Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Կուսակցություններ
ՆերածությունՔաղաքական կուսակցությունը դա մի քաղաքականկազմակերպություն է, որը հիմնականում ձգտում է ազդելկառավարության քաղաք...
Արմենական     կւոսակցությունԻնչպես գիտենք առաջին հայկականկուսակցությունը, դա հիմնադրվել է 1885 թվականինՎան քաղաքում հ...
Հնչակյան     կուսակցությունԿուսակցություններից արդեն երկրորդը դա Հնչակյանկուսակցություններ,որը ստեղծվել է 1887 թ. օգոս...
Հայ հեղափոխական   դաշնակցությունՍտեղծվել է 1890 թ-ի հուլիս-օգոստոսին Թիֆլիսում:Հիմնադիրներն ու առաջին ղեկավարներն էինՔր...
ԵզրակացությունԻմ կարծիքով այս 3 կուսակցությունները իրենցժամանակաշրջանի ընթացքում ունեցել են մեծ ազդեցություն:Նրանք կարողաց...
Օգտված աղբյուրներhttp://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1274http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=1&hId=1574Հայ...
Շնորհակալություն:Նյութի հեղինակ՝ Թորոսյան Հրակ:     2012 «Մխիթար Սեբաստացի» կ/հ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

կուսակցություններ

924 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

կուսակցություններ

 1. 1. Կուսակցություններ
 2. 2. ՆերածությունՔաղաքական կուսակցությունը դա մի քաղաքականկազմակերպություն է, որը հիմնականում ձգտում է ազդելկառավարության քաղաքականության վրա՝ սովորաբարառաջադրելով թեկնածուներ և փորձելով նրանց «տեղավորել»քաղաքական կառույցների մեջ:19-րդ դարում հայ ազգի համար դժվարին ժամանակներ ենհամարվում: Քանի որ, հայաստանի հիմանական մասը ընկածէր օսմանյան կայսության տիրապետության տակ, որըանընդհատ ստեղծում էր խնդիրներ՝ իր տիրապետությանտակ գտնվող հայերի համար, որոնք բարդացնում էին հայերիկյանքը՝ չթողնելով հայերին ունենալ անկախ պետության ևինքնույրույն կառավարություն: Հետևաբար այս խնդրին պետքէ լուծում տրվեր, որով էլ սկսեցին զբաղվել որոշ մարդիկ ևկառույցներ: Հենց այս խնդրի համար առաջացան հայ ազգայինխմբակցությունները, որոնք հետագայում առաջ բերեցին երեքգլխավոր կուսակցությունների՝ Արմենական, Հնչակյան և Հայհեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունները:
 3. 3. Արմենական կւոսակցությունԻնչպես գիտենք առաջին հայկականկուսակցությունը, դա հիմնադրվել է 1885 թվականինՎան քաղաքում հինադրաված Արմենակյանկուսակցությունն էր, Մկրտիչ Թերլեմեզյանիղեկավարությամբ: Կուսակցության գլխավոր նպատակնէր ազատագրական պայքարներին նախապատրաստելժողովրդին, ապա ձեռնարկել զինված ապստամբում, որըկազատեր Արևմտյան Հայաստանը բռնապետության լծիցև կստեղծեր անկախ պետություն:Կուսակցությունը շատ արագ կարողացավ ձեռք բերելնոր անդամներ: Մինչև 1890-ական թթ. Վանի վիյալեթումհիմնված 150-ից ավելի խմբեր, որոնք ունեն ավելի քան 2հազար անդամներ:Կուսակցության գաղափարները նաևտարածում ունեցավ նաև սփյուռքում
 4. 4. Հնչակյան կուսակցությունԿուսակցություններից արդեն երկրորդը դա Հնչակյանկուսակցություններ,որը ստեղծվել է 1887 թ. օգոստուսինԺնևում: Կարճ ժամանակում այն լան տարածում էունեցել ամբողջ աշխարհով՝ հիմնելովկազմակեպություններ տարբեր երկրներում: 1888 թ-ինհրատարակվել է կուսակցության ծրագիրը, որը մոտականպատակ էր համարում համազգային ապստամբությամբթուրքական լծից Արևմտյան Հայաստանիազատագրումը, հայկական հողերի միավորմամբ անկախհանրապետության ստեղծումը:Հեռակա նպատակըսոցիալիզմն էր: Այդ գաղափարի առկայությունըկուսակցության ծրագրում պառակտման պատճառ էդարձել:1896 թ-ի Լոնդոնի համագումարից հետոկուսակցությունը բաժանվեց երկու թևի:
 5. 5. Հայ հեղափոխական դաշնակցությունՍտեղծվել է 1890 թ-ի հուլիս-օգոստոսին Թիֆլիսում:Հիմնադիրներն ու առաջին ղեկավարներն էինՔրիստափոր Միքայելյանը, ՍիմոնԶավարյանը, Ստեփան Զորյանը (Ռոստոմ): 1890 թ-իսեպտեմբերին հրապարակված ՀՀԴ մանիֆեստում նշվածէ, որ նոր ստեղծված կուսակցության նպատակըժողովրդի ուժերը համախմբելն է, ԱրևմտյանՀայաստանի համար քաղաքական և տնտեսականազատություն ձեռք բերելը: Այն արտահայտվել է ՀՀԴառաջին ծրագրում, որն ընդունվել է 1892 թ-ին՝կուսակցության առաջին ընդհանուրժողովում, հրապարակվել է 1894 թ-ին «Դրոշակ»պաշտոնաթերթում:
 6. 6. ԵզրակացությունԻմ կարծիքով այս 3 կուսակցությունները իրենցժամանակաշրջանի ընթացքում ունեցել են մեծ ազդեցություն:Նրանք կարողացել են ժողովրդի մեջ պահպանել ազատ ևանկախ երկիր ունենալու և պայքարելու ոգին: Դաստիրակելեն ապագայի սերունդներին լինել պայքարող և հայրենասեր:Չնայած կուսակցություններից ոչ մեկը չի կարողացել մեծարդյունքների հասնել, սակայն ունեցել են իրենց ավանդը հայազգի ապագայի մեջ:Այս ժամանակաշրջանի գործող կուսակցությունների մեջ եսնկատել եմ և‘ առավելություն, և‘ թերություն: Առավելությունըդա այն է եղել, որ կարողացել են ժովրդի մեջ պահպանելանկախ պետություն ունենալու ոգի: Իսկ թերությունըկայանում է նրանում, որ չնայած կուսակցություններըհամախմբում էին ժողովրդին միավորում էին, բացի այդ լինումէին նաև պառակտումներ,որոնք բաժանում էին ժողովրդին ևկարելի է ասել խանգարում էին միասին պայքարելունպատակին հասնելու համար:
 7. 7. Օգտված աղբյուրներhttp://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1274http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=1&hId=1574Հայոց պատմություն(ընդհանուր ևբնագիտամաթեմատիկական հոսք), 11-րդդասարան, Երևան 2010
 8. 8. Շնորհակալություն:Նյութի հեղինակ՝ Թորոսյան Հրակ: 2012 «Մխիթար Սեբաստացի» կ/հ

×