Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2009

885 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Presentatie Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2009

 1. 1. Welkom www.politie20.nl [email_address]
 2. 3. Hallo Directeur intelligence en ICT Brabant Zuid-Oost Portefeuillehouder I n telligence en ICT Zuid Nederland Huub Stiekema … wat denken we dat er aan de hand is … ... meer vragen dan antwoorden ... Verleg grenzen
 3. 4. Geïnspireerd door... Marcel Frank Leon Jaap Carl Marga Jacques Marcel
 4. 5. Mensen en machines worden 1 Trend Van producten naar services Iedereen en alles wordt aan elkaar verbonden
 5. 7. Web 1.0
 6. 8. Web 2.0
 7. 9. … met informatie … met muziek … met foto’s … met film … met services … met mensen … met apparaten … met kennis … met verbindingen, miljarden … met nieuw samenwerkingsvormen … met nieuw business modellen The Human Network Web 3.0
 8. 12. Courtesy of CISCO
 9. 13. <ul><li>… zet de wereld op z’n kop </li></ul>
 10. 14. Even terug in de tijd
 11. 15. Wenkend Perspectief Effectieve data uitwisseling Verbreden innovatiekracht Gemeenschappelijk datamodel Eenduidigheid invoersysteem Geleidde diversiteit
 12. 17. <ul><li>Intelligente controle is mogelijk binnen huidige wetgeving </li></ul><ul><li>Kenmerken van 0,2% van de populatie nodig: </li></ul><ul><li>Kentekens </li></ul><ul><li>Foto’s </li></ul><ul><li>Vingerafdrukken </li></ul><ul><li>Stemmen </li></ul><ul><li>DNA </li></ul><ul><li>Geen kenmerken van 99,8% </li></ul>
 13. 18. Cluster (Mon, Tue 0:00-6:00) Cluster (Sun 0:00-6:00) Cluster (Fri, Sa 20:00-0:00)
 14. 19. BVO BVCM BlueView BVH Actuele data Data + historie
 15. 20. Wat een evolutie is in technologie is een revolutie voor de mensen …
 16. 21. De uitdaging in het publieke veiligheidsdomein Grote vraagstukken... Informatie als een strategisch ‘wapen’ Nieuwe kansen voor politiewerk Sociale impact van de technologische verandering Continue innovatieproces Beveiliging Details op www.politie20.nl
 17. 22. Impact voor ICT organisatie
 18. 23. Web 1.0 en ervoor… ... i k ben een gebruiker van techniek Web 2.0 en erna… ... i k ben participant van een informatiesysteem
 19. 24. ‘ De organisatie is een gebruiker van IT’ ‘ De organisatie is een informatiesysteem’ Oriëntatie op de delen Organisatie als uitgangspunt Business processen Stabiliteit en voorspelbaarheid Zware verandering Planning; de maakbare wereld Specialisatie per discipline Business en IT gescheiden Specificatiegericht Gebruikers van technologie Beschermd en productgericht Interne oriëntatie Web model als een bult op de organisatie Oriëntatie op het geheel Mens en communicatie als uitgangspunt Waardesystemen Levendig en innovatief Gewenste participatie Behendige planning en Samenwerking over de disciplines Gemeenschappelijk taalgebruik Visualisatie Participanten van een informatiesysteem Service en gebruiksgericht Externe oriëntatie Web model als basis
 20. 25. … het internet heeft aangetoond hoe het ‘human network’ werkt. De vraag is nu op welke wijze en hoe snel kunnen IT bedrijven dit bijbenen? Gegevens bewaren Communicatie
 21. 26. Visie Helpen Nederland veiliger maken Missie Lever ICT dat alomtegenwoordig is en gecentreerd om politiemensen en de informatie die ze nodig hebben wanneer ze die informatie nodig hebben. Waarden Focus op het werk en informatie, vraag ‘waarom’, niet: ‘waarom niet’, mens georiënteerd, communicatie georiënteerd, werk samen, vertrouwen
 22. 27. ‘ De organisatie is een gebruiker van IT’ ‘ De organisatie is een informatiesysteem’ Oriëntatie op de delen Organisatie als uitgangspunt Business processen Stabiliteit en voorspelbaarheid Zware verandering Planning; de maakbare wereld Specialisatie per discipline Business en IT gescheiden Specificatiegericht Gebruikers van technologie Beschermd en productgericht Interne oriëntatie Web model als een bult op de organisatie Oriëntatie op het geheel Mens en communicatie als uitgangspunt Waardesystemen Levendig en innovatief Gewenste participatie Behendige planning en Samenwerking over de disciplines Gemeenschappelijk taalgebruik Visualisatie Participanten van een informatiesysteem Service en gebruiksgericht Externe oriëntatie Web model als basis
