Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

възпитание на родителите сергей лазарев

 • Be the first to comment

възпитание на родителите сергей лазарев

 1. 1. Сергей Николаевич ЛазаревПОРЕДИЦА „ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО"ВЪЗПИТАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕЧАСТ ПЪРВА2009
 2. 2. ВЪЗПИТАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ........................................................................................................................................... 1БИХ ИСКАЛ ДА ВИ КАЖА... ............................................................................................................................................... 3ЛЕКАРСТВО ЗА ДУШАТА ................................................................................................................................................... 7СЕМИНАР........................................................................................................................................................................ 15ТЕСТ ЗА ЛЮБОВ .............................................................................................................................................................. 23ВЪЗГОРДЯВАНЕ .............................................................................................................................................................. 28ЕНЕРГИЯТА НА ЛЮБОВТА............................................................................................................................................... 38КОНФЛИКТИ................................................................................................................................................................... 42ХОМЕОСТАЗА НА ДУШАТА ............................................................................................................................................. 44ВЪЗПИТАНИЕ НА ДРУГИТЕ ............................................................................................................................................. 54ЗАПОВЕДИТЕ ЗА БЛАЖЕНСТВО ...................................................................................................................................... 66ФИЗИОЛОГИЯ НА ИЗКУШЕНИЕТО.................................................................................................................................. 68ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДУШАТА ............................................................................................................................................ 75ПРОЩАВАНЕ НА ГРЕХОВЕТЕ........................................................................................................................................... 88НОВОТО МИСЛЕНЕ......................................................................................................................................................... 93
 3. 3. Тази книга не е учебник по медицина.БИХ ИСКАЛ ДА ВИ КАЖА...Всеки от нас иска да стане щастлив, и то колкото се може по-бързо. При това за мнозина щастието е просто липсана отрицателни емоции. Колкото повече положителни емоции получава човек, толкова е по-щастлив - в това саубедени повечето хора. За това, че щастието включва не само сбъдване на желанията, но и отказ от тях, мнозина несе замислят. А нали щастието -това е любов, която съществува в две противоположности!Да си представим, че човек сяда на маса, отрупана с вкусна храна, и започва да обядва. В този момент тойизпитва приятни емоции. Но ако поглъща храната, без да спира, положителните му емоции постепенно ще започнатда се превръщат в отрицателни, а ако не спре навреме, той ще получи преплитане на червата и може да умре. Навсички е известна простата истина: трябва да ставаш от масата леко гладен, тоест отказвайки се от удоволствието,докато то все още не е достигнало пика си. Но за мнозина отказът от удоволствието е еквивалентен на неприятност.Всички световни религии призовават към въздържание и отреченост, опитвайки се да уравновесят човешкиястремеж към непрекъснати положителни емоции. Сега, когато религиите слабеят, в света се формира общество напотреблението. Днес главният девиз за мнозина - това е непрекъснатото търсене на удоволствия. Младежта, закоято обществото е забравило, се развива сама по себе си, опитвайки се да бъде щастлива, да създава семейства. Нозагубата на нравствени ориентири и правилно възприемане на света често става непреодолимо препятствие завъзникването и поддържането на семейство.^Разбирам, че на хората им се иска да получат няколко грамотни съвета и да направят себе си здрави и щастливи. Носега ще дам примери, които доказват следното: никакъв, дори най-грамотен съвет не работи, ако човек нямаправилен мироглед. Непълноценната картина на света води до нарушаване на висшите закони и уврежда душата начовека. Висшите вселенски закони са отразени в заповедите, зашифровани са в свещените книги. Без тях би билоневъзможно появяването и съществуването на днешната цивилизация.Главният принцип на Вселената - това е абсолютното единство и любовта, като символ на това единство.Повишената привързаност към благата на обкръжаващия ни свят ражда вътрешна агресивност и води до отричане отлюбовта. За това съм писал в предишните книги. Много хора, основавайки се на моите изследвания, са се опитвалида променят характера си. Те са започвали да се променят и даже са успявали да преодолеят тежки болести. Тогаварешавали: трябва да прощаваш на всички и ще бъдеш здрав, и свели до това целия си мироглед. Но прощаването -това е само първата стъпка към любовта.Спомням си разговор с една млада жена. Обикновено на преглед идват с тежки проблеми, а тази жена простоискаше да разбере за състоянието си.- Много сериозно работих над себе си и се опитвах да се променя - каза тя.- Страховете и унинието ми изчезнаха. Научих се да се осланям на Божествената воля. В душата ми се появи лекота,усещане, че се рея над неприятностите. Струва ми се, че и потомците си успях да пречистя със състоянието си.Кимнах:- Резултати има, но в този момент трябва да ви огорча. Имате сериозен проблем. Това нанася вреда на потомците видо трето-четвърто коляно.- Поклонение на идеалите навярно? - бързо попита пациентката.Гледах я и мълчах. После след дълга пауза отговорих:
