Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Df08 L0102v

1,662 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Df08 L0102v

 1. 1. Bài 1.2 PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Một số câu hỏi nghiên cứu ƒ Vai trò của tài chính đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế? ƒ Phát triển tài chính có dẫn tới phát triển kinh tế không? ƒ Nếu không phát triển tài chính thì có thể có phát triển kinh tế được không? ƒ Loại hình phát triển tài chính nào giúp phát triển kinh tế? ƒ Các điều kiện về thể chế và chính sách để hệ thống tài chính có thể thúc đẩy kinh tế phát triển? Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh
 2. 2. Một số khái niệm cơ bản ƒ Phát triển tài chính: Công cụ, tổ chức, thị trường, CSHT tài chính - Khối lượng tài sản tài chính - Lưu lượng di chuyển vốn - Sự phát triển của các tổ chức tài chính - CSHT tài chính (pháp luật, hiệu lực thi hành…) - Tín dụng cho khu vực tư nhân v.v. ƒ Tăng trưởng kinh tế: Đo lường bằng GDP ƒ Phát triển kinh tế [?] ƒ [Chất lượng tăng trưởng] ƒ [Tăng trưởng bền vững] Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh Quan điểm về vai trò của phát triển tài chính đối với phát triển kinh tế ƒ Quan điểm phát triển (development perspective): • Phát triển tài chính là một điều kiện cần cho phát triển kinh tế • Phát triển tài chính là một nguồn tạo nên lợi thế so sánh ƒ Tuy nhiên cần lưu ý: - Phát triển tài chính đi đôi với nguy cơ rủi ro - Cần chú ý tới chất lượng của phát triển tài chính - Phát triển tài chính phát huy tác dụng khi được hỗ trợ bởi hệ thống thể chế và chính sách tốt - Phát triển tài chính không phải là điều kiện đủ cho phát triển kinh tế Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh
 3. 3. Đánh giá của giới nghiên cứu ƒ Cốt lõi của các tranh luận xoay quanh mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư. ƒ Trong một nền kinh tế với hệ thống tài chính kém phát triển: - Không khuyến khích được tiết kiệm. - Sự dịch chuyển dòng vốn từ người tiết kiệm sang nhà đầu tư bị hạn chế và kém hiệu quả - Đầu tư chủ yếu là từ tiết kiệm của chính mình và huy động trực tiếp từ bạn bè, họ hàng - Khó chớp được cơ hội đầu tư, đặc biệt là đầu tư lớn - Hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính thấp Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh Chức năng của hệ thống tài chính (nhắc lại) ƒ Làm cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư ƒ Sàng lọc, chuyển giao, và phân tán rủi ro ƒ Giám sát doanh nghiệp ƒ Vận hành hệ thống thanh toán
 4. 4. Quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế Tăng S, I Cải tiến Giảm chi phí giao (tích lũy công nghệ dịch, tăng độ sâu tài vốn) → TFP chính Hệ thống tài Tăng hiệu Sàng lọc & hỗ trợ Tăng trưởng chính hoạt quả sử các dự án hiệu kinh tế động hiệu quả dụng vốn quả Giảm bất cân Tinh thần xứng doanh thông tin và rủi ro nhân Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh Một số rủi ro tiềm tàng của phát triển tài chính ƒ Chất lượng phát triển tài chính thấp - Không phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả; trái lại có thể gây nên gánh nặng nợ nần - Không có khả năng “tiêu hóa” hiệu quả các nguồn tài chính huy động được (vd: viện trợ) - Hệ thống tài chính phát triển không bền vững ƒ Phát triển tài chính không tương thích với điều kiện kinh tế, với hệ thống thể chế và chính sách của quốc gia Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh
 5. 5. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ƒ Mức độ phát triển tài chính thường được đo bằng: - Tỷ lệ của tín dụng cho khu vực tư nhân so với GDP và so với tổng tín dụng; - Độ sâu tài chính [M2(M3)/GDP]: Cho biết quy mô của khu vực trung gian tài chính so với nền kinh tế - Số lượng vốn hóa của thị trường tài chính - Biên lãi suất (interest margin) - Vai trò tương đối của các ngân hàng thương mại so với ngân hàng trung ương; - Chỉ số độ mở khu vực tài chính, ngân hàng (Freedom in Banking and Finance index) v.v. Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh Kết quả nghiên cứu thực nghiệm Tổ chức tài chính và tăng trưởng kinh tế ƒ Beck et al. (2000): - Đo lường mức độ phát triển trung gian tài chính bằng tỷ trọng của tín dụng tư nhân: a) Tương quan giữa tín dụng tư nhân (từ các thể chế phi ngân hàng) với GDP thực/đầu người 1960-95 là 0,6; b) Tương quan giữa tín dụng tư nhân phi ngân hàng và tăng trưởng kinh tế là 0,3. c) Con đường dẫn đến tăng trưởng kinh tế không chỉ thông qua việc cải thiện vai trò của trung gian tài chính liên quan đến tiết kiệm và tích lũy vốn vật chất, mà còn thông qua việc cải thiện TFP. d) TFP cao → tăng hiệu quả sử dụng vốn (Easterly, Levine, 2001) Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh
