Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tekijänoikeudet ja kuvausluvat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

3,602 views

Published on

Varhaiskasvattaja verkossa -webinaarisarja, 22.1.2019, Harto Pönkä, Innowise

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tekijänoikeudet ja kuvausluvat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

 1. 1. Tekijänoikeudet ja kuvausluvat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa Harto Pönkä 22.1.2019 Kuva: Pixabay Photo by Jakob Owens on Unsplash
 2. 2. Tekijänoikeuksien perusteet
 3. 3. Kuvakaappaus Googlen kuvahausta hakusanalla ”coloring pages”, https://www.google.com/imghp?hl=fi (21.1.2019) Tekijänoikeus tarkoittaa, ettei toisten teoksia saa käyttää ilman tekijän lupaa tai lainmukaista perustetta (esim. sitaatti).
 4. 4. • Tekijänoikeuksien syntyminen edellyttää teoskynnyksen ylittymistä: • Kirjallinen tai taiteellinen teos • Riittävän itsenäinen ja omaperäinen teos • Tekijänoikeus syntyy heti, kun teos luodaan • Tekijänoikeus on voimassa automaattisesti. Ei edellytä ©-merkkiä. • Tekijä on henkilö, joka luonut teoksen. Jos tekijöitä on useita, kyse on yhteisteoksesta. Tekijä(t) voi luovuttaa oikeuksiaan sopimuksilla. • Oikeudenhaltija on henkilö tai oikeushenkilö, jolle teoksen oikeuksia on luovutettu (kaikki tai osa oikeuksista), esim. yritys, organisaatio tai oppilaitos. • Kukaan muu kuin tekijä ei saa kopioida, muokata, esittää julkisesti tai levittää teosta. Muut tarvitsevat tekijän luvan. Teoskynnys ja suojattu teos TekijäL 1 § Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla.
 5. 5. Selittävät ja tekniset piirrokset eivät ole riittävän itsenäisiä ja omaperäisiä, jotta ne ylittäisivät teoskynnyksen. Kuvan lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_drawing#/media/File:Wright_brothers_patent_plans_1908.jpg (ei tekijänoikeuksia)
 6. 6. Lähde: Tekijänoikeuden ABC, Kopiosto 2015, http://www.tekijanoikeus.fi/wp-content/uploads/2015/03/kopiraitti-esite.pdf
 7. 7. • Jos teoskynnys ei ylity, voi tuotokseen liittyä lähioikeuksia. Ne eivät edellytä samaa omaperäisyyttä ja luovuutta kuin tekijänoikeudet. • Myöskään lähioikeuksin suojattuja tuotoksia ei saa käyttää, kopioida, esittää julkisesti tai levittää ilman tekijän lupaa. • Lähioikeuksin suojattuja tuotoksia: • Esittävien taiteilijoiden esitykset ja niistä tehdyt tallenteet • Valokuvat • Äänitteet ja videotallenteet • Radio- ja tv-signaalit ja niistä tehdyt tallenteet • Suuria tietomääriä sisältävät tai muutoin työläästi tehtävät luettelot, taulukot, rekisterit ja tietokannat. • Esittävillä taiteilijoilla ja valokuvaajilla on vastaavat moraaliset oikeudet kuin teosten tekijöillä. Lähioikeudet TekijäL 46-50 §
 8. 8. Valokuvat ja videot • Valokuvan tai videon tekijänoikeudet tai lähioikeudet ovat kuvaajalla • Tunnistettavien henkilökuvien julkaisuun on syytä pyytää lupa • Kuvan julkaisun voi estää esim. kotirauha, yksityisyyden suoja tai kuvassa näkyvän teoksen tekijänoikeudet • Myös kuvan levittäminen voi olla kiellettyä esim. tekijänoikeuksien tai sen loukkaavuuden takia • Esim. noloista tilanteista tai kiusaamistarkoituksessa otettuja kuvia ei saa levittää
