Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Biofeedback course summer 2008 session 1

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Dr. ARNON ROLNICK (20)

Advertisement

Biofeedback course summer 2008 session 1

 1. 1. קורס משוב ביולוגי שלב א מחזור ספטמבר 08 Copyright © by Arnon Rolnick
 2. 2. מסלול ההכשרה כולל את השלבים הבאים <ul><li>קורס שלב א ( שלושים ושש שעות ) ובחינה </li></ul><ul><li>קורס שלב ב ( שלושים ושש שעות ) ובחינה </li></ul><ul><li>פרקטיקום </li></ul><ul><li>אינו כלול בקורס </li></ul><ul><li>טיפול בששה מטופלים לפחות </li></ul><ul><li>שש עשרה שעות הדרכה אינדיבידואלית או עשרים ושמונה שעות קבוצתית + ארבע אינדיבידואלית </li></ul><ul><li>הצגת מקרה - בחינת סיום </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick
 3. 3. מה נעשה היום <ul><li>הצגת הקורסים : שלב א ' ושלב ב ' ( פרוט הפרקטיקום בהמשך ) ג </li></ul><ul><li>ארבעה תסריטים של התערבויות מבוססות משוב </li></ul><ul><li>התנסות ראשונה בקבוצה גדולה </li></ul><ul><li>הכרות </li></ul><ul><li>דיאלוג עם הסימפטום : שלב ראשון בעבודת משוב </li></ul><ul><li>התנסות בקבוצות קטנות </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick ג
 4. 4. מסלול ההכשרה כולל את השלבים הבאים <ul><li>קורס שלב א ( שלושים ושש שעות ) ובחינה </li></ul><ul><li>קורס שלב ב ( שלושים ושש שעות ) ובחינה </li></ul><ul><li>פרקטיקום </li></ul><ul><li>אינו כלול בקורס </li></ul><ul><li>טיפול בששה מטופלים לפחות </li></ul><ul><li>שש עשרה שעות הדרכה אינדיבידואלית או עשרים ושמונה שעות קבוצתית + ארבע אינדיבידואלית </li></ul><ul><li>הצגת מקרה - בחינת סיום </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick
 5. 5. על יחודיות הלימוד בביופידבק <ul><li>שלוב של שתי נטיות : </li></ul><ul><ul><li>הנטייה המדעית / טכנולוגית </li></ul></ul><ul><ul><li>הנטייה הרוחנית / פסיכולוגית </li></ul></ul><ul><li>על היתרונות של ההטרוגניות </li></ul><ul><li>על הקשיים של ההטרוגניות </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick
 6. 6. מבנה הקורס Copyright © by Arnon Rolnick
 7. 7. מספר תסריטים : כיצד נראה משוב ביולוגי בפעולה <ul><li>מודל הפחת לחצים </li></ul><ul><li>מודל טיפול אינדיבידואלי </li></ul><ul><li>מודל עבודה זוגית </li></ul><ul><li>מודל עבודה קבוצתית </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick
 8. 8. תסריט ראשון – וסות מתחים <ul><li>האדם הלחוץ שלא מצליח להשתחרר מתגובות הלחץ וכתוצאה מכך מקלקל לעצמו ולאחרים , וכיצד שימוש במשוב ביולוגי עוזר בוויסות עצמי ומאפשר לו להיות רגוע כמו תינוק </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick
 9. 9. תסריט שני – כחלק מטיפול <ul><li>דמיינו מטופל הסובל מאחת מהפרעות החרדה , עם ביטוי גופני בולט . בחדר הטיפולי ניצבות שתי הכורסאות הטיפוליות ולמולן המחשב כשלצדו ציוד המשוב הביולוגי </li></ul><ul><li>המטופל מספר על הסימפטומים , על החוויה של חוסר האונים , על החשש משיגעון , על ההרגשה ש &quot; הגוף בוגד &quot;... ועל המתח והפחד הגדולים </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick
 10. 10. תסריט שני - המשך <ul><li>המטפל מציע למטופל לראות את התגובות הגופניות על מסך המחשב </li></ul><ul><li>לאחר ההתחברות , מופיע קו המתאר את רמת המתח / הרגיעה של המטופל והקו הזה משתנה באורח תדיר בהתאם למחשבות או למצב הרגשי </li></ul><ul><li>המטופל אף מתנסה בשינוי מהלך הגרף על ידי כך שהוא מצליח לשנות באופן אקטיבי את מצב רוחו או את רמת האיזון הנפשי שלו לעתים קרובות </li></ul><ul><li>הוא מגלה לראשונה את הקשר בין גופו לבין נפשו ורוכש תחושה מסוימת של אחריות ושל שליטה </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick
 11. 11. תסריט שני המשך <ul><li>גם למטפל יש אפשרות להתבונן בגרף וללמוד על מצבו של המטופל , לעמוד על תגובותיו הגופניות והרגשיות ועל ההקשר התוך - אישי והבין - אישי שלהן </li></ul><ul><li>במקביל או בין לבין מתרחש דיאלוג שנע במרחב בין דיבור &quot; על הגרף &quot; לבין האסוציאציות של המטופל כשהקו הראה עלייה / ירידה במתח ובין הקשר הטיפולי המתהווה </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick
 12. 12. תסריט שני - המשך <ul><li>בדרך זאת נעשית החוויה הסובייקטיבית של המטופל יותר ויותר מובנת . המטפל גם יכול להציע תהליכי חשיבה , התבוננות והתנהגות שונים ולבדוק את השפעתם על האיזון הנפשי , כפי שמוצג על המסך . המטפל מתחיל אם כן לשמש כאובייקט מתמיר , והברית הטיפולית הנוצרת כתוצאה מהתבוננות משותפת כזו הנה משמעותית וחזקה </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick
 13. 13. המודל המשולב Copyright © by Arnon Rolnick
 14. 14. תסריט שלישי – כחלק מטיפול זוגי <ul><li>סיטואציה זוגית הטעונה במצבי עלבון וכעס </li></ul><ul><li>עבודה עם heart coherence </li></ul><ul><li>כדרך להתמודד עם הסחרחרה של עלבון - כעס </li></ul><ul><li>למידת יכולת הערכה / חמלה / אהבה ככלי ליצירת שליטה עצמית . </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick
 15. 15. תסריט רביעי – כחלק מעבודה קבוצתית <ul><li>קבוצת אנשים שמחוברת למדד הג ' י - אס - אר שמראה את רמת המתח בקבוצה כולה . נתאר את התהליך הקבוצתי שנוצר בעת השימוש בפרדיגמה זו </li></ul>Copyright © by Arnon Rolnick

×