Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

stress management

4,075 views

Published on

 • Be the first to comment

stress management

 1. 1. ‫תודות‬ ‫חלק מהידע המוצג במצגת זו מתבסס‬ ‫על‬ ‫הרצאות ומצגות של:‬ ‫פרופ' אריק פפר- ארהquot;ב‬ ‫פרופ' וייטה וילסון- קנדה‬ ‫דquot;ר דני חמיאל -ישראל‬ ‫פרופ' מולי להד- ישראל‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫1‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 2. 2. ‫שיפור ביצועים והכנה‬ ‫להתמודדות עם מצבי לחץ‬ ‫בעזרת התערבות‬ ‫פסיכולוגית וביופידבק‬‫יובל עודד‬ ‫סיי-פי פתרונות מתקדמים בפסיכולוגיה‬ ‫היחידה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי ופסיכופיזיולוגי –תquot;א‬ ‫מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל‬ ‫נטquot;ל‬
 3. 3. ‫תכני ההרצאה‬ ‫מאפייני מצב לחץ‬ ‫השפעות לחץ על טיב הביצוע‬ ‫איך מכינים למצב לחץ- הכנה פסיכולוגית‬ ‫ופסיכופיזיולוגית.‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫3‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 4. 4. STRESS
 5. 5. ‫לחץ מהו?‬ ‫לחץ הינו שכיח ביום יום.‬ ‫לפעמים מופיע במנות קטנות,למשל: לפני בחינת‬ ‫נהיגה או הופעה בציבור. לעתים נוחת כמהלומה‬ ‫– מוות של קרוב. לעתים פתאומי-תאונה‬ ‫ולעתים הוא מתמשך – מחלה.‬ ‫יש לחצים שליליים ויש חיוביים:תחרות ספורט,‬ ‫פגישת אוהבים.‬ ‫דוקא הלחצים היום יומיים המצטברים: ריבוי‬ ‫מטלות, עמידה בתורים ובפקקי תנועה, ריבוי‬ ‫הודעות בטלפון‬ ‫או בדואר האלקטרוני, הם המהוים סכנה לטווח‬ ‫הארוך.‬ ‫5‬ ‫חווייתיות שמורו-ת לסיי-פי פתר שמישהו חש כשהוא נמצא‬ ‫כל הזכו לחץ מצוקה ונות‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬ ‫במצב מאיים‬
 6. 6. ‫מצב לחץ‬ ‫מצב לחץ הוא מצב חירום שבו מתגייסות כל‬ ‫המערכות הגופניות והנפשיות למאמץ עליון‬ ‫במטרה להתגבר על הסכנה העומדת‬ ‫להתרחש.‬ ‫תגובת הלחץ מסווגת לארבעה סוגים עיקריים:‬ ‫שינויים גופניים: לחץ דם , הולם לב, נשימה‬ ‫1.‬ ‫מואצת, הזעה מוגברת ועוד.‬ ‫תגובות רגשיות:פחד, חרדה,כעס,אשמה.‬ ‫2.‬ ‫תגובות התנהגותיות: תוקפנות, בריחה,‬ ‫3.‬ ‫קפאון.‬ ‫כל שינוייםורות לסיי-פי פתר:ונובלבול, עיוותים בתפיסה,‬ ‫ת‬ ‫הזכויות שמ בחשיבה‬ ‫4.‬ ‫6‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמי לקוייכולקושי בפתרון בעיות, אובדן זכרון.‬ ‫שיפוט ם בפס , וגיה‬
 7. 7. ‫תגובת החירום של המערכת הסימפטטית: הכנת הגוף לפעילות שרירית מאומצת ולהתמודדות‬ ‫עם הסכנה. השינויים הגופניים כוללים: עלייה בדופק הלב, נשימה מהירה, הזעה מוגברת. עלייה‬ ‫בזרימת הדם לעבר השרירים הגדולים והפחתה בזרימת הדם לאיברים שאינם חשובים‬ ‫להשרדות ברמה המיידית, למשל: ירידה בפעולות הקשורות לעיכול. בנוסף הקשב מתחדד‬ ‫ומושקע באיתור איומים אפשריים על חשבון איכויות קשב אחרות.‬ ‫7‬ ‫כל הזכמתקשמי השניייה-לפגיה מנגתון הויסות האוטונומי ופועלת‬ ‫המערכת הפאראסימפטטית: מהווה את ויהצלע ורובפס כיו ו י פתרונו נ‬ ‫ות דמ ם ת לסי של‬ ‫5002/61/7‬ ‫להחזרת המערכות לפעילות סדירה בסיום מצב החירום.‬
