Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PK-VERKKO 2.0 - Sosiaalista mediaa ja mobiilia markkinointia

 • Login to see the comments

PK-VERKKO 2.0 - Sosiaalista mediaa ja mobiilia markkinointia

 1. 1. PK-VERKKO 2.0 Sosiaalista mediaa ja mobiilia markkinointia Harto Pönkä, 13.12.2011
 2. 2. Mitä sosiaalinen media muuttaa?
 3. 3. Yli 800 milj. käyttäjää (ja minäkeskeistä verkostoa) Yli 400 milj. päivittäistä käyttäjää. Yli 350 milj. aktiivista mobiilikäyttäjää. Käyttäjillä on keskimäärin 130 kaveria ja he ovat liittyneet keskimäärin 80 sivuun, ryhmään tai tapahtumaan. Lähde: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics (8.12.2011)
 4. 4. Facebook ylitti 100 miljoonan käyttäjän rajan vain kolme vuotta sitten Lähde: Ben Foster, http://www.benphoster.com/facebook-user-growth-chart-2004-2010/ (perustuu Facebookin omiin tilastoihin)
 5. 5. Arvio Facebookin todellisesta käyttäjämäärästä Suomessa: n. 1,7 milj. (Facebookin ilmoittamassa 2 miljoonassa on mukana kaikki käyttäjätunnukset ) Lähde: Harto Pönkä, http://harto.wordpress.com/2011/07/22/facebookissa-ei-ole-2-miljoonaa-suomalaista-paljonko-sitten/ Kuva: http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/visualizations/an-approximation-of-real-finnish-f Tämä ero aiheuttaa monia ongelmia Suomessa
 6. 6. Ihmiset haluavat jakaa tietoa yhä avoimemmin ja useammille. Yksityisyys ei ole enää normi. Mark Zuckerberg, Facebookin perustaja ”
 7. 7. http://www.patientslikeme.com/
 8. 8. Uskallatko olla avoin ja keskustella?
 9. 9. Sosiaalinen media haastaa organisaatiossa vallitsevan toimintakulttuurin
 10. 10. Sosiaaliset objektit yhdistävät Wiki Keskustelu Facebook -ryhmä Jaettu dokumentti Blogi #hashtagi Kuva Video
 11. 11. Sosiaalinen media on prosessi, jossa ihmiset jakavat tietoa ja muodostavat yhteisiä merkityksiä web-palveluiden avulla.
 12. 12. Sosiaalisen median palvelut elävät käyttäjistään . Kokeilemalla löytää itselle hyödylliset .
 13. 13. Sosiaalinen verkosto - suora yhteys
 14. 14. Britannian kuninkaallisten häiden keskustelijoiden sosiaalinen verkosto Twitterissä 29.4.2011 (#rw2011) Lähde: http://verkostoanatomia.wordpress.com/2011/04/29/the-royal-wedding-tweets-visualized/
 15. 15. Tieto leviää verkoston kautta! <ul><li>Jokainen käyttäjä arvioi ja suodattaa sisältöä </li></ul><ul><li>Mitä useampi kaveri välittää saman sisällön, sitä parempi se todennäköisesti on. </li></ul><ul><li>Mitä useampi linkittää saman sisällön tai tykkää samasta sisällöstä, sitä suositummaksi se nousee ns. sosiaalisissa hakukoneissa. </li></ul>Henkilö A julkaisee jakaa uutta sisältöä verkostolleen (esim. linkki, kirjoitus, kuva, video)
 16. 16. http://twitter.com/hponka
 17. 17. http://www.tweetdeck.com/
 18. 18. Twitterissä monilla on satoja ja tuhansia kontakteja, mutta vain harvojen kanssa ollaan aktiivisesti yhteydessä. Lähde: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2317/2063
 19. 19. <ul><li>Verkostoidun kiinnostavien ihmisten kanssa </li></ul><ul><li>Mitä se on: </li></ul><ul><ul><li>yhden tai kahden suuntainen seuraaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteiset kiinnostuksen aiheet yhdistävät </li></ul></ul><ul><ul><li>osallistun keskusteluihin </li></ul></ul><ul><ul><li>saan tietoa </li></ul></ul><ul><ul><li>välitän tietoa </li></ul></ul><ul><ul><li>jaan tietoa </li></ul></ul><ul><ul><li>lähden mukaan verkoston ”yhteisiin juttuihin” </li></ul></ul>Twitterin hyötyjä
 20. 20. Millainen sinä olet verkossa?
