Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Some ja somepalvelut opetuksessa

2,321 views

Published on

Koulutus Oulun yliopiston "Taitoja ja työkaluja opettajan digiosaamiseen -online, 6 op" -kurssille, 18.10.2018, Harto Pönkä, Innowise

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Some ja somepalvelut opetuksessa

 1. 1. Some ja somepalvelut opetuksessa Harto Pönkä 18.10.2018 Kuva: Pixabay
 2. 2. 1. Totuuden jälkeisen ajan osaamistarpeet
 3. 3. Kun totumme saamaan tarvitsemamme helposti Googlesta, voivat muut tavat tuntua liian hankalilta, vaikka tiedämme, että ne voisivat tuottaa parempaa tietoa. Esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa kommenttien ja tykkäysten saaminen tuntuu hyvältä, mikä ruokkii kierrettä hankkia niitä lisää. Miten tämä vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiimme? Netti ja some tyhmistävät? Lähde: Sosiaalisen median käsikirja, 2014
 4. 4. Wikipedian Kasvatus -artikkeli https://fi.wikipedia.org/wiki/Kasvatus (11.5.2017) - Miten opetat arvioimaan Wikipedian ja muiden nettilähteiden luotettavuutta?
 5. 5. Lähde: Uutismedia verkossa 2018, Reuters Institute Digital News Report Suomen maaraportti, https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/103750/978-952-03-0796-7.pdf (N=2012) Uutiset kuullaan verkossa
 6. 6. Mielipiteet polarisoituvat somessa Kuva: Kiran Garimella/Aalto-yliopisto, lähde: https://www.sttinfo.fi/tiedote/algoritmi-voi-luoda-sopua-clintonin-ja-trumpin-kannattajien-valille?publisherId=37936456&releaseId=57059022 Valikoiva altistuminen, kuplat, tunteella reagointi, valeuutiset, totuuden jälkeinen aika
 7. 7. Sosiaaliset verkostot toimintaympäristöinä Verkostojen rakenteiden ja mekanismien tunteminen on tarpeen, jotta eri tilanteita somessa voi ymmärtää, tarkastella kriittisesti ja osallistua itse tehokkaasti. Esimerkkinä v. 2015 eduskuntavaalien ehdokkaiden Twitter- verkosto: http://www.slideshare.net/hponka/eduskuntavaalit- ja-ehdokkaiden-sosiaalinen-verkosto-twitteriss
 8. 8. OPS:it ovat (taas!) jäljessä nykymenosta ja liian yleisiä. Opetuksen käytännön tavoitteet ja sisällöt tulee päivittää.
 9. 9. Jakaa Suunnitella Ohjelmoida Koostaa Tarkistaa Muunnella Arvioida Yhdistää tietojaNavigoida Hakea Olla yhteydessä verkkoyhteisöihin Suojata Avoin käytäntö Tehdä yhdessä Kirjoittaa Lukea Osallistua Nettilukutaito (monilukutaito) Lähde: Mozilla, Web Literacy 2.0, https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy/ ja http://mozilla.github.io/content/web-lit-whitepaper/ Opetussuunnitelmissa: monilukutaito
 10. 10. • Netiketti eli miten sosiaalisessa mediassa tulee toimia • Somepalvelujen algoritmien toiminnan ymmärtäminen • Sosiaalisten verkostojen rakenteen ja mekanismien ymmärtäminen • Lähdekriittisyys tiedonhaussa ja somepalveluissa • Looginen ajattelu, päättely ja argumentointi • Verkkokeskusteluissa tarvittavat vuorovaikutustaidot • Netissä ja somessa yleisten huijausten tunnistaminen • Häirintään ja vihapuheeseen suhtautuminen ja avun hakeminen • Valeuutisten ja mielipidevaikuttamisen tunnistaminen • Markkinoinnin tunnistaminen sosiaalisen median sisällöissä Mitä taitoja pitäisi opettaa somea varten? Lähde: Pönkä H., 2018, Sosiaalisen median opetus totuuden jälkeisessä ajassa ja koulujen kännykkäkeskustelu, julkaistaan Dimensio-lehdessä No 5, 31.10.2018.
 11. 11. 2. Somepalvelut opetuskäytössä
 12. 12. WhatsApp Facebook & FB messenger Skype Arjesta tutut some-palvelut opetuksessa
 13. 13. WhatsAppin käyttö alle 16-vuotiaiden opetuksessa • WhatsAppin käyttöehtojen tarkoittama ”käyttäjä” on se, joka rekisteröi tunnuksen ja hyväksyy käyttöehdot. Jos huoltaja hyväksyy käyttöehdot, hän on sopimuksen osapuoli. • Huoltaja saa antaa hallitsemansa WhatsApp- tunnuksen lapsen käyttöön ikärajan sitä estämättä. Käyttöehdoissa ei tätä kielletä. • Lapsen kännykän käyttö perustuu muutenkin huoltajan tekemiin sopimuksiin ja palveluihin, jotka tämä on antanut lapsen käytettäväksi (esim. puhelinliittymä ja Google-tunnus). • Lapsen kännykän käyttö tapahtuu huoltajan luvalla, valvonnassa ja vastuulla. • Lapsen kännykän ja sen sovellusten opetuskäyttöön tarvitaan huoltajan lupa. • Luvan antaminen on vapaaehtoista: sitä ei voida edellyttää eikä siihen pidä painostaa. • Perusteet käyttää WhatsAppia opetuksessa on hyvä käydä läpi opettajien, huoltajien ja lasten kanssa. Lue lisää blogistani: https://harto.wordpress.com/2018/05/18/whatsappin- ikarajasta-opetuskaytosta-ja-gdprsta-viela-kerran/
