Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparrausta

2,659 views

Published on

 • Be the first to comment

Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparrausta

 1. 1. Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suositukset - sparrausta Harto Pönkä, 14.6.2011 http://uef.fi/some
 2. 2. <ul><li>Kommentoi Twitterissä : </li></ul><ul><ul><li>Mainitse viestissä hashtagi #uefsome </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.twazzup.com/?q=uefsome </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://visibletweets.com/#query=uefsome </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hyviä kommentteja kannattaa aina retweetata! </li></ul></ul><ul><li>Tai Facebookissa : </li></ul><ul><ul><li>http://www.facebook.com/virtukampus </li></ul></ul><ul><ul><li>Näytä tykkäämisesi!  </li></ul></ul><ul><li>Vastaa muidenkin kommentteihin – tavoitteena keskustelun synnyttäminen! </li></ul>Työskentely esityksen AIKANA
 3. 3. Taustaa ja näkökulma <ul><li>Olen ollut mukana näissä: </li></ul><ul><ul><li>Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistusta </li></ul></ul><ul><ul><li>OSAO:n sosiaalisen median strategiaa ja ohjeistusta </li></ul></ul><ul><li>Lisäksi koulutuksia ja blogikirjoituksia aiheesta </li></ul><ul><li>Aihe kiinnostaa minua paljon!  </li></ul><ul><li>Näkökulma: sosiaalisen median linjaukset ovat strategisia linjauksia – koskevat kaikkia </li></ul><ul><li>Olennaista on, että suositukset ovat hyödyllisiä organisaation tehtävien toteuttamiselle </li></ul>
 4. 4. 1. Onko some positiivinen vai negatiivinen? ” Itä-Suomen yliopisto on mukana sosiaalisessa mediassa. Yliopisto käyttää  verkon tarjoamia valmisalustoja ja -yhteisöjä ja on esillä muun muassa Facebookissa ja SecondLifessa.” Johdanto
 5. 5. Rajoitukset ja kontrolli ylhäältä Kannustus, inspirointi, hyödyt, yhteistyö Onko ohjeistuksen painopiste uhkien torjunnassa vai mahdollisuuksien hyödyntämisessä ?
 6. 6. 2. Mitä somessa voi tehdä? ” Sosiaalisen median avulla voi tuottaa sisältöjä yhdessä, lisätä avoimuutta, pienentää kuluja, vähentää byrokratiaa, luoda uudenlaista palvelumuotoilua, kerätä ideoita, lisätä demokratiaa ja osallistumista, oppia uutta, tehostaa viestintää, organisoida tehokkaasti, hallita tietotulvaa, koota ja yhdistellä tietoa, pysyä ajan tasalla, luoda riippumattomuutta fyysiseen paikkaan, ja muuttaa myös aikakäsityksiä.” Sosiaalisen median monet muodot ja mahdollisuudet
 7. 7. 3. Toimintakulttuuri ” Sosiaalisessa mediassa näkyvät ne yhteisöt, joista ja joissa käydään keskustelua, jotka toimivat avoimesti ja vuorovaikutteisesti sekä tuottavat kiinnostavia ja uniikkeja sisältöjä.” Sosiaalisen median monet muodot ja mahdollisuudet
 8. 8. <ul><li>” Käytä sosiaalisen median palveluissa ja muissa ulkoisissa palveluissa eri tunnusta ja salasanaa kuin yliopiston omissa palveluissa.” </li></ul>4. Salasanat kuntoon! Turvallisuus ja tietoturvariskien tunnistaminen
 9. 9. <ul><li>” Tarkista käyttäjäprofiilisi yksityisyyden suojaan vaikuttavat asetukset ja päivitä ne tarvittaessa asianmukaisiksi.” </li></ul><ul><li>” Älä laita palveluun liian henkilökohtaisia tietoja. Kunnioita myös muiden tietosuojaa: älä laita perheesi, ystävien tai muiden henkilöiden kuvia tai tietoja palveluun ilman heidän suostumustaan.” </li></ul>5. Yksityisyyden suoja? Turvallisuus ja tietoturvariskien tunnistaminen
 10. 10. 6. Toimintaroolien tunnistaminen ” - Sovi esimiehesi kanssa työroolissa esiintymisestä sosiaalisessa mediassa. - Yhteisötunnusta suositellaan käytettäväksi, kun edustat yliopistoa työroolissa. - Näin henkilökohtainen profiili erottuu työprofiilista ja käyttäjä voi helposti arvioida tietolähteen luotettavuuden. - Kun esiinnyt oman alasi asiantuntijana, voit käyttää henkilökohtaista profiilia. Kerro selkeästi oma roolisi yliopistossa ja asemasi asiantuntijana.” Käytön linjaukset Itä-Suomen yliopistossa
 11. 11. <ul><li>” Sosiaalisessa mediassa tutkijayhteisö voi muodostua sinne, missä on muutenkin alan toimijoita, tai tutkijaryhmä voi päättää ottaa käyttöönsä jonkin verkkoyhteisöpalvelun. Tällaisia tutkijoiden käyttämiä palveluja ovat esimerkiksi LinkedIn, LeMill, Sometu, Mendeley ja ResearchGate. Tutkijaryhmä voi myös luoda oman verkkoyhteisön tai ryhmäsivun johonkin sosiaalisen median palveluun.” </li></ul>7. Ryhmät ja verkkoyhteisöt Sosiaalinen media tutkijan työssä ja tutkimustiedon jakamisen kanavana
