Evästeet nettisivuilla - aiemmin tapahtunutta ja nykyinen linjaus

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise
Evästeet nettisivuilla -
aiemmin tapahtunutta ja
nykyinen linjaus
17.11.2021
Harto Pönkä
Innowise
2
Evästesaagan vaiheet
25.4.2020:
muutin mieleni,
evästeet pois
innowise.fi-sivustolta
24.4.2020:
Traficomin vapauttava
päätös innowise.fi-
sivustosta, perusteena
selaimen asetus
14.5.2020:
Tietosuojavaltuutetun
päätös (eri sivustosta),
selaimen asetus ei riitä,
vaan tarvitaan suostumus
8.4.2021:
Helsingin hallinto-oikeus
kumosi Traficomin v. 2020
päätöksen
13.9.2021:
Traficomin uusi
evästeohjeistus, nyt
TSV:n kanssa samalla
linjalla
2019: Traficomin
uudistettu ohje,
selaimen asetus oli
edelleen riittävä
Lähtökohta (2002):
selaimen asetus
katsottiin Suomessa
suostumuksesi
evästeille
3
Innowise.fi request map 24.4.2020, https://twitter.com/PiracyByDesign/status/1253724873756639238
4
Innowise.fi request map, 27.4.2020, https://twitter.com/hponka/status/1254775288140926976
“
Mainonnan kohteena oleville henkilöille on kerrottava, miksi heille
kohdennetaan tietoa, kuka vastaa mainonnasta ja miten he voivat
käyttää tietosuojaoikeuksiaan.
Jos tietosuojasäännöksiä ei noudateta, kohdennettu mainonta ja
profilointi voivat aiheuttaa vakavia riskejä yksityisyyden suojalle ja
demokratialle. Cambridge Analytica -tapaus osoitti, että henkilötietojen
suojan rikkominen voi vaikuttaa myös muihin perusoikeuksiin, kuten
mielipiteenvapauteen ja mahdollisuuteen ajatella vapaasti ilman
manipulointia.
5
Lähde: Silloinen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, 23.9.2019,
https://tietosuoja.fi/-/kohdennettu-poliittinen-mainonta-voi-olla-riski-perusoikeuksille-ja-demokratialle-myos-sosiaalisen-median-kautta-kerattyjen-henkilotietojen-kasittelys
Facebook-pikseli
Kolmannen osapuolen evästeet: esimerkkinä Facebook
2. Selain lähettää Facebookille:
evästeen + selaimen tiedot + sivun tiedot
Kuva: Harto Pönkä, 10.3.2020
6
Jaa/tykkää
-nappi
1
Upotettu FB-
tai IG-julkaisu
2
4
Facebook-sivun
upotus
3
Oy-yritys-ab.com
4. Facebook palauttaa selaimelle
upotetun toiminnon ja uuden evästeen
Tiedot käyttäjästä
ja toiminnasta
mainostajalle
3. Facebook
tunnistaa
käyttäjän ja
kerää tiedot
Tiedot toiminnasta
Facebookille
1
2
3
4
Käyttäjän ei tarvitse olla
kirjautuneena, jos Facebookin
eväste on jo laitteella.
1. Käyttäjä
avaa yrityksen
verkkosivun
Lähde: Chiefmartec, 2019, https://chiefmartec.com/2019/04/marketing-technology-landscape-supergraphic-2019/ Kuvasta on näkyvissä 1/4 . Yhteensä yli 7000 databisneksen yritystä.
Nykytilanne: mitä on huomioitava evästeiden käytössä?
Lisätietoa: Evästeiden suostumus nettisivuilla GDPR:n ja uusien linjausten mukaan, 3.9.2020,
https://www.innowise.fi/fi/evasteiden-suostumus-nettisivuilla-uusien-linjausten-mukaan/
8
• Monet verkkosivut käyttävät evästeitä, esim.
– Kirjautuminen sivustolle ja valinnat sivustolla
– Google Analyticsin kävijäseurantakoodi
– Googlen AdWordsin sivustotagi/markkinointipikseli
– Facebook-mainonnan pikseli
– Facebookin tykkäysnappula tai kirjautuminen
– Chat-palvelujen evästeet
• EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin mukaan käyttäjille
1) tulee kertoa evästeiden käytön tarkoituksesta,
2) annettava mahdollisuus kieltäytyä ei-välttämättömistä evästeistä.
• Tietosuojavaltuutetun toimiston v. 2020 päätöksen mukaan ei-välttämättömille evästeille
tarvitaan GDPR:n mukainen suostumus.
• https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2020/20200561
• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi TSV:n linjaa vastaavat uudet evästeohjeet
palveluntarjoajille syyskuussa 2021.
