Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business in Israel (czech version)

496 views

Published on

Prednaska v Node5 (www.node-5.cz) ze dne 1.11.2012 ohledne expanze podnikani do Izraele.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business in Israel (czech version)

 1. 1. HOW TO:BUSINESS V ISRAELI 2 0 1 2 1 1 0 1 _ M S @ N 5 _ V E R _ 1 . 0  
 2. 2. < INTRO />•  Představení:   MS  jako  BD  &  EP  coordinator    •  Účel  a  cíl:   Praktický  návod  &  academic  case   study  &  “start-­‐up”  nation    •  Struktura  &  TTL:   Cca  20  minut  
 3. 3. < DEMOGRAFIE /><!-- POPULACE + RŮST [MIO] -->USA Germany 0,969 % - 0,095 % 82,1 Turkey CR 309 1,25 % 0,497 % 10,4 IL 75,7 1,73 7,28
 4. 4. < VZDĚLÁVÁNÍ – FAKTA />•  Největší  podíl  univerzitních  diplomů  na  osobu  na  světě.  •  Povinná  školní  docházka  od  5  do  18  let  (hrazená  státem).  •  Všechny  izraelské  univerzity  jsou  v  TOP100  WW  UNI  Index.  •  Pro  přihlášku  na  VŠ  je  třeba  splnit  PET  (Psychometric  Entrance  Test),   který  pokrývá:   •  Quantitative  reasoning  (orientace  v  datech  a  faktech)   •  Verbal  reasoning  (slovní  argumentace  a  věcná  diskuse)   •  Zkouška  z  anglického  jazyka  •  Celosvětově  druhý  největší  počet  vydávaných  knih  na  osobu.  •  Celosvětově  nejvíce  muzeí  na  osobu.  •  Celosvětově  nejvyšší  penetrace  IT  technologiemi  (1  PC  na  1,7  os.)   •  pro  srovnání  –  ČR  má  1  PC  na  domácnost  (2,6  osoby)  •  Více  než  25%  pracovních  sil  je  zaměstnáno  v  technických  profesích.  
 5. 5. < EKONOMIKA /><!-- HDP/OS 2010 [TSD US$] -->USA Germany Israel $ 0,837 % Inflace 2,5 % - 2,5 % 2,69 % 27,6 Inflace 1,64 % $ Inflace 1,14 % $ Czech Rep. TR 1,15 % - 3,05 % Inflace 1,41 % $ Inflace 8,57 % $ 46,0 41,5 18,9 8,61
 6. 6. < EKONOMIKA – FAKTA >•  3.  největší  počet  společností  listovaných  na  NASDAQ   (za  USA  a  Kanadou,  absolutně).  •  3.  největší  poměr  soukromých  podníkatelů  celosvětově   •  u  žen  a  osob  nad  55  první  •  23.  nejvyvinutější  ekonomika  světa  podle  World  Bank  Užitečné  informace:  •  Ekonomicky,  politicky  a  korporátně  velmi  dobé  vztahy  s  UK  •  Obchodní  právo  odpovídá  UK  modelu  •  Dohoda  o  volném  obchodu  s  EU  a  USA  •  Vyjímky  z  placení  daní  a  investiční  pobídky  pro  cizince  •  Uzákoněný  maximální  pracovní  den  (8  hodin)  a  týden  (45  hodin)  
 7. 7. < EKONOMIKA – FAKTA />Index podnikání Resolving Insolvency   Construction Permits   Registering Property   Enforcing Contracts   Protecting Investors   Starting a Business   Getting Electricity   Getting Credit   Business Rank   Trading Across Paying Taxes   Ease of Doing Dealing with Borders   USA 4   13   17   19   25   4   6   69   22   6   16  Germany 20   106   14   2   81   23   100   72   13   5   19   Israel 38   41   139   91   144   12   6   82   10   94   47   Czech rep. 65   140   74   143   27   53   100   120   68   79   34   Turkey 71   72   142   68   42   83   70   80   78   40   124   Celkem 185 zemí, zdroj World Bank, http://www.doingbusiness.org/rankings
 8. 8. < TECHNOLOGIE /><!-- PATENTY NA 1 MIO OBYV./ROK -->Israel Germany USA  World leader: -  patenty -  vědecké publikace Celkem 1555 Σ Celkem 16797 Σ Celkem 45619 Σ 147,6 213,6 204,6 *Celkem 389 CR Σ Celkem 178 TR* 17,12 5,14