 8. 8. ‫מקורות הדחק )‪(STRESS‬‬ ‫מקורות חיצוניים‬ ‫כאלה שיש לנו בהם שליטה‬ ‫-‬ ‫כאלה שאין לנו בהם שליטה‬ ‫-‬ ‫תגובות לגירויים החיצוניים‬ ‫-‬ ‫מקורות פנימיים‬ ‫בשליטתינו/ לא בשליטתינו‬ ‫-‬ ‫תגובות לגירויים הפנימיים‬ ‫-‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫8‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 9. 9. ‫הארוע הוא גורם הלחץ?‬ ‫‪Antecedence‬ארוע‬ ‫‪Consequence‬תוצאה‬
 10. 10. ‫‪) model‬אמת( ‪The ABC‬‬ ‫‪Antecedence‬ארוע‬ ‫‪Beliefs‬מחשבה‬ ‫01‬ ‫‪Consequences‬תוצאה‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬ ‫5002/61/7‬
 11. 11. ‫הדגמה‬ ‫הקשר בין מחשבות לתגובות גופניות‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫11‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 12. 12. ‫פרופיל פסיכופיזיולוגי‬ ‫)מתוך: יובל עודד, היבטים נוירופסיכולוגיים‬ ‫ופסיכופיזיולוגיים בטיפול בהפרעה פוסט טראומטית‬ ‫כנס שיקום ארצי מס' 4, 3002(‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫21‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 13. 13. ‫דחק, קשב וזכרון‬ ‫חשיפה ללחץ מובילה לעוררות קוגניטיבית‬ ‫ורגשית אשר יוצרת קשב סלקטיבי הממוקד‬ ‫במידע שלילי ומלחיץ.‬ ‫אנשים מאבדים את היכולת להתייחס למידע‬ ‫חיובי והם נוטים לעבד באופן אוטומטי את‬ ‫ההיבטים השליליים של האירוע תוך שהם‬ ‫נזכרים בחוויות שליליות דומות.‬ ‫מאחר שהחשיבה השלילית היא אוטומטית אותם‬ ‫אנשים דאגניים או בעלי נטייה לדכאון שבויים‬ ‫במלכודת של דפוס חשיבה בלתי נשלט המעצים‬ ‫את החויה השלילית.‬ ‫החשיבה האוטומטית יוצרת חשיפה חוזרת‬ ‫31‬ ‫לגורםת הלחץ ולפיכךונוהלחץ הופך לכרוני‬ ‫כל הזכויו שמורות לסיי-פי פתר ת‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬ ‫ומתמשך.‬
 14. 14. ‫השפעות דחק על ביצועי‬ ‫הלוחם)3(‬ ‫השפעות רגשיות: חשיפה ללחץ מובילה‬ ‫לעוררות קוגניטיבית ורגשית אשר יוצרת‬ ‫קשב סלקטיבי הממוקד במידע שלילי‬ ‫ומלחיץ – עשוי להוביל למתח קיצוני‬ ‫,פחד,ותחושת חוסר אונים.‬ ‫השפעות התנהגותיות: אי שקט קיצוני,‬ ‫התנהגות של המנעות. הלוחם עשוי‬ ‫להגיע למצב של חוסר רצון/ יכולת לבצע‬ ‫את משימתו בזמן אמת.‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫41‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 15. 15. ‫השפעות דחק על ביצועי‬ ‫הלוחם)4(‬ ‫במצבים בהם הדחק קיצוני ומתמשך‬ ‫הביטוי הפתולוגי הוא ‪COMBAT‬‬ ‫‪STRESS REACTION‬‬ ‫מאופיין בבלבול, חרדה, עוררות)קשיי‬ ‫שינה, דריכות יתר ותגובתיות מוגזמת‬ ‫לגירויים שונים( ,המנעות‬ ‫קפאון וניתוק.‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫51‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 16. 16. ‫כלי התמודדות ראשוניים‬ ‫חינוך ונורמליזציה – הבנת סימני הלחץ‬ ‫לימוד ההתמודדות ברמת הקוגניציה,‬ ‫הפיזיולוגיה והקשב‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫61‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 17. 