 9. 9. Tekijänoikeudet järjestyssäännöissä Esimerkiksi näin: ”Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni kännykkää koulussa. Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. Epäillessäni sisältöjeni asiallisuutta tiedustelen aina opettajaltani hänen kantaansa mahdolliseen julkaisemiseen.” Lainauksen lähde: OPH, 2016, http://www.oph.fi/download/175407_jarjestyssaantojen_laatiminen.pdf
 10. 10. • Teoksen tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta. • Lähioikeudet: • Esittävän taiteilijan esityksen tallenteen sekä äänitteen suoja-aika on 70 vuotta (ETA-alueella, muualla 50 v.). • Kuvatallenteen suoja-aika on 50 vuotta. • Tavallisen valokuvan suoja-aika on 50 vuotta. • Radio- tai televisiolähetyksen suoja-aika on 50 vuotta viimeisestä lähetyksestä. • Luettelon ja tietokannan valmistajalle suoja-aika on 15 vuotta. Suoja-ajat
 11. 11. • Jos teoskynnys ei ylity, ei ole tekijänoikeuksia (lähioikeudet voi silti syntyä, esim. valokuva) • Ideat, tiedot ja teoriat ovat vapaasti käytettävissä • Kopiointi omaan yksityiskäyttöön • Sitaattioikeus • Laillisesti hankittujen ja julkistettujen teosten esitys opetuksessa (poikkeuksena näytelmä- ja elokuvateokset) • Vapaa muuntelu siten, että syntyy uusi teos (loukkaamatta alkuperäisteoksen oikeuksia) • Linkittäminen • Sisällön upottaminen • Avoimesti lisensoidun sisällön käyttö Asioita, joita tekijänoikeuslaki ei estä
 12. 12. • Normaalisti kopiointi kuuluu tekijänoikeuksiin, joista määrää tekijä. Yksityiskäyttöön kopiointi on lain sallima poikkeus. • Yksityistä käyttöä on esimerkiksi opiskelut ja harrastukset. • Myös teoksen esittäminen perheen tai ystävien piirissä on sallittua yksityistä käyttöä. • Tietokoneohjelmista saa valmistaa vain varmuuskopioita. • Kopioinnin voi antaa toisen tehtäväksi ja siihen saa antaa neuvoja. • Tehtyä kopiota ei saa myöhemminkään käyttää muuhun tarkoitukseen kuten esimerkiksi työtehtäviin tai opetukseen. • Kopioitua teosta ei saa edelleen kopioida muille. Toisaalta laillisesti hankitun teoksen saa yleensä lainata toiselle ja hän voi kopioida sen itselleen. • Teoksen lähteen täytyy olla laillinen. Esimerkiksi netistä ladatun teoksen laillisuus täytyy varmistaa ennen kopiointia. Kopiointi yksityiseen käyttöön TekijäL 12 § Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.
 13. 13. 1. Siteerattavan teoksen tulee olla laillisesti julkistettu Esimerkiksi osa kirjasta, nettisivusta tai kuvasta. 2. Siteeraamisen tulee tapahtua hyvän tavan mukaisesti Alkuperäinen tekijä ja lähde/linkki on mainittava. Sitaatille täytyy olla peruste: esimerkiksi havainnollistaminen, taustoittaminen, oman mielipiteen perustelu, teoksen kritisoiminen/arviointi tms. 3. Siteeraamisen tulee tapahtua tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sitaatti on lyhyehkö, mutta sopiva pituus riippuu tarkoituksesta. Toisaalta sitaatin pitää olla tarkoitukseen nähden riittävän laaja. Uusi teos ei voi koostua pääosin sitaatista (=plagiointi). Sitaattioikeus TekijäL 22 § Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.