 14. 14. • Sopimuksen tekeminen vaatii lain mukaan 18 vuoden ikää (oikeustoimikelpoisuus). • Alaikäisen huoltaja voi tehdä sopimuksen ja antaa palvelun lapsen käyttöön (ikärajoista huolimatta), mikäli käyttöehdoissa ei kielletä palvelun antamista toisen käyttöön. • Jos 13 vuoden GDPR-ikäraja lakiin Suomessa toteutuu, 13-17-vuotiaat voivat antaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn sekä hyväksyä ikätasoonsa nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä käyttöehtoja. Ikärajat, käyttöehdot ja GDPR
 15. 15. http://answergarden.ch Opetuksen aktivointi
 16. 16. Videoihin liitetyt tehtävät https://edpuzzle.com/ Katso myös toinen vastaavan tyyppinen palvelu: https://www.playposit.com/
 17. 17. Läksy ennen oppituntia 1. Verkkoluento esim. YouTube-videona tai muu verkkomateriaali 2. Ennakkotehtävä tai ryhmäkeskustelu verkossa 3. OPPITUNTI VAPAUTUU: - aktiiviselle työskentelylle - yksilöohjaukselle (Älä toista ennakkotehtävää tunnilla!) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ Kätevä työkalu käänteisen opetuksen tehtäviin on esimerkiksi http://tozzl.com/ Käänteinen opetus (flipped classroom)
 18. 18. ”Tiedon luominen on parasta oppimista.” Kirjoitelmia, blogeja, wikejä, käsitekarttoja, esityksiä, digitarinoita, videoita, animaatioita jne.
 19. 19. Miellekartat https://popplet.com/ (+iPad)
 20. 20. Blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita. Blogit sopivat myös projekti- ja ryhmätyöskentelyyn. Blogi oppimispäiväkirjana
 21. 21. Videoiden ja digitarinoiden teko https://lumen5.com
 22. 22. Digitaalinen fläppitaulu https://padlet.com/
 23. 23. Positiivista palautetta ja luokan some https://www.classdojo.com/
 24. 24. Verkkokurssin kotisivu https://eliademy.com/fi
 25. 25. 3. Yhteisöllinen oppiminen somen avulla
 26. 26. PYRI SIIHEN, ETTÄ OPPIJAT… 1. selittävät ajatteluaan ja välittävät tietoa toisilleen 2. arvioivat tietoa kriittisesti 3. esittävät kysymyksiä 4. rakentavat uutta tietoa 5. ratkaisevat ongelmia 6. soveltavat oppimaansa Yhteisöllinen oppiminen käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 27. 27. Yhteisöllinen oppiminen edellyttää yhteisesti päätettyä tavoitetta tai ratkaistavaa ongelmaa. • Tehtävänanto, joka edellyttää yhteistyötä • Konkreettinen tuotos • Roolit auttavat alkuun • Tue vuorovaikutusta 3-5 /ryhmä
 28. 28. http://www.mindmeister.com/ http://drive.google.com/ http://www.purot.net/ https://onedrive.live.com/ Yhteisiä tuotoksia somepalveluilla
 29. 29. Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
 30. 30. Käsitekarttoja vaiheistettuna Lähde: Lukkarinen, H. & Kääriäinen, M., 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf
 31. 31. Työskentelyä voi ohjata ennalta skripteillä Kuva: Purot.net-wiki, http://purot.net/
 32. 32. Sitä opitaan, mitä arvioidaan. Ja siten opitaan, miten arvioidaan.
 33. 33. Paras todennäköisyys hyviin oppimistuloksiin oli niillä opiskelijoilla, jotka olivat aktiivisia ryhmänsä wikin tekemisessä. Ne opiskelijat, jotka olivat aktiivisia blogireflektoijia, olivat myös aktiivisia wikiartikkeleiden muokkaajia ja kirjoittajia. Tätä voidaan pitää esimerkkinä oppimisesta, joka on yhtä aikaa reflektoivaa ja yhteisöllistä. ” Jari Laru, 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö (toim. Pönkä, Impiö & Vallivaara) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978- 951-42-9823-3 Tarkemmin Larun väitöskirjassa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7
 34. 34. Open somekirja (Docendo, 2017) • Sosiaalinen media koulussa ja opetuksessa, uudet OPS:it • Askelmerkit sosiaalisen median opetuskäyttöön • Pedagogiikka ja some • Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset mallit ja opetuksen skriptaaminen • Yli 80:n some-palvelun esittely • Laitteet, uudet trendit, opettajien some-verkostot ja paljon muuta  • Lue lisää: https://www.docendo.fi/open- somekirja-harto-ponka.html Esitys perustuu pääosin tähän kirjaan!
 35. 35. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Kiitos!

×