17. ‫גורמים התומכים בהתמודדות‬ ‫חיובית עם לחץ- איזון פנימי העולם‬ ‫סביב יכול לקרוס אבל הפנימי להשאר איתן )מתוך‬ ‫מצגת של דquot;ר דני חמיאל(.‬ ‫הבנת סימני הלחץ –תגובה נורמלית‬ ‫למצב לא נורמלי‬ ‫השליטה במצב – מרכיב מכריע בחסינות‬ ‫בפני לחץ. אמונתו של אדם ביכולתו‬ ‫לשלוט במצב מחלצת אותו מתחושת‬ ‫חוסר האונים והופכת אותו מקורבן סביל‬ ‫של הנסיבות למתמודד פעיל.‬ ‫היכולת לצפות לעתיד – יכולה להפחית‬ ‫)או להגביר ( את רמת הלחץ.‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫71‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 18. 18. ‫כלים להתמודדות –‬ ‫מודעות גופנית‬ ‫היכולת לחוש בדריכות היתר בשרירים‬ ‫וברמת התגובתיות והיכולת להניח )‬ ‫”‪ (“LET GO‬מבחינה גופנית, מנטלית‬ ‫ורגשית.‬ ‫היכולת לזהות שינויים בחום הגוף, בהולם‬ ‫הלב וכו'‬ ‫ועוד..‬ ‫)האם נחוש בשפשפת די מוקדם כדי למנוע‬ ‫החמרה במצב(‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫81‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 19. 19. ‫הדגמה ותירגול הרפיית‬ ‫שרירים‬ ‫מבחן היד‬ ‫הדגמת ‪EMG‬‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫91‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 20. 20. ‫בניית לחצים לאורך היום‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫02‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 21. 21. ‫בניית כוחות מחדש -‬ ‫‪REGENERATION‬‬ ‫לאפשר לגוף למלא מחדש את מאגרי‬ ‫האנרגיה שלו ולא להגיע לתשישות‬ ‫בכך אנו מונעים שחיקה ונטייה לחולי.‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫12‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 22. 22. ‫כלים להתמודדות –ניהול‬ ‫לחצים‬ ‫היכולת לנהל ביעילות את מצבי הלחץ‬ ‫בחיינו-‬ ‫כשלים אופיניים:‬ ‫בעבודה: הנטייה לקחת אחריות במקומות‬ ‫בהם אין לנו די שליטה. הקושי בהאצלת‬ ‫סמכויות ופיזור אחריות . נטל עבודה‬ ‫מוגזם וכו'‬ ‫בחברה – נטייה להכנס לקונפליקטים,‬ ‫שימוש לא מספיק בתמיכה חברתית.‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫22‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 23. 23. ‫חיזוק/ גמישות/ שמירה על‬ ‫תנועתיות‬ ‫אנשים הנמצאים במשך היום שעות רבות‬ ‫מול מחשב או במצב ישיבה, חשוב‬ ‫שיקפידו על מתיחות אחת לחצי שעה.‬ ‫הגנה על העיניים- בעבודה ממושכת מול‬ ‫מחשב העיניים מתאמצות ויש יובש‬ ‫מוגבר. יש לבדוק האם יש צורך‬ ‫במשקפיים.‬ ‫האם עמדת המחשב מותאמת מבחינה‬ ‫ארגונומית?‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫32‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 24. 24. ‫הכנת אנשים לתיפקוד‬ ‫תחת לחץ‬ ‫כאמור, לחץ עלול לפגוע ברמת‬ ‫התיפקוד של הלוחם. כיום, לאור‬ ‫העובדה שסביבת הקרב הפכה להיות‬ ‫יותר quot;הייטקיתquot; השפעת ‪STRESS‬‬ ‫הופכת ליותר קריטית.