 14. 14. • Opetuksessa voidaan esittää muita julkaistuja teoksia paitsi näytelmä- ja elokuvateoksia. • Opetuksessa voidaan esimerkiksi soittaa musiikkia, laulaa lauluja, lukea kirjoja, lausua runoja tai näyttää verkkosivustojen sisältöjä. • Oikeus käsittää teoksen esittämisen läsnä olevalle opetusryhmälle. Tähän ei sisälly esim. vanhempainillat ja muut tapahtumat, joissa on ulkopuolisia osallistujia. • Elokuvien, verkkovideoiden ja näytelmien esittämiseen opetuksessa tarvitaan lupa tekijöiltä tai ko. tekijänoikeusjärjestöltä. • Huomaa, ettei esittäminen tarkoita teoksen kopiointia tai muuntelua. Julkinen esittäminen opetuksessa TekijäL 21 § Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä. Julkaistun teoksen saa myös esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa. Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske näytelmä- eikä elokuvateosta. Elokuvateoksen julkisesta esittämisestä tutkimuksen ja korkeakoulutasoisen elokuvaopetuksen yhteydessä säädetään 16 c §:ssä.
 15. 15. Kopiointi varhaiskasvatuksessa Valokopiointi (painetut julkaisut): Tulostaminen (netti): Lähde: Kopiosto, 2016, http://www.kopiosto.fi/kopiosto/Tutkimus/erillisselvitykset/fi_FI/varhaiskasvatus/
 16. 16. • Kopioston myöntämä kopiointilupa sallii kopioida: • Tietokirjallisuutta, ml. oppikirjat • Kaunokirjallisuutta • Sanomalehtiartikkeleita • Ammatillisia ja tieteellisiä aikakauslehtiä • Käyttöoppaita, tutkimusraportteja jne. • Samasta julkaisusta saa kopioida oppilasryhmälle ja opettajalle max 20 sivua, korkeintaan puolet julkaisusta. • Nuottijulkaisusta max 10 sivua, korkeintaan puolet teoksesta. • Kattaa digitoinnin, digikäytön ja etäkäytön opetuksessa, kotimaassa ja ulkomailla. • Kopiointiluvalla teosten käyttö ja esittäminen on sallittu suljetuissa opetuksen verkkoympäristöissä. • Kopiointilupa valmiiksi voimassa: varhaiskasvatukseen, peruskouluille, lukioille, ammatilliseen perusopetukseen, musiikkioppilaitoksille, yliopistolle ja ammattikorkeakouluille maksuttomaan opetukseen. Kopioston kopiointilupa (ent. digilupa) Lisätietoa: Kopiosto, Kopiraitti, http://kopiraitti.fi/oppilaitosluvat/julkaisujen-ja-teosten-kopioiminen-opetuksessa/ Operight.fi, https://operight.fi/artikkeli/kopiointi/kopioston-kopiointilupa
 17. 17. • Kopiosto myöntää lupia julkaisujen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä av-teosten erilaisiin käyttötapoihin. • Kopioston Laulut.fi ja Kuorolaulut.fi -palveluista voi tilata suomalaisten laulujen sanoituksia. • Teosto myöntää musiikin käyttöluvat (nuotit, sanat ym.). • Gramex myy musiikkitallenteiden oikeuksia (äänitteet). • APFI (ent. Tuotos) myöntää kotimaisten elokuvien esitysluvat. • Kuvastolta voi hankkia käyttölupia kuvataiteilijoiden teosten käyttöön. • Näytelmät.fi on Suomen Näytelmäkirjailijaliiton teatterintekijöille suunnattu näytelmien lupapalvelu. Tekijänoikeusluvat ja -järjestöt Lisätietoa: OKM, Tekijänoikeuteen liittyvät luvat, http://minedu.fi/luvat
 18. 18. Ostettu royalty free -käyttöoikeus Royalty free -kuvan ostaja saa käyttää kuvaa lähes vapaasti / kuvapankin ehtojen mukaisesti. Yllä olevan kuvan voi ostaa täältä (hinta 0,21 – 9,8 €): https://www.shutterstock.com/image-photo/happy-group-finger- smileys-social-chat-82654879
 19. 19. Creative Commons -lisenssit Creative Commons -lisenssin valinta: https://creativecommons.org/choose/?lang=fi Creative Commons -lisenssit ovat keino, jolla tekijä voi helposti antaa muille lupia teoksensa käyttöön.
