Akut Mezenter İskemi Dr Hakan Yanar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 16 Nisan 2009
Amaç <ul><li>İ n sidens </li></ul><ul><li>Pa tofizyoloji </li></ul><ul><li>Tanı </li></ul><ul><li>Tedavi </li></ul><ul><li...
<ul><li>İnsidens </li></ul><ul><ul><li>1-2/1000 hastaneye başvurularının </li></ul></ul><ul><ul><li>% 1  gastrointestin...
<ul><li>Cokkinis (1921):  </li></ul><ul><li>“ occlusion of the mesenteric vessels is regarded as one of those conditions ...
<ul><li>Mortalite 1970………………… % 80-90 </li></ul><ul><li>1990 ……………..… % 60-70  </li></ul><ul><li>Erken tanı </li></ul><u...
J Vasc Surg 2002;35:445-52
Patofizyoloji : E tyoloji <ul><li>Oklüzif ya da nonoklüzif m ekanizma ->mezenterik damarlarda hipoperfüzyon </li></ul><ul...
Patofizyoloji <ul><li>Arteri ye l Emboli </li></ul><ul><li>Olguların (>%50): SMA oklüzyonu </li></ul><ul><li>Lo kalizasyo...
Patofizyoloji <ul><li>Arteri ye l Tromboz </li></ul><ul><ul><li>%  15 </li></ul></ul><ul><ul><li>At ero sklerotik hastal...
Patofizyoloji <ul><li>Ven öz  T romboz </li></ul><ul><ul><li>%  5-10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Genç hasta populasyonu <...
 
 
 
Patofizyoloji <ul><li>Non-O k lu ziv hastalık  </li></ul><ul><li>% 20-30  </li></ul><ul><li>Sistemik hipoperfüzyona ceva...
Risk Fa ktörleri J Vasc Surg 2002;35:445-52
Risk Fa ktörleri Ann Surg 2001;233(6):801-808
Risk fa ktörleri Ann Surg 2001;233(6):801-808
Fizik Muayene <ul><li>Arteriyel emboli, NOMİ </li></ul><ul><ul><li>Şiddetli karın ağrısı </li></ul></ul><ul><ul><li>Ani ...
Labora tuvar <ul><li>Sınırlı </li></ul><ul><li>Lökositoz  </li></ul><ul><li>A rte riyel la ktat </li></ul><ul><li>A m i...
Klinik prezentasyon Ann Vasc Surg 2003;17:72-79
Klinik prezentasyon Ann Surg 2001;233(6):801-808
Tanı <ul><li>Önceki yıllar: klinik tanı, konvansiyonel anjiografi , </li></ul><ul><li>DPL </li></ul><ul><li>Günümüzde: ...
BT Anjiografi: Multidete k t ö r BT akut ve kronik mezenterik iskeminin tanısında idealdir  Horton KM, et al. Radiol Cl...
BT bulguları Kirkpatrick IDC et al., Radiology 2003 Pneumatosis intestinalis 11 0 42 100 Arterial embolism 3 0 12 100 SMA ...
CTA: SMA Emboli
SMV Trombozu
Dupplex <ul><li>SMA da h igh-grade steno z  yada oklüzyon </li></ul><ul><li>SMA steno z -> Sensitivit e : %  96 (199...
Anjiografi <ul><ul><li>Vasküler anatomi- kolleteraller </li></ul></ul><ul><ul><li>R evas külarizasyon p lan ı </li></ul></...
 
 
Tedavi <ul><li>Suportif: </li></ul><ul><li>IV sıvı </li></ul><ul><li>Kardiak destek </li></ul><ul><li>Geniş spektrumlu an...
<ul><li>Kan akımı restorasyonu : </li></ul><ul><li>Trombolitik tedavi ya da cerrahi trombektom i </li></ul><ul><li>Non via...
<ul><li>Doku pla z mino j en a k tivat örü (tPA) ……… trombolitik </li></ul><ul><li>MI ve stroke ta etkinliği ispatlanmı...
Alternatif / Neoadjuvan
Trombolitik tedavi (rt-PA ) <ul><li>Mezenter arter kateteriz asyondan re k ombinant doku plazm ino j en a k tivat ö r ...
Trombolitik tedavi etkinliği <ul><li>Prim er: Anjiografik başarı </li></ul><ul><li>Se k ond er: Klinik başarı peritonit ve...
t-PA öncesi 24 saat sonra
Cerrahi embolektomi ± rezeksiyon
 
 
???
Second look <ul><li>1965 yılında Shaw….second-look laparotomi </li></ul><ul><li>Tromboembolektomi sonrası barsak canlılığ...
<ul><li>Anadol ve ark. açık  ve laparoskopik second look  </li></ul><ul><li>Açık SL: 41 hasta , karın kapatıldı- re...
Laparoscopic management of A MI Minor ischemia Necrosis Complete resolution
World Journal of Gastroenterology 2007 Jun 28;13(24):3350-053.
 