‬ ‫כמה עובדות מעניינות על ביצועי חיילים‬ ‫בקרב:‬ ‫במלחמת העולם השנייה רק אחוז קטן‬ ‫1.‬ ‫מלוחמי החיquot;ר באמת ירו בנשקם.‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫42‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 25. 25. ‫הכנת אנשים לתיפקוד‬ ‫תחת לחץ)2(‬ ‫2. עייפות קרב גרמה ל %05 מהאבידות )איכות‬ ‫ירי לקוייה, ירי על כוחות עמיתים(. לפי הערכות‬ ‫עייפות קרב גרמה להתמוטטות הצבא העירקי ב‬ ‫19'.‬ ‫3. נמצאו עדויות רבות לכך שבמצבי קרב ישנה‬ ‫הערכה לקוייה של גורמי הסיכון. גם טעויות של‬ ‫בקרי טיסה תחת לחץ עלו בחיי אדם.‬ ‫4. במחקר של ביquot;ס ללימודי צבא מתקדמים‬ ‫מסקנת החוקרים היתה:quot; התמודדות לקוייה‬ ‫תחת לחץ היא הגורם העיקרי לאובדן חיי‬ ‫אדםquot;)5991 ,‪.(STRESS AND MILITARY PERFORMANCE‬‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫52‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 26. 26. ‫המסקנה המתבקשת: חשוב לסייע‬ ‫לחייל הקרבי ללמוד לווסת את‬ ‫תגובותיו. כיוון שיש קשר ישיר בין‬ ‫מצב הגוף )דריכות גופנית( לבין‬ ‫יכולות החשיבה )קשב, ריכוז, קבלת‬ ‫החלטות(, המודל הפסיכופיזיולוגי‬ ‫מתאים מאוד.‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫62‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 27. 27. ‫העיקרון הפסיכופיזיולוגי‬ ‫)מתוך מצגת של דquot;ר דני‬ ‫חמיאל(‬ ‫הגוף והנפש פועלים כיחידה אחת ולכן‬ ‫התערבות גופנית יכולה לתרום ליעילות‬ ‫התערבות נפשית – רגשית או חשיבתית-‬ ‫)‪(UM‬‬ ‫הבעיה היא הדריכות הכרונית שנובעת‬ ‫מאופן תפיסת מצב החירום. היקבעות‬ ‫פיזית ומנטלית. הגמשת הדריכות‬ ‫הפיזית תביא גם לגמישות בתפיסת‬ ‫המצב‬ ‫72‬ ‫כל הזכויות שמ המעגל הפסיכוסומאטי.‬ ‫הדגמת ורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 28. 28. ‫הכנה למצבי לחץ‬ ‫הדגמת ביופידבק‬ ‫תהליך הלמידה:‬ ‫כיום אין כמעט התייחסות ללימוד טכניקות לויסות‬ ‫עצמי מנטלי ורגשי בצבא. מסתמכים בעיקר על‬ ‫המשאבים והמיומנויות שרכשו החיילים לאורך‬ ‫חייהם.אמנם מדובר באוכלוסיה בריאה פיזית‬ ‫ונפשית שהוכיחה יכולת עמידה בלחצים אך‬ ‫יכולה להפיק מהגדלת quot;ארגז הכליםquot; העומד‬ ‫לרשותה.‬ ‫בתחום הספורט ההישגי עוסקים כבר שנים רבות‬ ‫בלימוד כלים להתמודדות מנטלית עם לחצים .‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫82‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 29. 29. ‫הכנה למצבי לחץ- הרחבת‬ ‫quot;ארגז הכלים‬ ‫להתמודדותquot;‬ ‫תהליך הלימוד הרצוי מורכב מ 3‬ ‫שלבים:‬ ‫שלב בו המיומנות נרכשת ללא לחצים‬ ‫1.‬ ‫שלבים אינטגרטיביים עוקבים בהם‬ ‫2.‬ ‫המטלה מתורגלת תחת לחצים גוברים‬ ‫רענונים – בלעדיהם צפוייה דעיכה עם‬ ‫3.‬ ‫הזמן.‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫92‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 30. 