Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Wiki ryhmätyöskentelyn tukena

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 33 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Wiki ryhmätyöskentelyn tukena (20)

Advertisement

More from Harto Pönkä (20)

Wiki ryhmätyöskentelyn tukena

 1. 1. Wiki ryhmätyöskentelyn tukena Harto Pönkä, 21.11.2012 #oth12
 2. 2. http://teachertube.com/viewVideo.php?video_id=121354
 3. 3. Wikien koetut hyödyt yrityksissä Lähde: Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa (Jani Henriksson ja Teemu Mikkonen, 2008) N=20, suomalaisia TOP 50 -yrityksiä
 4. 4. Kolme havaintoa aiemmista wikeistä
 5. 5. Havainto 1 Wikejä käytetään nykyään mm. – Yhteistyöalustana – Kollektiivisena tietopankkina – Oppimisalustana yhdessä muiden some-palvelujen kanssa Pelkkä yhdessä kirjoittaminen ei riitä. Tarvitaan paljon muutakin.
 6. 6. Havainto 2 Punainen väri tarkoittaa, ettei artikkelista ole keskusteltu Sama havainto useissa wikiohjelmissa: tekstiä voi olla paljonkin, mutta keskustelua ei yleensä käydä. Monelle on yllätys, että wikeissä on keskustelutoiminto. Kuvassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu_(kommunikaatio)
 7. 7. Havainto 3 Yhteistyötä ei edistä myöskään se, jos wikin käyttöliittymä on liian vaikea. Lähde: http://www.tietokone.fi/uutiset/wikipedia_on_liian_vaikea_helpotusta_luvataan
 8. 8. Verrataan oppimisteoriaan...
 9. 9. ”Ryhmää” ei synny ilman yhteistä tavoitetta Yhteinen tavoite syntyy neuvottelemalla, jonka jälkeen ryhmän jäsenten tulisi tiedostaa se.
 10. 10. Wikityöskentely ilman keskustelua ei ... – tue ryhmäytymistä – mahdollista tavoitteiden sopimista – edistä yhteisöllistä oppimista – johda tiedonrakenteluun Jos metatason keskustelua ei käydä, pitkäkin tekstituotos on vain sekalainen kokoelma eri ihmisten lisäämiä tietoja.
 11. 11. Yhteisöllinen tiedonrakentelu • Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten, kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005) • Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä: tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen. • Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. (Lehtinen, 2003) • Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.
 12. 12. Johtopäätös: yhteisölliseen oppimiseen ja tiedonrakenteluun tarvitaan ”uuden sukupolven sosiaalinen wiki”
 13. 13. Ratkaisumme ongelmaan...
 14. 14. http://purot.net/
 15. 15. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 16. 16. Yhteisöllinen prosessi wikissä • Keskustelua – Tavoitteet, ratkaistavat ongelmat yms. – Työskentelytavat ja eteneminen – Sisältöön liittyvä keskustelu • Sisällöntuotantoa – Tiedon lisäämistä muista lähteistä – Uuden tiedon rakentamista – Muokkaamista, korjaamista, täydentämistä – Jäsentämistä ja rakenteellista järjestelyä • Hyville ryhmille on ominaista runsas keskustelu koko sisällöntuotannon prosessin ajan
 17. 17. Mitä siis Purot.net:issä tuetaan? • Pienen ryhmän yhteisöllistä työskentelyä, oppimista ja tiedonrakentelua wikisivulla • Kaikkia wikiin kehitettäviä toimintoja verrataan viime kädessä tähän. Affordanssit ratkaisevat. • Tämän seurauksena esim. seuraavia ei tueta: – Kahdenvälistä vuorovaikutusta – Verkostoitumista – Massayhteisöllisyyttä
 18. 18. Mitä uutta Purot.net sisältää? • Keskustelu suoraan sisällön vieressä • Jokainen sivu voi sisältää useita sisältöalueita – Teksti-/WYSIWYG-sisällöt – Kuvat – Liitetiedostot – Upotetut sisällöt • Käyttäjät voivat työskennellä samalla sivulla samaan aikaan eri sisältöalueissa ja keskustelussa • Opettaja voi luoda sisältöjä etukäteen valmiiksi ja julkaista ne myöhemmin • Oppilaat voivat palauttaa tuotoksensa wikisivuna, johon on pääsy vain heillä ja opettajalla (=ylläpitäjällä) • Ryhmäsähköpostit (ylläpitäjä), tykkäystoiminto, kaverisuhteet, profiilisivut jne.
