Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uuden OPS:in mukaiset TVT- ja some-taidot käytännössä

Työpaja OPH:n valtakunnallisilla virtuaaliopetuksen päivillä, 7.12.2016, Harto Pönkä, Innowise

Uuden OPS:in mukaiset TVT- ja some-taidot käytännössä

 1. 1. Uuden OPS:in mukaiset TVT- ja some-taidot käytännössä Harto Pönkä 7.12.2016
 2. 2. Kuka: Harto Pönkä • Yrittäjä 2001-, luokanopettaja/KM 2008, jatko-opintoja • Bloggaaja 2006-, kolumnisti, tietokirjailija, verkostoanalysoija • Tärkeimmät some-palvelut: Twitter, blogi, SlideShare, Facebook, WA • Kouluttanut ja konsultoinut sosiaalista mediaa 2008- mm. opettajille, yrityksille, yhdistyksille, kaupungeille, ministeriöille, toimittajille ja tuomareille • Aiemmin: Oulun yliopisto, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö, 2007-2009 Blogi: harto.wordpress.com
 3. 3. KOULUN MURROS so. opetus ja toimintakulttuuri Lasten ja nuorten käyttäytymisen murros Teknologian/yhteiskunnan murros Oppimiskäsityksen ja pedagogiikan murros
 4. 4. Älypuhelin = kognitiivinen ja sosiaalinen työkalu Nykynuoren ensimmäinen oma nettipääte Nuoret
 5. 5. Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/1-nuoret-ja-ajankaytto/ (N=5520, 13-29-v.)
 6. 6. Lähde: DNA, Koululaistutkimus, 06/2016, https://www.dna.fi/documents/15219/31276591/DNA+Koululaistutkimus+2016_laaja+raportti_media.pdf/bbf90491-ba98-46c3-8303- 7b6f5019b28e (N=796, 6-12-v. vanhemmat, N=284, 13-16-v. vanh.)
 7. 7. Lähde: https://harto.wordpress.com/2016/01/27/sosiaalisen-median-tilannekatsaus-ja-dunbarin-sosiaaliset-piirit/
 8. 8. Diginatiiveille pitää opettaa somea! Lähde: Some ja nuoret 2016, http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/5-harkinta-sosiaalisessa-mediassa/ (13-29-v.)
 9. 9. Reilun somen säännöt 1. Erottele tieto ja mielipide. 2. Perustele väitteesi. 3. Myönnä ja korjaa virheesi. 4. Ole avoin. 5. Älä jankuta. 6. Älä provosoi. 7. Älä johda harhaan. 8. Kunnioita toisten ihmisarvoa. 9. Kunnioita toisten yksityisyyttä. 10.Kunnioita oikeutta. 11.Mieti, kenelle viestisi välittyy. 12.Älä aiheuta harmia. Lähde: http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/
 10. 10. Kun totumme saamaan tarvitsemamme helposti Googlesta, voivat muut tavat tuntua liian hankalilta, vaikka tiedämme, että ne voisivat tuottaa parempaa tietoa. Netissä surffailu ja siihen liittyvä audiovisuaalisten ärsykkeiden ja jatkuvien keskeytysten tulva voivat johtaa lineaarisen ajattelukyvyn rapautumiseen. Netti haastaa syvällisen ajattelun Lähde: H. Pönkä, Sosiaalisen median käsikirja, 2014
 11. 11. Miten saada diginatiivit motivoitumaan hitaasta oppimisesta?
 12. 12. Työelämän nykyisiä vaatimuksia • Verkosto-osaaminen ja tiedon jakaminen • Design-ajattelu, protoilu ja testaus • Ryhmissä tekeminen ja toisilta oppiminen • Ideoiden jalostaminen • Luovuus ja mahdollisuusajattelu  Keskeistä tiedonkäsittely ja vuorovaikutus (EK:n Oivallus, 2011) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
 13. 13. Keskeistä: kriittinen ajattelu ja viestintätaidot
 14. 14. Uusien opetussuunnitelmien on tarkoitus muuttaa koulutus vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.
 15. 15. Lähteet: LOPS 2016, http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf TIEKE, 2009, Tietoyhteiskunnan kansalaisen osaamisalueet, http://www.tieke.fi/pages/viewpage.action?pageId=15110422 Pönkä, Impiö & Vallivaara, 2012, Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9823-3
 16. 16. 21. vuosisadan ”tulevaisuuden” taidot Ajattelutavat 1. Luovuus ja innovaatio 2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky 3. Oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot Työtavat 4. Viestintä 5. Yhteisöllinen työskentely Työvälineiden hallinta 6. Informaation lukutaito 7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) lukutaito Elin- ja osallistumistavat 8. Paikallinen ja globaali kansalaisuus 9. Elämä ja työura 10. Henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuu sekä kulttuurinen tietoisuus http://www.atc21s.org/
