verd” al centre• Sobre el “verd” a l’entorn• Sobre l’hort i l’agricultura
 34. 34. • SOBRE EL VERD AL CENTRE:– Hi ha pati de terra o ciment? Te jardí?– Hi ha vegetació espontània? I plantada?– Fer una relació de l’equipament i mobiliari exterior (fonts, punts d’aigua i llum, contenidors de recollida de residus, papereres, compostador, jocs…)– Quin ús se’n fa dels espais exteriors? Hi ha activitats programades? Estan relacionades amb les plantes?– Tenim plantes a l’interior?– Com es gestiona i es fa el manteniment del pati i del verd de l’interior?– Quina informació tenim sobre l’espai? Plànols, història i evolució, relació d’activitats i usos, qui en fa ús…– Fer un llistat de coses a millorar i propostes d’actuació.
 35. 35. •Com tenim el verd a l’entorn: – Allà on vivim o a l’entorn de l’escola, hi ha arbres i plantes? (res, pocs, molts, massa) On es troben? – Hi ha jardins? I bosc? Hi anem sovint o hi passem? Perquè els fem servir? Ens hi sentim a gust? – Coneixem el nom d’algunes plantes del jardí o del bosc? – En un bosc a més de plantes quins altres éssers vius hi viuen? En quina part del bosc viuen? Com son, com s’alimenten, com es mouen? – A l’entorn del centre hi ha camps de conreu? Qui els cuida? Coneixem algun pagès? – Sobre un mapa o plànol del poble i el seu entorn marcar i diferenciar els jardins, els boscos, prats, conreus, etc.
 36. 36. • Sobre l’hort: – Coneixes algun hort? Com és? Que s’hi conrea? – Us agradaria tenir un hort a l’escola? Com ens l’imaginem ? Semblances i diferències entre un hort, un jardí i un bosc? – Que us agradaria que hi plantéssim? – Com es cuida un hort? Les plantes tenen alguna necessitat especial? – A l’hort hi ha també animals? De quin tipus? – Preparem algunes preguntes per fer a algun pagès que coneguem.
 37. 37. ASSISTIM A CURSOS I JORNADES DE FORMACIÓ
 38. 38. DEFINIM UNS OBJECTIUS• CURRICULARS que ho concretarem amb activitats i accions.• ESTRUCTURALS. Fan referència a temes d’infraestructura i logística• ORGANITZATIUS. Que defineixin l’estructura participativa i de responsabilitats en el marc de la gestió ambiental del centre.
 39. 39. Dissenyem l’espai
 40. 40. PLÀNOL GENERAL DE LA ZONA A ACTUAR A B C
 41. 41. ZONA B - C ARBRES FRUITERS BARDISSA D’ARBUSTOS PLANTES ENFILADISSES ARBRES ORNAMENTALS HORT
 42. 42. ZONA A ARBRES ORNAMENTALS PARTERRES D’ARBUTOS, PLANTES AROMÀTIQUES I PLANTES DE TEMPORADA
 43. 43. s es tepe iqu es + òn + V er u es àtiq Margarida A romAptenia (crassa ORTreptant) + Eriocephalus H Murtres s a dis fila En Plumbagos Avet Agapantus (lliri africà) Tamarius Plantes d’ombra amb test (cubanes, fatsies, fulles)
 44. 44. ELS FRUITERS LES PARADES EN CRESTALL LES TERRASSES Planta de temporada EL GARROFER LES PLANTES AROMÀTIQUESCOMPOSTATGE LA TANCA VERDA L’HORT EL JARDÍ EL JARDÍ DELS D’OMBRA COLORS EL JARDÍ AQUÀTIC
 45. 45. ZONA 4 Cap d’ase Farigola Orenga Romaní
 46. 46. APRENEM LES FEINES AGRÍCOLES
 47. 47. I ENS APROPEM A LANATURA, A L’ECOLOGIA
 48. 48. - “L’hort serveix com a eina d’apropament i descobertade la natura.”- “També incentiva l’observació i la recerca en relació alsfenòmens naturals.”-“L’escola s’ha anat impregnant d’aquesta manera demirar i de tenir cura de l’entorn.”-“És un espai idoni per observar fauna diversa i estudiardiferents aspectes de la vida dels animals:cicle de vidadel cargol, els dragons que es refugien dins elcompostador...”-“L’experiència a l’hort ha estat veritablement positiva jaque ha fet que els infants s’adonessin que hi ha moltesformes d’aprendre i que no s’aprèn més fent un treballde fitxes sinó que experimentant, classificant i observantpodem aprendre molt més.”
 49. 49. … I A L’AGRICULTURA
 50. 50. - “Fem sortides per conèixer espaisagrícoles que hi ha vora lescola o al’entorn de la ciutat o poble.”- “Busquem pagesos que ens parlin de laseva experiència.”- “Estudiem l’evolució agrícola d’unazona, comparant diferents zones segonsla procedència dels alumnes.”
 51. 51. Col·laborem amb entitats i associacions relacionades amb la preservació de varietats agrícoles tradicionals• www.esporus.org• www.lesrefardes.com
 52. 52. TRANSFORMEM L’ESPAI
 53. 53. …I MILLOREM L’ESCOLA
 54. 54. – “A partir de l’hort s’han fet altres millores al pati: túnel amb lligabosc, gronxador col·lectiu, etc.”– “S’observa que l’hort esdevé com un racó de tranquil·litat més acollidor on s’hi acosten els infants a l’hora del pati.”– “El projecte de l’hort ha permès veure el pati d’una altre forma que permet diversificar els seus usos.”
