Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Purot.net - yhteistyö- ja oppimisalusta

Purot.net - wikipalvelun esittely 4.4.2014, Innowise

 • Login to see the comments

Purot.net - yhteistyö- ja oppimisalusta

 1. 1. YHTEISTYÖ- JA OPPIMISALUSTA LUO OMA WIKI RYHMÄLLESI KESKUSTELE JA IDEOI! RAKENNA UUTTA TIETOA
 2. 2. TAVOITTEENA TARJOTA PARAS ALUSTA YHTEISÖLLISEEN TYÖSKENTELYYN Purot.net tukee yhteisöllistä työskentelyä, tiedonrakentelua ja oppimista yhdistämällä keskustelun ja sisällöntuotannon helpolla tavalla.
 3. 3. SISÄLLÖT KESKUSTELU
 4. 4. OMINAISUUKSIA
 5. 5. SISÄLTÖJEN LISÄÄMINEN Voit lisätä sivuille erilaisia sisältöjä: • Tekstejä • Kuvia • Tiedostoja • Kyselyitä • Vimpaimia • Upotettuja sisältöjä Voit käyttää wikiä myös tableteilla ja kännyköillä.
 6. 6. TIEDOSTOT JA KUVAT
 7. 7. KYSELYT
 8. 8. UPOTETUT SISÄLLÖT
 9. 9. Kaikki wikin sisällöt ja keskustelut ovat upotettavissa muille nettisivuille.
 10. 10. PUROT.NET OPETUKSESSA Purot.net:in koulupaketilla oppilaitos saa käyttöönsä turvallisen wikipalvelun, joka sisältää rajoittamattoman määrän wikejä ja käyttäjätunnuksia. Opettajat ja muut ylläpitäjät voivat hallinnoida käyttäjätunnuksia ja oppijat voivat olla jäseninä useissa wikeissä. Hinnat 100 - 640 €/kk (sis. Alv 24%)
 11. 11. • Keskustelua – Tavoitteet, ratkaistavat ongelmat – Työskentelytavat ja eteneminen – Tiedonrakenteluun liittyvät keskustelut • Sisällöntuotantoa – Tiedon lisäämistä muista lähteistä – Uuden tiedon rakentamista – Muokkaamista, korjaamista, täydentämistä jne. – Jäsentämistä ja rakenteellista järjestelyä • Tehokkaille ryhmille on ominaista runsas keskustelu koko työskentelyn ajan. RYHMÄN TUKENA
 12. 12. SISÄLLÖNTUOTANTO KESKUSTELU
 13. 13. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 14. 14. Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin aikana ennustaa hyvää lopputulosta. YHTEISÖLLINEN PROSESSI
 15. 15. Sivupohjat auttavat työskentelyn aloittamisessa.
 16. 16. Yhdistele parhaaksi katsomasi sosiaalisen median palvelut ja verkkosisällöt wikiin. Purot.net:issä on panostettu sisältöjen upottamiseen ja upotettavuuteen. TÄHTIMALLI OPETUKSESSA
 17. 17. Lähde: Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena, Pauliina Saarijärvi, Saara Tikkanen, Riikka Suominen ja Heidi Vuoma, 2011 OPPILAIDEN KOKEMUKSIA PUROT.NET:ISTÄ
 18. 18. PUROT.NET YRITYKSILLE Purot.net:in yrityspaketilla yritys saa käyttöönsä turvallisen wikipalvelun, joka sisältää rajoittamattoman määrän wikejä ja käyttäjätunnuksia. Ylläpitäjät voivat hallinnoida käyttäjätunnuksia ja työntekijät voivat olla jäseninä useissa wikeissä. Hinnat 150 - 800 €/kk (sis. Alv 24%)
 19. 19. • Yhteinen tietopankki, tiedon jakaminen • Yrityksen sisäiset keskustelut ja yhteisesti tuotettavat sisällöt • Yhteistyöalusta esim. projekteissa • Aloite- ja palautekanavat • Laatukäsikirjat ja prosessikuvaukset • Yhteiset wikit asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa TEHOKASTA YHTEISTYÖTÄ
 20. 20. SIVUJEN VERSIOHISTORIAT
 21. 21. TILASTOT JA ANALYYSIT
 22. 22. Miten wiki voi vakiintua yksittäisen käyttäjän innostumisesta vähitellen koko organisaation käyttöön? Lähde: Ahdistaako avoimuus? (Milla Laasonen, 2010)
 23. 23. Lähde: Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa (Jani Henriksson ja Teemu Mikkonen, 2008) WIKIEN KOETUT HYÖDYT YRITYKSISSÄ
 24. 24. Nopeutunut tiedonkulku Toiminnan dokumentointi Avoin toimintakulttuuri... Hiljainen tieto näkyväksi Osaamisen jakaminen ja tunnistaminen Avoin yhteistyö Uuden tiedon luominen yhdessä Sosiaaliset merkitykset Auttaminen ja yhteinen etu Tietolähteiden jakaminen
 25. 25. Tutustu ja perusta wiki: http://purot.net Seuraa: http://www.facebook.com/purotwiki http://twitter.com/purotwiki

×