Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosyal sorumluluk projeleri sunumu

 • Login to see the comments

Sosyal sorumluluk projeleri sunumu

 1. 1. Şirketlerin Sosyal Sorumluluk Projeleri
 2. 2. Sosyal Sorumluluk Projesi Nedir? Sosyal sorumluk; şirketlerin uzun vadeli menfaat ve kazanımlar için kısa vadeli olanlardan vazgeçmesidir. Sosyal sorumluluk basit bir olgu değildir. Devamlılık göstermeli ve geniş kitlelere yönelik olmalıdır. İnsanların ( sadece tüketicilerin değil ) markaya olan güvenini güçlü biçimde sağlamada doğru projelerin seçilmesi çok önemlidir.
 3. 3. Sosyal sorumluluk projelerini şirketler 60 yıldır uygulamaktadırlar. Şirketler büyümek için Karlılık ve Büyüme hedeflerinin yeterli olmadığını anladılar. Serbest piyasa ekonomilerinde şirketler önemli kaynaklara sahipler. Devlet ve sahip olduğu kurumların cevap veremediği, yetersiz kaldığı alanlarda başka kurumlardan buraları doldurmaları ile ilgili talepler söz konusu olmakta. Şirketler sahip oldukları markanın geleceği için bu taleplere kulaklarını tıkamamalı. Sosyal Sorumluluk Projesi Nedir?
 4. 4. Değeri Yüksek Bir Marka Yaratmanın Maliyeti de Yüksektir. <ul><li>Marka imajına, itibarına hizmet edebilme. </li></ul><ul><li>Farklı kılmalı. </li></ul><ul><li>Yeni müşteriler çekebilmeli. </li></ul><ul><li>Çalışanların moral ve etkinliğini arttırabilmeli. </li></ul><ul><li>Yeni pazarlar açabilmeli. </li></ul><ul><li>Şeffaf olmalı. </li></ul>
 5. 5. Şirketlerin Dönüşümü Fark yaratma ihtiyacı… Ön plana çıkma… Sempati kazanma… MARKA İMAJINA KATKI…
 6. 6. Şirketler Sivil Toplum Kuruluşları gibi davranabilirler mi? Kar amacı güden bir kurum SKT gibi hareket edebilir mi? ***İnandırıcılık!!!
 7. 7. Sosyal sorumluluk projeleri neye göre belirlenir? -Faaliyet alanlarıyla örtüşmeli. -Devletin ve kurumlarının eksik kaldığı alanlarda gerçekleştirilmeli. -Uzun vadede marka kimliğine hizmet etmeli. ( Marketing faaliyetlerinin parçası mıdır???) Handikapları Nelerdir? Neler Kaybedilir? Her zaman katkı sağlar mı?
 8. 8. Örnek Projeler
 9. 9. Kardelenler projesinde, ailelerinin ekonomik maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, meslek sahibi, ufku açık “birey”ler haline gelmeleri amaçlanıyor. Eğitim
 10. 10. Hayata Artı Katacak Çevre Projeleri Coca-Cola Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle dört yıldır yürütülen &quot;Hayata Artı Gençlik Programı”nın kapsamında 16-26 yaşları arasındaki gençlerin tasarladığı çevre odaklı projelere 5-50 bin dolarlık destek ve eğitim, sağlık alanlarında danışmanlık veriliyor. Çevre
 11. 11. “ Vestel Türk Atletizminin Yanında” sosyal sorumluluk projesi, 1 Mayıs 2004 tarihinden beri “Türk gençliğinin atletizme ilgisini artırma” ana hedefine yönelik olarak devam etmektedir. Spor
 12. 12. Efes Pilsen Turizm Eğitimleri Efes Pilsen ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi'nin, turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği “Efes Pilsen Turizm Eğitimleri” 2008 yılında 1000’e yakın kişiye ulaşması hedefliyordu. Eğitim&Turizm
 13. 13. Küçük Şeyler Doğayı Yeniler İlköğretim okullarında çevre eğitimi verilmesini öngören proje, genç kuşakları “sürdürülebilir tüketim”, “yenilenebilir kaynaklar” ve “atık yönetimi” konularında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Eğitim&Çevre
 14. 14. Destekçiler
 15. 15. Değişen dünya düzeniyle birlikte çevresel ve toplumsal sorunlar artıyor… Nesli tükenen canlı türleri, bulaşıcı hastalıklar, giderek dengesizleşen ülkeler arası gelir dağılımı, artan yoksulluk ve işsizlik, insanlığın ve dolayısıyla şirketlerin geleceğini tehdit ediyor. Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir insani gelişim için tüm kurumlara sorumluluk düşüyor.  En önemlisi de yeni dünya düzeninin en güçlü aktörü  iş dünyasının,  Kurumsal Sosyal Sorumluluğu bir felsefe olarak kabul etmesi gerekiyor… Güçlü Markaların ancak bu gibi projelerle büyüklüklerini pekiştirebilirler. Sonuçta…

×