• https://www.traficom.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet
• Lisäksi on huomioitava EU:n tietosuojaneuvoston ohjeet suostumuksesta ja läpinäkyvyydestä.
Välttämätön vai ei-välttämätön eväste?
9
Lähde: Traficom, 2021, Evästeet ja muut käyttäjien päätelaitteille tallennettavat tiedot sekä näiden tietojen käyttö ‒ Opas palveluntarjoajille,
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Ev%C3%A4steohjeistus_palveluntarjoajille.pdf
▪ Välttämättömät evästeet ja tiedot → suostumusta ei tarvita
▪ ”Ainoana tarkoituksena toteuttaa viestin välittämistä” tai ” välttämätöntä palvelun
tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt”
▪ Käyttäjän kirjautumiseen ja todentamiseen liittyvät evästeet
▪ Käyttäjän valintojen ja syötteiden muistaminen palvelussa
▪ Saavutettavuuteen ja sisältöjen näyttöön liittyvät evästeet
▪ Tietoturvaan liittyvät evästeet (esim. spämmiestot)
▪ Ei-välttämättömät evästeet ja tiedot → pyydä suostumus
▪ Analytiikkaan liittyvät evästeet
▪ Chat-palvelujen evästeet
▪ Sosiaalisen median alustoihin liittyvät evästeet
▪ Kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin liittyvät evästeet
▪ Sijainti ja muut päätelaitteesta saatavat tiedot, joita käytetään esim. profilointiin
Pitääkö Google Analytics –kävijäseurannalle pyytää suostumus?
Lähteet: Google Analyticsin käyttöehdot, https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fi/, Google analyticsin ohjeet, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi, Miten Google
käyttää dataa: https://policies.google.com/technologies/partner-sites, Lisätietoa: https://www.cpomagazine.com/data-privacy/the-case-against-google-analytics-for-organizations-collecting-personal-data/
10
▪ Google Analyticsin dataa (eväste, IP, selaintiedot)
käytetään mm. mainosten kohdentamiseen.
▪ Käyttöehdot edellyttävät kertomaan seurannasta.
▪ Ehdot vaativat suostumuksen pyytämistä evästeille,
”kun laki edellyttää”.
▪ Google on Google Analyticsin datan käsittelijä.
Tämä on otettava huomioon tietosuojaselosteessa.
▪ Googlen datansiirroista on tehty useita valituksia.
Suostumuksen antaminen
11
▪ Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity,
tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu
▪ Suostumusta ei voi antaa:
▪ Vaikenemalla
▪ Valmiiksi rastitetulla ruudulla
▪ Jättämättä jotakin tekemättä
▪ Suostumukset tulee dokumentoida sekä tarkistaa sopivin väliajoin.
▪ Alaikäisen kohdalla suostumuksen antaa huoltaja
▪ Yli 13-vuotias voi antaa itse suostumuksen henkilötietojen
käsittelylle tietoyhteiskunnan palveluissa (esim. verkko-, some- ja mobiilipalvelut)
▪ Suostumusta ei tule pyytää, jos henkilötietojen käsittelyyn on muu oikeusperuste (esim.
sopimus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai laki).
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/9666681/Miten+valmistautua+tietosuoja-asetukseen/
Suostumuksen yhteydessä tapahtuva rekisteröidyn informointi
12
▪ Evästeiden suostumuksessa voidaan käyttää monitasoista rekisteröidyn informointia
▪ 1. taso: evästebanneri/-ilmoitus
▪ 2. taso: tietoa evästeistä-sivu, tietosuojaseloste tms.
▪ Kerro 1. tasolla/evästeilmoituksessa ainakin nämä:
▪ Rekisterinpitäjä
▪ Henkilötietojen käsittelytarkoitukset
▪ Erityisesti käsittely, joka vaikuttaa rekisteröityyn eniten ja joka voi tulla yllätyksenä
▪ Linkki 2. tasolle, esim. tietosuojaselosteelle, jossa muut informoinnin tiedot
▪ Lisätietoa informoinnista TSV:n sivulta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017, Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat, 36. kohta,