 20. 20. Creative Commons -lisenssin valinta
 21. 21. Kuvakaappaus Googlen kuvahausta hakusanalla ”coloring pages”, https://www.google.com/imghp?hl=fi (21.1.2019) Voit hakea Googlen kuvahaulla kuvia, joita saa käyttää Creative Commons -lisenssillä. Tarkista varmuuden vuoksi käyttölupa myös kuvan nettisivulta.
 22. 22. CC-lisensoituja kuvia  https://www.flickr.com/search/ (valitse ”Any license” -valinnan tilalle ”All creative commons”)
 23. 23. • Tekijä • Opettajan itse valmistamat materiaalit ja mm. luentoesitykset. Oikeudet opettajalla itsellään. • Käyttäjä • Huolehtii, että opetuksessa käytettyjen materiaalien tekijänoikeudet ovat kunnossa (laillinen lähde). • Opettaja • Ohjaa oppijoita toimimaan lainmukaisesti huomioiden niin tekijänoikeudet kuin ns. jokamiehenoikeudet • Opastaa tarkistamaan käytettävien materiaalien tekijänoikeudet niin verkossa kuin sen ulkopuolella • Huolehtii, ettei oppilaiden tuotoksia käytetä vastoin heidän tekijänoikeuksiaan. Alaikäiseltä tarvitaan teosten julkaisuun myös huoltajan lupa. Opettajat roolit tekijänoikeuksissa
 24. 24. YouTube-videot opetuksessa
 25. 25. Verkkovideoita koskee tekijänoikeuslain 21 §, joka kieltää elokuvateosten esittämisen opetuksessa (ilman tekijän nimenomaista lupaa). Kuvakaappaus YouTuben hakutuloksista hakusanalla ”piirustusohje”, https://www.youtube.com/ (21.1.2019)
 26. 26. • Ei saa yleensä tehdä: • Esittää julkisesti opetuksessa • Tallentaa tiedostona laitteelle, muokata, uudelleenkäyttää tms. • Saa tehdä: • Upottaa ja linkittää esim. verkko-oppimisalustalle, PowerPoint- esitykseen tai WhatsAppiin • Käyttää yksityisesti ja itseopiskeluun, ml. antaa oppilaiden katsoa videoita opetustilanteessa • Esittää julkisesti opetuksessa, tallentaa ja muokata, jos video on jaettu Creative Commons -käyttöluvalla • Mitä tahansa muuta, jos siihen on saatu lupa videon tekijältä • Tehdä lainauksia videoista, jos sitaattioikeuden kriteerit täyttyvät • YouTube noudattaa lainauksissa yhdysvaltalaista kohtuullisen käytön (eng. fair use) periaatetta, ks. https://www.youtube.com/intl/fi/yt/about/copyright/fair- use/ YouTube-videot opetuksessa Lisätietoa: Tarmo Toikkanen, 2011, https://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/10/youtuben-kayttooikeudet-koulussa/
