Sosiaalinen mediayritysten viestinnässä  Verkkokyselyn tulokset
TaustaaSosiaalisen median yritykset Gemilo Oy ja Intosome Oy sekä Viestintätoimisto Tulus Oy toteuttivat kevään 2011 aikan...
LyhyestiYritysten viestintäkanavien määrä on kasvanut viime vuosina sosiaalisen median myötä laajemmaksi kuin koskaan. Www...
Viestintäkanavien tärkeys (1/2)                 Miten tärkeitä eri viestintäkanavat ovat yrityksessänne? ...
Viestintäkanavien tärkeys (2/2)Www-sivut ja esitteet tärkeimpiäKuten edellisen sivun kaaviosta huomataan www-sivut nähdään...
Sosiaalisen median tunnettuusSosiaalinen media oli yrityksille käsitteenä tuttu ja                    ...
Sosiaalisen median käyttö eri tehtävissä (1/2)            Onko yrityksenne hyödyntänyt sosiaalista mediaa seura...
Sosiaalisen median käyttö eri tehtävissä (2/2)Kuten edellisen sivun kaaviosta näkyy yli puolet vastanneista joko hyödyntää...
Yhteisölliset työkalut ulkoisessa viestinnässäUlkoisessa viestinnässä Facebookin käyttö            Käyttääkö yr...
Sosiaalisen median materiaali ja koulutusVaikka sosiaalinen media on monen           Tarjoaako yrityksesi sosia...
Sosiaalisen median käytön suunnitteluMikäli yritys päättää lähteä mukaan sosiaaliseenmediaan, suunnitelmallisuus on erittä...
Sosiaalisen median investoinnitVastaukset jakaantuivat sosiaalisen mediantyökaluinvestointien osalta hyvin tasaisesti:  ...
Yrityksen sisäiset verkkokeskustelutHieman yli puolet (55 %) yrityksistä         Kuinka hyvin sisäiset verkkokesk...
Työntekijöiden välineet sisäisessä verkossa                                    Millä v...
LisätietojaLisätietoja kyselystä sekä sosiaalisen median ja viestinnän palveluista antavat:       Gemilo Oy – www.g...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sosiaalinen media yritysten viestinnassa - Kyselyn tulokset

2,608 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
145
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiaalinen media yritysten viestinnassa - Kyselyn tulokset

 1. 1. Sosiaalinen mediayritysten viestinnässä Verkkokyselyn tulokset
 2. 2. TaustaaSosiaalisen median yritykset Gemilo Oy ja Intosome Oy sekä Viestintätoimisto Tulus Oy toteuttivat kevään 2011 aikanaverkkokyselyn sosiaalisesta mediasta. Kyselyssä selvitettiin, millä tavoin ja kuinka paljon yritykset käyttävät sosiaalista mediaa jayhteisöllisiä työkaluja.Kysymyksissä painotettiin sosiaalisen median merkitystä sekä markkinoinnin että sisäisen ja ulkoisen viestinnän välineenä.Verkkokysely suunnattiin yritysjohdon, viestinnän ja markkinoinnin sekä tietohallinnon päättäjille yrityksissä. Kyselyyn osallistui141 yritystä aina pk-sektorin yrityksistä yli 250 hengen yrityksiin.Esitykseen on koottu yhteenveto kyselyn keskeisimmistä tuloksista. Yrityskoko Yrityksen päätoimiala 30% Kauppa 26% 5% 24% 20% Muu 30% Palvelut 36% Teollisuus 29 % 1 - 9 hlöä 10 - 49 hlöä 50 - 250 hlöä yli 250 hlöä 2