 4. 4. -Не, пиянство. ПИХТЕ ЛИ вчера-завчера? Тя не отговори веднага:- Да, снощи бях в компания, но пих само сухо вино.- И колко?- Ами, около бутилка и половина.- Така, искам да ви кажа, че увлечението по алкохола отрицателно влияе не само върху тялото, но и върхудушата. Протича разрушаване на духовните структури, отговорни за отношенията между хората. За поддържане наотношенията постоянно трябва да се изразходва тънка енергия. Тази енергия отива за формиране не само наотношенията, но и на бъдещите деца. Особено опасно е да пие млада жена. Увлечението по алкохола може дадоведе до това, че при бъдещите й деца ще страда пикочно-половата система, семейните отношения и съдбата.Затова днешната пропаганда на бирата и алкохола се явява всъщност стерилизация на страната.Младежта свиква да общува помежду си, само поемайки алкохол. Негативните резултати от това се проявяватпонякога след много години. Но бъдещите деца убива не само изобилието на алкохол. Неотдавна диагностирахмлад мъж. Той имаше много силна програма за самоунищожение. Това можеше да навреди на душите напотомците му до седмо коляно и беше свързано с поклонение на най-високите чувства. Налице беше поклонение наидеалите в най-лош вариант. Разрушаването на чувството на любов, във връзка с повишената привързаност иагресивност, може да се предава от родителите, а може и да е резултат от неправилния мироглед или начин наживот. За всеки случай се опитах да изясня причината.Оказа се, че тя беше свързана на първо място с начина на живот, и по-конкретно с увлечението по секса.Отначало не можех да разбера защо увлечението по секса може да убива потомците до седмо коляно, но след товакартината се изясни. Сексът - това не е само удоволствие и наслада, главната му функция е осигуряването набъдещето, появата на потомци на бял свят. По такъв начин в него има едновременно материално и духовнонаслаждение. Но ако човек не се е научил да обича, тогава поклонението на висшите чувства го довежда донепоносимост на краха им. Човек се лишава от бъдеще, а много често и от потомци. Ако потомците му все пак сепоявят на бял свят, те са с непълноценно бъдеще. Така че всеки, който се увлича по еротиката и порнографията,постоянно преживява бурни романи - това е човек, шансовете на който да има здраво потомство са силно намалени.- Кажете, а съвременните нудисти, които искат да са по-близо до природата и й подражават, имат ли някаквинарушения? - пита ме жената.- Разбира се - отговарям аз.- Ако при тях, като при елените, периодът на съвокупляване беше веднъж в годината, тогава подражанието наприродата щеше да е нормално. Но при човека този процес тече постоянно. Неотдавна чуждестранни учениустановиха, че ако жената носи подчертано еротично облекло, хормоналните претоварвания могат да я доведат добезплодие. Същото се случва и с нудистите. В този момент в такова положение се намира цялата ни страна. Това,което постоянно се демонстрира по екраните на телевизорите за повишаване на рейтинга и за печалба, на външенплан изглежда като развлечение, а на подсъзнателен - като катастрофа.Нито едно общество с разрушена култура не оцелява. Това е опитът на историята. Културата се формира дълго, а серазрушава бързо. Понятието за култура на отношенията и семейството в Русия сега практически отсъства. А опититеда се създаде семейство при липса на правилен мироглед и при дълбочинно неблагополучие в душата, могат дазавършат трагично.Ето една от многото истории. Младо момиче имало проблеми с мъжете, отношенията се изграждали трудно. В краяна краищата се завързал роман с младеж, на който тя много се харесала. След няколко месеца тя престанала да гохаресва, но когато решила да се раздели с него, той не й позволил да го направи. Той я умолявал, убеждавал я даостане с него, даже започналда я плаши със самоубийство. Тя го съжалила и продължила отношенията. Но всеки път, когато възниквала заплахаот раздяла, той крещял, че ще убие себе си. Родителите на момичето се обърнаха към мен с въпрос какво да правят.
 5. 5. Първото, което трябва да се разбере: поведението на престъпника се определя от състоянието на жертвата. Акомладежът има такава агресивна външна привързаност, значи при момичето са много силни вътрешното поклонение,привързаността, ревността и, съответно, агресията към мъжете. Поклонението на човешкото рано или къснодовежда до разрушаването му.- Ситуацията с дъщеря ви доказва, че подсъзнателната привързаност към мъжете, секса и семейството при нея екритична -казах на родителите. - Ако нищо не се промени, шансовете й за Създаване на семейство и поява на здравидеца са минимални. Така че вие и дъщеря ви трябва сериозно да помислите за промяна на характера и мирогледаси.Второ, не трябва да се играе по свирката на шантажиста. Ако се приемат условията му, това ще засилипривързаността в душата му и в душата на дъщеря ви. Това означава, че той ще стане още по-агресивен външно, а тяпо-агресивна вътрешно. Да се допуска това е крайно нежелателно. Или да замине за друг град, или да се опита да седоговори с младежа. Но, разбира се, това е само чисто външно решение на проблема. Ако момичето не се променидълбочинно, то скоро ще получи неприятност в друга форма."Половин година по-късно родителите ми разказаха какво се случило после. Веднъж дъщеря им се прибирала вкъщии видяла до входа такси и същия този младеж, който я чакал.- Трябва да говоря с теб - казал той и я напъхал в колата.- Отиваме извън града - казал той на таксиметровия шофьор, и като се обърнал към момичето добавил:- Отиваме да те убия.Поглеждайки го в очите, тя разбрала, че той не се шегува. Тогава започнала да се моли и изведнъж почувствала, ческоваността й, преминаваща в парализа, изчезнала. Тя вътрешно престанала да зависи от него. Тогава с всички силизапочнала да рита, да удря по стъклото на колата, и недоволният шофьор веднага спрял таксито и ги свалил.Младежът я заплашил: „Все едно няма да ми избягаш!", и побягнал. На момичето се наложило да напусне града.Личният й живот след това не потръгнал, но все пак тя останала жива. Тази история също е опит за създаване насемейство, вярно, доста своеобразен.Но колкото и да иска човек да стане щастлив и колкото и порядъчно от човешка гледна точка да се държи,проблемите, натрупани в подсъзнанието му, в съчетание с неправилния мироглед, могат да му затворят всякавъзможност за човешко щастие.Друга история. Веднъж, намирайки се в Израел, се запознах със своя съгражданка. Тя напуснала Русия многоотдавна, омъжвайки се за швед. Изглеждаше, че е получила всичко, което е искала: възможност да пътешества,комфортен живот. Съпругът й бил добър човек, но много привързващ се и ревнив. Всичко вървяло добре, вярно,нямали деца. След това веднъж тя ми се обади и каза, че не може да преодолее депресията, лекарствата не помагат,общуването с лекари също не дава резултат.- Спешно трябва да промениш начина си на живот - казах и аз. - Депресията възниква, когато пада енергията надушата. Ние не забелязваме как намалява любовта, нямаме орган, който може да го почувства, но падането наенергията се чувства веднага и се възприема като униние и депресия. Може би трябва да заминеш за друга страна ида започнеш работа. Ще се появят проблеми, ще трябва да ги решаваш, и душата ти ще се съживи. В края накраищата, можеш да си вземеш домашно животно. Когато няма деца, грижите за него стоплят душата и укрепватсемейството.- Той е против това - печално каза жената, - каза ми, че тогава мога да забравя за него. Иска цялата ми любов дапринадлежи на него.
