Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?

Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista?

 1. 1. Miten Purot.net-wiki tukee yhteistyötä ja oppimista? Harto Pönkä, 16.9.2011 Palvelu on avattu 15.9.2011!
 2. 2. <ul><li>” Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata haluamallaan tavalla, usein ilman sivustolle kirjautumista. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevät wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun.” </li></ul>Wikipedian määritelmän mukaan... Hyvä, mutta vanhentunut määritelmä Lähde: http ://fi.wikipedia.org/wiki/Wiki
 3. 3. <ul><li>Wikejä käytetään nykyään mm. </li></ul><ul><ul><li>Yhteistyöalustana </li></ul></ul><ul><ul><li>Kollektiivisena tietopankkina </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimisalustana </li></ul></ul><ul><li>Pelkkä yhdessä kirjoittaminen ei riitä. </li></ul><ul><li>Tarvitaan paljon muutakin. </li></ul>Havainto 1
 4. 4. Sisältöresurssit tiedonhaku, oppimateriaalien jakaminen Kognitiiviset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentaminen, käsitteellinen muutos Henkilökohtainen oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, oppimisen seuraaminen Yhteisölliset työkalut tiedonrakentelu, jaettu asiantuntijuus, vastavuoroinen ymmärtäminen Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisprosessin vaiheistaminen, ryhmäprosessien tukeminen Yhteisöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tuotettu tieto, vertaistuki, verkostoituminen (Pönkä & Impiö, 2009) http://develope.wordpress.com/ YKSILÖ YHTEISÖ Sosiaalinen media työskentely- ja oppimisympäristönä
 5. 5. Havainto 2 Sama havainto useissa wikiohjelmissa: tekstiä voi olla paljonkin, mutta keskustelua ei yleensä käydä. Monelle on yllätys, että wikeissä on keskustelutoiminto. Punainen väri tarkoittaa, ettei artikkelista ole keskusteltu Kuvassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu_(kommunikaatio)
 6. 6. <ul><li>Wikityöskentely ilman keskustelua ei ... </li></ul><ul><ul><li>tue ryhmäytymistä </li></ul></ul><ul><ul><li>mahdollista tavoitteiden sopimista </li></ul></ul><ul><ul><li>edistä yhteisöllistä oppimista </li></ul></ul><ul><ul><li>johda tiedonrakenteluun </li></ul></ul><ul><li>Jos metatason keskustelua ei käydä, pitkäkin tekstituotos on vain sekalainen kokoelma eri ihmisten lisäämiä tietoja. </li></ul>
 7. 7. Havainto 3 Lähde: http://www.tietokone.fi/uutiset/wikipedia_on_liian_vaikea_helpotusta_luvataan Yhteistyötä ei edistä myöskään se, jos wikin käyttöliittymä on liian vaikea.
 8. 8. Verrataan oppimisteoriaan...
 9. 9. Yhteisöllinen oppiminen <ul><li>” Tilanne , jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä. ” (Dillenbourg, 1999) </li></ul><ul><li>Keskeistä on yhteinen tavoite oppia jotakin ja kognitiivisten ponnistelujen jakaminen . Tämä erottaa yhteisöllisen oppimisen perinteisestä yhteistyöstä ja työnjaosta (myös wikeissä!) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Tavoitteellista työskentelyä käsitteellisten luomusten , kuten suunnitelmien ja teorioiden, luomiseksi. (Scardamalia & Bereiter, 2003, 2005) </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen tiedonrakentaminen on ongelmalähtöistä : tavoitteena on yhteisen ongelman ratkaiseminen. </li></ul><ul><li>Keskustelujen aikana oppijat joutuvat selittämään (ulkoistamaan) omia ajatuksiaan. Tästä on hyötyä sekä heille itselleen että muille oppijoille. (Lehtinen, 2003) </li></ul>Yhteisöllinen tiedonrakentelu
 11. 11. <ul><li>Yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentaminen käynnistävät laadukkaita ymmärtävän oppimisen prosesseja. </li></ul><ul><li>Vastavuoroinen opettaminen ja oppiminen: ryhmä on enemmän kuin osiensa summa. </li></ul><ul><li>Työtehtävissä työskennellään yhä enemmän tiedon parissa yhdessä, jolloin jaettu asiantuntijuus korostuu. </li></ul>Oppiminen yksin ja ryhmässä
 12. 12. Johtopäätös 1: tiedon luominen yhdessä on tehokkainta oppimista
 13. 13. Johtopäätös 2: tiedon luomiseen tarvitaan ”uuden sukupolven sosiaalinen wiki”
 14. 14. Ratkaisumme ongelmaan...
 15. 16. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 16. 17. <ul><li>Keskustelua </li></ul><ul><ul><li>Tavoitteet, ratkaistavat ongelmat yms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Työskentelytavat ja eteneminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisältöön liittyvä keskustelu </li></ul></ul><ul><li>Sisällöntuotantoa </li></ul><ul><ul><li>Tiedon lisäämistä muista lähteistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Uuden tiedon rakentamista </li></ul></ul><ul><ul><li>Muokkaamista, korjaamista, täydentämistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Jäsentämistä ja rakenteellista järjestelyä </li></ul></ul><ul><li>Hyville ryhmille on ominaista runsas keskustelu koko sisällöntuotannon prosessin ajan </li></ul>Yhteisöllinen prosessi wikissä