Second-look laparos k op i / t-PA <ul><li>M inimal inva z iv, basit, tanı ve tedavi amaçlı </li></ul><ul><li>Gereksiz la...
Non viable dokuların rezeksiyonu + anastomoz / stoma
5. Gün 7. Gün
7. Gün Duodeno- ileostomi Transvers kolon Duodenum İleum
 
 
F.T. 70/E <ul><li>Şikayet :Karın ağrısı </li></ul><ul><li>Hikaye: 3 gündür devam eden karın a ğrısı </li></ul><ul><li>E...
KLİNİK <ul><li>Yapılan tetkiklerinde SMA distalinde parsiyel trombüs saptanması üzerine diagnostik laparoskopi yapıldı. Lo...
<ul><li>Çölyak trunkus </li></ul><ul><li>Süperior mezenterik arter </li></ul>
<ul><li>Hastaya anjiografi yapıldı. SMA total oklüde / çölyak trunkusta %90-95 darlık saptandı. Çölyak trunkustaki darlığ...
<ul><li>Süperior mezenterik arter </li></ul><ul><li>Çölyak trunkus </li></ul>
Çölyak trunkusa stent sonrası
<ul><li>Hasta ameliyata alınarak second look yapıldı. Laparoskopik e xp. da terminal ileumdan 20 cm proksimale kadar pe...
Çekum Terminal ileum
<ul><li>Hastaya üçüncül bakı yapıldı. Laparoskopik eksplorasyonda iskeminin kaybolduğu görüldü. </li></ul>
Üçüncül Bakı Terminal ileum Apandiks Çekum Terminal ileum
T.A. 55/K <ul><li>Şikayet: K arın ağrısı </li></ul><ul><li>Hikaye: 3 gündür devam eden karın a ğrısı </li></ul><ul><li...
KLİNİK <ul><li>15/03/2009 :Hasta acil cerrahi kliniğine kabul edildi. Yapılan tetkiklerinde SMA distalinde parsiyel trombü...
 
 
<ul><li>tPA öncesi </li></ul><ul><li>tPA sonrası </li></ul>
<ul><li>17/03/2009 :Hasta ameliyata alınarak ikincil bakı yapıldı. Laparoskopik eksplorasyonda ince barsaklarda skip tarzı...
İKİNCİL BAKI
<ul><li>19/03/2009 :Hastaya üçüncül bakı yapıldı. Laparoskopik eksplorasyonda iskeminin kaybolduğu görüldü.Hasta ekstübe e...
ÜÇÜNCÜ BAKI
<ul><li>22/03/2009:Hastanın takiplerinde vital bulguları stabil olması üzerine hasta servise alındı.Lok:12,000 CRP:292,5 L...
 
<ul><li>TEŞEKKÜRLER… </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Akut mezenter iskemi

8,959 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
450
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 150 yıl önce tanımlanmış ancak 30 gün mortalite günümüzde %32-60 arasında. Bu oran sadece gecikmiş tanı ve eşlik eden hastalıklardan değil barsak iskemisinin lokal ve sistemik etkilerinden kaynaklanır. Barsaklar low flow sonrası metabolik, hormaonal ve vazoaktif düzenleyici görevlerini yerine getiremez.
 • Why worry about it? TPN dependence 30% Early diagnosis improved these rates and hallmark of care of these patients Incidence likely to increase with care of older population Underestimation: subclinical disease Mortality high because diagnosis made after infarciton, gut damage proceeds even after revascularization, concomitant medcal problems and poor distal mesenteric circulation
 • Can become irreversible even after cause reversed (esp in presence of atherosclerotic disease). Often stenotitc arteries present (acute on chronic disease)
 • Limited clinical utility due to low sensitivity, low specificity, and markers only appear after gut infarction.
 • pneumatosis venous gas SMA/celiac/IMA occlusion w/distal disease arterial embolism OR bowel wall thickening + one of following: lack of bowel wall enhancement solid organ infarction venous thrombosis
 • In 1996 the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved the use of tPA to treat ischemic stroke in the first three hours after the start of symptoms.
 • Kontrol angiografi: SMA’ da %70 rekanalizasyon, proksimal jejunal ve ileokolik dalların açıldığı görüldü
 • Department of Surgery, School of Medicine, Gazi University, Ankara
 • Akut mezenter iskemi