 6. 6. Минали няколко месеца. Съпругът, виждайки ужасното състояние на жена си, решил да я изпрати за един месец природнини, за да дойде на себе си. Взел документи, качил се на колата и тръгнал за банката, а когато се върнал, видял,че жена му се е самоубила.Още една история. Неотдавна провеждах семинар в Москва. Главната тема беше за съхранението и развитието насемейството. Семейството възниква, за да се появят деца на бял свят. Когато мъжът и жената общуват помежду си исе обичат, на тънък план се формират емоциите, съдбата и характерът на бъдещите им деца. Приближилата се душана детето сякаш се сдобива с нови дрехи. Даже ако семейството е бездетно, въпреки това тече формиране напотомците. Те могат да се появят в следващото въплъщение. С поведението и чувствата си ние влияем върху тяхположително или отрицателно. Та ето, семейството създава бъдещето, а бъдещето се формира от Божественатаенергия. И ако съзнателно или подсъзнателно нарушаваме висшите закони, ние губим бъдещето и тогава протичаизраждане на семейството и потомците.Всички световни религии са помагали да се създава, укрепва и развива семейството. Семейството се явява клетка навсяка държава. Ако то се разрушава, държавата става нежизнеспособна. Ако загиват отделните клетки, рано иликъсно ще загине целият организъм. Ние не си представяме каква огромна роля в подсъзнанието ни играятнравствените заповеди. Това е като въздуха, който дишаме. Свикнали сме с него и сме престанали да гозабелязваме. Ако въздухът бъде сменен с въглероден двуокис, ние пак ще дишаме, но след това незабелязано щеумрем. Липсата на нравственост и любов по същия начин влияе върху семейството и държавата. Затова засъхранение и оцеляване на семейството хората трябва да приведат душата си в ред, а за това трябва да разберат закакво говорят религиите и всички свещени книги. Ако в душата няма хармония, никакви практически съвети няма дададат положителен резултат.След семинара при мен дойде асистентката ми и каза, че Пациентка, която няколко пъти е идвала при мен напреглед и е посещавала семинарите, този път не могла да дойде, защото не може да ходи. Това ми се стори странно.Помнех тази жена. След лекциите често й ставаше лошо, тоест преодоляването на вътрешните проблеми при неяпротичаше тежко. Но защо такова сериозно влошаване след множество лекции и семинари? Защо не са я допусналиименно до този семинар? Строях най-различни предположения. Това можеше да е пречистване на потомците, тъйкато беше април, пролет. Това можеше да е неправилно отношение към моята информация. Това можеше да енеправилен начин на живот и хранене. Могли са да й дадат изпитание за загуба на привързаности, за преминаванена болка, което тя не е преминала.Опитах се да я диагностирам от разстояние и забелязах рязко пламнало поклонение на друг човек - ревност. Тазипламнала невероятно силна привързаност се превръщаше в агресивност, но се разгръщаше не срещу мъжете, асрещу нея самата. Тоест, жената убиваше себе си, неподозирайки за това. При това ударът беше седем пъти наддопустимото ниво. Тя можеше да умре при нещастен случай, можеше да получи онкологично или друго неизлечимозаболяване. В този момент неосъзнатото самоубийство беше ударило по ставите й, спасявайки живота й по тозиначин.Спомних си, че преди няколко месеца дойде на лекция с млад мъж. Изглежда, тя се е оказала неготова за внезапнонахлулото човешко щастие. Когато искаш да получиш нещо, първо трябва вътрешно да се откажеш от него, да сиготов да приемеш загубата му. Хармонията цари там, където има две противоположности, иначе може да станешроб на желанието. Опитах се да направя справка за сегашния семеен живот на тази жена. Наша обща позната сеизказа достатъчно сурово: „Тя живее със сутеньор, който й забранява да се моли и да общува с други хора. Освен неятой има и други жени. Но пари смуче от нея."Веднага всичко ми стана ясно. Когато човек се опитва да усети единството си с Бог, вътрешната му духовна енергиязапочва да расте. Колкото повече е вътрешната енергия, толкова по-бързо се засилва привързаността. Помислих сиза това, че по форма, на външно ниво, тя нямаше особени нарушения. Тя беше обикнала този човек, тя не
 7. 7. проявяваше агресия към него, тоест стриктно спазваше главните рецепти за здраве. Но вътрешно подчинявайки сена любимия мъж, тя убиваше себе си и душата си. Любовта подразбира радост и болка, промяна и възпитание. Атази жена смяташе, че има само два варианта: или да се откаже от мъжа и да убие любовта, или да тръгне следлюбовта и да приеме всяко унижение. И тръгнала след човешката любов, убивайки Божествената любов. Тя не еразбирала, че и двата варианта са били смъртоносни.Ако в резултатна семейните отношения човек става по-користен и по-агресивен, заради съхранението на любовта епо-добре да загуби тези отношения. Най-правилният, но и най-тежкият път е да запазиш любовта и да .възпитавашсебе си и партньора. Любовта - това е непрекъсната промяна и самовъзпитание. Когато заради удоволствието,комфорта и стабилността убиваме любовта в душата на друг човек или в своята, този комфорт, наслада и стабилностние често губим заедно със здравето си, а понякога и със самия живот.Този, при когото Божественото е започнало да се сраства в душата с човешкото, вижда само два изхода от всякаситуация: или поклонение на другите, раболепстване пред тях и разрушение на себе си, или презрение към другите,усещане за превъзходство над тях и възвеличаване на себе си. При това всеки сам избира кого ще убива - другитеили себе си.Ако Божественото и човешкото в душата се срастват, ние сме обречени на разрушение и разпад. Парадоксът е втова, че Творецът присъства във всяко живо същество и във всичко съществуващо - това е главното му съдържание.Именно това съдържание позволява на формата непрекъснато да се променя. Ако формата обаче, забравяйки засъдържанието, се покланя на самата себе си, тя умира. Но ако формата се стреми напълно да идентифицира себе сисъс съдържанието, тя спира развитието си и също умира.Божествената любов в душата ни се покрива, обгръща се от човешката любов и винаги незримо присъства в нея. Ноако човек престане да се подчинява на висшите закони на битието, Божествената логика става за него неразличимаот човешката. Той мисли, че живее в Божествената логика и се съединява с Твореца, а в действителност започва дасе покланя на езическия истукан на своите чувства и страсти.Един от главните въпроси на всяка религия е: как да почувстваш и да не обезцениш Божественото в душата си? Вед-нага щом душата загуби единството с Твореца, тя се лишава от енергията на бъдещето, и материалът, от който сеизгражда семейството, човешките отношения, бъдещите деца, започва да се разрушава и да изчезва. За да се появятна бял свят хармонични деца, те трябва да имат пълноценни и здрави родители. Й на първо място родителитетрябва да са здрави душевно. За това как да се възпитава душата, се говори в свещените книги. Световните религииприобщават човека към висшите закони на битието, позволяват на хората да получат енергията, необходима засъздаването на хармонични отношения, семейство и оцеляване в бъдеще.Разбирам, че всички много искат конкретни препоръки и бързи резултати, затова ще започнем с главната препоръка.Научете се да привеждате душата си в ред! При това на бърз резултат е по-добре да не се разчита. Очакването набърз резултат е поклонение на бъдещето. Но даже ако всичко със здравето, съдбата и отношенията при вас е наред,това не означава, че трябва да спирате с грижата за душата си и развитието и.ЛЕКАРСТВО ЗА ДУШАТАИ рече Господ на Моисея, думайки: обади на грялото общество Израилеви синове и им кажи: бъдете свети,защото Аз, Господ, Бог ваш, съм свет.Всеки да се бои от майка си и баща си и да пази Моите съботи. Аз съм Господ, Бог ваш. Не се обръщайте къмидоли, и излени богове не си правете. Аз съм Господ, Бог ваш.
