Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vietnam H3 Amerika Trekt Ten Strijde

1,719 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

Vietnam H3 Amerika Trekt Ten Strijde

 1. 1. Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam H3: Amerika trekt ten strijde
 2. 3. Twee revoluties <ul><li>Na de deling van Vietnam richt Ho Chi Minh zich op 2 revoluties in Noord-Vietnam: </li></ul><ul><li>interne revolutie: communistische hervormingen </li></ul><ul><li>Externe revolutie (vanaf 1959): hereniging van Noord- en Zuid-Vietnam </li></ul>
 3. 4. Slimme tactiek <ul><li>Hoe krijg je die externe revolutie voor elkaar? </li></ul><ul><li>communisten in het zuiden in het geheim steunen </li></ul><ul><li>Het verzet in het zuiden organiseren: Vietcong </li></ul><ul><li>Zorgen voor infiltratie in het zuiden en ondersteuning van Vietcong </li></ul>Ho-Chi-Minhroute
 4. 5. Gesteund door verzet <ul><li>In het zuiden nam het verzet tegen het regime van Diem steeds verder toe. </li></ul><ul><li>Vooral de bouw van strategic hamlets zette veel kwaad bloed bij de boerenbevolking. </li></ul>
 5. 6. Versterkt dorp
 6. 7. Godsdienst <ul><li>Katholieke bestuurders vs. Boeddhistische bevolking </li></ul>
 7. 8. Onzichtbare spanningen <ul><li>Kortom: er broeit wat in het zuiden. </li></ul><ul><li>Op 8 mei 1963 is de hele wereld er getuige van…(pas op: schokkende foto’s!) </li></ul>
 8. 9. Protestactie
 9. 10. Diem??? <ul><li>Er werden steeds meer vraagtekens gezet bij het regime van Diem, hij was niet langer meer de held. </li></ul><ul><li>Diem (en zijn vrouw) deden ook niet echt hun best om de boel te sussen. </li></ul>
 10. 11. Dilemma Diplomatie? Grondtroepen inzetten? Zuid-Vietnam dreigde in handen van de communisten te vallen. Wat te doen? Een hele belangrijke keuze en bepalend voor de toekomst…
 11. 12. Geen van beide <ul><li>Kennedy stuurde geen troepen, maar wel militaire adviseurs. </li></ul><ul><li>Doel: Zuid-Vietnamese leger trainen en uitrusten om zelf de oorlog te winnen. </li></ul><ul><li>Of dit een verstandige keuze was? Maar begrijpelijk wel (leg uit waarom). </li></ul>
 12. 13. Mythe rond Kennedy <ul><li>Later is beweerd dat Kennedy vlak voor zijn dood plannen had goedgekeurd om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Vietnam. </li></ul><ul><li>Daarvoor zijn echter geen aanwijzingen. Ook zeer onwaarschijnlijk: Kennedy wilde pas vertrekken als Zuid-Vietnam onder controle was. </li></ul>
 13. 14. Diem <ul><li>Diem wordt in november 1963 afgezet en gedood. Militairen nemen de macht over. </li></ul><ul><li>De VS steunden deze machtsovername. </li></ul>
 14. 15. Duidelijke koers <ul><li>De VS hadden dus de volgende tactiek: </li></ul><ul><li>Zuid-Vietnamese leger goed trainen </li></ul><ul><li>Beter bestuur van Zuid-Vietnam, dat meer steun van de bevolking had </li></ul><ul><li>Geen Amerikaanse grondtroepen </li></ul><ul><li>De strijd in Vietnam was onderdeel van de Koude Oorlog en de Amerikaanse containmentpolitiek. </li></ul>
 15. 16. Eind 1963 president Johnson volgt Kennedy op: de oorlog wordt een Amerikaanse oorlog. <ul><li>Ondanks berichten dat het steeds slechter gaat in Zuid-Vietnam, houdt Johnson vast aan de politiek van Kennedy. </li></ul><ul><li>Wat voor opties had hij ook anders? </li></ul>
 16. 17. Opties van Johnson? <ul><li>Terugtrekken? Zou Amerikaanse gezichtsverlies betekenen (dominotheorie) </li></ul><ul><li>Kernwapens inzetten? Risico dat er een grote oorlog zou uitbreken. </li></ul>
 17. 18. Grondtroepen <ul><li>Bedenk: </li></ul><ul><li>containmentpolitiek was basis buitenlandse politiek </li></ul><ul><li>De dominotheorie bleef een belangrijk uitgangspunt </li></ul><ul><li>De Vietcong was voortdurend bezig het zuiden te ontwrichten </li></ul><ul><li>De situatie in het zuiden verslechterde snel </li></ul><ul><li>Er moest dus iets gebeuren: de enige goede optie was inzetten van grondtroepen, maar liefst zo lang mogelijk uitstellen. </li></ul>
