Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduktion till KEX

1,307 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introduktion till KEX

 1. 1. Examensarbete inom medieteknik, grundnivå a.k.a. KEX-jobb STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser /DM129X/medkand11/
 2. 2. Tillämpa dina kunskaper i medieteknik Fördjupa dig inom ett spännande område Utredande eller designfokus (+utredande) Problem utan på förhand känd lösning Avgränsning och tidsbegränsning Bidra med ny kunskap
 3. 3. Studenters vilja att med en applikation repetera avslutade kurser Syftet med examensarbetet har varit att ta reda på vad studenter på KTH har för inställning till att genom en applikation repetera kurser som de läst tidigare under sin utbildning. … En prototyp av en applikation utvecklades och testades. … Vi hade två fokusgrupper, en enkät och ett användartest. Resultaten visade att studenternas inställning gentemot en applikation för repetition är positiv om det finns yttre faktorer som motiverar dem. Dessa faktorer är att reptera för omtentamina, att få högskolepoäng och förbereda sig för kurser med förkunskapskrav. Studenterna tyckte generellt inte att repetition i syfte att enbart lära sig bättre var intressant.
 4. 4. Connected Cameras – Evaluation and Development of Usability in Cameras with Internet Connection The aim of this project has been to find out why there is no larger demand for connected cameras and how a connected camera should be designed to be usable. The investigations of this project has consisted of two focus groups, a workshop and a questionnaire study. We have found … the products available today have a too limited Internet access. … it must have wide and easy access to Internet so the user can share photos when they are still fresh. … lacked functionality and therefore we have concluded a set of functions required for a connected camera to be useful. …
 5. 5. Hur? Process & uppsats Inspireras av förslag på uppsatsämnen Kika på slutförda uppsatser http://www.csc.kth.se/utbildning/kandidatexjobb/mediet eknik/2010/ Två och två (inga undantag) Engelska eller svenska Ca 30 sidor uppsats eller artikel (ca 15 sidor) Bli klar i tid!
 6. 6. Två delar 1. Metoder (3 hp) Introduktionskurs (P) 4 föreläsningar + 4 seminarier Exjobbsförslag 2. Examensuppgift (12 hp) Uppsatsarbetet (A, B, C, D, E) 7 grupphandledningstillfällen Presentation av uppsats Närvaro/reflektion för andra uppsatser
 7. 7. Vad krävs? Studievägledaren godkänner förkunskapskraven Delta i seminarier Handledare och examinator godkänner förslag till examensarbete Grupphandledning En uppsats Presentation av uppsats Närvaro/reflektioner för uppsatser Reviderad uppsats Plagiatkoll Klart! 3 hp 12 hp
 8. 8. Betyg Rapportens innehåll (vikt: 3) Processen (vikt: 1) Grupphandledning (vikt: 1) Skriftlig presentation (vikt: 1) Muntlig presentation (vikt: 1)
 9. 9. Litteratur & tips Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2008). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber. www.uppsatsguiden.se Följande material kommer att delas ut: Utdrag från: Robson, C. (2002). Real world research. Malden, MA: Blackwell Publishing. Sida 241-248, 269- 274, 284-289. Länkar till artiklar och uppsatser. Twitter: #kexjobb
 10. 10. Uppsatsförslag Användarstudie iPad Mobila applikationer för en grön vardag DNEX Tryckeriet i Akalla, Bold-koncernen Tidningstryck - Jämförande miljöstudie av olika processer Förbättrad context awareness med accelometer i Android/iPhone Datorlabhandledning på distans Lära för tentan eller för livet Sociala medier för utbildning/lärande Sociala medier som backchannel Energi, IT och design Koldioxidvaluta Sociala medier och hållbarhet IT use in the post-modern city Den gröna bloggosfären Blogger and social/mass media ecology The 99 - Islamic transmedia comics/storytelling Participatory culture, social media and business models of tomorrow Money and economy in and around online games

×