Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Създаване на интернет страница

1,560 views

Published on

Презентация за създаване на интернет страница, изнесена от г-н Траян Стоянов по време на национален семинар "Младите хора в движение", 09-11.03.2012 в град Пловдив. Семинарът се организира съвместно от Еврогайдънс - България, Европас – България, Джуниър Ачийвмънт – България и Европа Директно – София. www.hrdc.bg

 • Be the first to comment

Създаване на интернет страница

 1. 1. Опростено предсттавяне Интернет Г abv.bg на WWW Л a1.jpg a2.doc А a3.html В index.html дай zoom.bg/z3.html Е zoom.bg/z3.html dir.bg н Зареди zoom.bg d1.jpg Hello Junior Аз съм z3 d2.doc К d3.html <i>Hello Junior</i> О index.html <b>Аз съм z3</b> М П zoom.bg Дай главния файл Ю z1.jpg Т <i>Hello Junior</i> z2.doc Ъ Дай z3.html z3.html index.html р <b>Аз съм z3</b>
 2. 2. Езикът HTML• Служи за визуализация на текст и картинки• Състои се от обикновен текст и тагове <tag>• Таг е дума заградена в знаците < и >. Например <b>, <i>, <u>• Таговете указват как браузерът да форматира даден текст• Желания за форматиране текст се загражда с отварящ и затварящ таг.• Например <u>Тест</u> ще покаже Тест
 3. 3. Езикът HTML• <b>текст 1</b> - текст 1• <i>текст 2</i> - текст 2• <u>текст 3</u> - текст 3• Възможно вгнездяване, но правилно.• <u><b>текст 4</b></u> - текст 4• <b><u>текст 4</b></u> - текст 4
 4. 4. Езикът HTML• По-сложни тагове - с параметър <font size=“20”>Тест</font> <p align=“center”>Текст</p> <a href=‘http://abv.bg’>Поща</a> - поща <img src=“snimka.jpg“></img>
 5. 5. Домейн и хостинг Главен Интернет abv.bg компютър• Хостинг a1.jpg a2.doc a3.html• Домейн index.html• Сървър на имeна (DNS) dir.bg abv.bg• Хостинг компании dir.bg d1.jpg d2.doc zoom.bg d3.html index.html zoom.bg Няма файлове
 6. 6. Създаване на сайт• Създаване на файлове с HTML тескт на домашния компютър• Осигуряване на домейн и хостинг• Качване на файловете на хостингаДомашен компютър Хостindex.html index.htmlabout.html Качване на файловете about.htmlServices.html Services.html
 7. 7. Създаване на файловетеВ коя да е папка (например c:site)създаваме 2 текстови файла със следното съдържание:index.txt <h1>Сайт на фирма АЛАБАЛА ООД</h1> <a href=‘about.html’>за нас</a>about.txt <h1>Адрес: ул. Алабалова N1</h1> <a href=‘index.html’>Начало</a>• Преименуваме файловете на index.html и about.html
 8. 8. Осигуряване на домейн и хостинг• купуване на домейн и хостинг от фирма – superhosting.bg – host.bg – icn.bg• Регистрация за безплатен хостинг – free.bg – freehost.bg – hit.bg
 9. 9. Качване на файловете• Инсталиране на програма за FTP достъп например FileZilla• Въвеждане в нея на данните получени при регистрация на хостинг.• Свързване• Прехвърляне на файловете чрез влачене• Готово
 10. 10. Filezilla т хос л еб ите р пот л а е пар о ван C св ърз е то P за аш тон ав бу т ен й л ове тоP C Фа ч ено тдал е н ао вете йло Фа -Въвеждате данните получени при хостинг регистрацията. -Влачите локалните файлове до отдалечения компютър
 11. 11. Готовият сайт
 12. 12. Програми за правене на сайтове• Ще е то WYSIWYG програми• Лесно и бързо• Интегрирано FTP качване на сървър• Ограничения• Много и неясен HTML код• Трудности при редактирането• Популярни програми: – Dreamweaver, Microsoft Expression Studio, SeaMonkey
 13. 13. Статични и Динамични сайтове• Статични сайтове – Съдържанието – статичен HTML файл – Не зависи от външни параметри – Редакция от специалист• Динамични сайтове – Съдържанието е гъвкаво – допуска параметри – Възможност за контролен панел – лесна редакция от неспециалист – Трудно изграждане – програмистки познания
 14. 14. Статичен сайт Г Интернет abv.bg Л a1.jpg a2.doc А a3.html В index.html Еzoom.bg dir.bg н Зареди zoom.bg d1.jpgHello Junior d2.doc К d3.html <i>Hello Junior</i> О index.html М П zoom.bg Дай главния файл Ю z1.jpg Т <i>Hello Junior</i> z2.doc Ъ z3.html index.html р
 15. 15. Zoom.bg Статичен сайт index.html детайли <u>Дата: 10/03</u>zoom.bg Дай главния ф-л Дай съдържаниеДата: 10/03 <u>Дата 10/03</u> Софтуер Софтуерът връща съдържанието на файла! Не го интерпретира!
 16. 16. Zoom.bgДинамичен сайт index.html <?php date() ?> детайлиzoom.bg Дай главния ф-л10/03 Софтуер Дай съдържание 10/03 Date() 10/03 Софтуерът тълкува съдържанието на файла! Интерпретира го! Интерпретатор
 17. 17. Технологии
 18. 18. Open Source vs Non Open Source• Какво е Open Source – отворен код• Open source не ≠ Free• Що е то Лицензи• Видове лицензи
 19. 19. Технологии• Какво е клиент и сървър• Технологии от страна на клиента – HTML, JavaScript, Flash• Технологии от страна на сървъра
 20. 20. Технологии от страна на сървъра• Операционна система – Linux – Windows• Web сървър – Apache – IIS• Интерпретатори – PHP, ASP, JAVA, Pearl, Ruby и т.н.• Бази данни – Mysql, Posgresql, Oracle, MSSQL

×