 17. 17. Ajattelu ja oppi- maan oppimi- nen (L1) Kulttuurinen osaaminen, vuorovai- kutus ja ilmaisu (L2) Itsestä huolehtimi- nen ja arjen taidot (L3) Moni- lukuaito (L4) Tieto- ja viestintä- teknologi- nen osaa- minen (L5) Työelämä- taidot ja yrittäjyys (L6) Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tule- vaisuuden ra- kentaminen (L7) 1. Luovuus ja innovaatio X X X 2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksentekokyky X X X X 3. Oppimaan oppiminen ja meta- kognitiiviset taidot X X 4. Viestintä X X X X X 5. Yhteisöllinen työskentely X X X X X 6. Informaation lukutaito X X X X 7. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) lukutaito X X X X 8. Paikallinen ja globaali kansalaisuus X X 9. Elämä ja työura X X X 10. Henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuu sekä kulttuurinen tietoisuus X X X X Tulevaisuuden taidot POPS:in laaja-alaisena osaamisena, joita on tarkoitus oppia mm. MOK:eissa eli monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa
 18. 18. 21. vuosisadan taidot ja nettilukutaito Jakaa Suunnitella Ohjelmoida Koostaa Tarkistaa Muunnella Arvioida Yhdistää tietoja Navigoida Hakea Olla yhteydessä verkkoyhteisöihin Suojata Avoin käytäntö Tehdä yhdessä Kirjoittaa Lukea Osallistua Nettilukutaito (monilukutaito) Ongelmanratkaisu Viestintä Luovuus Yhteisöllinen työskentely Lähde: Mozilla, Web Literacy 2.0, https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy/ ja http://mozilla.github.io/content/web-lit-whitepaper/
 19. 19. Yhteisöllisyys ja TVT oppimisen tukena
 20. 20. PYRI SIIHEN, ETTÄ OPPIJAT… 1. selittävät ajatteluaan ja välittävät tietoa toisilleen 2. arvioivat tietoa kriittisesti 3. esittävät kysymyksiä 4. rakentavat uutta tietoa 5. ratkaisevat ongelmia 6. soveltavat oppimaansa Yhteisöllinen oppiminen käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 21. 21. Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
 22. 22. Teknologian käyttötaito ja työskentelymenetelmät eri tilanteissa Kuva ja lisätietoa responsiivisuudesta: http://www.wsiworld.com/our-services/mobile/responsive-design
 23. 23. Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/ Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
 24. 24. • Työskentely yksin, pareittain tai pienessä ryhmässä • Suunnittele opetustuokio/tehtävä/materiaali opetuksen käyttöön, jossa opitaan some- ja TVT-taitoja • Huomioi TPACK-malli suunnittelussa: – Sisältötieto (mitä asioita on tarkoitus oppia) – Pedagoginen tieto (miten on tarkoitus oppia ja työskennellä) – Teknologinen tieto (miten teknologiaa on tarkoitus käyttää ja miten se tukee valittujen asioiden oppimista) • Tee suunnitelmasi valitsemillasi työkaluilla haluamassasi muodossa. Digitaalisuus on plussaa! Valmistaudu esittämään se muille. • Työskentely n. 30 min • Purku n. 15 min Harjoitus: oma suunnitelma
 25. 25. • Voivatko oppijat osallistua suunnitteluun, tehdä valintoja ja toteuttaa työskentelyssä omia ideoitaan (oppijalähtöisyys)? • Yhdistyykö työskentelyssä eri oppiaineiden asiat toisiinsa ja ”oikean elämän” ilmiöihin (eheyttäminen, ilmiöpohjaisuus)? • Tapahtuuko työskentely ainakin osittain koulun ulkopuolella tai ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa (työelämä, TVT)? • Edellyttääkö työskentely tiedonhakua ja kokonaisuuksien ymmärtämistä (monilukutaito, kriittisyys, ongelmaläht.)? • Onko ryhmänä toimiminen ja yhteisen tuotoksen teko edellytys onnistumiselle (yhteisöllinen oppiminen)? • Tukeeko tieto- ja viestintätekniikan käyttö oppijoiden yksilöllistä ja ryhmätyöskentelyä (TVT, monilukutaito)? • Tehdäänkö itse-, vertais- ja oppimisprosessin arviointia? Apukysymyksiä suunnitteluun
 26. 26. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Kiitos!

×