 23. 28. In het boek ‘starfish and the spider’ leggen Brafman en Beckstrom uit waarom decentrale netwerken doorgaans winnen van hiërarchische structuren. Ze gebruiken een metafoor van de spin en de zeester. Decentrale netwerken zijn minder kwetsbaar en dus uiteindelijk effectiever.
 24. 30. Impact voor Politie
 25. 31. Dingen goed doen Dingen laten doen Dingen beter doen Goede dingen doen Organisatieperspectief...
 26. 32. Strategische intelligence is de bedrijfsfunctie die inzicht, overzicht en doorzicht geeft van criminele risico’s, potentiële kwetsbaarheden, groeperingen, trends en intenties ten einde het strategisch management de keuze te geven beleid en plannen op te stellen om de criminele activiteiten tegen te houden , af te zwakken, te ondermijnen of anderszins. Het richt zich op het volledig zicht krijgen op de aanwezigheid van een fenomeen, haar historie en mogelijke trends in de toekomst. Definities
 27. 35. Weblogs biedt kansen voor de politie > Weblogs > Flickr > Youtube > Hyves > Wiki’s > Bloglines > Del.icio.us
 28. 36. Uploaden van foto’s biedt kansen voor de politie > Weblogs > Flickr > Youtube > Hyves > Wiki’s > Bloglines > Del.icio.us
 29. 37. Uploaden van video’s biedt kansen voor de politie > Weblogs > Flickr > Youtube > Hyves > Wiki’s > Bloglines > Del.icio.us
 30. 38. Aansluiting zoeken bij Hyves biedt kansen > Weblogs > Flickr > Youtube > Hyves > Wiki’s > Bloglines > Del.icio.us
 31. 39. Verhogen toegankelijkheid van kennis biedt kansen > Weblogs > Flickr > Youtube > Hyves > Wiki’s > Bloglines > Del.icio.us
 32. 40. RSS voor iedere collega een ‘must’ > Weblogs > Flickr > Youtube > Hyves > Wiki’s > Bloglines > Del.icio.us
 33. 41. Delen van favorieten brengt nieuwe inzichten > Weblogs > Flickr > Youtube > Hyves > Wiki’s > Bloglines > Del.icio.us
 34. 44. The Human Network Opsporing 2.0 Plaats delict
 35. 46. Randvoorwaarden
 36. 47. communicatie open Informatie delen durf en d oen! mensen internet strategie innovatie onderwijs Informatiestrategie
 37. 49. Boertange (Groningen) In maart 1580 gaf Willem van Oranje de opdracht om midden in de 'boerentange’ (zandpad in het moeras) een schans met vijf bastions aan te leggen, om zo de stad Groningen te bedwingen. Maar door gebrek aan geld en gravers bleef het slechts bij een afgreppeling.
 38. 50. Informatiestrategie
 39. 51. Internet is strategisch Toespitsen op gebruik Informatie creëert waarde ‘ Need to share’ Ondersteunt flexibiliteit Uitgangspunten informatiestrategie... Real time, context relevant Compliant en transparant
 40. 52. Dank www.politie20.nl [email_address]
 41. 54. Staken betaling zorgverzekering Staken betaling collegegeld Staken betaling huishuur Staken betaling gas en licht ‘ het geheel stil vallen en vervolgens leegtrekken van de rekening’ door opname 1000 euro Pleegt de aanslag
 42. 55. Tactische - en operationele intelligence is bedoeld, om gegeven het beleid, direct actie te ondernemen op doelgroepen, risicosituaties, individuen, MO’s ten einde specifieke risico’s weg te nemen of de gevolgen daarvan te minimaliseren. Definities
 43. 56. Informatie is de sleutel tot intelligence, maar intelligence is niet een simpele verzameling van informatie. Data is de essentiële component voor het maken van analyses. Die data begint juist fluïde te worden met de komst van het internet. Definities
 44. 57. Self- Actualisation Needs (creativity, fulfilment) Self-Esteem Needs (respect, recognition) Belonging Needs (friends, family) Safety Needs (freedom from fear) Physiological Needs (food, water, shelter, warmth) Abraham Maslow’s Hierarchy of Needs Self- Actualisation Needs Self-Esteem Needs Belonging Needs Safety Needs Physiological Needs Carl Bate Maslow Diamond

×