 19. 19. Case: Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena
 20. 20. Lähde: Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena, Pauliina Saarijärvi, Saara Tikkanen, Riikka Suominen ja Heidi Vuoma, 2011
 21. 21. Oppilaat Lähde: Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena, Pauliina Saarijärvi, Saara Tikkanen, Riikka Suominen ja Heidi Vuoma, 2011
 22. 22. Opettajat Lähde: Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena, Pauliina Saarijärvi, Saara Tikkanen, Riikka Suominen ja Heidi Vuoma, 2011
 23. 23. Vinkkejä wikin käyttöön opetuksessa
 24. 24. Parhaat välineet opetuksen ja oppimisen tueksi saa yhdistelemällä eri verkkopohjaisia työkaluja wikiin. Purot.net:issä on panostettu sisältöjen upottamiseen. So. tähtimallin mukainen sosiaalisen median oppimisympäristö.
 25. 25. Fasilitointi • Fasilitointi tarkoittaa ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. • Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. • Fasilitaattori ei ota kantaa sisältöön vaan auttaa ryhmää pääsemään päämääriinsä. Fasilitoinnissa siis erotetaan prosessi ja sisältö. • Fasilitaattori sosiaalisessa mediassa: – Herättää keskustelua, tuo eri näkökulmia esiin – Ohjaa ryhmän sisällöntuotantoa – Nostaa esille osallistujien kysymyksiä, kommentteja yms. – Toimii sihteerinä ennen, aikana ja jälkeen – Tiedottaa, jakaa aiheeseen liittyviä linkkejä jne. – Suunnittelee, mitä seuraavaksi; huolehtii jatkuvuudesta Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Fasilitointi_%28organisaatio%29
 26. 26. Wikiin voidaan liittää yhteisöllisiä skriptejä, jotka tukevat, ohjaavat ja jäsentävät oppijoiden älyllisiä prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta.
 27. 27. Yhteisöllisten skriptien liittäminen wikiin 1. Ilmennä wikin rakenteella työskentelyn vaiheita • Wikin sivut voivat muodostaa esim. tiedekirjan tai tutkimusprojektin vaiheineen • Erota kronologisten työskentelyvaiheiden sivut pysyvistä sivuista ja työtiloista 1. Kirjoita selkeät ohjeet ja tehtävänannot • Mitä, miksi, miten, milloin, mitä seuraavaksi 1. Käytä sivupohjia tuotosten tekemisen tukemisessa • Sivupohjassa voi olla esim. malliotsikoita, kysymyksiä, lisäohjeita jne. 1. Ennakoi avun tarve • Opettajaa, yleistä keskustelua ja teknistä tukea tarvitaan aina. Lähde: http://harto.wordpress.com/2009/03/07/yheisolliset-skriptit-wiki/
 28. 28. Sivupohjat auttavat työskentelyn aloittamisessa ja sen aikana.
 29. 29. Wiki oppimisen arvioinnin tukena • Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja käsitteellisen ymmärryksen muutokseen • Kerää tietoa prosessista eli mitä tapahtui – Wikisivujen keskustelut – Wikisivujen versiohistoria kuvaa tiedon prosessointia – Wikisivut yhteisöllisinä käsitteellisinä tuotoksina • Wikin tilastot – Käyttäjien ja sivujen aktiivisuus (keskustelut ja muokkaukset) – Wikin, ryhmien ja käyttäjien aktiivisuus aikajanalla – Tulossa: verkostodata käyttäjistä vuorovaikutuksen mukaan sekä eniten vuorovaikutuksessa olleet käyttäjäparit ja -kolmiot
 30. 30. Yhteisöllinen prosessi Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin alussa ennustaa hyvää lopputulosta.
 31. 31. ” Paras todennäköisyys hyviin oppimistuloksiin oli niillä opiskelijoilla, jotka olivat aktiivisia ryhmänsä wikin tekemisessä. Ne opiskelijat, jotka olivat aktiivisia blogireflektoijia, olivat myös aktiivisia wikiartikkeleiden muokkaajia ja kirjoittajia. Tätä voidaan pitää esimerkkinä oppimisesta, joka on yhtä aikaa reflektoivaa ja yhteisöllistä. Jari Laru, 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978- 951-42-9823-3 Tarkemmin Larun väitöskirjassa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7
 32. 32. Tervetuloa mukaan! http://purot.net Ota Purot-wiki seurantaan: http://www.facebook.com/purotwiki http://twitter.com/purotwiki
 33. 33. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/

×