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi/c102605b-e386-4661-9b51-bf427875c8db/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi.pdf
Evästeistä kerrottavat tiedot
13
Lähde: Traficom, 2021, Evästeet, https://www.traficom.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet
▪ Kerro kaikkien evästeiden käytöstä: välttämättömistä ja ei-välttämättömistä
▪ Evästeet ovat pieniä laitteelle tallennettavia tekstitiedostoja…
▪ Kerro suostumuksen yhteydessä ei-välttämättömistä:
▪ Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytöstä selkeästi
▪ Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttötarkoitus ja voimassaoloaika
▪ Millä kolmansilla osapuolilla on oikeus käsitellä evästetietoja
▪ Mikään laki tai asetus ei vaadi monimutkaisia evästevalintoja
Evästebanneri ei saa estää sivuston käyttöä
Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020,
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf
14
VR, https://www.vr.fi/ (15.11.2021)
15
EI NÄIN:
Yle Areena, https://areena.yle.fi/tv (15.11.2021)
16
EI NÄIN:
Palvelun käytön jatkaminen ei ole suostumusta osoittava teko
EI NÄIN:
Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020,
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf, alempi kuvakaappaus: OPH, https://www.oph.fi/fi/tietosuoja (15.11.2021)
17
Selvät kyllä- ja ei-vaihtoehdot
EI NÄIN:
Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020,
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf, alempi kuvakaappaus: Microsoft Edge –selaimen aloitussivu (15.11.2021)
18
Suostumuksen ja sen perumisen on oltava yhtä helppoa
▪ Älä käske käyttäjää säätämään asetuksiaan esim. Googlen tai Facebookin palvelussa
Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020,
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf
19
Innowise CMS:n suostumusten hallinta
20
2. Suostumus tallentuu
sivuston tietokantaan
(sisältö, IP-osoite, aika)
3. Suostumus tallentuu
selaimen evästeeseen
(eväste-ID)
Peru suostumus
Vierailija voi halutessaan
perua suostumuksen,
jolloin se poistetaan
tietokannasta ja evästeestä
4. Ladataan kolmansien
osapuolten seuranta-
skriptit ja evästeet
Ylläpitäjä voi
katsoa saadut
suostumukset
iw_consent
Tarvittaessa
sähköposti-ilmoitus
ylläpitäjälle
Sivuston vierailijat
1. Ilmoitus evästeistä näytetään, jos:
- siihen ei ole vielä saatu vastausta
- sen sisältö on muuttunut
- vierailija avaa sen itse uudestaan
Innowise CMS:n evästeiden suostumus täyttää GDPR:n ja ePrivacyn vaatimukset
21
Vaatimus tai suositus Toteutuminen
Käyttäjälle on kerrottava selkeästi tietojen käsittelyn tarkoituksesta. √
Käyttäjälle on annettava oikeus kieltää tietojen käsittely ja tallentaminen laitteelle. √
Palvelun välttämättömälle tietojen käsittelylle ei tarvitse olla kieltomahdollisuutta. √
Ei-välttämättömille evästeille tarvitaan yhtä "vahva" GDPR:n mukainen suostumus kuin
henkilötietojen käsittelylle.
√
Suostumukset dokumentoidaan GDPR:n osoitusvelvollisuuden mukaisesti. √
Evästeiden käytöstä kieltäytyminen ei saa aiheuttaa käyttäjälle haittaa. √
Suostumuksesta kieltäytyminen tai sen peruminen tulee olla yhtä helppoa kuin sen anto. √
Suostumuksen peruminen tulee olla mahdollista rekisterinpitäjän omassa palvelussa. √
Palvelua on päästävä käyttämään myös ilman evästeiden hyväksyntää. √
Tieto suostumuksen perumisesta voidaan säilyttää tarvittavan ajan (vahingonkorvausvastuun
vanhentumisajan 3 vuotta).
√
(tarvittaessa)
Lisätietoa: Evästeiden suostumus nettisivuilla GDPR:n ja uusien linjausten mukaan, 3.9.2020,
https://www.innowise.fi/fi/evasteiden-suostumus-nettisivuilla-uusien-linjausten-mukaan/
22
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!
1 of 22

