Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЕВРОПА 2020 Кариерното образование в България - гаранция за устойчиво икономическо развитие
<ul><li>Кариерното образование в училище. </li></ul><ul><li>Европейската перспектива  или “Откриване на топлата вода  ”...
<ul><li>Европейски тенденции в ориентирането 2000-2010 </li></ul><ul><li>Ориентирането като процес на овластяване на индив...
Във време на икономически спад, Европа трябва да използва пълния потенциал на всеки гражданин. <ul><li>5 цели за ЕС до 202...
Превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност Повишаване качеството на системите за ориентиране и за...
<ul><li>Дефиниция </li></ul><ul><li>* Кариерно образование в училище - съвкупност от дейности по ориентиране и обучение в...
<ul><li>Нашата дефиниция </li></ul><ul><li>* Кариерно образование в училище - се стреми да развива трудови навици като да...
Работодатели Млади хора (бъдеща работна сила) Родители Образователна система По пътя на кариерата на живо от България  ...
В търсене на истината за кариерното образование   Млади хора (бъдеща работна сила) Образователна система Работодатели Р...
създаване на адекватна представа за себе си; умения ефективно да си взаимодействаш с останалите; осъзнаване, че промяната...
<ul><li>Предложение за  определение за умения за управление на кариерата : </li></ul><ul><li>самооценка (силни и слаби ст...
<ul><li>Примерни дейности на кариерно образование: …. </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов

2,652 views

Published on

Кариерното образование в България - гаранция за устойчиво икономическо развитие

Published in: Education
 • Be the first to comment

Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов

 1. 1. ЕВРОПА 2020 Кариерното образование в България - гаранция за устойчиво икономическо развитие
 2. 2. <ul><li>Кариерното образование в училище. </li></ul><ul><li>Европейската перспектива или “Откриване на топлата вода  ” </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Европейски тенденции в ориентирането 2000-2010 </li></ul><ul><li>Ориентирането като процес на овластяване на индивида да управлява своето образование и кариера … </li></ul><ul><li>Овластяването изисква придобиване на ключови компетенции “уча се да уча”, социални и граждански компетенции, междукултурни компетенции, инициативност и предприемачество… </li></ul>
 4. 4. Във време на икономически спад, Европа трябва да използва пълния потенциал на всеки гражданин. <ul><li>5 цели за ЕС до 2020 г. </li></ul><ul><li>1. Трудова заетост </li></ul><ul><ul><li>- работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години; </li></ul></ul><ul><li>4. Образование </li></ul><ul><ul><li>намаляване на процента на преждевременно </li></ul></ul><ul><ul><li>напусналите училище до под 10 % ; </li></ul></ul><ul><ul><li>-поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование. </li></ul></ul>
 5. 5. Превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност Повишаване качеството на системите за ориентиране и за увеличаване на привлекателността на ученето като цяло… ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 2020
 6. 6. <ul><li>Дефиниция </li></ul><ul><li>* Кариерно образование в училище - съвкупност от дейности по ориентиране и обучение в рамките на училищния живот, които допринасят за изграждане и развиване в учениците на умения за управление на кариерата от най-ранна възраст. </li></ul><ul><li>Кариерното образование подготвя младите хора да осъществяват добре информирани личностни избори за своя активен трудов живот. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Нашата дефиниция </li></ul><ul><li>* Кариерно образование в училище - се стреми да развива трудови навици като да идва навреме в училище, да върши своята работа най-добре, да завършва работата, която му е поставена, да сътрудничи с другите ученици. </li></ul><ul><li>Основни актьори: </li></ul><ul><li>Постоянно участие на учители и родители; </li></ul><ul><li>Периодично включване на кариерни консултанти и работодатели. </li></ul>
 8. 8. Работодатели Млади хора (бъдеща работна сила) Родители Образователна система По пътя на кариерата на живо от България  Приятелска среда ?
 9. 9. В търсене на истината за кариерното образование  Млади хора (бъдеща работна сила) Образователна система Работодатели Родители
 10. 10. създаване на адекватна представа за себе си; умения ефективно да си взаимодействаш с останалите; осъзнаване, че промяната, развитието и израстването са част от живота. свързване на ученето през целия живот с личното развитие и предпочитания за професия; научаване как да се използват информационни ресурси, свързани с кариерата; създаване на представа за света на труда, икономиката, професиите. събиране на информация, поставяне на цели, умения за взимане на решения; умения за самоуправление и управление на кариерата. ЦЕЛИ НА КАРИЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 1-12 КЛАС Предучилищна - 1 клас 12 клас
 11. 11. <ul><li>Предложение за определение за умения за управление на кариерата : </li></ul><ul><li>самооценка (силни и слаби страни, нужди и желания), </li></ul><ul><li>ефективно себепредставяне с цел достъп до обучение или работа, </li></ul><ul><li>достъп до кариерна информация, </li></ul><ul><li>планиране и взимане на решения, свързани с кариерата, </li></ul><ul><li>изграждане на отношения, </li></ul><ul><li>************************************* </li></ul><ul><li>инициативност и предприемачество, </li></ul><ul><li>междукултурна комуникация, </li></ul><ul><li>готовност и желание за учене, </li></ul><ul><li>гъвкавост. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Примерни дейности на кариерно образование: …. </li></ul>

×