 8. 8. Кога принасяте Господу мирна жертва, принасяйте я, за да си придобиете благоволение. Тя трябва да се яде вденя, когато я принасяте, и на втория ден, а каквото остане за третия ден, да се изгори на огън. Ако някой я ядена третия ден, това е гнусно, това няма да бъде благоприятно. Оня, който я яде, ще понесе грях върху си,понеже е осквернил светинята Господня, и такава душа ще бъде изтребена измежду народа си.Кога жънете жетва на земята си, не дожънвай нивата си до края, а падналите при жетвата ти класове несъбирай, и лозето си не обирай досущ, и изпадалите в лозето зърна не събирай; остави това за сиромаха ипришълеца. Аз съм Господ, Бог ваш.Не крадете, не лъжете и не се мамете един други. Не се кълнете лъжливо в Мое име, и не осквернявай името натвоя Бог. Аз съм Господ (Бог ваш).Не притеснявай ближния си и не бъди грабител. Заплатата на наемника не бива да остава у тебе до сутринта.Глухия не хули и пред слепия не изпречвай нищо, о което може да се препъне; бой се от (Господа) твоя Бог. Аз съмГоспод (Бог ваш).Не вършете неправда, кога съдите; не бъди пристрастен към сиромах и не угаждай на големец; съди ближния сипо правда.Не ходи да клюкарствуваш между народа си и не въставай против живота на ближния си. Аз съм Господ (Богваш).В сърцето си не враждувай против брата си; изобличи ближния си, и няма да понесеш грях заради него.Не отмъстявай и не бъди злобен против синовете на твоя народ, но обичай ближния си като себе си.Левит 19:1-18В една популярна книжка ми попадна любопитна информация, засягаща поведението на човек, осъзнаващ, чеумира.Първият етап е пълно неприемане на болестта и промъкващата се смърт. Болният упорито се вкопчва в плановете,целите и задачите си. Той не иска и не може да си представи, че скоро ще загуби живота си, ще се раздели с него.Вторият стадий е омраза към околния свят и близките, желание да намери виновен и да прехвърли върху негоотрицателните емоции. При много от болните, особено раковоболните, този стадий често е най-продължителен.Третият стадий е когато болният панически търси изход, с молба гледа лекарите, търси подкрепа или поне отсрочкана смъртта си.Четвъртият стадий е когато болният осъзнава безплодността на опитите си. Трескавото суетене преминава впасивност. Болният спокойно и смирено приема приближаващата смърт.Петият стадий - болният започва да се замисля за вечността. Събужда се вярата в Бог, преосмисля се отношениетокъм света, близките и себе си. Душата незабелязано се изпълва с любов. Иска му се да отхвърли всичко, което пречида обича. Неочаквано човек започва да моли за прошка близките си, с топлина и съчувствие си спомня за хора, коитопреди са предизвиквали в него омраза и осъждане. Онова, което му се е струвало нещастие, започва да севъзприема като училище за живота, скъпоценен опит в познанието на света и умението да обича. Умиращиятразбира, че смъртта е неотвратима, и престава да се страхува от бъдещето. Той отпуска всички съжаления заминалото. При мнозина неочаквано настъпва озарение.
 9. 9. Любовта е това, което ще живее и след смъртта. На душата, напълнена с любов, й е значително по-лесно дапродължава послесмъртното съществуване.Спомням си моята смъртоносна диагноза и опита от последващото умиране. Анализирайки поведението си по оновавреме, започнах да разбирам защо хората, чувстващи обречеността си, носещи в себе си програма засамоунищожение, често извършват всякакви престъпления и са готови да унищожат цялото човечество. Това есвоеобразно отмъщение за приближаващия край.Когато осъзнах, че нямам шансове да оцелея, започна истински пристъп на ярост срещу околния свят. Защоостаналите ще живеят, а аз трябва да умра? Завистта, както се оказа, може да изглежда и по този начин. Провървями, и първите четири стадия преминах само за няколко дни, а след това започна петият. Намерих в Библията думата„любов", и разбрах заради какво си струва да живееш и какво ще се запази след смъртта. След това съдбата ми сепромени.През целия си живот се опитвах да разбера законите на света. Занятията с лечителство ми помогнаха да съвместяфилософията с практиката. Виждането на тънките планове, което придобих в резултат на дългогодишни усилия итренировки, ми позволи да съединя причината и следствието, да разбера какво се случва много преди онзи момент,когато човек е осъзнавал, че е болен и може да умре. Видях как вътрешната агресия постепенно се превръща вболест. Оказва се, че натрупаните обиди, осъждането и унинието рано или късно излизат като болести и нещастия.Нещо повече, те се предават на потомците и често водят до измиране на целия род. Стана ми интересно какво всепак лежи в основата на вътрешната, емоционалната агресия. С учудване видях, че това е привързаността към благатана света. Първо мислех, че тези блага са само материални. А след това, преминавайки през много мъчителниситуации, разбрах, че щастието може да бъде и духовно и чувствено. Любопитна подробност щ успявах да горазбера едва след като сам правилно преминавах през някаква ситуация, тоест без личен опит разбирането не идва.Има такъв израз: „Глупакът се учи от грешките си, а умният - от грешките на другите!" Разбрах, че това не е съвсемтака. Умният се учи от своите грешки по-бързо. Ако имаш личен емоционален опит в преодоляването даже нанеголям проблем, тогава тези емоции вече можеш да използваш за възприятие на опита на други хора.После дойде още едно откритие. Представете си абсолютно неагресивен и спокоен човек. Заради слабост тойизвършва предателство, а децата му след това боледуват и умират. Агресия няма, а болест има, освен това е налицеповишена привързаност към живота и благополучието. Защо тогава Бог наказва човека, ако той не проявяваагресия?Отново се връщах към изследванията си. Деформациите на свръхтънките полеви структури водят до тежкизаболявания. Тези тънки полета, деформациите на които, изглежда, никой преди мен не бе виждал, нарекохкармични. Деформацията им водеше не само до болести, но и до разпад на семейства, и до нещастие в съдбата.Тоест, проблемът се разделяше на физическа, духовна и душевна съставка на човешкото същество.След това ми се наложи да търся обяснение на други очевидни факти, също така изискващи осмисляне. Дадопуснем, че човек често преяжда, обича деликатесна храна, а след известно време при него се появяват болести,след това се изяснява, че е започнал диабет. Но нали тук няма агресия, защо се е появила болест? Има самопривързаност към храната, към чувственото (удоволствие. Агресията, като резултат от привързаността, още не се епоявила, а вече има болест. И изведнъж неочаквано разбрах, че болестта идва, когато човек губи любовта.Омразата, обидата и осъждането са форми на отричане от любовта. От любовта можеш да се отречеш, предавайкиблизък човек. Можеш да се разделиш с любим, непрощавайки му някакви обиди. Можеш просто да не обичаш тозисвят и след това да получиш невероятно тежко заболяване. Можеш да направиш източник и главно наслаждение нелюбовта, а храната и секса, и след това да боледуваш сам и да наблюдаваш израждането на децата си.
