Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vierailija virtuaalimaailmasta

1,836 views

Published on

Published in: Technology, Design
 • Be the first to comment

Vierailija virtuaalimaailmasta

 1. 1. Vierailija virtuaali-maailmasta Harto Pönkä, 11.5.2011
 2. 2. Google on kotisivuni, ja sinunkin
 3. 3. http://harto.wordpress.com/2011/03/29/mita-tietoja-lapsista-uskaltaa-laittaa-nettiin/
 4. 4. <ul><li>Blogi sai alkunsa v. 2006 yliopiston kurssista, jossa piti tehdä digitaalinen portfolio. Siitä se kehkeytyi. </li></ul><ul><li>Kirjoittaminen selkiyttää ajatuksia </li></ul><ul><ul><li>ajatusten käsitteellistäminen on itsensä opettamista </li></ul></ul><ul><ul><li>ajatukset ovat kuin puroja, jotka hakevat uomaansa </li></ul></ul><ul><li>Esittelen, mitä olen tehnyt, esim. SlideShare-esitykset ja somen tilastokatsaukset </li></ul><ul><li>Tuotan asiantuntijatietoa verkostoille, joissa olen mukana jakamalla blogin sisältöjä niihin </li></ul><ul><li>Voin vaikuttaa omalla pienellä tontillani maailman menoon </li></ul><ul><li>Markkinointiakin ilmenee, mutta se on sivutuote </li></ul>Miksi bloggaan?
 5. 5. http://twitter.com/hponka
 6. 6. http://www.tweetdeck.com/
 7. 7. <ul><li>Verkostoidun kiinnostavien ihmisten kanssa </li></ul><ul><li>Mitä se on: </li></ul><ul><ul><li>yhden tai kahden suuntainen seuraaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteiset kiinnostuksen aiheet yhdistävät </li></ul></ul><ul><ul><li>osallistun keskusteluihin </li></ul></ul><ul><ul><li>saan tietoa </li></ul></ul><ul><ul><li>välitän tietoa </li></ul></ul><ul><ul><li>jaan tietoa </li></ul></ul><ul><ul><li>lähden mukaan verkoston ”yhteisiin juttuihin” </li></ul></ul>Miksi twiittaan?
 8. 8. http://socialcollider.net/ Vuorovaikutus luo ”onnekkaita sattumia”
 9. 9. Sometu-verkosto Twitterissä, Olli Parviainen, 2010, http ://verkostoanatomia.wordpress.com/2010/11/01/verkosto-visualisoituna-sometu/ Sometu-verkosto Twitterissä 2010
 10. 10. Ihmiset ovat klikkauksen päässä toisistaan.
 11. 11. Sosiaalisen media toi dokumenttien verkoston rinnalle ihmisten verkostot!
 12. 12. Twitterissä monilla on satoja ja tuhansia kontakteja, mutta vain harvojen kanssa ollaan aktiivisesti yhteydessä. Lähde: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2317/2063
 13. 13. Sosiaalisten verkostojen rakenne Heikot sidokset ovat merkittäviä, sillä ne muodostavat siltoja eri klustereiden välille. Niiden välillisyysluku on suuri. Solmukäyttäjät välittävät tietoa tehokkaasti. He voivat myös dominoida verkostoa. Niiden keskeisyysaste on suuri. Kiinteät ryhmät kierrättävät joskus tarpeetontakin tietoa. Yhteydet voivat olla yksi- tai kaksisuuntaisia. Sosiaalisen verkoston luomiseen voidaan käyttää monia erilaisia aineistoja . Vahvoja sidoksia kuten kolmioita syntyy, kun kaveri on myös kaverin kaveri. Ulkopuolisilla (isolaateilla) ei ole yhteyksiä muihin, mutta he ovat silti osa kokonaisuutta.
 14. 14. Verkostojen lisäksi on paljon muutakin...
 15. 15. <ul><li>Erota eri yhteisöllisyyden muodot ja niiden tarjoamat mahdollisuudet: </li></ul><ul><ul><li>Massapalvelut (vrt. yhteiskunnan käsite) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaaliset verkostot </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkoyhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Parvet </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmät </li></ul></ul><ul><li>Mitä pienempi joukko ihmisiä, sen parempi luottamus jäsenten kesken voidaan saavuttaa </li></ul><ul><li>Päätöksenteko on vaikeaa ilman tiukkaa yhteisöllisyyttä tai vahvaa johtajaa </li></ul>Ryhmistä massapalveluihin
 16. 16. Pönkä, 2010 (käsikirjoitus) Some-yhteisöllisyyden nelikenttä
 17. 17. Sosiaaliset objektit yhdistävät