  1. 1. Akut Mezenter İskemi Dr Hakan Yanar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 16 Nisan 2009
  2. 2. Amaç <ul><li>İ n sidens </li></ul><ul><li>Pa tofizyoloji </li></ul><ul><li>Tanı </li></ul><ul><li>Tedavi </li></ul><ul><li>Tedavi algoritması </li></ul>
  3. 3. <ul><li>İnsidens </li></ul><ul><ul><li>1-2/1000 hastaneye başvurularının </li></ul></ul><ul><ul><li>% 1 gastrointestinal nedenle başvuruların </li></ul></ul><ul><li>Morbidit e </li></ul><ul><ul><li>K ardiopu lmoner, MOF </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzamış yatış süresi, TPN bağımlılığı, kısa barsak send, infeksiyonlar </li></ul></ul><ul><li>R ekürrens </li></ul><ul><ul><li>% 50 </li></ul></ul>1 Ann Surg 2001;233(6):801-808 2 Ann Surg 1982;195:554-565 3 Ann Surg 1978;188;721-731 4 Ann Vasc Surg 2003;17:72-9
  4. 4. <ul><li>Cokkinis (1921): </li></ul><ul><li>“ occlusion of the mesenteric vessels is regarded as one of those conditions of which the diagnosis is impossible, the prognosis hopeless, and the treatment almost useless .” </li></ul><ul><ul><ul><li>Cokkinis. AJ. Proc R. Soc Lond.B.Biol.Sci </li></ul></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>Mortalite 1970………………… % 80-90 </li></ul><ul><li>1990 ……………..… % 60-70 </li></ul><ul><li>Erken tanı </li></ul><ul><li>Anjiyografide gelişmeler </li></ul><ul><li>Kan akımı restorasyon tekniklerinde gelişme </li></ul><ul><li>Second-look prosedürler </li></ul><ul><li>Yoğun bakım koşullarında artan kalite </li></ul><ul><li>Duron JJ et al. Chirurgie 1998; 123:335-342. </li></ul><ul><li>Mamode N et al . Eur J Surg 1999; 165:203-208. </li></ul><ul><li>Seshadri PA et al . Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 1999; 9:286-289 </li></ul>
  6. 6. J Vasc Surg 2002;35:445-52
  7. 7. Patofizyoloji : E tyoloji <ul><li>Oklüzif ya da nonoklüzif m ekanizma ->mezenterik damarlarda hipoperfüzyon </li></ul><ul><li>Arter iye l e mboli </li></ul><ul><li>Arteri ye l t romboz </li></ul><ul><li>Venöz tromboz </li></ul><ul><li>Non-o klüziv mezenterik iskemi </li></ul>
  8. 8. Patofizyoloji <ul><li>Arteri ye l Emboli </li></ul><ul><li>Olguların (>%50): SMA oklüzyonu </li></ul><ul><li>Lo kalizasyon : Kolika media orjininde (pro ksim al jejun u m -> spleni k fle ks ur a ) </li></ul><ul><li>Emboli kaynağı: K ardia k (%80), aorti k pla klar </li></ul><ul><li>Çöliak ve IMA o klüzyonları genelde tolere edilebilir </li></ul>
  9. 9. Patofizyoloji <ul><li>Arteri ye l Tromboz </li></ul><ul><ul><li>% 15 </li></ul></ul><ul><ul><li>At ero sklerotik hastalık </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>K roni k me z ente rik i skemi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SMA ostium </li></ul></ul><ul><ul><li>S e mptom lar geç </li></ul></ul>
  10. 10. Patofizyoloji <ul><li>Ven öz T romboz </li></ul><ul><ul><li>% 5-10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Genç hasta populasyonu </li></ul></ul><ul><ul><li>%80 h i per k oag ülabilite-> </li></ul></ul><ul><ul><li>Risk fa k t örleri : OK , geçirilmiş DVT/PE, mali gnite , portal HTN, nefrotik sendrom </li></ul></ul>