 10. 10. Оказва се, че любовта, закрепена с нравственост, е най-доброто лекарство за душата на човек, за съзнанието итялото му. Когато започвах изследванията си смятах, че първо се разболява тялото, а след това ясно и точно разбрах,че тялото и съзнанието се разболяват, когато вече е болно чувството. Именно там, в дълбините на чувствата ни,протичат процесите, които правят щастливи или нещастни нас и нашите потомци.Всеки ден ние се мием, грижим се за тялото си, това е естествено, иначе тялото ще боледува. Но някак си не еприето да се грижим за душата си. Преди с това се занимаваше религията и в някаква степен държавата. Сегарелигията е отслабнала, а науката, която никога не е и мислила за нравственост, още не е разбрала, че поклонениетона тялото и инстинктите му неизбежно връща душата на съвременния човек в епохата на първобитното езичество.По принцип, всеки грях, както и да се описва в религиозните учения, е загуба на единство с Твореца. Душата се хранис Божествена любов. Това е онази висша енергия, която постоянно произтича от Първопричината и позволява наВселената да се развива. Към каквото душата се стреми, това и получава заедно със съзнанието и тялото.Мирогледът определя посоката, в която се движат душата ни и енергията й. Неправилният мироглед ражданеправилно поведение. Грехът се закрепва с емоции, съзнание и поведение. В подсъзнанието протича постепенназагуба на висшата енергия на любовта. Следва измиране на цивилизацията, народа, отделния род, човека ипотомците му. Ако ти провърви, започват всевъзможни нещастия и болести, които могат да спасят от смъртта, но затова е необходима мъчителна собствена промяна. За мнозина е по-лесно да умрат.Спомних си един епизод. Мои познати много ме молиха да помогна на техен приятел с тежка форма на онкология.Предупредили го, че разговорът може да бъде суров, а тъй като той е чиновник от много висок ранг, ще му е труднода преодолее горделивостта си и чувството за превъзходство. Първият телефонен преглед се състоя. Когато видяхтънките му полеви структури, подсъзнателните му емоции, свързани с душата, разбрах, че ситуацията екатастрофална.„При вас е лошо - казах аз. - Но имате шанс да оцелеете. Христос е казвал, че който не приеме Царството Божие катодете, той няма да влезе в него. Знаете ли какво е Царството Божие? Това е пространство, където висша ценност иобект на поклонение е Бог, тоест любовта. Не парите, не силата, не умът, не превъзходството над другите, несексуалната наслада, храната или другите чувствени удоволствия, а любовта. Та ето, за да усетиш Божественаталюбов като висша ценност, трябва да я приемеш като дете. Детето живее чрез чувство, а не чрез съзнание, детето ебеззащитно. До него винаги има възрастни, които са умни и съвършени, тоест детето всяка секунда чувстваслабостта и несъвършенството си. Детето няма минало — то няма за какво да съжалява. А бъдещето винаги муизглежда радостно. Детето интуитивно се въздържа, и не го влече към секса, затова висшата енергия на първо мястовърви за развитие на душата, а не на тялото. Ако обиждат детето, то не изпитва омраза, то просто плаче. Душата надетето е отворена към родителите, и то винаги е искрено. Искреността прави душата беззащитна и я подтиква къмлюбовта като към висша защита. На детето е значително по-лесно да прости всяка обида, защото съзнанието му ощене е развито. Именно съзнанието може да превърне неуспеха в катастрофа, обидата — в смъртоносно престъпление,а неочакваната загуба - в крах на целия живот. Работата е в това, че мащабните на нещастието определя самиятчовек. Чувството на любов може да превърне всеки неуспех и поражение в победа. Съзнанието, обратно, всякапобеда може да превърне в поражение. А знаете ли защо? Защото любовта дава енергия, а съзнанието я взима.Любовта, като детето, не се защитава, на Божествената любов не й трябва защита - тя е вечна.А съзнанието, както и тялото, е преходно, то се разрушава. Това разрушаване може да тръгне много бързо и значитрябва да се защитаваш. Затова съзнанието и агресивността винаги вървят заедно. Ако съзнанието е на първо място,а любовта на второ, тогава е невъзможно да се преодолеят агресивността и поклонението на инстинктите.И така - обръщам се към моя телефонен събеседник, - не съм се срещал с вас и не знам как изглеждате, но виждамкак изглежда душата ви. И мога да ви кажа, че ако не почувствате себе си беззащитен, няма да мога да ви помогна.Помислете над това и ми се обадете след три дни."