 18. 18. <ul><li>Parvi on joukko ihmisiä, jotka osallistuvat johonkin toimintaan, mutta eivät muodosta kiinteää ryhmää. </li></ul><ul><li>Hyvä parvi tuottaa kollektiivista viisautta (collective intelligence) ja yltää keskimäärin parempaan ratkaisuun kuin yksittäinen asiantuntija (Surowiecki). </li></ul><ul><li>Kollektiiviseen viisauteen yltävän parven edellytykset: </li></ul><ul><ul><li>Monimuotoisuus (erilaisia ihmisiä) </li></ul></ul><ul><ul><li>Riippumattomuus (yksilöiden itsenäinen ajattelu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hajautus (avoimuus ja tasavertaisuus) </li></ul></ul><ul><li>Parviälyn esimerkkejä: Google, Wikipedia, Open Source -ohjelmien kehittäjäyhteisöt, crowdsourcing </li></ul>Lähde: Surowiecki, J. (2004). The Wisdom of the Crowds http://fi.wikiversity.org/wiki/Surowiecki,_James_%282004%29:_The_Wisdom_of_the_Crowds Parvi ja parviälykkyys
 19. 19. Wikipedian Suomi-artikkelia on muokattu 5032 kertaa 1629 käyttäjän toimesta, http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
 20. 20. Verkkoyhteisön sosiaalinen verkosto Lähde: http://www.orgnet.com/community.html Lurkkaajat, jopa yli 60% Pienet kaveriklusterit Yhteisön ydin (ja sisäpiiri) ” Verkkoyhteisö kasvaa jäsenten JA yhteyksien lisääntymisen kautta.”
 21. 21. http://www.facebook.com/friendtrepreneur <ul><li>Ystäväyrittäjyys </li></ul><ul><li>Avoin: kuka tahansa voi osallistua ja myös käyttää verkoston nimeä </li></ul><ul><li>Facebook-sivulla viikoittain vaihtuvat vapaaehtoiset isännät/emännät </li></ul><ul><li>Verkosto on sellainen kuin miten jäsenet sitä hyödyntävät, esim. kokemusten vaihtoa, kaveriapua ja yhteistyökumppanien hakua </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Sometu </li></ul><ul><li>Avoin: kuka tahansa voi vierailla sivustolla ja liittyä mukaan </li></ul><ul><li>Avoimesti ja vapaaehtoisesti ylläpidetty, epäkaupallinen </li></ul><ul><li>Verkostomainen, ryhmissä myös kiinteämpää yhteisöllisyyttä, esim. moni hanke on hyödyntänyt Sometua toiminnassaan </li></ul>http://sometu.ning.com/
 23. 23. http://www.dojolaiset.com/ <ul><li>Dojolaiset </li></ul><ul><li>Suljettu: liittymiselle on kriteereitä, kaikkia ei hyväksytä </li></ul><ul><li>Tiukasti johdettu: väärin käyttäytyvät ja liian kriittiset poistetaan, uloslinkityksiä ei sallita, käyttäjiä kannustetaan ilmiantoihin </li></ul><ul><li>Selvästi kaupallinen, mutta ylläpitäjänä ei mainita yritystä (laillisuus?) </li></ul>
 24. 24. Lähde: http://www.rautasilta.net/2010/06/ajatuksia-ystavayrittajyydesta.html ” Verkostossa on parikin kertaa kysytty, että halutaanko tästä formaalimpaa ja ne, jotka ovat vastanneet, ovat olleet sitä mieltä, että ei missään nimessä.” ” Tässä ystäväyrittäjyydessä minua ja ehkä muitakin viehättää valtakunnallisuus, yksinyrittäjien halu mennä yhteisille tulille kuuntelemaan juttuja ja olemaan osa porukkaa, agendan puuttuminen ja rentous. ” ” Itse näen, että siinä pistettiin nuotio pystyyn ja kutsuttiin ihmisiä sen ympärille. Siellä joku aina kertoo omaa tarinaansa ja pitää tulta yllä ja ringissä kuiskutellaan, mitä kuiskutellaan, eihän sitä tiedä.” Nuotion sytyttäjä Eero Leppänen, Ystäväyrittäjyys Lähde: http://www.anttiheikkila.com/index.php?id=2&art=168 ” Olemme joutuneet poistamaan suunnilleen 20 henkilöä, mikä on pieni määrä koko joukkoon verrattuna. -- Johtajan tehtävänä on valvoa, että vuorovaikutus toimii.” ” Osa oppi nopeasti ’talon tavoille’ mutta osa ei. Me poistimme nuo sopeutumattomat, ja sen seurauksena tapahtui ihme. -- Dojolaiset on muuttunut itsestään sääteleväksi yhteisöksi, joka on vapaa, mutta toimii tiettyjen sääntöjen puitteissa.” ” Aito johtaja on kiinnostunut yhteisöstään ja osaa ohjata sen toimintaa ja ihmisten välistä kanssakäymistä yhteisön sisällä.” Vahva johtaja Antti Heikkilä, Dojolaiset Lähde: http://www.mahdollista.fi/2010/10/03/sisapiirilaiset-ja-nettiverkostojen-katilointi/ ” Se, miten demokraattisesti esimerkiksi ylläpitoon liittyviä asioita toteutetaan ja pystytään toteuttamaan, riippuu verkoston koosta, yhteisistä työvälineistä ja verkostoituneitten aktiivisuudesta.” ” Aikaansaamisen ja toiminnallisten tavoitteiden rinnalla verkostossa kuten ryhmissäkin tarvitaan koossa pitäviä asioita. Koossa pitäminen toimii harvoin ilman sisäpiiristä nousevaa ajallisesti jatkuvaa ja systemaattista kätilöintiä.” ” Itseorganisoituminen saattaa johtaa ydinryhmän muodostumiseen ja tavoitetta kohti kuljettavien kätilöiden tarpeeseen.” Sisäpiirin verkostokätilöt Anne Rongas, mm. Sometu