 12. 12. <ul><li>” Keskustele työyhteisössäsi siitä, mitä asioita tutkimusryhmän jäsen voi kertoa tutkimuksesta esimerkiksi blogissaan.” </li></ul>8. Keskustelevuus ja avoimuus Sosiaalinen media tutkijan työssä ja tutkimustiedon jakamisen kanavana
 13. 13. <ul><li>” Sosiaalisen median käyttö opetuksessa tukee yhteisöllisen tiedonrakentelun, adaptiivisen asiantuntijuuden ja tutkivan oppimisen periaatteita.” </li></ul>9. Sosiaalisen median oppimiskäsitys Sosiaalinen media opetuksessa ja opiskelussa
 14. 14. <ul><li>” Opettajan pitää kertoa opiskelijoille ne riskit, joita opiskeluun sosiaalisen median palveluissa liittyy.” </li></ul><ul><li>” Opiskelijalla on oikeus kieltäytyä rekisteröitymästä sosiaalisen median palveluihin tai muuten käyttämästä niitä. Silloin opettajan tai oppilaitoksen pitää järjestää opiskelijalle vaihtoehtoinen tapa suorittaa ne opinnot, joissa sosiaalisen median palveluja on käytössä.” </li></ul>10. Sosiaalinen media opetuksessa
 15. 15. <ul><li>” Verkossa materiaaleja on helppo kopioida, ja se on lisännyt kiusausta plagiointiin eli jonkun muun tuottaman materiaalin käyttöön ja kopiointiin ilman tekijän lupaa tai lähdeviittausta.” </li></ul><ul><li>http://creativecommons.fi/ </li></ul>11. Tekijänoikeudet Sosiaalinen media opetuksessa ja opiskelussa
 16. 16. <ul><li>” Tärkeää on myös sosiaalisessa mediassa välitettyjen viestien monipuolisuus ja ajantasaisuus. Hitaat päivitykset ja viestinnän rajoittuminen esimerkiksi tiedotteiden tai mainosten jakeluun vähentävät kiinnostusta seurata yliopistoa sosiaalisessa mediassa.” </li></ul>12. Mitä sisältöä ja miten? Sosiaalinen media yliopiston viestinnässä ja markkinoinnissa
 17. 17. Lähde: Mikko Manninen, 19.10.2010, http://mopaali.fi/blogi/SisA-ltA-kartta-Facebook-sivun-yllA-pidon-apuna.html Sisältökartta sisällöntuotannon avuksi?
 18. 18. <ul><li>” - palautteen laatu - hiljaiset signaalit ja nousevat puheenaiheet - mahdolliset uhat, huhut ja maineriskit - toimialan seuraaminen - mielipidevaikuttajien ja kommentointien seuraaminen - niiden kanavien tunnistaminen, joissa yliopistosta keskustellaan.” </li></ul>13. Some-kanavien seuranta Seuranta, reagointi ja vaikuttavuuden mittaaminen
 19. 19. <ul><li>” Sosiaalisen median käyttäjillä on vapaus keskustella yliopistosta myös kielteiseen sävyyn. Harkitse tarkoin, onko tällaiseen keskusteluun puuttuminen hyödyksi. Voit vaikuttaa keskustelun kulkuun myös nostamalla esille yliopiston kannalta hyviä aiheita. Usein esille nouseviin asioihin reagoidaan omissa sosiaalisen median kanavissa tai intranetissä.” </li></ul>14. Reagointi keskusteluihin Seuranta, reagointi ja vaikuttavuuden mittaaminen
 20. 20. Lähde: http://harto.wordpress.com/2011/03/03/yritys-ala-hanki-ikavyyksia-sosiaalisessa-mediassa/
 21. 21. <ul><li>” Viestintäyksikkö koordinoi yliopiston sosiaalisen mediaan osallistumista, tarjoaa tukipalveluja viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä seuraa yliopiston näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.” </li></ul><ul><li>” Opinto- ja opetuspalvelujen yksikkö järjestää sosiaalisen median koulutusta, tukee sosiaalisen median käyttöä opetuksessa ja tarjoaa tukipalveluja sosiaalisen median käyttöönotossa.” Tuetut some-palvelut </li></ul><ul><li>” Tietotekniikkakeskus on asiantuntija sosiaalisen median tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.” </li></ul>15. Mitä tukipalveluita tarvitaan? Tukipalvelut ja koulutus
 22. 22. <ul><li>Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median käytön suositus, http://uef.fi/some </li></ul><ul><li>Harton blogikirjoitus, http://harto.wordpress.com/2011/06/10/ita-suomen-yliopiston-some-suositusten-arviointia-mindmap/ </li></ul><ul><li>Harton mindmap, http://www.mindmeister.com/maps/show/100656597 </li></ul><ul><li>Harton aiempia esityksiä ja kirjoituksia aihepiiristä, http://harto.wordpress.com/category/strategiat-ja-ohjeistukset/ </li></ul>Lähteet – voit palata näihin
 23. 23. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http ://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ KIITOS!

×