 17. 18. <ul><li>Pienen ryhmän yhteisöllistä työskentelyä, oppimista ja tiedonrakentelua wikisivulla </li></ul><ul><li>Kaikkia wikiin kehitettäviä toimintoja verrataan viime kädessä tähän. Affordanssit ratkaisevat. </li></ul><ul><li>Tämän seurauksena esim. seuraavia ei tueta: </li></ul><ul><ul><li>Kahdenvälistä vuorovaikutusta (parityöskentelyä) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkostoitumista (korostaa tiettyjen henkilöiden asemaa ohi ryhmien) </li></ul></ul><ul><ul><li>Massayhteisöllisyyttä (vrt. Facebook tai yhteiskunta) </li></ul></ul>MITÄ siis Purot.net:issä tuetaan?
 18. 19. Wiki opetuksen tukena
 19. 20. Parhaat välineet opetuksen ja oppimisen tueksi saa yhdistelemällä eri verkkopohjaisia työkaluja wikiin. Purot.net:issä on panostettu sisältöjen upottamiseen. So. tähtimallin mukainen sosiaalisen median oppimisympäristö.
 20. 21. Wikiin voidaan liittää yhteisöllisiä skriptejä , jotka tukevat , ohjaavat ja jäsentävät oppijoiden älyllisiä prosesseja ja ryhmän vuorovaikutusta.
 21. 22. <ul><li>Ilmennä wikin rakenteella työskentelyn vaiheita </li></ul><ul><ul><li>Wikin sivut voivat muodostaa esim. tiedekirjan tai tutkimusprojektin vaiheineen </li></ul></ul><ul><ul><li>Erota kronologisten työskentelyvaiheiden sivut pysyvistä sivuista ja työtiloista </li></ul></ul><ul><li>Kirjoita selkeät ohjeet ja tehtävänannot </li></ul><ul><ul><li>Mitä, miksi, miten, milloin, mitä seuraavaksi </li></ul></ul><ul><li>Käytä sivupohjia tuotosten tekemisen tukemisessa </li></ul><ul><ul><li>Sivupohjassa voi olla esim. malliotsikoita, kysymyksiä, lisäohjeita jne. </li></ul></ul><ul><li>Ennakoi avun tarve </li></ul><ul><ul><li>Opettajaa, yleistä keskustelua ja teknistä tukea tarvitaan aina. </li></ul></ul>Lähde: http://harto.wordpress.com/2009/03/07/yheisolliset-skriptit-wiki/ Yhteisöllisten skriptien liittäminen wikiin
 22. 23. Sivupohjat auttavat työskentelyn aloittamisessa ja sen aikana.
 23. 24. <ul><li>Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja käsitteellisen ymmärryksen muutokseen </li></ul><ul><li>Kerää tietoa prosessista eli mitä tapahtui </li></ul><ul><ul><li>Wikisivujen keskustelut </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikisivujen versiohistoria kuvaa tiedon prosessointia </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikisivut yhteisöllisinä käsitteellisinä tuotoksina </li></ul></ul><ul><li>Wikin tilastot </li></ul><ul><ul><li>Käyttäjien ja sivujen aktiivisuus (keskustelut ja muokkaukset) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulossa: wikin, ryhmien ja käyttäjien aktiivisuus aikajanalla </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulossa: verkostodata käyttäjistä vuorovaikutuksen mukaan sekä eniten vuorovaikutuksessa olleet käyttäjäparit ja -kolmiot </li></ul></ul>Wiki oppimisen arvioinnin tukena
 24. 25. Wiki syntyi yhteistyössä ja oppien
 25. 26. <ul><li>Aiemmat wikiohjelmistot: puutteiden korjaaminen </li></ul><ul><li>Mikroblogit:keskustelutoiminto, tavoitteena vilkas ja ideoiva keskustelu, sähköposti-ilmoitukset </li></ul><ul><li>Facebook: käyttäjien profiilisivut ja keskusteluseinät, auttaa esim. social groundingissa </li></ul><ul><li>Moodle: sisältöalueiden piilotus ja julkaiseminen, auttaa mm. työskentelyn vaiheistamisessa </li></ul><ul><li>Pikaviestimet: online-tieto muista paikallaolijoista </li></ul><ul><li>RSS-lukijat: tietovirtojen kokoaminen yhteen </li></ul><ul><li>Harkinnassa: FLE3:n tyyliset keskustelun viestityypit </li></ul>Vaikutteita muista ohjelmista...
 26. 27. <ul><li>Taustalla design-tutkimus: käyttäjien saaminen mukaan suunnitteluun, kehittäjien ja käyttäjien yhteistyöllä saadaan paremmin käyttäjiä palveleva lopputulos </li></ul><ul><li>Todellisissa käyttötilanteissa tulee esiin todelliset tarpeet ja puutteet </li></ul><ul><li>Testaukseen ja tuotekehitykseen saadaan helposti mukaan ns. innovaattorit, jotka keksivät uusia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin </li></ul>Miksi käyttäjät mukaan tuotekehitykseen?
 27. 29. http://sometime2011.purot.net/
 28. 30. Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena
 29. 31. Lähde: Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena, Pauliina Saarijärvi, Saara Tikkanen, Riikka Suominen ja Heidi Vuoma, 2011
 30. 32. Lähde: Purot.net yhteisöllisen oppimisen tukena, Pauliina Saarijärvi, Saara Tikkanen, Riikka Suominen ja Heidi Vuoma, 2011 Oppilaat
 31. 33. <ul><li>http ://purot.net </li></ul><ul><li>Ota Purot-wiki seurantaan: </li></ul><ul><li>http://www.facebook.com/purotwiki </li></ul><ul><li>http://twitter.com/purotwiki </li></ul>Tervetuloa mukaan!
 32. 34. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http ://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ KIITOS!

×