 9. 9. < TECHNOLOGIE – FAKTA />•  Izrael  je  kolébkou  následujících  technologií:   •  Mobilní  telefon  (Motorola),   •  Většina  kódu  ve  WinNT  a  WinXP  (MS),   •  Pentium  MMX  design,  Pentium4  &  Centrino  design+produkce    (Intel),   •  ICQ/AOL  IM  protokol  a  technologie,   •  Antivirový  SW  (r.  1979),   •  Hlasová  schránka,  o  pár  let  později  VOIP  protokol  a  první  HW,   •  Key  chain  storage/disk  on  key  (M-­‐Systems),   •  Chipset  PS1080SoC  (PrimeSense).    •  Jediná  země  mimo  území  USA,  kde  mají  xirmy  MS  a  CISCO  vývojová   pracoviště  (IP  regulations).  •  Přes  3000  společností  činných  v  IT&TECH  sektoru,  to  je  nejvyšší   koncentrace  na  světě  (po  Silicon  Valley).  
 10. 10. < STARTUPS & VC – FAKTA />•  Celosvětově  nejvíce  start-­‐upů  na  světě  na  obyvatele  (SN).  •  V  době  splasknutí  DOT.COM  bubliny  (2k  –  2k1)  nejméně  postižen.  •  Celosvětově  největší  počet  start-­‐upů  v  biotechnologiích  (absolutně).  •  Celosvětově  největší  objem  peněz  z  VC  fondů  na  obyvatele:   •  2,5x  >  USA,  30x  >  EU,  80x  >  Indie,  300x  >  Čína  •  Objem  VC  2k12  cca  $2  Mld  (2k11  Δ  -­‐10  %),  75%  pochází  ze  zahraničí.   •  Life  sciences  27  %,  Internet  19  %  •  Ročně  se  udrží  50-­‐60  start-­‐upů  z  celkových  2k  v  technologických  oborech,  1/3   z  nich  během  toho  samého  roku  generuje  zisk.  •  VC  se  stali  více  konzervativní  a  hledají  především:   1.  Progresivní  xirmu  ve  správném  oboru   2.  Realistický  business  plán  (kýžený  potenciál  10x  vložených  prostř.)   3.  Kvalitní  technologie/produkt   4.  Kvalitní  tým  lidí  –  dostatečně  xlexibilní,  odolný  proti  krizím   5.  Žádné  early-­‐stage  investice  
 11. 11. < STARTUPS TO WATCH />  Top  tipy:   •  Waze  –  komunitní  navigace,  „Social  GPS“   •  Mobli  –  visual  sharing  platform   •  Tawkon  –  měření  radiace  z  mobilních  telefonů   •  Serendip  Media  –  personalisovaná  radiostanice,  „The  Sound  of  Twitter“    Dva  zářné  příklady  z  poslední  doby:   •  Face.com   •  Better  Place    
 12. 12. < LET‘S DO BUSINESS IN ISRAEL />•  Nová  společnost:   •  Business  zvyklosti/etiketa  v  dané  zemi   (neznalost  =  90  %  problémů)   •  Formality  a  regulace   •  Strategie  vstupu  a  průzkum  trhu   •  Odhad  nákladů  •  Partnerství:   •  Hledání  partnerů  v  ČR   •  Hledání  partnerů  mimo  ČR   •  Programy  spolupráce    
 13. 13. < BUSINESS ETIKETA >•  Povaha:   •  „Chutzpah“  (=hrubost)  –  pro  business  ale  spíše  směsice   sebevědomí  a  odvahy     •  Přímý  komunikační  styl  s  důrazem  na  cíl,  plánování  projektů   raději  na  týdny  než  na  měsíce.   •  Často  odměřený  nebo  osobitý  přístup,  může  budit  dojem  arogance.   •  Intenzivní  a  vášniví,  vztek  i  radost  mohou  být  často  vyjádřeny  jedním   dechem.   •  Relaxovaný  přístup  k  času  –  netrvají  na  minutách,  ale  neradi  čekají,  schůzky   mohou  plánovat  krátkodobě  a  očekává  se,  že  přijdete  včas.   •  Osobní  prostor  minimální,  častý  fyzický  kontakt  nebo  doteky.   •  Důraz  na  bezpečnost  (bombové  útoky  změnily  vnímání  a  veřejný  život,   jednoletá  služba  v  armádě  povinná  pro  muže  a  ženy).     Zdroj:  Communicaid,  http://www.communicaid.com/  
 14. 14. < BUSINESS ETIKETA />•  Obchod  a  jednání:   •  Pracovní  týden  neděle  –  čtvrtek,  typicky  mezi  9-­‐16  hod.   •  Angličtina  je  akceptována  ve  většině  případů,  je  věc  prokázání  slušnosti  naučit  se  pár   slov  hebrejsky.   •  Výměna  vizitek  je  poměrně  novou  tradicí,  na  jednání  oslovujte  partnera  křestním   jménem.   •  Nebuďte  zaskočeni  pokud  vám  skočí  do  řeči,  atmosféra  jednání  je  často  neformální.   •  Obchodní  vyjednávání  je  náročné  (nebývá  zdlouhavé),  je  férové  a  je  přísně   orientováno  na  zisk  nebo  výsledek.  Je  dobře  promyšlené  (taktika).   •  Při  rozhodování  hrají  roli  emoce  a  intuice,  rozhodují  jedinci  (individuality).   •  Písemný  zápis  ze  schůzky  (navzdory  neformálnosti  jednání)  se  doporučuje.    •  Do‘s  &  Dont‘s:   •  Respektujte  náboženství  obchodního  partnera  (pozvánka  do  kosher  restaurace...)   •  Nediskutujte  politiku  nebo  náboženství,  případně  jen  poslouchejte  a  reagujte   neutrálně.     Zdroj:  http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/3614E1A7-­‐2D84-­‐4F27-­‐A4DC-­‐3585A6F6450E.htm  