 55. 55. HEM DE FER FUNCIONAR L’HORT
 56. 56. ORGANITZANTL’ESPAI, ELS CULTIUS I LA FEINA
 57. 57. – “L’hort està actiu durant tot el curs, plantant preferentment espècies que tinguin un creixement ràpid i que es puguin recol·lectar en l’època lectiva”– “Es preparen un llavorers amb materials reutilitzats: cartrons de rotllos de paper higiènic i brics”– “L’hort ecològic ha servit també per treballar aspectes com: la diversificació de cultius, combatre plagues usant interaccions beneficioses, l’ús de tècniques per a l’estalvi d’aigua i el reciclatge de materials.”– “Dins l’activitat de “vida social” s’organitza un grup per fer feines relacionades amb l’hort. Els alumnes ho escullen de forma voluntària
 58. 58. TREBALLEM EN TOTESLES FASES DEL CICLE DE L’HORT
 59. 59. Fase 3 Naixement, desenvolupament i mantenimentFase 2 Selecció de Fase 4 Recollida i Consum Cicle de vida llavors de l’hort Fase 1 Preparació del sòl a partir de Espinet, M i Llerena, G. 2007
 60. 60. FEM COMPOST
 61. 61. AMB LES RESTES ORGÀNIQUESDELS CONREUS, EL JARDÍ I LA CUINA
 62. 62. I MUNTEM UN PETIT VIVER
 63. 63. RECOLLIM AIGUA DE PLUJA
 64. 64. ADEQUEM L’ESPAI PERGUANYAR EN COMODITAT
 65. 65. Necessitarem eines per treballar la terra
 66. 66. Per plantar i trasplantar Recollir fulles o Podar repartir el compost Estris per mesurar la humitat de Una màquina la terra o tamissar el compost trituradora de branques
 67. 67. Per fer tractaments Necessitarem canyes fitosanitaris per fer enfilar les naturals mongeteres o lligar les tomaqueres La malla ombradora ens va be per espais molt càlids
 68. 68. ÉS IMPORTANT COMUNICAR I INFORMAR
 69. 69. COMUNICACIÓ
 70. 70. ESTUDIEM, OBSERVEM, EXPERIMENTEM...
 71. 71. ... I COMPTEM AMB LA COL.LABORACIÓ DE TOTS
 72. 72. – “Es va recollint la feina feta i sempre hi ha informació a l’entrada de l’escola. Les famílies s’ho miren amb molt d’interès. També coneixen el procés de compostatge que es realitza a l’escola.”– “L’hort desperta admiració des de fora al carrer i hi ha col·laboracions espontànies.”– “Poc a poc a servit per què s’involucri tota l’escola. Es va començar per P3 i ara hi participen fins a 6è. Va ser un procés força ràpid.”– “L’hort està en un espai del barri fora l’escola. Hi ha molta implicació d’un avi i d’un grup de pares i mares.”– “L’espai s’ofereix a escoles de l’entorn.”– “Es un espai idoni per tal que es facin activitats compartides amb alumnat de diferent edat. Els més
 73. 73. LA COLLITA ENS OBRE LA PORTA A PARLAR DELS ALIMENTS I EL CONSUM
 74. 74. “ Comparem els productes de lhort amb el mercat, supermercat o la cuina de casa.”• “Com pot ser que trobem tomàquets al mes de gener?”• “Treballem sobre l’origen dels aliments que comprem que a vegades fan distàncies kilomètriques!.”• “A l’escola fem agricultura ecològica, i els productes que mengem a casa, d’on provenen? Com s’han produït?”• “Estudiem les opcions de consum hi ha a la ciutat, al barri...?”• “Estudi els hàbits alimentaris d’altres països (mercats del mon)”
 75. 75. Han cedit lesseves imatges les escoles
 76. 76. • De Sabadell: – Esc AGNÈS ARMENGOL – Esc FONT ROSELLA – Esc CAN RULL – Esc CATALUNYA – Esc ANDREU CATELLS – Esc SANT JULIÀ – Esc NOSTRA LLAR – Esc AMADEU VIVES
 77. 77. • De Barcelona – PARVULARI SANT MARC – ESCOLA ASPACE – ESCOLA SANT JOAN BAPTISTA – ESCOLA NOSTRA SENYORA DE LOURDES – ESCOLA VEDRUNA-ÀNGELS – EBM ALBÍ – EBM GRÀCIA – EBM LA MAR – EBM SOL SOLET – EBM L’ESQUIROL – Esc N1 PRÀCTIQUES
 78. 78. – Esc MARE NOSTRUM– Esc JOAN MIRÓ– Esc EULÀLIA BÓTA– Esc BALOO– Esc ORLANDAI– Esc DRASSANES– Esc FRUCTUÓS GELABERT– Esc AIGUAMARINA– Esc COSTA I LLOBERA– Esc ÀGORA– Esc LA FARIGOLA DE VALLCARCA– Institut VALL D’HEBRÓN
 79. 79. • De Sant Boi de Llobregat – Esc BENVIURE• De Caldes de Montbuí – Esc EL FARELL• De L’Hospitalet – Esc Joan Maragall• De Lleida – Esc Antoni Bergos – Esc Ciutat Jardí – EBM La Bordeta
 80. 80. • De Castellar del Vallès – Esc SANT ESTEVE
 81. 81. GRÀCIES A TOTES LES PERSONES QUE HO HAN FET POSSIBLE
 82. 82. FEML’HORT!
 83. 83. joansole@horts-urbans.orgwww.facebook.com/huertosurbanos.org@jsolemercade

×