  11. 14. Patofizyoloji <ul><li>Non-O k lu ziv hastalık </li></ul><ul><li>% 20-30 </li></ul><ul><li>Sistemik hipoperfüzyona cevap </li></ul><ul><li>Viseral VK/ cerebral perfüzyon -> şant </li></ul><ul><li>Nedenler : ciddi sistemik hastalıklar , Kr KC hast, deh i dr atasyon , ilaçlar ( k o kain , ergot alkaloid leri , di jital , β -blo kerler , α -agonist ) , hemodializ </li></ul>
  12. 15. Risk Fa ktörleri J Vasc Surg 2002;35:445-52
  13. 16. Risk Fa ktörleri Ann Surg 2001;233(6):801-808
  14. 17. Risk fa ktörleri Ann Surg 2001;233(6):801-808
  15. 18. Fizik Muayene <ul><li>Arteriyel emboli, NOMİ </li></ul><ul><ul><li>Şiddetli karın ağrısı </li></ul></ul><ul><ul><li>Ani başlangıç </li></ul></ul><ul><li>Venöz tromboz </li></ul><ul><li>Daha az şiddetli karın ağrısı </li></ul><ul><li>Subakut başlangıç </li></ul>
  16. 19. Labora tuvar <ul><li>Sınırlı </li></ul><ul><li>Lökositoz </li></ul><ul><li>A rte riyel la ktat </li></ul><ul><li>A m ilaz </li></ul><ul><li>CK, CK -BB </li></ul><ul><li>Serum fosfat </li></ul><ul><li>Diğer : LDH, PAF, TNF- α , AST/ALT, α -glutathione </li></ul>
  17. 20. Klinik prezentasyon Ann Vasc Surg 2003;17:72-79
  18. 21. Klinik prezentasyon Ann Surg 2001;233(6):801-808
  19. 22. Tanı <ul><li>Önceki yıllar: klinik tanı, konvansiyonel anjiografi , </li></ul><ul><li>DPL </li></ul><ul><li>Günümüzde: BT anjiografi, Sensitivit e : % 96 </li></ul><ul><ul><li>Multidetektör - multislice Spe s i f i te : % 94 </li></ul></ul><ul><ul><li>Avantajlar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vasküler anatomi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ayırt edici tan ı </li></ul></ul></ul>
  20. 23. BT Anjiografi: Multidete k t ö r BT akut ve kronik mezenterik iskeminin tanısında idealdir Horton KM, et al. Radiol Clin North Am. 2007 Mar;45(2):275-88. Review
  21. 24. BT bulguları Kirkpatrick IDC et al., Radiology 2003 Pneumatosis intestinalis 11 0 42 100 Arterial embolism 3 0 12 100 SMA or portal venous gas 3 0 12 100 Focal lack of bowel wall 11 1 42 97 enhancement Free intraperitoneal air 5 2 19 94 Mesenteric vein thrombosis 4 2 15 94 Bowel dilatation 17 6 65 83 Bowel wall thickening 22 10 85 72 CT Finding n=26 n=36 (%) (%) Patients with AMI Control Group Sensitivity Specifity
  22. 25. CTA: SMA Emboli
  23. 26. SMV Trombozu
  24. 27. Dupplex <ul><li>SMA da h igh-grade steno z yada oklüzyon </li></ul><ul><li>SMA steno z -> Sensitivit e : % 96 (1993) </li></ul><ul><ul><li>Prospe ktif , n=100 </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerrahi konfirme edilmiş emboli/t rombus </li></ul></ul><ul><li>SMA steno z /o klüzyon -> Sensitivit e : % 100 (1999) </li></ul><ul><ul><li>Spe sifite : 98% </li></ul></ul><ul><ul><li>n =82, prospe k ti f </li></ul></ul><ul><ul><li>Anjiografi ile konfirme </li></ul></ul>1 J Vasc Surg 1993;17:780-788 2 Radiol 1999;211:405-410
  25. 28. Anjiografi <ul><ul><li>Vasküler anatomi- kolleteraller </li></ul></ul><ul><ul><li>R evas külarizasyon p lan ı </li></ul></ul><ul><ul><li>Trombolitik, VD tedavi </li></ul></ul>1 Ann Surg 2001;233(6):801-808