 3. 3. LyhyestiYritysten viestintäkanavien määrä on kasvanut viime vuosina sosiaalisen median myötä laajemmaksi kuin koskaan. Www-sivutnähtiin selkeästi yritysten tärkeimpänä viestintäkanavana, mikä kertoo internetkehityksen saavuttaneen yritykset kautta linjan.Esitteet – niin painetut kuin sähköisetkin – pitivät silti pintansa ja ovat toiseksi tärkein kanavana ennen muun muassalehdistötiedotusta, intranetiä ja uutiskirjeitä.Sosiaalinen media oli tuttu käsitteenä lähes kaikille vastaajille. Sen käyttö kuitenkin keskittyi vielä pitkälle perinteisiin sosiaalisenmedian työkaluihin kuten Facebookiin, LinkedIniin ja blogeihin. Yhteisöllisten työkalujen käyttö nimenomaan ulkoisissayhteyksissä korostui kautta linjan. Sosiaalinen media nähdäänkin tällä hetkellä ensisijaisesti asiakasviestinnän ja markkinoinninkanavana.Sisäisessä viestinnässä suurimmat hyödytYritysten sisäisessä arkisessa työssä sosiaalisen median työkalujen käyttö oli toistaiseksi vähäistä. Pääosa työntekijöidenkeskinäisestä viestinnästä hoidetaan sähköpostilla, mikä on melko tehotonta esimerkiksi projektityöskentelyssä. Muun muassayrityksen sisäiset blogit, wikit ja sähköiset työpöydät korvaisivat sähköpostin tehokkaampina ja liiketoimintaa hyödyntävinäkanavina.Suunnitelmallisuus tärkeääSosiaalisen median käyttöönotossa suunnitelmallisuus on erittäin tärkeää. Olikin ilahduttavaa huomata, että sosiaalinen mediaon otettu huomioon yritysten liiketoimintasuunnitelmissa. 43 prosenttia vastanneista oli tehnyt joko sosiaalisen mediansuunnitelman erikseen tai liittänyt sen osaksi viestintä- tai markkinointisuunnitelmaa. Lähes saman verran vastanneista onharkinnut suunnitelman tekoa. 3
 4. 4. Viestintäkanavien tärkeys (1/2) Miten tärkeitä eri viestintäkanavat ovat yrityksessänne? Esitteet (painettu/sähköinen) 56% 27% 17% Lehdistötiedotus 39% 25% 36% Extranet (kumppaneille/asiakkaille) 24% 16% 60% Asiakaslehti (painettu/sähköinen) 27% 13% 60% erittäin tärkeä / tärkeä Henkilöstölehti (painettu/sähköinen) 21% 16% 63% jonkin verran tärkeä Yrityksen omat sosiaalisen median ei tärkeä / emme käytä kanavaa 20% 17% 63% kanavat (blogit, mikroblogit, wiki) Sosiaalisen median palvelut 23% 28% 49% (Twitter, Facebook) Intranet 48% 18% 34% Www-sivut 87% 13% Uutiskirje 40% 24% 36% 4
 5. 5. Viestintäkanavien tärkeys (2/2)Www-sivut ja esitteet tärkeimpiäKuten edellisen sivun kaaviosta huomataan www-sivut nähdään selvästi tärkeimpänä viestintäkanavana yrityksissä. Sivujenmerkitys myynnintekijänä ja yrityskuvan rakentajana on selvästi noussut viime vuosina ja sitä kautta myös niiden taso onparantunut. Tämän kehityksen myötä on panostettu myös kävijäseurantaan ja hakukoneoptimointiin entistä enemmän.Internetkehityksen rinnalla painettuja ja sähköisiä esitteitä käytetään edelleen paljon ja ne ovatkin toiseksi tärkein käytetyistäviestintäkanavista. Myös uutiskirjeet ja lehdistötiedotus nähdään tärkeinä kanavina.Intranetin merkitys yrityksen viestinnässä jakaa mielipiteet: puolet kokee intranetin tärkeänä viestintäkanavana kun taas jokaneljännessä yrityksessä ei ole sellaista lainkaan. Nykyisin intranetit tarjoavat paljon mahdollisuuksia ja ovat hyvä tapa tehostaatyöntekoa ja helpottaa sisäistä viestintää. On suositeltavaa, että yli 10 henkilöä työllistävällä yrityksellä on jonkinlainen yhteinenviestintäkanava. Intranet on ensimmäinen askel sähköisen työskentelykulttuurin rakentamiseen.Sosiaalisen median hyödyntäminen vielä vähäistäSosiaalisen median palveluita (Twitter ja Facebook) käytetään vielä vähän eikä niitä koeta tärkeiksi. Niiden hyödyntäminen onkuitenkin kasvussa ja onnistuneita esimerkkejä tulee koko ajan lisää. Ulkoisista palveluista ei kuitenkaan ole samalla tavallahyötyä b2b-markkinoinnissa kuin kuluttajamarkkinoinnissa. Onnistunut sosiaalisen median hyödyntäminen vaatii sopivanvastuuhenkilön lisäksi suunnitelmallisuutta