 15. 15. < HLEDÁNÍ ISR. PARTNERŮ V ČR />•  CzechInvest  –  http://www.czechinvest.org/   Programy  podpory  podnikání,  navázání  obch.  Kontaktů   Marcela  Kolvekova  -­‐  Head  of  Investment  Incentives  Section   Phone:  +420  296  342  616   E-­‐mail:  marcela.kolvekova@czechinvest.org    •  Česko-­‐Izraelská  Smíšená  Obchodní  Komora  -­‐  http://www.ciok.cz/   Vyhledávání  obchodních  partnerů,  podpora  spolupráce    •  Izraelská  ambasáda  v  Praze  -­‐  http://prague.mfa.gov.il   Oborové  rejstříky,  formality  a  právní/podnikatelský  servis  
 16. 16. < HLEDÁNÍ PARTNERŮ V ISRAELI />•  Matimop  -­‐  http://www.matimop.org.il/   Vyhledávání  partnerů  pro  spolupráci,  joint-­‐ventures,  rejstříky...   Uzi  Bar-­‐Sadeh  -­‐  Program  Manager   Tel:  (+972  3)  5118185         Email:  uzi@matimop.org.il  •  Israelsko-­‐Česká  obch.  komora  –  http://www.iccci.org.il   Kontakty  na  xirmy  hledající  partnera  v  ČR,  oborový  rejstřík,  odb.  Akce  •  Česká  ambasáda  v  Israeli   Formální  podpora,  kontakty  na  právníky,  překladatele   Commercial  Section,  Zeitlin  St.  23,  POB  16361,  61163  Tel  Aviv,  Israel   Tel:  +972-­‐3-­‐691  1210,  Email:  commerce_telaviv@mzv.cz  
 17. 17. < DALŠÍ UŽITEČNÉ ZDROJE />•  MZV  ČR  -­‐  rozcestník  institucí  a  kvalitní  rejstřík   informačních  zdrojů   http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/izrael/ index.html  •  Israel  Small  and  Medium  Enterprises  Authority  -­‐   http://www.asakim.org.il/  •  Israeli  Advanced  Technology  Industries  -­‐  http://www.ilsi.org.il/   Zastřešující  organizace  pro  life-­‐science  a  high-­‐tech  společnosti  •  TNW  Insider  –   http://thenextweb.com/insider/2012/07/15/the-­‐complete-­‐guide-­‐to-­‐ israeli-­‐startup-­‐accelerators/     Velmi  kvalitní  shrnutí  a  rejstřík  největších  start-­‐up  accelerators  
 18. 18. < PROGRAM SPOLUPRÁCE/>Gesher/Most  •  Program  pro  bilaterální  podporu  inovace  a  výzkumu   mezi  ČR  a  Israel  na  komerčně  zaměřené  projekty  •  Celková  výše  prostředků  cca  600  Mil  Kč  do  roku  2016  •  Výzvy  se  opakují  každé  3-­‐4  měsíce,  aktuální  končí  30.11.2012  •  Obory:  ICT,  RES,  zemědělství  a  potravinářství,  BIOTECH,  MED,  NANOTECH,   kybernetika  a  robotika,  nové  materiály  (strojírenství)  •  Podmínky:   •  Nejméně  jedna  společnost  z  „každé  strany“  a  jejich  přínos  spolupráci   •  Možnost  účasti  více  subjektů  (univerzity,  MSP,  subkontraktoři)   •  Projekt  musí  demonstrovat  přínos  dané  oblasti   •  Musí  končit  minimálně  prototypem   •  Výše  podpory  50%  (zpětně)   •  Max  doba  trvání  projektu  jsou  3  roky   •  Zadávací  dokumentace  na  stránkách  CzechInvest  
 19. 19. < FAQ />•  Reference:   •  Wikipedia  +  Wolfram  Alpha   •  CzechInvest,  http://czechinvest.org/   •  Israeli  Ministry  of  Foreign  Affairs,   http://www.mfa.gov.il/   •  Business  Insider,   http://www.businessinsider.com/   •  Invest  in  Israel,   http://www.investinisrael.gov.il/   •  Techaviv,  http://techaviv.com  •  Kontakt:   •  martin.sahula@securemail.cz   •  +420-­‐775-­‐714-­‐954   •  http://sahoo.no-­‐ip.org  
 20. 20. < BONUS />

×