 11. 11. Той не се обади. Преди няколко години силно щях да се притеснявам по този повод, сега приех това спокойно. Всекичовек има право на избор. Ако лечителят включва ресурсите си, за да помогне само на тялото, той може да навредина душата, която се е пречиствала чрез болест. И тогава трябва да пострада не само лечителят, но и децата му. Презживота си направих прекалено много грешки, за да ги правя пак. Тресавището на човешкото щастие и удоволствиятани засмуква постоянно и незабележимо. Сигналите във вид на болести и нещастия понякога идват късно, когато вечесме станали роби на навиците си и изцяло зависим от инстинктите си.Случайно си спомних нелепа история, прочетена във вестник. Съпругът и съпругата щастливо прекарали петдесетгодини заедно и отишли да отпразнуват златната си сватба в Португалия. Отседнали в местенце с великолепенизглед към океана, където скалите стръмно се спускат надолу и могат да се наблюдават великолепни залези. Навтория или третия ден съпругата останала в стаята, а щастливият съпруг тръгнал да скита из града. Случайно сенатъкнал на местен фотограф, който веднага му предложил да се снима на фона на местната екзотика. Край тях слу-чайно минавали няколко местни момичета. Фотографът веднага им предложил да застанат до стареца, и те, смеейкисе, се съгласили. И се получила прекрасна снимка. Мъжът се разхождал още известно време разглеждайкизабележителностите, а след това се върнал в хотела, влязъл в стаята и, смеейки се, показал снимката на съпругата си.Неочаквано последвал див изблик на ревност. Мъжът бил изумен, защото никога преди съпругата му не сипозволявала такова нещо. Атмосферата се нажежила дотолкова, че жената изтичала от стаята. Тя не се върнала нитослед час, нито след два, нито след три. Не се върнала и да нощува. На следващия ден полицията започналаиздирване. След три дни намерили трупа й в морето. Тя се самоубила, хвърляйки се от скалата. Жената билаабсолютно здрава психически.За психолог или психиатър тази ситуация би изглеждала неразрешима. Но всеки вярващ човек интуитивно биразбрал закономерността на случилото се. Ако няма болести и неприятности, а главна ценностна система се явявалюбимият човек, семейството, стабилността, благополучната работа, рано или късно душата преминава границата,отвъд която вече й е трудно да се върне. Всичко, на което се покланяме, трябва да бъде вечно. Парадоксът е в това,че в този свят нищо, освен любовта, не може да бъде вечно.Но душата, свикнала със стабилността, не може да понесе това и дава взрив на омраза и негодувание, когато сенакърнява щастието и стабилността й. Отначало душата негодува, обижда се и осъжда, ако се накърнявафизическото, духовното или чувственото й щастие. След това душата негодува и се възмущава, когато идва болест.После цялото това негодувание се обръща против себе си. И тогава идва омраза към своята съдба, към себе си,появяват се мисли за самоубийство. Това често е предшествано от униние и депресия.Но рано или късно човек приема всичко, което се е случило. Макар че някои могат да загинат още на първия стадий,когато се появява недоволство от околния свят. Но това са тези, които вече са потънали в блатото на човешкотощастие. Останалите, Мъчейки се и страдайки, стигат до онзи момент, заради който са получавали нещастията иболестите - до усещането за неразривно единство с Първопричината и разбирането на смисъла на живота.Мнозина болни съм съветвал да започнат именно от този стадий. Същото казах и на съпругата на мой познат, коятоуспя да ме издири по телефона.- Съпругът ми ослепя - говореше тя, - вече три месеца не вижда нищо. Има дива депресия, обида на целия свят,може би ще поговорите с него, поне да го утешите. Не знаем какво да правим.- Първото, което трябва да направите е да спрете неприема-нето на съдбата си. Това, по смисъла си, е богохулство.Можете да променяте и подобрявате съдбата си, но не трябва да я мразите. Помислете сами, нима можем даподобрим това, което мразим и искаме да убием!? Рано или късно съпругът ви, въпреки всичко, ще приеме тазиситуация. Та ето, по-добре да я приеме сега, иначе ще загуби всички шансове за промяна.
 12. 12. - С какво може да е свързано това? - интересува се жената.- На пръв поглед - казвам аз - това е свързано с внуците. Не сме се виждали толкова години, случайно да ви са сепоявили внуци?-Да- учудено казва тя, - преди два месеца ни се роди внучка. Та ето, характерът на дядото, избухливостта му иповишеното му чувство за справедливост са много опасни за внучката. А ненавистта ослепява очите. Така че некаотново да преразглежда живота си. Трябва чрез себе си да приведе в ред децата и внуците си.- Но лекарите са безсилни, нима може да му се помогне? - Може, само ако той се променил!" - А може ли да дойдемна преглед? Ще го докараме.- Сега не правя прегледи - казвам аз. - Нека погледа записите от лекциите и семинарите. Всяка задача се изпълнявапоетапно.- Но нали не може да вижда! Свивам рамене:- Още по-добре, физиономията ми няма да го отвлича. След един-два месеца той ми се обади: -Зрението ми севъзстанови, сега се лекувам амбулаторно - каза той и след пауза добави: - Не си представяш какво преживях презтези три месеца. Все едно ми бяха сложили черен чувал на главата. Не мога да повярвам, че всичко това мина.- Към това още трябва и правилно да се отнесеш - отговорих аз. - Сигурно е по-добре да се отнасяш къмоздравяването като към аванс, който трябва да отработиш. Оздравяването на тялото е само първата стъпка, товаможе да свидетелства само за начало на промените в душата. А да се грижиш за душата е по-важно, отколкото да сегрижиш за тялото.По-късно препрочитах Стария Завет и отново си помислих колко пълни знания има човечеството в продължениевече на няколко хиляди години. Пред очите ми попадна следният текст:Гледай да не забравиш Господа, твоя Бог, неспазвайки заповедите Му, законите Му и наредбите Му, които днести заповядвам. Кога ядеш и бъдеш сит, и съградиш хубави къщи и живееш (в тях), кога имаш много едър и дребендобитък, много сребро и злато, и от всичко имаш много, — гледай да се не вьзгордее сърцето ти, и да незабравиш Господа, твоя Бог... (Второзаконие 8:11-14).Преди смятах, доверявайки се на науката, че животните нямат душа и съзнание. Но фактите упорито доказвахаобратното. Животните могат да създават оръдия на труда, те могат да моделират бъдещето, което е акт на развитосъзнание. Животните имат свой език на общуване — звукове, жестове, с помощта на които се формира колективно ииндивидуално съзнание. Не толкова отдавна учените провели любопитен експеримент. Сложили десет мъжкишимпанзета в една клетка, а след известно време при тях се появила ясна йерархичност в отношенията. При товасъщата, каквато има при затворниците в затвора. Един е водач, авторитет, който контролира общия ред; четирима„ъглови", тоест негови помощници, контролиращи всеки своя ъгъл от клетката. Между останалите също възникналоразделение на повече или по-малко авторитетни.С какво тогава човек се отличава от животното? На първо място с религията. За да възникнат първоначалнитеезически религиозни вярвания, чувствата и съзнанието на живото същество е трябвало да израснат до определенониво. Енергията на душата е трябвало да стане достатъчно висока. В езичеството всяко божество покровителстваразлични аспекти на човешкото щастие, олицетворява главните сили на природата. Отначало първобитните племенасе покланят на природните явления: те имат богове на гората, реката, дъжда, земята, след това при тях се появяватбожества, олицетворяващи човешките инстинкти, тоест живота, а също така божества, управляващи после смъртнотосъществуване на хората. Постепенно се изгражда сложна йерархия от богове, управляващи света.