  26. 31. Tedavi <ul><li>Suportif: </li></ul><ul><li>IV sıvı </li></ul><ul><li>Kardiak destek </li></ul><ul><li>Geniş spektrumlu antibiyotik ( veri yok ) </li></ul><ul><li>Na z ogastri k de k omp resyon </li></ul>
  27. 32. <ul><li>Kan akımı restorasyonu : </li></ul><ul><li>Trombolitik tedavi ya da cerrahi trombektom i </li></ul><ul><li>Non viable dokuların rezeksiyon anastomoz / stoma </li></ul><ul><li>Laparoskopik second look </li></ul>
  28. 33. <ul><li>Doku pla z mino j en a k tivat örü (tPA) ……… trombolitik </li></ul><ul><li>MI ve stroke ta etkinliği ispatlanmış </li></ul>
  29. 34. Alternatif / Neoadjuvan
  30. 35. Trombolitik tedavi (rt-PA ) <ul><li>Mezenter arter kateteriz asyondan re k ombinant doku plazm ino j en a k tivat ö r ü (rt-PA ) 5 mg bolus 10 dakika içinde , 1-1.5 mg /st perfüzyon en fazla 24 saat </li></ul><ul><li>T rombolitik tedavi sonrası (ya rı ömrü 20 d k) ameliyat yapılabilir </li></ul><ul><li>A ritmi veya tansiyon değişikl iğine yol açabilmeleri nedeni ile monitorize hastalarda uygulanmalıdır. </li></ul>
  31. 36. Trombolitik tedavi etkinliği <ul><li>Prim er: Anjiografik başarı </li></ul><ul><li>Se k ond er: Klinik başarı peritonit ve karın ağrısı </li></ul><ul><li>Ter siyer: Laparoskopik olarak iskeminin gerilemesi </li></ul>
  32. 37. t-PA öncesi 24 saat sonra
  33. 38. Cerrahi embolektomi ± rezeksiyon
  34. 41. ???
  35. 42. Second look <ul><li>1965 yılında Shaw….second-look laparotomi </li></ul><ul><li>Tromboembolektomi sonrası barsak canlılığı? veya anastomoz? </li></ul><ul><li>Açık ya da laparoskopik? </li></ul><ul><li>Shaw RS. Current Surgical Management. Philadelphia: </li></ul><ul><li>W. B. Sounders Company, 1965, p 509. </li></ul>
  36. 43. <ul><li>Anadol ve ark. açık ve laparoskopik second look </li></ul><ul><li>Açık SL: 41 hasta , karın kapatıldı- relaparatomi </li></ul><ul><li>Lap SC: 36 hasta , port bırakıldı </li></ul><ul><li>Açık SL: R e-laparotomi %70 gereksiz </li></ul><ul><li>Lap SC: %8 re-rezeksiyon gerekti ve hastaların %87 gereksiz laparotomiden kurtuldu. </li></ul><ul><li>Anadol AZ, et al. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech </li></ul><ul><li>2004; 14 : 191-193   </li></ul>
  37. 44. Laparoscopic management of A MI Minor ischemia Necrosis Complete resolution
  38. 45. World Journal of Gastroenterology 2007 Jun 28;13(24):3350-053.
  39. 47. Second-look laparos k op i / t-PA <ul><li>M inimal inva z iv, basit, tanı ve tedavi amaçlı </li></ul><ul><li>Gereksiz laparotomiyi önler </li></ul><ul><li>Hasta başında YBÜ de uygulanabilir </li></ul><ul><li>ne zaman yapılacağı ??? </li></ul><ul><li>t-PA rezeke edilen barsak segmentini kısaltarak kısa barsak sendromu gelişimine engel olabilir. </li></ul>
  40. 48. Non viable dokuların rezeksiyonu + anastomoz / stoma
  41. 49. 5. Gün 7. Gün
  42. 50. 7. Gün Duodeno- ileostomi Transvers kolon Duodenum İleum
  43. 53. F.T. 70/E <ul><li>Şikayet :Karın ağrısı </li></ul><ul><li>Hikaye: 3 gündür devam eden karın a ğrısı </li></ul><ul><li>Ek hastalık: İskemik kalp hastalığı ve HT </li></ul><ul><li>Kullandığı ilaçlar : Co-diovan tb </li></ul><ul><li>FM: TA:130/70 Nb:84,sol alt kadranda hassasiyet (+) defans (-) rebound(-) barsak sesleri dört kadranda normoaktif </li></ul><ul><li>Lab: Lök:22.000 Hb:8,6 Hct:29,7 PLT:367000 BK:Normal Lac:1,2 </li></ul><ul><li>Direk Grafiler: İnce barsak tipi hava sıvı seviyeleri </li></ul>