Recommended

Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta by
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
528 views35 slides
Evästystä evästeiden käyttöön by
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöönHarto Pönkä
645 views31 slides
Oppimisanalytiikka ja GDPR by
Oppimisanalytiikka ja GDPROppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPRHarto Pönkä
578 views37 slides
Tietosuoja ja sosiaalinen media by
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
1.2K views75 slides
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa by
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaTietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaHarto Pönkä
640 views19 slides
Tietosuoja opetustoimessa by
Tietosuoja opetustoimessaTietosuoja opetustoimessa
Tietosuoja opetustoimessaHarto Pönkä
1K views96 slides

More Related Content

What's hot

Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka by
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikkaOppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikkaHarto Pönkä
453 views53 slides
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä by
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäTietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäHarto Pönkä
612 views82 slides
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa by
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaTietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaHarto Pönkä
4.5K views80 slides
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta by
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaHarto Pönkä
560 views51 slides
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki by
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­kiTyö­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­kiHarto Pönkä
1.8K views40 slides
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö by
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöHarto Pönkä
4.5K views60 slides

What's hot(20)

Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka by Harto Pönkä
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikkaOppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Harto Pönkä453 views
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä by Harto Pönkä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäTietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Harto Pönkä612 views
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa by Harto Pönkä
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaTietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Harto Pönkä4.5K views
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta by Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
Harto Pönkä560 views
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki by Harto Pönkä
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­kiTyö­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Harto Pönkä1.8K views
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö by Harto Pönkä
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Harto Pönkä4.5K views
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa by Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä6.6K views
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa by Harto Pönkä
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussaTietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Harto Pönkä5.6K views
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä by Harto Pönkä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäTietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Harto Pönkä3K views
Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa by Harto Pönkä
Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessaVarhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa
Varhaiskasvatuksen julkaisuluvat ja tietosuoja somessa
Harto Pönkä3.2K views
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa by Harto Pönkä
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaGDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa
Harto Pönkä2.4K views
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa by Harto Pönkä
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussaTietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Harto Pönkä4.9K views
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta by Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
Harto Pönkä2.8K views
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa by Harto Pönkä
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossaTietosuoja oppilaitoksen hallinnossa
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa
Harto Pönkä503 views
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa by Harto Pönkä
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessaHenkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Harto Pönkä854 views
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita by Harto Pönkä
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteitaTietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Harto Pönkä1.5K views
Tietosuoja ja tietoturva etätyössä by Harto Pönkä
Tietosuoja ja tietoturva etätyössäTietosuoja ja tietoturva etätyössä
Tietosuoja ja tietoturva etätyössä
Harto Pönkä496 views
Työntekijöiden tietosuoja etätyössä by Harto Pönkä
Työntekijöiden tietosuoja etätyössäTyöntekijöiden tietosuoja etätyössä
Työntekijöiden tietosuoja etätyössä
Harto Pönkä3.4K views
Tietosuoja koulussa käytännössä by Harto Pönkä
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössä
Harto Pönkä603 views

Similar to Evästeet nettisivuilla - aiemmin tapahtunutta ja nykyinen linjaus

Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta by
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaHarto Pönkä
105 views36 slides
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma by
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaGoogle Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaHarto Pönkä
386 views21 slides
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta by
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
145 views32 slides
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen by
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
114 views25 slides
EU:n tietosuoja-asetus kaupan alalla by
EU:n tietosuoja-asetus kaupan alallaEU:n tietosuoja-asetus kaupan alalla
EU:n tietosuoja-asetus kaupan alallaExove
1.1K views56 slides
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ... by
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...Jan Lindberg
138 views25 slides

Similar to Evästeet nettisivuilla - aiemmin tapahtunutta ja nykyinen linjaus(19)

Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta by Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Harto Pönkä105 views
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma by Harto Pönkä
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaGoogle Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Harto Pönkä386 views
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta by Harto Pönkä
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä145 views
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen by Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä114 views
EU:n tietosuoja-asetus kaupan alalla by Exove
EU:n tietosuoja-asetus kaupan alallaEU:n tietosuoja-asetus kaupan alalla
EU:n tietosuoja-asetus kaupan alalla
Exove1.1K views
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ... by Jan Lindberg
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Jan Lindberg138 views
17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus by Tilastokeskus
17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus 17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus
17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus
Tilastokeskus18 views
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja by Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä193 views
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa by Harto Pönkä
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Harto Pönkä491 views
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet by Harto Pönkä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteetEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet
Harto Pönkä2.2K views
Google Analyticsin ja evästeiden ajojahti by Petri Mertanen
Google Analyticsin ja evästeiden ajojahtiGoogle Analyticsin ja evästeiden ajojahti
Google Analyticsin ja evästeiden ajojahti
Petri Mertanen203 views
Verkkoharavoinnin hyödyntäminen tilastotuotannossa, Anna Potila-Kyläkoski, Ti... by Tilastokeskus
Verkkoharavoinnin hyödyntäminen tilastotuotannossa, Anna Potila-Kyläkoski, Ti...Verkkoharavoinnin hyödyntäminen tilastotuotannossa, Anna Potila-Kyläkoski, Ti...
Verkkoharavoinnin hyödyntäminen tilastotuotannossa, Anna Potila-Kyläkoski, Ti...
Tilastokeskus114 views
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa by Harto Pönkä
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Harto Pönkä1.4K views
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta by Harto Pönkä
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä628 views
Tietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölle by Harto Pönkä
Tietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölleTietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölle
Tietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölle
Harto Pönkä817 views
Tietosuoja ja sosiaalinen media by Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä732 views
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa by Harto Pönkä
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Harto Pönkä107 views
Tykkää - sosiaalisen median sovellukset ja tietosuoja by Harto Pönkä
Tykkää - sosiaalisen median sovellukset ja tietosuojaTykkää - sosiaalisen median sovellukset ja tietosuoja
Tykkää - sosiaalisen median sovellukset ja tietosuoja
Harto Pönkä1K views

More from Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika by
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
60 views47 slides
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit by
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
209 views40 slides
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin by
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
153 views51 slides
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa by
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 views17 slides
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa by
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 views48 slides
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella by
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
187 views86 slides

More from Harto Pönkä(20)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika by Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä60 views
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit by Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä209 views
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin by Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä153 views
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa by Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 views
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa by Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 views
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella by Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä187 views
Sosiaalinen media, koulu ja opetus by Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 views
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja by Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä73 views
Mikä se some oikein on? by Harto Pönkä
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
Harto Pönkä589 views
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta by Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä429 views
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? by Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä77 views
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä by Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä121 views
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa by Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 views
Digikompassi ja digisivistys by Harto Pönkä
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä50 views
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 by Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K views
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa by Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä178 views
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa by Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä257 views
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset by Harto Pönkä
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Harto Pönkä100 views