 27. 27. - Saako YouTube-videon ladata omalle koneelle, lyhentää sitä ja viedä esimerkiksi oppimisalustalle tai WhatsApp-ryhmään? Kysymys: YouTube-videon muokkaus • Jos videossa on normaali YouTube-käyttölupa (näin on oletuksena), et saa tallentaa tai muokata sitä, etkä esittää julkisesti opetuksessa. • Jos haluat linkittää vain osan YouTube-videosta, voit tehdä linkin, joka sisältää videon aloitusajan osoitteessa &start=[sekunnit] näin: https://www.youtube.com/watch?v=C8ma5SbF9zE&start=65 • Mieti, voitko ottaa yhteyttä videon tekijään ja pyytää häneltä luvan videon käyttöön ja lyhentämiseen sekä alkuperäisen videotiedoston. Tämä olisi tekijänoikeuksien ja YouTuben käyttöehtojen kannalta selkein ratkaisu. • Jos videossa on Creative Commons -käyttölupa, saat Creative Commons Nimeä (CC BY) -tekijänoikeuslisenssin mukaan mm. muunnella ja uudelleenkäyttää videota, myös kaupallisesti, kunhan mainitset videon alkuperäisen tekijän. – Saat myös ladata YouTubesta CC BY -käyttöluvan videoita laitteellesi, sillä Creative Commons - ehdot menevät kyseisen videon kohdalla YouTuben normaalien käyttöehtojen edelle. – CC BY 3.0 -lisenssin ehdot: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fi Lisätietoa YouTuben Creative Commons -käyttöluvan videoista: https://support.google.com/youtube/answer/2797468
 28. 28. Voit hakea YouTubesta videoita Creative Commons - käyttöluvan perusteella. Valitse ”Suodata”  ”Creative Commons” Näin löytyviä videoita saa esittää opetuksessa ja muokata. Videoiden tekijät ovat antaneet tähän luvan kunhan tekijä mainitaan. 1 2
 29. 29. Tarkista videon käyttölupa ennen käyttöä opetuksessa tai varhaiskasvatuksessa! Klikkaa videon alta ”Näytä lisää”. Creative Commons - videoita saa käyttää ja näyttää opetuksessa aina, kunhan videon tekijä on näkyvissä. Esimerkkinä: https://www.youtube.co m/watch?v=_Yc-5i0U_F0
 30. 30. Toiminnan kuvaaminen ja luvat
 31. 31. - Saako varhaiskasvatuksen tai opetuksen tilanteissa ottaa valokuvia ja videoita sekä esittää niitä opetustilanteessa? - Saako varhaiskasvatus- tai opetusryhmän sisällä esittää oppilaiden tekemiä tuotoksia muille? Kysymys: kuvaaminen ryhmän kesken • Varhaiskasvatus- ja opetustilanteessa voidaan ottaa valo- ja videokuvia sekä näyttää niitä pedagogisessa tarkoituksessa saman ryhmän kesken. • Oppilaiden tekemiä tuotoksia voidaan esittää saman ryhmän kesken. Tuotoksia voidaan myös valo- ja videokuvata opetustarkoituksessa. • Kuvia ja videoita voidaan tallentaa esimerkiksi lapsen henkilökohtaiseen portfolioon tai kasvun kansioon. Tällöin täytyy huolehtia, että tallenteiden säilytys ja käyttö täyttävät henkilötietojen käsittelyn vaatimukset. • Mikäli oppilaasta otettuja kuvia ja videoita tai hänen tuotoksiaan aiotaan esittää julkisesti esim. vanhempainillassa, julkisessa tilassa tai netissä, tulee siihen pyytää lupa oppilaalta ja hänen huoltajaltaan. • Kuvaamisesta, tallenteista sekä tallenteiden ja tuotosten julkaisusta on hyvä tehdä ohjeistus henkilöstölle sekä informoida huoltajia.
