Състояние на услугите за кариерно консултиране в системата на училищното образование

1,919 views

Published on

Състояние на услугите за кариерно консултиране в системата на училищното образование

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
470
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Състояние на услугите за кариерно консултиране в системата на училищното образование

 1. 1. Състояние на услугите за кариерно консултиране в системата на училищното образование
 2. 2. <ul><li>Съгласно Националната стратегия за учене през целия живот : (1) </li></ul><ul><li>“ Качествените услуги по информиране, ориентиране и консултиране” като национален приоритет на УЦЖ в България; </li></ul><ul><li>“ Формирането на култура за учене и мотивация за учене чрез развитие на консултирането и ориентирането през целия живот в училищата, в университетите и на работното място” като цел на стратегията ; </li></ul><ul><li>“ Осигуряване на достъпни и качествени услуги за професионално ориентиране на всички ученици” като заложена дейност със срок до 2013г.; </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Съгласно Националната стратегия за учене през целия живот : (2) </li></ul><ul><li>Основни предизвикателства: </li></ul><ul><li>липса на национална система за ориентиране през целия живот; </li></ul><ul><li>дефицит по отношение на предоставяната информация и нейното качество; </li></ul><ul><li>слаба координация между отговорните институции, доставчиците и потребителите на услугите по професионално ориентиране; </li></ul><ul><li>липса на достатъчно и квалифицирани специалисти по професионално ориентиране. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Съгласно Националната стратегия за учене през целия живот : (3) </li></ul><ul><li>Насоки за бъдещо развитие: </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>развиване на способността на хората сами да планират и управляват собствената си кариера, да развиват своите знания и умения да подобряват пригодността си за заетост; </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Нормативна уредба: </li></ul><ul><li>Закон за професионалното образование и обучение; </li></ul><ul><li>Закон за насърчаване на заетостта; </li></ul><ul><li>Закон за висшето образование; </li></ul><ul><li>Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015г.; </li></ul><ul><li>Актуализирана стратегия по заетостта на РБ 2008-2015г.; </li></ul><ul><li>Пътна карта за кариерното ориентиране в България 2009-2013г. </li></ul><ul><li>Съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета : </li></ul><ul><li>“ ученикът има право да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности.” </li></ul>
 6. 6. Кариерно ориентиране в сферата на пазара на труда
 7. 7. <ul><li>Агенция по заетостта – осигурява информиране и консултиране на младежи и възрастни чрез своите териториални звена – Бюрата по труда . </li></ul>
 8. 8. Кариерното ориентиране в сектора на образованието и обучението
 9. 9. Професионално ориентиране в прогимназиален етап 4-7 клас: - Няма отделни часове по професионално ориентиране в редовната учебна програма ( CINOP peer review); - Няма систематично организирани дейности за интегриране на кариерното образование в други учебни предмети ( CINOP peer review).
 10. 10. Кариерно ориентиране 8-12 клас (1): - Общообразователните средни училища не организират часове за придобиване на трудов опит, докато това е включено в учебната програма на училищата от системата на професионалното образование и обучение
 11. 11. <ul><li>Кариерно ориентиране 8-12 клас (2): </li></ul><ul><li>- Ролята на учебни предмети като “Свят и личност” и часовете на класния ръководител: </li></ul><ul><li>- “предоставя само ограничена, несистематизирана и непрофесионализирана възможност за обсъждане на въпросите, касаещи избора на професия и развитието на кариерата”; ( CINOP peer review) </li></ul>
 12. 12. Ролята на педагогическите съветници в училище (1) : Роля : основният предмет на дейността на педагогическият съветник е проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, подготовката за образователен и професионален избор и адаптирането на учениците към образователната и социалните системи и на последните към учениците. Професионалната му роля е да бъде посредник в отношенията индивид – училищна система.
 13. 13. <ul><li>Ролята на педагогическите съветници в училище (2) : </li></ul><ul><li>Дейности: </li></ul><ul><li>Диагностика за подпомагане на училищното и професионалното ориентиране и насочване на учениците; </li></ul><ul><li>Индивидуално консултиране на ученици ... по психичното, личностното и интелектуалното им развитие; </li></ul><ul><li>Индивидуално консултиране на родители във </li></ul><ul><li>Връзка с кариерното развитие (училищно, </li></ul><ul><li>професионално </li></ul><ul><li>и социално) на децата им; </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Центрове за информация </li></ul><ul><li>и професионално ориентиране: </li></ul><ul><li>осъществяват професионално ориентиране на ученици, и на други лица; </li></ul><ul><li>Биват държавни, общински или частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Концепция за основните принципи и иновативните моменти в </li></ul><ul><li>проекта за нов Закон за предучилищното и училищно </li></ul><ul><li>Образование (22.03.2011г.) </li></ul><ul><li>Центрове за личностно развитие и творчество </li></ul><ul><li>Предоставят услуги, свързани с професионално </li></ul><ul><li>ориентиране и консултиране; </li></ul><ul><li>Предоставят услуги за развитие на интересите, </li></ul><ul><li>способностите, </li></ul><ul><li>талантите и потребностите на децата и учениците </li></ul><ul><li>в областта на науката, техниката, изкуствата, спорта и др. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Професионално ориентиране в сферата на </li></ul><ul><li>висшето образование: </li></ul><ul><li>Бюра за студентски труд към Агенцията по заетостта; </li></ul><ul><li>Кариерни центрове към университетите; </li></ul><ul><li>Форуми “Кариерата”; </li></ul><ul><li>Студентски стажове; </li></ul><ul><li>Други инициативи. </li></ul>

×