 13. 13. Рано или късно идва осъзнаването на това, че всички обекти на поклонение са отражение на единно висшевърховно същество. За да се стигне до осъзнаването на върховния бог, а след това до единобожието, човек трябвада има значително по-високо ниво на вътрешна енергия. По-просто казано, езичникът физиологично не е могъл даосъзнае абсолютното единство на Вселената, просто не е имал сили за това. Оказало се, че високото енергийнониво, което позволява да се усети присъствието във всичко на Единния Творец, е свързано с необходимостта отспазване на особени изисквания.Това енергийно ниво разкрива огромни възможности за развитие и реализация на човека като личност, но при товатрябва да се поддържа от правилни емоции, мироглед и поведение. Първобитните езически вярвания позволявалина хората да се занимават с канибализъм. Езичеството в по-развити форми забранило това, но тъй като езическитебогове олицетворявали инстинктите на човека, не се смятало за безнравствено да им се отдаваш. Така ченеудържимото поклонение на сексуалните аспекти на живота, лъжата, кражбата и даже убийството от гледна точкана езичника често изглеждали като доблест.Еврейският народ много трудно преминавал към единобожието. За това било нужно енергията, която хоратаосновно разходвали за тялото и потребностите му, да пренасочат към нивото на душата и духа. Трябвало да вържаттялото и съзнанието, да спрат функциите им. Такава подготовка за единобожие станали за еврейския народстолетията египетски плен. Това бил дълъг и мъчителен процес. Народът, съвършено потиснат и безправен,насочвал цялата си духовна енергия за формиране на вярата в Единния Бог, и когато се натрупало достатъчно такаваенергия, станали възможни чудесата, за които се споменава в Стария Завет.Много пъти съм гледал какво се случва с хората, при които енергията на душата рязко пада в резултат на омраза,обиди, безнравствено поведение. И навсякъде виждах едно и също: духовно и физическо израждане. Анализирайкидесетки хиляди случаи, промених отношението си към текстовете на Стария Завет. Това, което преди смятах зазаплахи от страна на израелския Бог, приех като закони на битието.Когато животното се превръща в човек, това е естествен, закономерен процес. Но ако човек се стреми да сепревърне в животно, той започва да боледува и умира. Тоест процесът на натрупване на любов в душата на животосъщество трябва да бъде необратим. Вселената е излязла от точка и остава абсолютно единна на тънък план, докойто ние се докосваме чрез любовта и единството с Бог. Вселената се развива и разширява, и колкото по-активно серазвиват времето, пространството и материята, толкова е по-силна тенденцията за връщане към Първопричината.Когато нивото на чувството на любов достигне първичния импулс, Вселената пак ще се върне назад и ще се превърнев точка. По такъв начин развитието на Вселената подразбира неуклонно натрупване на Божествена енергия въввсеки обект. Отварям Стария Завет и по нов начин разбирам думите, които съм чел преди:Пък забравиш Господа, твоя Бог, и тръгнеш след други богове, като им послужиш и им се покланяш, кълна ви седнес (в небето и земята), че ще загинете; както народите, които Господ (Бог) изтребва отпреде ви, тъй щезагинете и вие, задето не сте послушали гласа на Господа, вашия Бог. (Второзаконие 8:19-20).Процесът на натрупване на любов е необратим. Заради това всичко останало, натрупвайки се, се разрушава. Всичков крайна сметка работи за любовта: младостта, красотата и енергията ни, чувствеността, желанията и мечтите ни,волята, умът и съзнанието ни. Стареенето и постепенната загуба на способностите, красотата и енергията,придобиването на материални богатства и загубата им, радостите и огорченията - всичко това работи за любовта.Пчелата излита от улея и изминава десетки километри в търсене на цветя, от които събира нектар и прашец. Послетова се превръща в мед. Цветята и тревите увяхват и умират, а медът остава. Същото се случва и с живота ни.Какъвто и живот да изживее човек - щастлив или нещастен, той натрупва онова главното, заради което му е билдаден този живот. Външно всичко се разрушава, а същността крепне и се развива. За да се развива съдържанието,старата форма е длъжна да се разруши, отстъпвайки място на новата. Ако съдържанието и формата се сраснат,развитието спира, затова Божествената любов през цялото време се конкурира с всички форми на човешкото
 14. 14. щастие. И всяка поредна форма, раждайки се, развивайки се и угасвайки, попълва касичката на Божествената любов,с която душата ще премине в следващите цикли на развитие.Неотдавна се натъкнах на една любопитна статия във вестник. На Колския полуостров пробили свръхдълбоксондажен кладенец, и се оказало, че образците, взети от дълбочина четири километра, по състав били абсолютноидентични с лунната почва. Тоест, Луната е била родена от Земята, и не чак толкова отдавна - по космически,разбира се, мерки. Вече съм писал, че раждането на планетите и спътниците и възникването на звездите на тънъкплан не се отличава много от зачеването и раждането на дете. Съвременните научни изследвания започват реалнода потвърждават това. Преди учените смятали, че Вселената изстива и умира, за това се говори в хипотезата за таканаречената стационарна Вселена. По-късно се появили идеи за това, че Вселената все пак се разширява. С времето,мисля, учените ще разберат, че във Вселената протичат както процеси на раждане, така и процеси на развитие иумиране. Но умирането е връщане към Първопричината.Възникващото от Първопричината време ражда енергия, създаваща непроявена и проявена Вселена. Колкотоповече се развива материята, толкова по-силно тя се одухотворява, оживява и все повече заприличва наПървопричината. Този процес е за-програмиран изначално. На тънък план причината и следствието се раждатедновременно, и Вселената на тънък план е абсолютна точка, свиваща не само времето, но и пространството. Затовавсеки обект, всеки участък на Вселената е холографичен. В него е скрита информация за цялата Вселена, за това,което е било преди и което ще бъде после. На външно ниво е възможна промяна на причинно-следствения ход,тоест непредсказуемост на събитията, възможно е и това, което наричаме човешка воля. Но колкото по-дълбоко сепотапяме в тънките планове, толкова по-малко човешка воля виждаме там, а все повече се проявява Божественото.