Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

از هیچ ستاره شویم

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Diversity in workspace
Diversity in workspace
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

از هیچ ستاره شویم

  1. 1. ‫شویم‬ ‫ستاره‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ HRMeetup #hrmeetup#hrmeetuptehran
  2. 2. @amir_hp Co-founder of mibarim.com Amir hossein hosseini pazhooh Amirhp.ir @amir_hhp
  3. 3. ‫هیچ‬ ‫در‬ ‫هیچ‬ ‫دوستان‬‫ارتباطات‬
  4. 4. ‫باشید‬ ‫خوبی‬ ‫شکارچی‬ !‫استخدام‬ ‫های‬‫سایت‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫ها‬‫نمایشگاه‬‫ها‬‫ایونت‬
  5. 5. ‫بن‬‫ب‬‫خو‬ ‫همه‬ ●‫کنیم؟؟‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫کوفتی‬ ‫های‬ ‫رزومه‬ ‫قضاوت‬ ‫تر‬‫مسن‬ ‫کیلومتر‬ ‫صفر‬
  6. 6. ‫بدید‬ ‫شدن‬ ‫ستاره‬ ‫فرصت‬ ●‫نکنید‬ ‫گیری‬ ‫سخت‬ ‫مصاحبه‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ●‫کافیست‬ ‫فهمد‬‫می‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ها‬‫حداقل‬ ‫اگر‬
  7. 7. ‫کنید‬ ‫افتخار‬ ‫هاتون‬‫داشته‬ ‫به‬ ●‫سهام‬‫شماست‬ ‫داشته‬ ‫مهمترین‬ ●‫کاری‬ ‫محیط‬‫آپه‬‫استارت‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ●‫انداز‬ ‫چشم‬‫بدید‬ ‫لوه‬‫ل‬‫ج‬ ‫مهم‬ ‫رو‬ ‫تون‬‫آپ‬‫استارت‬ ● ‫اگه‬‫خاص‬ ‫های‬‫ویژگی‬‫رن‬‫می‬ ‫زود‬ ‫خیلی‬ ‫نکنن‬ ‫درک‬ ‫رو‬ ‫شما‬ –‫بدید‬ ‫نشون‬ ‫رو‬ ‫هاتون‬‫ویژگی‬ ‫همیشه‬
  8. 8. ‫نگید‬ ‫دروغ‬ ‫درآمد‬ ‫درباره‬ ● ‫با‬‫لل‬‫ا‬‫ب‬ ‫مبلل‬‫نکنید‬ ‫استخدام‬ ●‫است‬ ‫همه‬ ‫ضرر‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫کردن‬ ‫کثیف‬
  9. 9. ‫کنید‬ ‫استخدام‬ ‫رو‬ ‫طرفدارهاتون‬ ● ‫و‬ ‫ها‬‫مشتری‬ ‫با‬‫کاربرهاتون‬‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ●‫کنید‬ ‫درست‬ »‫شغلی‬ ‫های‬‫«فرصت‬ ‫صفحه‬ ●‫کنید‬ ‫مستمر‬ ‫رو‬ ‫استخدام‬ ‫فرآیند‬ ●‫بپوشید‬ ‫آهنی‬ ‫کفش‬ – ‫هر‬ ‫از‬۵۰‫مونه‬‫می‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫مصاحبه‬
  10. 10. @amir_hp Co-founder of mibarim.com Amir hossein hosseini pazhooh @amir_hhp

×