 21. 21. Onko netti tärkeä osa elämääsi? (Kysymys, joka erottaa aktiivisimmat netinkäyttäjät muista.)
 22. 22. 1-19-80 -sääntö 1% tuottaa suurimman osan sisällöstä 19% osallistuu sisällön tuottamiseen 80% osallistuu passiivisesti Lähde: http://calacanis.com/2006/09/05/the-three-cs-or-the-1-19-and-80-of-social-media-one-more/ Aktiivisuudella on helppo erottua
 23. 23. Lähde: Tilastokeskus, http://www.stat.fi/til/sutivi/2011/sutivi_2011_2011-11-02_tau_015_fi.html (2011, N=2815) Suomalaiset yhteisöpalveluissa v. 2011
 24. 24. Monet profiilit ja verkostot
 25. 25. Rakenna verkkoidentiteettiä tietoisesti Kaikki jää talteen ja Google on kotisivusi. Käytä tämä hyväksesi, älä pahaksesi.
 26. 26. Tuotoksia Ammattiverkosto Blogi ja esittely Videoita Facebook-profiili Twitter-profiili
 27. 27. http://harto.wordpress.com/
 28. 28. <ul><li>Blogi sai alkunsa v. 2006 yliopiston kurssilla digitaalisena portfoliona </li></ul><ul><li>Kirjoittaminen selkiyttää ajatuksia </li></ul><ul><ul><li>ajatusten käsitteellistäminen on itsensä opettamista </li></ul></ul><ul><ul><li>ajatukset ovat kuin puroja, jotka hakevat uomaansa </li></ul></ul><ul><li>Esittelen / merkitsen muistiin, mitä olen tehnyt </li></ul><ul><li>Tuotan asiantuntijatietoa verkostoilleni jakamalla blogin sisältöjä niihin </li></ul><ul><li>Vaikutan omalla pienellä tontillani maailman menoon </li></ul><ul><li>Markkinointiakin ilmenee, mutta se on sivutuote </li></ul>Miksi bloggaan?
 29. 29. http://www.slideshare.net/
 30. 30. http://www.slideshare.net/ <ul><li>Jaetut esitykset </li></ul><ul><li>Esityksellä on suurempi merkitys netissä kuin alkuperäisessä kontekstissa </li></ul><ul><li>Esityksen voi upottaa opetuksessa käytettäviin web-palveluihin  Oma osaaminen muiden nähtäväksi ja arvioitavaksi  Mahdollisuus saada vertaispalautetta ja oppia muiden esityksistä </li></ul><ul><li>Saan jatkuvasti uutta tietoa seuraamiltani käyttäjiltä </li></ul>
 31. 31. http://www.linkedin.com/
 32. 32. 119 MILJOONAA* NOIN LINKEDININ KÄYTTÄJÄÄ KOKO MAAILMASSA * Luku on arvio rekisteröityneiden käyttäjien määrästä Lähde: Amodiovalerio Verde, http://www.slideshare.net/amover/linked-in-demographics-statistics-july-2011
 33. 33. LINKEDININ KÄYTTÄJIEN AMMATTIALAT Lähde: Amodiovalerio Verde, http://www.slideshare.net/amover/linked-in-demographics-statistics-july-2011
 34. 34. Yrityksille sopivia some-palveluita
 35. 35. Lähde: Frank Communications ja Prewise, http://www.slideshare.net/frankcom/some-suomalaisessa-tyoelamassa0811-8894330 (06/2011, n=1080) <ul><li>Eniten töissä käytetyt some-palvelu: </li></ul><ul><ul><li>Omat sisäiset palvelut, 82 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedostonjakopalvelut kuten Google Docs, SharePoint ja SlideShare, 57 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Pikaviestipalvelut kuten Yammer ja Messenger, 54 % </li></ul></ul><ul><li>70 % ei halua jakaa itsestään tietoa netissä </li></ul><ul><li>85 % kysyisi apua työpaikan sisäisessä palvelussa, mutta vain 6 % julkisesti netissä </li></ul><ul><li>Päätöksen somen käytöstä tekee ylin johto (52 %) </li></ul>Sosiaalista mediaa käytetään laajasti työelämässä Suomessa
 36. 36. http://xtune.fi/
 37. 38. Ryhmän sisäinen keskustelukanava
 38. 39. http://www.doodle.com/