Evästeet nettisivuilla - aiemmin tapahtunutta ja nykyinen linjaus

 • 1. Evästeet nettisivuilla - aiemmin tapahtunutta ja nykyinen linjaus 17.11.2021 Harto Pönkä Innowise
 • 2. 2 Evästesaagan vaiheet 25.4.2020: muutin mieleni, evästeet pois innowise.fi-sivustolta 24.4.2020: Traficomin vapauttava päätös innowise.fi- sivustosta, perusteena selaimen asetus 14.5.2020: Tietosuojavaltuutetun päätös (eri sivustosta), selaimen asetus ei riitä, vaan tarvitaan suostumus 8.4.2021: Helsingin hallinto-oikeus kumosi Traficomin v. 2020 päätöksen 13.9.2021: Traficomin uusi evästeohjeistus, nyt TSV:n kanssa samalla linjalla 2019: Traficomin uudistettu ohje, selaimen asetus oli edelleen riittävä Lähtökohta (2002): selaimen asetus katsottiin Suomessa suostumuksesi evästeille
 • 3. 3 Innowise.fi request map 24.4.2020, https://twitter.com/PiracyByDesign/status/1253724873756639238
 • 4. 4 Innowise.fi request map, 27.4.2020, https://twitter.com/hponka/status/1254775288140926976
 • 5. “ Mainonnan kohteena oleville henkilöille on kerrottava, miksi heille kohdennetaan tietoa, kuka vastaa mainonnasta ja miten he voivat käyttää tietosuojaoikeuksiaan. Jos tietosuojasäännöksiä ei noudateta, kohdennettu mainonta ja profilointi voivat aiheuttaa vakavia riskejä yksityisyyden suojalle ja demokratialle. Cambridge Analytica -tapaus osoitti, että henkilötietojen suojan rikkominen voi vaikuttaa myös muihin perusoikeuksiin, kuten mielipiteenvapauteen ja mahdollisuuteen ajatella vapaasti ilman manipulointia. 5 Lähde: Silloinen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, 23.9.2019, https://tietosuoja.fi/-/kohdennettu-poliittinen-mainonta-voi-olla-riski-perusoikeuksille-ja-demokratialle-myos-sosiaalisen-median-kautta-kerattyjen-henkilotietojen-kasittelys
 • 6. Facebook-pikseli Kolmannen osapuolen evästeet: esimerkkinä Facebook 2. Selain lähettää Facebookille: evästeen + selaimen tiedot + sivun tiedot Kuva: Harto Pönkä, 10.3.2020 6 Jaa/tykkää -nappi 1 Upotettu FB- tai IG-julkaisu 2 4 Facebook-sivun upotus 3 Oy-yritys-ab.com 4. Facebook palauttaa selaimelle upotetun toiminnon ja uuden evästeen Tiedot käyttäjästä ja toiminnasta mainostajalle 3. Facebook tunnistaa käyttäjän ja kerää tiedot Tiedot toiminnasta Facebookille 1 2 3 4 Käyttäjän ei tarvitse olla kirjautuneena, jos Facebookin eväste on jo laitteella. 1. Käyttäjä avaa yrityksen verkkosivun
 • 7. Lähde: Chiefmartec, 2019, https://chiefmartec.com/2019/04/marketing-technology-landscape-supergraphic-2019/ Kuvasta on näkyvissä 1/4 . Yhteensä yli 7000 databisneksen yritystä.
 • 8. Nykytilanne: mitä on huomioitava evästeiden käytössä? Lisätietoa: Evästeiden suostumus nettisivuilla GDPR:n ja uusien linjausten mukaan, 3.9.2020, https://www.innowise.fi/fi/evasteiden-suostumus-nettisivuilla-uusien-linjausten-mukaan/ 8 • Monet verkkosivut käyttävät evästeitä, esim. – Kirjautuminen sivustolle ja valinnat sivustolla – Google Analyticsin kävijäseurantakoodi – Googlen AdWordsin sivustotagi/markkinointipikseli – Facebook-mainonnan pikseli – Facebookin tykkäysnappula tai kirjautuminen – Chat-palvelujen evästeet • EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin mukaan käyttäjille 1) tulee kertoa evästeiden käytön tarkoituksesta, 2) annettava mahdollisuus kieltäytyä ei-välttämättömistä evästeistä. • Tietosuojavaltuutetun toimiston v. 2020 päätöksen mukaan ei-välttämättömille evästeille tarvitaan GDPR:n mukainen suostumus. • https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2020/20200561 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi TSV:n linjaa vastaavat uudet evästeohjeet palveluntarjoajille syyskuussa 2021. • https://www.traficom.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet • Lisäksi on huomioitava EU:n tietosuojaneuvoston ohjeet suostumuksesta ja läpinäkyvyydestä.