 25. 25. Someilmiöitä ja pohdittavaa
 26. 26. <ul><li>Sosiaalinen media on tärkeä kyselyyn vastanneista 38 prosentille naisista ja 28 prosentille miehistä. Kaikista alle 25-vuotiaista 71 prosenttia pitää sosiaalista mediaa tärkeänä. </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median elämässään tärkeäksi kokevat ovat yhtä tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa ja parisuhteisiinsa kuin ne joille sosiaalinen media ei ole tärkeä. </li></ul><ul><li>Sosiaalista mediaa tärkeänä pitävistä 10 prosenttia luopuisi ennemmin puolisostaan kuin sosiaalisesta mediasta. </li></ul>Sosiaalinen media ja ihmissuhteet Lähde: Redera Oy:n kyselytutkimus 02-03/2011, N=1142, http ://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/04/kysely_elamantavat_jakavat_suomalaiset_kahtia_2530589.html
 27. 27. Tilastokeskus, 1. neljännes 2010, N=4300, http://www.tilastokeskus.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_kat_003_fi.html Ikä on suurin somen käyttöä määräävä tekijä
 28. 28. <ul><li>Everloop, < 15 vuotta (vanhemman luvalla) </li></ul><ul><li>Habbo, 10 vuotta (vanhemman luvalla) </li></ul><ul><li>IRC-Galleria, 12 vuotta (osittain vanhemman luvalla) </li></ul><ul><li>Facebook, 13 vuotta </li></ul><ul><li>YouTube, 13 vuotta </li></ul><ul><li>Ning, 13 vuotta </li></ul><ul><li>Myspace, 13 vuotta </li></ul><ul><li>Wordpress, 13 vuotta </li></ul><ul><li>Second Life, 18 vuotta (13-18-vuotiaille Teen Second Life) </li></ul><ul><li>Google Docs ja Picasa, 18 vuotta </li></ul>Some-palvelujen ikärajoja Lähteenä mainitut palvelut sekä ttp ://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa/taulukko_sosiaalisen_median_palveluiden_kayttoehdoista
 29. 29. http://netari.fi/ Nuorisotyötä eri palveluissa
 30. 30. Jokelan koulusurmat Kirje IRC-galleriassa, videot YouTubessa ja tiedostopaketti medialle Rapidsharessa. 9 kuollutta. http ://fi.wikipedia.org/wiki/Jokelan_koulusurmat
 31. 31. http://suviko.jaiku.com/presence/17006856 Ampujan nimi selvitettiin netissä alle kaksi tuntia ampumisen alun jälkeen.
 32. 32. http://muusikoiden.net/keskustelu/posts.php?c=38&t=155439
 33. 33. Google on kuin kollektiivinen muisti, johon tapahtumat jäävät talteen.
 34. 34. Yksityisyys vs. tiedon jakaminen?
 35. 35. http://www.patientslikeme.com/
 36. 36. ” Ihmiset haluavat jakaa tietoa yhä avoimemmin ja useammille. Yksityisyys ei ole enää normi.” - Mark Zuckerberg, Facebookin perustaja http://www.ustream.tv/recorded/3848950
 37. 37. Tunnetko oman yksityisyytesi rajat?
 38. 38. Ammatillinen vs. henkilokohtainen verkkopersoona, Tuija Aalto, 2010, http ://www.flickr.com/photos/tuija/4570906654/in/set-72157624358887769/ ( käyttöön saatu lupa )
 39. 39. Rakenna verkkoidentiteettiä tietoisesti Kaikki jää talteen ja Google on kotisivusi. Käytä tämä hyväksesi, älä pahaksesi.
 40. 40. Osa kuvaa, jossa on esitetty tekijänoikeuslain sisäiset viittaukset, http ://tkvk.org/tekol.html (public domain)
 41. 41. <ul><li>Oppimaan oppimista </li></ul><ul><li>Medialukutaitoa </li></ul><ul><li>Tiedon luomista ja jakamista </li></ul><ul><li>Yhteistyö- ja verkostotaitoja </li></ul><ul><li>Avointen sisältöjen käyttöä </li></ul><ul><li>Yksityisyyden/julkisuuden hallintaa </li></ul><ul><li>Netin etiikkaa </li></ul>Some vaatii uusia taitoja
 42. 42. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http ://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/

×