២០ ស្វាយរៀង

248 views

Published on

Published in: Travel, Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

២០ ស្វាយរៀង

  1. 1. Map 20. Administrative Areas in Svay Rieng Province by District and Commune 03 10 16 13 01 09 14 2004 06 08 11 02 07 12 15 04 05 05 10 02 08 04 16 06 01 13 01 2003 08 07 17 09 10 03 02 09 12 11 06 14 2006 07 2005 05 02 2007 07 08 09 04 05 05 01 04 03 03 03 2008 02 04 06 15 03 02 05 01 11 04 07 09 08 04 05 05 08 2002 07 03 04 09 06 02 01 2001 0 5 10 20 km 12 11 03 10 Legend National Boundary Provincial / Municipal Boundary 0000 District CodeCode of Province / Municipality, District, District Boundaryand Commune Commune Boundary The last two digits of Commune Code* 00 * Commune Code consists of District Code and two digits.20 SVAY RIENG2001 Chantrea 2003 Rumduol 2005 Svay Chrum 2007 Svay Teab200103 Chantrea 200301 Bos Mon 200501 Angk Ta Sou 200702 Kokir Saom200104 Chres 200302 Thmea 200502 Basak 200703 Kandieng Reay200105 Me Sa Thngak 200303 Kampong Chak 200503 Chambak 200704 Monourom200108 Prey Kokir 200304 Chrung Popel 200504 Kampong Chamlang 200705 Popeaek200109 Samraong 200305 Kampong Ampil 200505 Ta Suos 200706 Prey Ta Ei200110 Tuol Sdei 200306 Meun Chey 200507 Chheu Teal 200707 Prasoutr 200307 Pong Tuek 200508 Doun Sa 200708 Romeang Thkaol2002 Kampong Rou 200308 Sangkae 200509 Kouk Pring 200709 Sambuor200201 Banteay Krang 200309 Svay Chek 200510 Kraol Kou 200711 Svay Rumpear200202 Nhor 200310 Thna Thnong 200511 Kruos200203 Khsaetr 200512 Pouthi Reach 2008 Bavet200204 Preah Ponlea 2004 Romeas Haek 200513 Svay Angk 200801 Bati200205 Prey Thum 200401 Ampil 200514 Svay Chrum 200802 Bavet200206 Reach Montir 200402 Andoung Pou 200515 Svay Thum 200803 Chrak Mtes200207 Samlei 200403 Andoung Trabaek 200516 Svay Yea 200804 Prasat200208 Samyaong 200404 Angk Prasrae 200517 Thlok 200805 Prey Angkunh200209 Svay Ta Yean 200405 Chantrei200211 Thmei 200406 Chrey Thum 2006 Svay Rieng200212 Tnaot 200407 Doung 200601 Svay Rieng 200602 Prey Chhlak * Codes and boundaries are as of 200408 Kampong Trach September 7, 2009. 200409 Kokir 200603 Koy Trabaek 200410 Krasang 200604 Pou Ta Hao 200411 Mukh Da 200605 Chek 200412 Mream 200606 Svay Toea 200413 Sambuor 200607 Sangkhoar 200414 Sambatt Mean Chey 200415 Trapeang Sdau 200416 Tras II - 22

×