ja aikaa.Yritysten sisällä sosiaalista mediaa käytetään vielä hyvin maltillisesti. Puolet sosiaalista mediaa käyttävistä kokevat sen vainjonkin verran tärkeäksi. Syitä tähän voi olla useita: kanavan aktivointia ei ole tehty riittävästi, käyttöönoton tuki on puutteellista,johdon tuki puuttuu, työkalu (wiki, mikroblogi tai vastaava) on hankala käyttää tai koulutus on puutteellista. Kun yritys miettiiuusien toimintatapojen käyttöönottoa ja yrityksen oman sosiaalisen median kanavan perustamista, on tärkeää, että mahdollisetsudenkuopat on tiedossa. 5
 6. 6. Sosiaalisen median tunnettuusSosiaalinen media oli yrityksille käsitteenä tuttu ja Miten tuttua sosiaalinen media on sinulle?suurin osa (87 %) on sitä myös jossakin muodossakäyttänyt. Ainoastaan kahdelle prosentillevastaajista käsite oli täysin vieras. Sosiaalisen 2%median tämänhetkisenä haasteena onkin, mitentunnettuus ja noste saadaan konkreettisiksi teoiksi: 9%yhteisöllisten työkalujen käyttöönotoiksi. 26 %Yritysten on mietittävä, miten sosiaalinen media 22 %saadaan kytkettyä selkeäksi osaksi liiketoimintaa janäin olleen saadaan mitattavia hyötyjä.Businesskäyttö on eri asia kuin henkilökohtainenkäyttö, joka korostuu kyselyn tuloksissa. 41 % käytän paljon käytän jonkin verran olen kokeillut tunnen palveluita nimeltä mutta en käytä ei ollenkaan tuttua 6
 7. 7. Sosiaalisen median käyttö eri tehtävissä (1/2) Onko yrityksenne hyödyntänyt sosiaalista mediaa seuraavissa tehtävissä? Asiakasviestinnässä 31% 23% 20% 26% Markkinoinnissa ja mainonnassa 28% 20% 25% 27% Lehdistötiedotuksessa ja julkisuuskuvan hallinnassa 22% 23% 19% 36% Rekrytoinnissa ja työnantajakuvan kehittämisessä 21% 22% 19% 38% kyllä, hyödynnämme jatkuvasti Henkilöstöviestinnässä 20% 20% 18% 42% olemme kokeilleet harkinnassa Tiimityöskentelyssä 20% 22% 13% 45% emme hyödynnä Innovointiin sisäisesti tai asiakkaiden kanssa 20% 20% 20% 40% Projektinhallinnassa ja johtamisen työkaluissa 19% 20% 13% 48% Oppimisessa ja kouluttamisessa 16% 15% 26% 43% Jälleenmyyjien ja partnereiden kanssa 14% 21% 21% 44% 7
 8. 8. Sosiaalisen median käyttö eri tehtävissä (2/2)Kuten edellisen sivun kaaviosta näkyy yli puolet vastanneista joko hyödyntää tai on kokeillut sosiaalisen median hyödyntämistäasiakasviestinnässä. Tällä hetkellä sosiaalinen media onkin tärkeää nimenomaan kuluttajamarkkinoilla toimiville yrityksille jasitä käytetään asiakasviestinnän ohella myös markkinoinnissa ja mainonnassa. Lisäksi julkisuuskuvan hallinta ja lehdistötiedotushoidetaan entistä enemmän sosiaalisen median keinoin.Yhteisöllisten työkalujen hyödyntäminen tiimityöskentelyssä sekä projektihallinnassa ja johtamisessa on vielä vähäistä, vaikkasuurin potentiaali löytyy juuri näistä yritystoiminnan alueista. Sosiaalisesta mediasta on erityisesti hyötyä arkipäiväisissätehtävissä yrityksen sisällä. Projekteissa ja tiimeissä keskitetysti kerättävät tiedot ja keskustelut toimivat arvokkaana tietonajohdolle ja esimiehille, joiden tehtävä on reagoida yrityksen sisällä tapahtuviin asioihin nopeasti ja jakaa tietoa onnistumisestaja epäonnistumisesta organisaation sisällä. 8