30. ‫השפעת הכנה פסיכולוגית‬ ‫מוקדמת על סימפטומים לאחר‬ ‫אימון מלחיץ‬ ‫)‪ (IES-R‬יובל עודד ועמרי קסטלנובו 2002‬ ‫8.0‬ ‫7.0‬ ‫6.0‬ ‫5.0‬ ‫4.0‬ ‫עם ביופידבק‬ ‫בלי ביופידבק‬ ‫3.0‬ ‫2.0‬ ‫1.0‬ ‫0‬ ‫חודרנות‬ ‫המנעות‬ ‫עוררות יתר‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫03‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 31. 31. ‫טכניקות איזון וגמישות‬ ‫איזון בין מערכת החירום לבין מערכת הרגיעה‬ ‫)מתוך מצגת של דquot;ר דני חמיאל(‬ ‫נשימה מאוזנת‬ ‫הרפיית שרירים‬ ‫שתורמת לאיזון‬ ‫הדרגתית – לימוד‬ ‫מערכת העצבים‬ ‫של מונחות הגוף‬ ‫האוטונומית דרך‬ ‫בזמן מתאים‬ ‫מערכת הדופק‬ ‫והגמשת תגובת הגוף‬ ‫באופן כללי‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫13‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 32. 32. ‫ערני במקום דרוך‬ ‫)מתוך מצגת של דquot;ר דני חמיאל(‬ ‫דריכות כרונית‬ ‫ערנות גמישה‬ ‫עמידה מתמדת על‬ ‫מודעות גבוהה לאני‬ ‫המשמר עם הפנים‬ ‫ולסביבה. מעבר‬ ‫קדימה‬ ‫גמיש בין מצבים‬ ‫הדורשים דריכות‬ ‫לאלו המאפשרים‬ ‫רגיעה‬
 33. 33. ‫טכניקות נדרשות‬ ‫)מתוך מצגת של דquot;ר דני‬ ‫חמיאל(‬ ‫נשימה איטית‬ ‫הרפיית שרירים‬ ‫שק של תחושות חיוביות/ מחשבות‬ ‫מחזקות‬ ‫זיהוי חשיבה מוטעית )וניסוחים בעיתיים(‬ ‫אלטרנטיבות חשיבה )ושינוי השפה(‬ ‫עצירת מחשבות‬ ‫הסטת קשב בשיטות שונות )החלפת‬ ‫ערוצים, זום...(‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫33‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 34. 34. ‫תרגול והפנמה‬ ‫ברמה היום יומית‬ ‫תירגולים קצרצרים )-‪(MINI‬‬ ‫‪BREAKS‬ופסקי זמן ממושכים יותר‬ ‫הפנמה לחיי היום יום‬ ‫חיבור תחושה של יצירת איזון להתניות‬ ‫שליליות שיש לנו )רמזור אדום, מישהו‬ ‫שנוזף בנו...(‬ ‫שימוש בזמן אמת מול מצבים בדרגות‬ ‫קושי שונות‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫43‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 35. 35. ‫)בנימצגת מוquot;דדני אישי להתמודדות‬ ‫חמיאל(‬ ‫מתוך ית של ד ר ל‬ ‫בזמן של זיהוי מתח:‬ ‫עצירה והקפאת החשיבה השלילית – אמירה: quot;אני‬ ‫בלחץ ועלי לעצור לרגעquot; )אני מחליף ערוץ...(‬ ‫התמקדות בגוף, כיווץ של קבוצת שרירים, הרפייה של‬ ‫השרירים, שתים שלוש נשימות איטיות...‬ ‫הבאת תחושה חיובית מוכנה )החלפת ערוץ(‬ ‫אמירה: אישית לכל אחד. למשל: אעשה כמיטב יכולתי‬ ‫בתנאים הנוכחיים‬ ‫חיוך פנימי או אפילו חיצוני החלפת ערוץ )לערוץ‬ ‫הפעולה( וחזרה לביצוע‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫53‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬
 36. 36. ‫?)מתוך מצגת של דquot;ר דני חמיאל(‬ ‫איך ממשיכים מכאן‬ ‫תרגול אישי – לפחות לפני השינה כל יום,‬ ‫הרפיית שרירים, או נשימות, או החלפת ערוצים‬ ‫כאשר יש מחשבות מטרידות‬ ‫תרגולים קצרים של מספר שניות עד מספר דקות‬ ‫במהלך היום – quot;מונחותquot;.‬ ‫עבודה על מחשבה שלילית כאשר זו עולה שלא‬ ‫בזמן חירום. בדיקת שפה, בדיקת תוקף‬ ‫מחשבות, אלטרנטיבות לחשיבה, עצירת‬ ‫מחשבות שליליות‬ ‫תרגול בזמן מצוקה עם התרגיל האישי‬ ‫כל הזכויות שמורות לסיי-פי פתרונות‬ ‫63‬ ‫5002/61/7‬ ‫מתקדמים בפסיכולוגיה‬

×