И там, където всичко съществуващо е сияеща точка, човешката воля изчезва заедно с непредсказуемостта.Листенцето може да трепти от вятъра, променяйки положението си. Стволът може да се накланя от вятъра. Коренътна дървото е неподвижен.Замислям се: може ли човек, нарушаващ нравствените заповеди, изложени още в Стария Завет, да бъде реалновярващ? И разбирам, че отговорът е бил даден преди повече от три хиляди години: не може. Този, който се покланяна инстинктите си и не иска да сдържа себе си, този, който е готов да открадне, да излъже, за когото парите иблагополучието са главна ценност, а храната и сексът - основни удоволствия и забавления, такъв човек не може дабъде вярващ, както и да нарича себе си.Дори всеки ден да ходи в храма и да изпълнява всички ритуали, дори даже да се засели в храма и да живее в него,въпреки това няма да стане вярващ, и душата му ще спасяват, както и по-рано, нещастия и болести. Той не може даима и бъдеще, защото за осигуряване на бъдещето е нужна енергия, а човек, който е загубил любовта в резултат набезнравствено поведение, просто няма да има тази главна стратегическа енергия. Колко хора на планетата саоправдавали и оправдават престъпленията срещу душата си с желанието да осигурят потомците си, неразбирайки,че спасявайки телата им, разрушават и убиват душите им! Заради днешния ден те убиват утрешния.Материалните блага - това е застинала енергия, форма, която трябва постепенно да се подхранва със съдържание.Но ако съдържанието умира, формата е обречена. И всички материални богатства само ще ускорят процеса наразпад на несъвършената душа. Хората знаят за това вече няколко хиляди години, защото тогава съвременният святбавно, но сигурно се плъзга назад към езичеството? Защо хората не искат да видят явните признаци на израждане иумиране на цивилизацията?Замислям се. Изглежда отговорът може да бъде само един. Новото не се създава от ремонтирано и подобреностаро, то идва като нова, чиста, сияеща енергия. За това трябва да си готов, за това трябва да си настроен. Иначебъдещето просто няма да го има. А тъй като това ново се състои от Божествена любов, да го приеме ще може самотози, който бавно и мъчително, но заедно с това щастливо и с лекота, е поставил любовта към Твореца на първо
 15. 15. място и я е усетил с цялото си същество. На мнозина обаче ще им бъде по-лесно да умрат, отколкото да направяттова. Но нали правото на избор сигурно също е един от аспектите на щастието...СЕМИНАРНеголямото крайморско градче е щедро окъпано в пролетно слънце. В ранната утрин излизам на кея и се разхождамкрай морето. В единадесет часа ще започне семинара, а засега се наслаждавам на общуването с природата. Въввсичко тук се усеща някаква скрита енергия.Преди семинарите протичаха тежко за мен. Аз, може да се каже, се трудих като вол, желаейки да измъкна хората отпроблемите им. Но след като едва не умрях през 2000 година, бях принуден да разбера едно просто нещо: не трябвааз да работя като вол, това трябва да правят пациентите. Аз трябва само да сея. Всеки изпълнява своята роля. Акоимам достатъчно разбиране и опит в преодоляването на проблемите, като за първа стъпка това е достатъчно. Моятаработа е да донеса храната, а да я сдъвче трябва всеки сам. Разбира се, без жертвеност няма любов и вяра, ножертвеността не трябва да убива в човека волята и енергията, а грижата не трябва да го развращава. На зърнототрябва да се създадат условия, но расте то само.Спомням си поразителен факт, за който чух на Камчатка. По време на риболов един приятел ми разказа, ченеотдавна тук дошли американци, които пристигнали да купят жива риба.И Защо, нямат ли си своя риба? - учудих се аз. - Никога няма да повярвам в това.- Американците, за разлика от нас, умеят да се грижат за природата и да я пазят - събеседникът ми се усмихна. - Тукпроблемът е съвсем друг. Когато сьомгата влизала в реките им, те я ловили, изстисквали хайвера и го оплодявали, зада не се загуби нито една риба. Защото наистина много риба загива, докато стигне до мръстилището. Та ето, сегавсичката риба влиза в реката и чака, докато я издоят. Оказва се, че при нея много бързо е атрофирала функцията захвърляне на хайвера.Бях учуден. Стотици милиони години в природата е работил механизмът за възпроизводството на рибата, а заняколко десетки години, както се оказва, той може изцяло да бъде разрушен. По същата схема сега за нас се грижатдържавата, медицината, педагозите и психолозите. И при мъжете по някаква причина започва да атрофира мъжкатафункция, а жените стават мъжеподобни. Колкото по-малко енергия има живият организъм, толкова по-бързо сегубят функциите му. Високата енергия позволява по-малко да зависим от средата и значи да оцеляваме в сложнаситуация.Вървя по крайбрежната улица на неголямото израелско градче и в съзнанието ми изплуват текстове на Стария Завет.Мисля за това, че човек, изповядващ единобожието, винаги ще победи езичника, защото вътрешната му енергия епо-висока, по-мащабна. Всички животни живеят, използвайки даровете на околната среда. Главното за тях е даполучат, да откъснат, да догонят, да изядат. За животните това е нормално. Както каза екскурзоводката на Червеноморе, „тук има добър риболов, всички тук са хищници, всички ядат един друг". Животните са настроени запотребяване и получаване. Но даже при тях, когато нещата се отнасят до продължаването на живота, действамеханизъм на жертвеност и отдаване - за да спасят и изхранят малките, родителите с радост загиват. Тозимеханизъм на жертвеност се е формирал в процеса на еволюцията. Има някои видове риби, които мръстят в рекитеи след това живеят още 15-20 годиш. Но в камчатските реки няма хранителна база, водата в тях е кристално чиста.Веднага след мръстенето рибата започва да се разпада пред очите ти - родителите загиват, за да могат да оцелеятдецата. Механизмът на жертвеността е включен, потомството ще живее.Жертвата може да съществува не само на физическо, но и на духовно ниво. Вниманието, ухажването, песните, коитопее мъжкият на птичката си - това е същата жертва, но вече във вид на енергия. Неотдавна прочетох, че даже при

×