Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LSD

1,383 views

Published on

Seminar

Published in: Education
 • Be the first to comment

LSD

 1. 1. ƯỜ Ố Ệ Ủ Ả ƯỚ Ổ Ớ
 2. 2. Đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh Kinh tế bao cấp kém phát triển
 3. 3. Nhà máy thủy điện Sê SanKhai thác khí, mỏ dầu Bạch Hổ
 4. 4. - I - Chủ trương của Đảng về Công Nghiệp hóa (CNH)
 5. 5. 1. Khái niệm CNH Sử dụng lao động thủ công là chính Sử dụng lao động phổ biến cùng công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến Sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội Nâng cao năng suất Chuyển đổi
 6. 6. 2. Mục tiêu và phương hướng của CNH XHCN * Mục tiêu cơ bản * Xây dựng một nền kinh tế cân đối và hiện đại; bước đầu xây dựng cơ sở và kỹ thuật của CNXH.
 7. 7. * Phương hướng * Ư ể ệ ặ ợ ế ợ ặ ẽ ể ệ ớ ệ ể ệ ẹ ư ể ệ ặ ể ệ ẩ ạ ể ệ ị ươ Hội Nghị TW lần 7 (6/1962) Đại Hội lần 5 (3/1982) ấ ệ ặ ậ ầ ể ệ ả ấ ự ể ệ ặ ầ ứ ộ ừ ứ ộ ủ
 8. 8. TIẾN HÀNH CNH QUA 2 GIAI ĐOẠN
 9. 9. - 1 - Năm 1960-1975 (ở miền Bắc) Trang bị kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, cơ giới hóa sản xuất, từ đó nâng cao năng suất lao động… Công nghiệp hóa XHCN là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta
 10. 10. - 2 - Năm 1975-1985 (cả nước)
 11. 11. “Đẩy mạnh Công nghiệp hóa XHCN, xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng 1 cách hợp lý trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công- nông nghiệp; vừa xây dựng kinh tế TW vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế TW với địa phương thành một cơ cấu kinh tế thống nhất”
 12. 12. 3. Đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới Mô hình kinh tế khép kín về phát triển công nghiệp nặng gắn với cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp. Chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên đất đai và nguồn viện trợ của các nước XHCN... Nóng vội, giản đơn, chủ quan duy ý chí, ham làm nhanh, làm lớn không quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội.
 13. 13. - II - Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
 14. 14. KẾT QUẢ So với năm 1955, số xí nghiệp tăng 16,5 lần Nhiều khu công nghiệp lớn đã hình thành Nhiều cơ sở đầu tiên của công nghiệp nặng quan trọng như điện, than, cơ khí, luyện kim, hóa chất được xây dựng Hàng chục trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề …. …đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật xấp xỉ 43 vạn người… …tăng 19 lần so với năm 1960 v.v….
 15. 15. Ý NGHĨA Ý nghĩa hết sức quan trọng – tạo cơ sơ ban đầu để nước ta phát triển nhanh hơn trong các giai đoạn tiếp theo.
 16. 16. HẠN CHẾ Cơ sở vật chất – kỹ thuật còn hết sức lạc hậu Những ngành công nghiệp then chốt: + Nhỏ bé + Chưa đồng bộ + Chưa đủ sức làm nền tảng cho nền KT Quốc Dân Lực lượng sản xuất trong nông nghiệp mới chỉ bước đầu phát triển Nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho xã hội Đất nước vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển, rơi vào khủng hoảng KT-XH
 17. 17. KHÁCH QUAN Lạc hậu, nghèo nàn Chiến tranh kéo dài, tàn phá Không thể tập trung sức người, sức của Tiến hành từ nền KT:
 18. 18. CHỦ QUAN Mục tiêu Bước đi về cơ sở vật chất – kỹ thuật Bố trí cơ cấu sx, đầu tư Sai lầm nghiêm trọng trong xác định:

×