 9. 9. Yhteisölliset työkalut ulkoisessa viestinnässäUlkoisessa viestinnässä Facebookin käyttö Käyttääkö yrityksenne jotain seuraavista yhteisöllisistänousi 38 prosenttiin ja se on selvästi suosituin työkaluista ulkoisessa viestinnässä?yhteisöllinen työkalu. Facebookin yrityssivu 38%LinkedIn ja blogit seuraavat perässä noin 20prosentin osuuksilla ja ovatkin erinomaisia LinkedIn 24%työkaluja b2b-markkinointiin: LinkedIn myynninja verkostoitumisen tukena sekä blogit Blogit 20%mielipidejohtajuuden tavoittelussa. Twitter 20%Twitteriä käyttää myös viidesosa vastanneista. Avainasiakasklubi taiKansainvälistyvälle yrityksellä Twitter on hyvä ja 16% perinteinen extranetkustannustehokas tapa lisätä tunnettuuttaan. Vuorovaikutteinen 13% dokumenttipankkiExtranetiä on käytetty varsin vähän ulkoiseen Pikaviestimet 12%viestintään. Asiakasviestintä tapahtuu pitkältisähköpostilla, vaikka extranetit tarjoavat Wikit 10%asiakkaiden palvelemiseen aivan uusiamahdollisuuksia. On kuitenkin muistettava, että Keskustelupalstat 8%kyse on toimintatapojen muutoksesta. Jossisäinen viestintä ja tiedonhallinta ovat Flickr 7%sähköpostin harteilla, ei voida odottaaasiakasrajapinnassa toimittavan toisin. 9
 10. 10. Sosiaalisen median materiaali ja koulutusVaikka sosiaalinen media on monen Tarjoaako yrityksesi sosiaalisen median materiaalia,yrityksen toiminnassa tavalla tai toisella koulutusta tai ohjeita?mukana, ohjeistaminen on vielä vähäistä: ylipuolella vastaajista ei ole toteutettuaminkäänlaista materiaalia tai koulutustaaiheesta. 58%Yritysten tulisi määritellä miten verkossakäyttäydytään. Ohjeistus tulisi jakaa kokohenkilökunnalle ja siitä viestiminenvastuutettava yrityksen sisällä. Sosiaalisessamediassa viestit leviävät nopeasti, joten 26% 26%reagointi pitää tarvittaessa olla nopeaa eikävastuita voi enää siinä vaiheessa ryhtyä 16%miettimään. Ohjeistuspohjat on hyväsuunnitella huolella.Lisätietoja ohjeistuksista osoitteessahttp://bit.ly/someohjeistukset. sosiaalisen median itseopiskelumateriaalia henkilöstöä varten sosiaalisen median koulutuksia ja tukea sosiaalisen median ohjeistusta ei mitään näistä 10
 11. 11. Sosiaalisen median käytön suunnitteluMikäli yritys päättää lähteä mukaan sosiaaliseenmediaan, suunnitelmallisuus on erittäin tärkeää.Onkin ilahduttavaa huomata, että yritykset ovat Onko yrityksessänne tehty viestintä- taiottaneet sen hyvin mukaan liiketoiminnan markkinointisuunnitelmaa, johon sisältyy myössuunnitelmiinsa. sosiaalisen media käyttö?43 prosenttia vastanneista on tehnyt jokososiaalisen median suunnitelman erikseen tai 21 %liittänyt sen osaksi viestintä- tai 35 %markkinointisuunnitelmaa. Huomioitavaa on, ettäjopa 36 prosentilla sen tekeminen tai teettäminenon harkinnassa. Ainoastaan viidesosa vastanneistaei ole huomioinut aihetta lainkaan. 36 % 8% kyllä meillä on sosiaalisen median suunnitelma erikseen ei, mutta olemme harkinneet asiaa ei ole 11
 12. 12. Sosiaalisen median investoinnitVastaukset jakaantuivat sosiaalisen mediantyökaluinvestointien osalta hyvin tasaisesti: Onko yrityksenne investoimassakolmasosa vastanneista investoi ja lähes sama sosiaalisen median työkaluihinmäärä yrityksistä ei investoi seuraavan vuoden seuraavan vuoden kuluessa?aikana.Kuitenkin suurin osa yrityksistä ei vielä tiedäkantaansa. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että 29 % 31 %yrityksissä ei tunneta hyvin työkalujen tuomiamahdollisuuksia. Yritykset tarvitsevat sekä työkalujaettä asiantuntevaa myyntiä, joka kertoo millaisiatyökaluja on tarjolla ja miten asiakas voi niitähyödyntää. Valmiit tuotteet eivät välttämättäpalvele yritystä parhaalla mahdollisella tavalla,mutta markkinoilla on saatavilla myös räätälöitäviä 40 %työkaluja. kylläEpävarmuutta investoinneista lisää myös, josvastuut ja budjetit eivät ole selkeästi määritelty. en osaa sanoaUsein vastuu sosiaalisista työkaluista annetaan IT- eiosastolle, kun todellisuudessa viestinnän jamarkkinoinnin osaston pitäisi olla hankinnassamerkittävämmässä roolissa. 12