 32. 32. Lisätietoa: Tietosuojavaltuutetun päätös 1222/41/2013, http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ratkaisut/virkamiestenkuvaaminenjahenkilotietojenjulkaiseminenvideotallenteenmuodossasosiaalisess amediassa.html ja Marko Forss, 17.10.2016, http://markofobbaforss.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224559-saako-opettajaa-kuvata Opetuksen videokuvaaminen
 33. 33. - Saako koulun tapahtumissa ottaa kuvia ja videoita esimerkiksi nettisivuilla julkaistavaksi? - Syntyykö tapahtumien kuvista tai videosta henkilötietorekisteri? - Pitääkö koulun kieltää tapahtuman vierailijoilta kuvaaminen? Kysymys: tapahtumissa kuvaaminen • Koulun tapahtuma ei ole yksityinen tilaisuus, joten kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua. • Jos kuvaaminen tapahtuu koulun toimesta, tulee kuvien julkaisulle pyytää suostumus niissä olevilta oppijoilta ja alaikäisten huoltajilta. • Tapahtuman kuvaaminen ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen tehdään vain toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten. • Koulu ei ole vastuussa tapahtuman vierailijoiden tekemästä kuvaamisesta tai kuvien julkaisusta, eikä sillä ole oikeutta sitä kieltää. • Kuvien julkaisusta säädetään laissa. Esimerkiksi yksityiselämää loukkaavia kuvia ei saa julkaista ja kuvien kaupalliseen käyttöön tarvitaan lupa. Sen sijaan kuvien julkaisu toimitukselliseen tarkoitukseen on ok.
 34. 34. Lähde: Savonlinnan kaupunki, https://www.savonlinna.fi/filebank/11763- Lapsen_kuvauslupa_varhaiskasvatuksessa.docx Kaiken kattava kuvauslupa
 35. 35. Lähde: Oulun kaupunki, https://www.ouka.fi/documents/112792/1 31455/Perustietolomake+- +uusittu+2018.pdf/aa3ea99d-a026-4d00- b9ef-29eca0f9fc74 Rajattu kuvauslupa
 36. 36. Lähde: Mediakasvatusseura, https://mediakasvatus.com/materiaali/kuvauslupa/ Tekijänoikeus-, kuvaus- ja henkilötietojen julkaisulupa
 37. 37. Henkilötietojen ja teosten julkaisussa on syytä muistaa, että julkaisun jälkeen myös muut voivat jakaa ja lainata niitä – joskus yllättävillä tavoilla. Huhtasaari & oppilasjuliste -tapaus tarkemmin: https://harto.wordpress.com/2018/10/03/huhtasaaren-jakaman-oppilastyon-tekijanoikeudet-ja-tietosuoja/
 38. 38. Vapaasti lisensoituja kuvia
 39. 39. Tekijänoikeusvapaita kuvia  https://pixabay.com/
 40. 40. • Googlen kuvahaulla voi hakea Creative Commons -kuvia: https://www.google.com/advanced_image_search • Flickrin Creative Commons -sisällöt: https://www.flickr.com/creativecommons/ • Opetukseen tarkoitettuja vapaita kuvia: http://www.photosforclass.com/ • Työhön tarkoitettuja vapaita kuvia: http://www.photosforwork.com/ • Matkakuvia: http://photoeverywhere.co.uk/ • CC0-lisensoituja eli täysin vapaasti käytettäviä kuvia: https://pixabay.com/ • CC0-lisensoituja laadukkaita valokuvia: https://unsplash.com/ • Avoimia clip art -kuvia: https://openclipart.org/ • Ilmaisia eläinkuvia: http://animalphotos.info/ • Ilmaisia kuvakkeita: http://findicons.com/ • Creative Commons -lisensoituja autojen kuvia: http://carpictures.cc/ • Ilmaisia taustakuvia: http://creativity103.com/ Mistä löytää tekijänoikeusvapaita kuvia?
 41. 41. • Kissa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_Coloring_Pages_For_ Adults_-_Printable_Coloring_Book.pdf • Pääsiäinen: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Easter_Coloring_Pages_P DF.pdf • Joulu: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christmas_Coloring_Pages .pdf • Lohikäärme: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dragon_Coloring_Pages_- _Printable_Coloring_Book_for_Kids.pdf • Perhonen: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Butterfly_Coloring_Pages _-_Printable_Coloring_Book_For_Kids.pdf CC-lisensoituja värityskirjoja
 42. 42. Keskustelu & kysymykset
 43. 43. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Kiitos!

×