 18. 19. Johnson wilde zich richten op de Great Society <ul><li>J ohnson wilde armoede en de rassenproblematiek oplossen in de VS, daarom wilde hij de oorlog in Vietnam zo snel mogelijk beëindigen. Hij wilde daarvoor geen nucleaire (kern) wapens gebruiken want hij was bang voor een derde wereldoorlog </li></ul><ul><li>Bovendien kostte een oorlog ook veel geld, waardoor er minder geld was voor die hervormingen: </li></ul><ul><li>Johnsons dilemma </li></ul>
 19. 20. Amerikaanse strategie: <ul><li>Isoleren van Noord- Vietnam langs de 17 e breedtegraad </li></ul><ul><li>Bombarderen van doelen in Noord –Vietnam </li></ul><ul><li>Het Zuid –Vietnamese leger moest een grondoorlog voeren. </li></ul>o.a.: saboteren van Noord-Vietnamese marine
 20. 21. 1964: Tonkin - incident <ul><li>2 augustus 1964: Amerikaans schip The Maddox wordt aangevallen door Noord-Vietnam. Op 4 augustus zou opnieuw een schip zijn aangevallen, maar dat is zeer omstreden (zie casus in boek) </li></ul>Dit wordt de aanleiding tot het harder optreden in Vietnam.
 21. 22. 1964: Tonkin - resolutie <ul><li>Johnson vroeg het Congres toestemming om ‘alle nodige maatregelen te nemen om … verdere agressie in Vietnam te voorkomen’ = de Tonkinresolutie , dit wordt een ‘vrijbrief’ voor Johnson om zelf beslissingen te nemen over Vietnam. </li></ul>
 22. 23. Pleiku-aanval <ul><li>Enkele maanden later wordt een Amerikaans vliegveld aangevallen bij Pleiku. </li></ul><ul><li>Nu aarzelt de president niet langer: grondtroepen naar Vietnam. </li></ul>
 23. 24. Operatie Rolling Thunder <ul><li>Tussen 1965 en 1968 bombardeerden de VS Noord –Vietnam. </li></ul><ul><li>Doel = stoppen van Noord –Vietnamese steun aan de Vietcong </li></ul><ul><li>Uiteindelijk niet succesvol: </li></ul><ul><li>Johnson koos er voor om steden als Hanoi niet te bombarderen </li></ul><ul><li>De Ho Chi Minhroute kon niet worden afgesloten </li></ul>
 24. 25. Rolling Thunder
 25. 26. Grondoorlog <ul><li>Ook de grondoorlog mislukte: </li></ul><ul><li>Het Zuid –Vietnamese leger deed te weinig </li></ul><ul><li>De guerrilla-oorlog van de Vietcong was moeilijk te bestrijden: </li></ul><ul><li>-> de Vietcongstrijders waren moelijk te lokaliseren doordat ze zich mengden onder de lokale bevolking; doordat ze zich schuilhielden in de jungle en ondergronds; doordat ze verspreid zaten over heel Zuid –Vietnam. </li></ul>
 26. 27. Kenmerken Amerikaanse oorlog: <ul><li>Limited war : geen kernwapens, beperkt tot Vietnam </li></ul><ul><li>Search&destroy : opsporen en vernietigen van communistische strijders (de Amerikanen gebruikten ‘Agent Orange’ om de bomen te ontbladeren en de vijand op te sporen) </li></ul><ul><li>Bodycount : succes wordt afgemeten aan de hoeveelheid doden </li></ul>
 27. 28. Succes? <ul><li>Amerikaanse aanpak leek succesvol, in 1967 verschenen rapporten met goede berichten… maar </li></ul><ul><li>De V.S konden de oorlog niet winnen: </li></ul><ul><li>Er was geen duidelijk slagveld, waarop terreinwinst geboekt kon worden </li></ul><ul><li>De Amerikaanse soldaten raakten gedemoraliseerd door de guerrilla en de uitzichtloosheid van de oorlog. </li></ul>
 28. 29. Januari 1968: <ul><li>Belegering van Noord- Vietnamezen op de Amerikaanse legerbasis Khe Sanh in het noorden van Zuid – Vietnam </li></ul><ul><li>31 januari: het Tetoffensief : op de dag dat het boeddhistische nieuw jaar werd gevierd (en de Z- Vietnamezen en Amerikanen het het minst verwachtten) vielen de communisten in heel Zuid –Vietnam legerbases aan </li></ul>
 29. 30. Tetoffensief: <ul><li>Amerika wist de aanval te bedwingen </li></ul><ul><li>Amerika werd de ‘morele verliezer’ doordat de publieke opinie in de V.S zich nu definitief tegen de oorlog gingen keren. </li></ul>

×