 13. 13. Yrityksen sisäiset verkkokeskustelutHieman yli puolet (55 %) yrityksistä Kuinka hyvin sisäiset verkkokeskustelut tukevatkeskustelee sisäisesti verkossa. Kyselyn yrityksenne liiketoimintaa?mukaan näistä yrityksistä keskimäärin vainjoka toisessa johto osallistuu keskusteluun. 45% 44%Sisäisten keskustelujen haasteena onkin, ettäne eivät tue tällä hetkellä hyvin yrityksenkehittämistä ja johtamista. Yrityksellä onkinoltava järjestelmällinen tapa toimia jakeskustella. Johdon esimerkki on tärkeää, 23%sillä ilman sitä yritykseen ei synnykeskustelukulttuuria. Johdon ja esimiesten 12%on osoitettava, että keskusteluita luetaan janiihin reagoidaan. 8%Verkkokeskustelut täytyy saada tukemaanyrityksen liiketoiminnan kehittämistä. On sekä henkilöstö että johto keskustelevat verkossalähdettävä liikkeelle kehittämistarpeidentunnistamisesta ja sen jälkeen löydettävä osa henkilöstöstä keskustelee verkossaniihin tarpeisiin sopivat sosiaalisen median verkkokeskustelut tukevat liiketoiminnan kehittämistä (esim.työkalut toimintatapoineen. strategia, kehitysideat) verkossa osataan keskustella myös vaikeista aiheista emme keskustele verkossa 13
 14. 14. Työntekijöiden välineet sisäisessä verkossa Millä välineillä työntekijät tekevät yhteistyötä jaSähköpostia käytetään kaikissa vastanneissa kommunikoivat sisäisesti verkossa?yrityksissä. Perinteisistä työtavoista kertoo myösverkkolevyn käyttö yli puolella vastanneista. SähköpostiVerkkolevy toimii tiedonhallinnassa, mutta sen 100%käytettävyys ja tiedon löydettävyys on Verkkolevyllä 59%haasteellista. Dokumentinhallintajärjestelmä Oma intranet 55%löytyykin jo noin joka kuudennesta yrityksestä,joten askelia oikeaan suuntaan on jo otettu. Pikaviestimet 35% Verkkokokoukset ruudunjaon kanssa 30%Yli puolella yrityksistä on käytössään oma intranet.Vastaajista vain viidennes oli alle 10 hengen Toiminnanohjausjärjestelmä 27%yrityksiä, joten huomattavan moni suurempi yritys Keskusteluryhmä ulkopuolisella sivustolla 21%on vielä ilman minkäänlaista intranetiä. Keskustelufoorumi tai -ryhmät intranetissä 20%Yrityksen omia sisäisiä sosiaalisen median kanavia Dokumentinhallintajärjestelmät 18%on vielä vähän käytössä eikä niitä koeta tärkeiksi. Wikit 18%Kanavien hankinta koetaan usein virheellisesti ICT-investoinneiksi sen ollessa todellisuudessa Vuorovaikutteinen dokumenttipankki 17%liiketoiminnan kehittämishanke. Taustalla on Blogit 11%oltava suunnitelma toimintatapojen muutoksestaosallistuvaan ja vuorovaikutukselliseen Mikroblogit 8%yrityskulttuuriin, jossa työkalu toimii yhtenä Sähköinen työpöytä 5%osana. 14
 15. 15. LisätietojaLisätietoja kyselystä sekä sosiaalisen median ja viestinnän palveluista antavat: Gemilo Oy – www.gemilo.com Kehitysjohtaja Tomi Terentjeff p. 040 568 5117 tomi.terentjeff@gemilo.com Intosome Oy – www.intosome.fi Toimitusjohtaja Harri Lakkala p. 045 260 3884 harri.lakkala@intosome.fi Viestintätoimisto Tulus Oy – www.tulus.fi Toimitusjohtaja Maija-Liisa Veteläsuo p. 0500 736 202 maija.vetelasuo@tulus.fi 15

×