 6. 6. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm Tổ chức tài chính và tăng trưởng kinh tế ƒ Odedokum (1996): Nghiên cứu 71 quốc gia chậm phát triển trong giai đoạn 1960s – 1980s - Tại khoảng 85% các nước, trung gian tài chính có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế; - Đóng góp của trung gian tài chính cho tăng trưởng kinh tế quan trọng hơn tại các nước đang phát triển so với các nước phát triển; - Đóng góp của trung gian tài chính tương đương với đóng góp của gia tăng xuất khẩu hay tăng trưởng của tích lũy vốn. Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh Kết quả nghiên cứu thực nghiệm ƒ Phát triển tài chính giúp giảm tác động do các cú sốc từ bên ngoài gây ra cho nền kinh tế ƒ Phát triển tài chính và giảm nghèo [?] ƒ Tầm quan trọng tương đối của hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng sv. thị trường [?] (Golsdmith, 1969; Boot and Thakor, 1997; Allen and Gale, 2000; Demirguc-Kunt and Levine, 2001c). Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh
 7. 7. M2/GDP (%) T?ng tr??ng GDP 1960-95 G.tr? t.tr???ng CK/GDP (%) 40 20 Quan hệ giữa phát triển tài chính theo chiều sâu và 0 GNP bình Thu nha?pđầu người Trung quân ƒ Tăng thu nhập có tương quan với việc gia tăng độ sâu tài chính Ñoä saâu taøi chính - Giaù trò voán cuûa thò tröôøng chöùng M2 /GDP khoaùn 120 80 100 1/4 thöù ba 1/4 thöù ba 1/4 thöù 1/4 thöù nhaát 80 Trung vò nhaát Trung vò 60 40 20 0 Trun Thu Trun Trun Thu nhaäp Thu g nhaäp g g nhaäp tha bình thaáp cao tha bình thaáp cao á bình cao á bình cao p p Nhóm quốc gia theo thu nhập bình quân đầu người Nguồn: WB, WDI. Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh Bằng chứng thực tiễn về phát triển tài chính dẫn tới tăng trưởng kinh tế ƒ Tín dụng tư nhân là biến số giúp dự đoán tăng trưởng kinh tế. % /năm Tín dụng tư nhân/GDP (log) Nguồn: WB, “Finance for Growth”, 2001 (Theo Levine, Loayza, Beck 2000). Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh
 8. 8. GDP/ng??i y = 3.5233x + 268.72 R2 = 0.9696 Bằng chứng thực tiễn về quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế Quan hệ giữa độ sâu tài chính và GDP trên đầu người (1994-2003) 500 450 400 350 300 250 0 10 20 30 40 50 60 M2/GDP(%) Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh Bằng chứng thực tiễn về vài trò của phát triển tài chính đối với tăng trưởng kinh tế Các nhân tố cải cách vĩ mô đóng góp vào tăng trưởng T?c ?? t?ng tr??ng GDP (%) Tốc độ tăng trưởng 7.2 Xác lập quyền tài sản 2.6 Phát triển tài chính 1.8 Kiềm chế lạm phát 1.5 Tự do hóa thương mại 1.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Nguồn: Hình 10 trong David Dollar (2002). “Reform, Growth, and Poverty in Vietnam” Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh
 9. 9. Tỷ trọng tài sản tài chính của các tổ chức tài chính khác nhau 100% 15 17 25 80% 29 60% 60 60 40% 63 65 20% 25 22 12 0% 5 Thaáp Trung bình thaáp Trung bình cao Cao Nhoùm quoác gia theo thu nhaäp Ngaân haøng trung öông Ngaân haøngS? li?u NHTG, WDI. Ngu?n: nhaän tieàn göûi Toå chöùc taøi chính khaùc Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh Kết quả nghiên cứu thực nghiệm Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ƒ King và Levine (1993): “mức phát triển tài chính cao hơn tương quan mạnh và có ý nghĩa với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn (ở cả hiện tại và tương lai), với tích lũy vốn vật chất và những cải thiện về hiệu quả kinh tế.” ƒ Shan và Morris (2002): Phát triển tài chính tự bản thân nó không nhất thiết tạo ra tăng trưởng kinh tế, trừ khi mức phát triển tài chính đã vượt quá một ngưỡng nào đó. ƒ Arestis và Demetriades (1997), Demetriades và Hussein (1996): Tương quan thuận giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế tùy vào từng quốc gia cụ thể và có khả năng bị ảnh hưởng bởi những khác biệt trong cơ cấu kinh tế và các đặc trưng thể chế. Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh
 10. 10. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ƒ Vai trò kinh tế vi mô của phát triển tài chính dưới góc độ của lý thuyết tăng trưởng nội sinh: - Tinh thần doanh nhân và chấp nhận rủi ro; - Nguồn lực tài chính cho thay đổi kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và chuyển hóa vốn nhân lực với tiềm năng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn; - Áp dụng thay đổi kỹ thuật vào khu vực tài chính nhằm tối thiểu hóa chi phí giao dịch và tăng cường hiệu quả kinh tế; và - Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu nhằm gia tăng các nguồn lực bổ sung cho tăng trưởng kinh tế. Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh Kết quả nghiên cứu thực nghiệm Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ƒ Một số lưu ý: • Các nghiên cứu hiện tại chưa hoàn toàn nhất trí với nhau do khác biệt về số mẫu các nước, thời kỳ phân tích, và phương pháp thống kê; • Sử dụng các chỉ số khác nhau để đo lường mức độ phát triển tài chính và phát triển kinh tế. Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh
 11. 11. Kết luận ƒ Phát triển tài chính là điều kiện cần (nhưng chưa đủ) cho phát triển kinh tế, và có thể là một nguồn tạo nên lợi thế so sánh của quốc gia. ƒ Phát triển tài chính đi đôi với nguy cơ rủi ro. Để giảm rủi ro và để tài chính đóng góp vào phát triển kinh tế, cần chú trọng tới chất lượng của phát triển tài chính, đồng thời xây dựng hệ thống thể chế và thực hiện các chính sách thích hợp ƒ Phát triển kinh tế có tác động trở lại với phát triển tài chính - Mối quan hệ “kéo đẩy” tự nhiên, hợp quy luật. Vai trò của phát triển tài chính Vũ Thành Tự Anh

×