  44. 54. KLİNİK <ul><li>Yapılan tetkiklerinde SMA distalinde parsiyel trombüs saptanması üzerine diagnostik laparoskopi yapıldı. Low flow state saptandı . </li></ul>
  45. 55. <ul><li>Çölyak trunkus </li></ul><ul><li>Süperior mezenterik arter </li></ul>
  46. 56. <ul><li>Hastaya anjiografi yapıldı. SMA total oklüde / çölyak trunkusta %90-95 darlık saptandı. Çölyak trunkustaki darlığa stent uygulandı. </li></ul>
  47. 57. <ul><li>Süperior mezenterik arter </li></ul><ul><li>Çölyak trunkus </li></ul>
  48. 58. Çölyak trunkusa stent sonrası
  49. 59. <ul><li>Hasta ameliyata alınarak second look yapıldı. Laparoskopik e xp. da terminal ileumdan 20 cm proksimale kadar peteşial alanlar tespit edildi. </li></ul><ul><li>Hastanın perop ST depresyonları olması üzerine yapılan tetkiklerinde akut koroner sendrom tespit edildi. </li></ul><ul><li>Hastaya heparin infüzyonu başlandı. </li></ul>
  50. 60. Çekum Terminal ileum
  51. 61. <ul><li>Hastaya üçüncül bakı yapıldı. Laparoskopik eksplorasyonda iskeminin kaybolduğu görüldü. </li></ul>
  52. 62. Üçüncül Bakı Terminal ileum Apandiks Çekum Terminal ileum
  53. 63. T.A. 55/K <ul><li>Şikayet: K arın ağrısı </li></ul><ul><li>Hikaye: 3 gündür devam eden karın a ğrısı </li></ul><ul><li>Ek hastalık: HT ve atrial fibrilasyon </li></ul><ul><li>Kullandığı ilaçlar : Tarka 180 mg tb 1x1 Coumadin tb 1x1 </li></ul><ul><li>FM: TA:130/70 Nb:84, sol alt kadranda hassasiyet (+) defans (-) rebound(-) barsak sesleri dört kadranda normoaktif </li></ul><ul><li>Lab: Lök:15600 Hb:8,6 Hct:29,7 PLT:367000 BK:Normal </li></ul><ul><li>l a ktat :2,8 </li></ul><ul><li>Batın BT anjio: SMA distalinde parsiyel trombüs ve ince barsak tipi hava sıvı seviyeleri </li></ul>
  54. 64. KLİNİK <ul><li>15/03/2009 :Hasta acil cerrahi kliniğine kabul edildi. Yapılan tetkiklerinde SMA distalinde parsiyel trombüs saptanması üzerine diagnostik laparoskopi yapıldı. Low flow state saptandı. Ameliyat sonrası anjiografi yapılarak tPA uygulandı. İşlem sonrası yoğun bakıma alınan hastanın sorunu olmadı. </li></ul><ul><li>16/03/2009 :Hastaya kontrol anjiografi yapıldı parsiyel trombüs görüntüsü devam ediyor. Hastaya tedavi dozunda DMAH başlandı. </li></ul>
  55. 67. <ul><li>tPA öncesi </li></ul><ul><li>tPA sonrası </li></ul>
  56. 68. <ul><li>17/03/2009 :Hasta ameliyata alınarak ikincil bakı yapıldı. Laparoskopik eksplorasyonda ince barsaklarda skip tarzında iskemik alanlar saptandı. Üçüncül bakı yapılasına karar verildi. </li></ul>
  57. 69. İKİNCİL BAKI
  58. 70. <ul><li>19/03/2009 :Hastaya üçüncül bakı yapıldı. Laparoskopik eksplorasyonda iskeminin kaybolduğu görüldü.Hasta ekstübe edildi. Takiplerinde sorunu olmadı. </li></ul>
  59. 71. ÜÇÜNCÜ BAKI
  60. 72. <ul><li>22/03/2009:Hastanın takiplerinde vital bulguları stabil olması üzerine hasta servise alındı.Lok:12,000 CRP:292,5 Lac:2,7 BE:4,8 </li></ul>
  61. 74. <ul><li>TEŞEKKÜRLER… </li></ul>

  ×