Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ян амос коменски

1,588 views

Published on

ПГ по Компютърни технологии и системи, град Правец

 • Be the first to comment

ян амос коменски

 1. 1. Ян Амос Коменски (1592-1670)
 2. 2. Биографични данни <ul><li>Ян Коменски е чешки мислител и педагог,родоначалник на съвременната педагогика. </li></ul><ul><li>Роден на 28.03.1592год. в моравското село Нивницел.Произхожда от религиозно семейство, принадлежащо към протестантската общност”Чешки братя”. </li></ul>
 3. 3. Образование <ul><li>Започва образованието си в училището на Братята. </li></ul><ul><li>От 1609 до 1610 Коменски учи в латинско училище. </li></ul><ul><li>Продължава образовението си в академията на Херборн и в университета на Хайделберг. </li></ul>
 4. 4. Живот и дейности <ul><li>През 1614 Ян Коменски става директор на училището на протестантската общност в Пршеров. </li></ul><ul><li>На 24години става пастор и директор на друго протестантско училище във Фулнек.Там той се запознава с първата си съпруга Магдалена. </li></ul><ul><li>През 1622 жена му и двете му деца умират от чума и през 1624 Коменски заживява в Брандис на Орлици,където се жени повторно за Мария Дорота. </li></ul>
 5. 5. Живот и дейности <ul><li>Ян Коменски емигрира в Лешно(Полша),тъй като е преследван от католиците. </li></ul><ul><li>Започва да работи в гимназия и се занимава с педагогическа изследователска дейност.Канен е като лектор в много университети в Европа. </li></ul><ul><li>През 1641 заминава за Англия и и става първи президент на Харвардския универстет. </li></ul>
 6. 6. Живот и дейности <ul><li>През 1648 се връща в Лешно,където умира и втората му жена.По-късно се жени за трети път. </li></ul><ul><li>През 1650 подпомага организирането на масови училища в Унгария и издава “Пансофистко училище”. </li></ul><ul><li>През 1658 издава първия илюстрован учевник ”Светът е картини” на латински език. </li></ul>
 7. 7. Смърт <ul><li>През 1656г. се завръща в Лешно,където при пожар изгарят всичките му ценни ръкописи,както и чешко-немският речник,върху който работи през целия си живот. </li></ul><ul><li>Умира на 15.11.1670г. в Амстердам,Холандия. </li></ul>
 8. 8. Педагогически трудове <ul><li>Didactica magna </li></ul><ul><li>Informatorium Maternum Eller Moder-Schola </li></ul><ul><li>Amphiheatrum universitatis rerum </li></ul><ul><li>Janua linguarum reserata </li></ul><ul><li>Orbis sensualium pictus </li></ul><ul><li>Fundamenta Grammaticae </li></ul><ul><li>Grammatica Latina </li></ul><ul><li>Linguarum methodus novissima </li></ul><ul><li>Geometria. 1: Geometria theoretica. 2: Geometria practica neboli Geodesia </li></ul><ul><li>Schola Pansophica </li></ul>
 9. 9. Световно признание <ul><li>По време на Чешкото Възраждане през 19 век`, Ян Коменски става символ на чешката идентичност. </li></ul><ul><li>Рожденният ден на Ян Коменски се чества в Чехия и Словакия като Ден на учителя. </li></ul><ul><li>През 1919 г. е създаден университетът в Братислава, носещ името на Коменски, който е първото висше училище, в което започва изучаването на словашки език. </li></ul><ul><li>Портретът на Ян Коменски се използва в редица национални символи. </li></ul><ul><li>От 1892 г. аулата на Моравския колеж в Бетлеем (Пенсилвания) носи името Comenius. </li></ul>
 10. 10. Световно признание <ul><li>Департаментът по образование на колежа Салем (Южна Каролина) организира ежегоден симпозиум, наречен Comenius Symposium по модерни образователни методи. </li></ul><ul><li>ЮНЕСКО връчва медал на името на Коменски, което е едно от най-престижните международни отличия в областта на педагогиката и образователните технологии. </li></ul><ul><li>Европейският съюз финансира програма за партньорство между училищата Comenius - European Cooperation on School Education. </li></ul><ul><li>Училища в София, Скопие и други градове носят името на Коменски. </li></ul>

×