 39. 40. http://www.delicious.com/ Sosiaaliset kirjanmerkit  Linkkien varastoiminen omaan ja/tai muoden käyttöön  Verkostoituminen muiden käyttäjien kanssa, linkkien vinkkaus yms.  Hakukone: käyttäjät arvottavat www-sisältöjä
 40. 41. http://docs.google.com/ <ul><li>Jaetut dokumentit </li></ul><ul><li>Toimisto-ohjelmat ryhmäominaisuuksilla </li></ul><ul><li>Asiakirjojen, taulukoiden ja esitysten tekeminen yhdessä  Helppo ottaa käyttöön, kun ohjelmat ovat ennestään tuttuja </li></ul>
 41. 42. Yhteiset muistiinpanot
 42. 43. http://sometime2011.purot.net/
 43. 44. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua. Lähde: http://purot.net/fi/miksi_wiki/
 44. 45. http://sometime2011.purot.net/ Wiki Yhteisöllistä prosessikirjoittamista ja keskustelua  Yhteisöllinen työskentely: sisällöntuotanto ja keskustelu  Toimintaa helppo seurata ja työskentelyprosessi jää talteen  Verkkoympäristön rakentaminen some-palveluita yhdistellen
 45. 46. <ul><li>Yhteistyö, tiedonrakentelu, oppiminen </li></ul><ul><ul><li>Suunnitelmien ja muiden tekstien yhteiskirjoitus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutkimus- ja kehityshankkeiden työskentelyalusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Palaute-/vuorovaikutuskanava ulospäin </li></ul></ul><ul><ul><li>Opetuskäytössä esim. ryhmätöissä ja kurssin kotisivuna </li></ul></ul><ul><li>Kollektiivisen tietopankin kartuttaminen </li></ul><ul><ul><li>Materiaalien kerääminen ajankohtaisesta asiasta </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentaatiot, sanakirjat yms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohjeistukset, perehdytysmateriaalit </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosessikuvaukset, laatujärjestelmät </li></ul></ul><ul><ul><li>Usein kysytyt kysymykset, tietämyspankki </li></ul></ul>Wikien käyttötarkoituksia
 46. 47. Mitä jos ottaisit uudeksi työtavaksi kysymysten esittämisen muille yhteisessä verkkoympäristössä?
 47. 48. Yhteinen tavoite yhdistää! Yhteinen tavoite syntyy neuvottelemalla , jonka jälkeen siihen ollaan valmiita sitoutumaan.
 48. 49. Yhteinen ratkaisu
 49. 50. <ul><li>Fasilitointi tarkoittaa ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista. </li></ul><ul><li>Fasilitaattori keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen. </li></ul><ul><li>Fasilitaattori sosiaalisessa mediassa: </li></ul><ul><ul><li>Herättää keskustelua, tuo eri näkökulmia esiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohjaa ryhmän sisällöntuotantoa </li></ul></ul><ul><ul><li>Nostaa esille osallistujien kysymyksiä, kommentteja yms. </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimii sihteerinä ennen, aikana ja jälkeen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedottaa, jakaa aiheeseen liittyviä linkkejä jne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suunnittelee, mitä seuraavaksi; huolehtii jatkuvuudesta </li></ul></ul>Fasilitointi Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Fasilitointi_%28organisaatio%29
 50. 51. Nopeutunut tiedonkulku Toiminnan dokumentointi Sosiaalisen median toimintakulttuuri Hiljainen tieto näkyväksi Osaamisen jakaminen ja tunnistaminen Avoin yhteistyö Uuden tiedon luominen yhdessä Sosiaaliset merkitykset Auttaminen ja yhteinen etu Tietolähteiden jakaminen
 51. 52. Mitä sovelluskohteita yrityksissä on sosiaalisen median palveluille?
 52. 53. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/

×