 • 9. Välttämätön vai ei-välttämätön eväste? 9 Lähde: Traficom, 2021, Evästeet ja muut käyttäjien päätelaitteille tallennettavat tiedot sekä näiden tietojen käyttö ‒ Opas palveluntarjoajille, https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Ev%C3%A4steohjeistus_palveluntarjoajille.pdf ▪ Välttämättömät evästeet ja tiedot → suostumusta ei tarvita ▪ ”Ainoana tarkoituksena toteuttaa viestin välittämistä” tai ” välttämätöntä palvelun tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt” ▪ Käyttäjän kirjautumiseen ja todentamiseen liittyvät evästeet ▪ Käyttäjän valintojen ja syötteiden muistaminen palvelussa ▪ Saavutettavuuteen ja sisältöjen näyttöön liittyvät evästeet ▪ Tietoturvaan liittyvät evästeet (esim. spämmiestot) ▪ Ei-välttämättömät evästeet ja tiedot → pyydä suostumus ▪ Analytiikkaan liittyvät evästeet ▪ Chat-palvelujen evästeet ▪ Sosiaalisen median alustoihin liittyvät evästeet ▪ Kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin liittyvät evästeet ▪ Sijainti ja muut päätelaitteesta saatavat tiedot, joita käytetään esim. profilointiin
 • 10. Pitääkö Google Analytics –kävijäseurannalle pyytää suostumus? Lähteet: Google Analyticsin käyttöehdot, https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fi/, Google analyticsin ohjeet, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi, Miten Google käyttää dataa: https://policies.google.com/technologies/partner-sites, Lisätietoa: https://www.cpomagazine.com/data-privacy/the-case-against-google-analytics-for-organizations-collecting-personal-data/ 10 ▪ Google Analyticsin dataa (eväste, IP, selaintiedot) käytetään mm. mainosten kohdentamiseen. ▪ Käyttöehdot edellyttävät kertomaan seurannasta. ▪ Ehdot vaativat suostumuksen pyytämistä evästeille, ”kun laki edellyttää”. ▪ Google on Google Analyticsin datan käsittelijä. Tämä on otettava huomioon tietosuojaselosteessa. ▪ Googlen datansiirroista on tehty useita valituksia.
 • 11. Suostumuksen antaminen 11 ▪ Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu ▪ Suostumusta ei voi antaa: ▪ Vaikenemalla ▪ Valmiiksi rastitetulla ruudulla ▪ Jättämättä jotakin tekemättä ▪ Suostumukset tulee dokumentoida sekä tarkistaa sopivin väliajoin. ▪ Alaikäisen kohdalla suostumuksen antaa huoltaja ▪ Yli 13-vuotias voi antaa itse suostumuksen henkilötietojen käsittelylle tietoyhteiskunnan palveluissa (esim. verkko-, some- ja mobiilipalvelut) ▪ Suostumusta ei tule pyytää, jos henkilötietojen käsittelyyn on muu oikeusperuste (esim. sopimus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai laki). Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? https://tietosuoja.fi/documents/6927448/9666681/Miten+valmistautua+tietosuoja-asetukseen/
 • 12. Suostumuksen yhteydessä tapahtuva rekisteröidyn informointi 12 ▪ Evästeiden suostumuksessa voidaan käyttää monitasoista rekisteröidyn informointia ▪ 1. taso: evästebanneri/-ilmoitus ▪ 2. taso: tietoa evästeistä-sivu, tietosuojaseloste tms. ▪ Kerro 1. tasolla/evästeilmoituksessa ainakin nämä: ▪ Rekisterinpitäjä ▪ Henkilötietojen käsittelytarkoitukset ▪ Erityisesti käsittely, joka vaikuttaa rekisteröityyn eniten ja joka voi tulla yllätyksenä ▪ Linkki 2. tasolle, esim. tietosuojaselosteelle, jossa muut informoinnin tiedot ▪ Lisätietoa informoinnista TSV:n sivulta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017, Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat, 36. kohta, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi/c102605b-e386-4661-9b51-bf427875c8db/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi.pdf
 • 13. Evästeistä kerrottavat tiedot 13 Lähde: Traficom, 2021, Evästeet, https://www.traficom.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet ▪ Kerro kaikkien evästeiden käytöstä: välttämättömistä ja ei-välttämättömistä ▪ Evästeet ovat pieniä laitteelle tallennettavia tekstitiedostoja… ▪ Kerro suostumuksen yhteydessä ei-välttämättömistä: ▪ Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytöstä selkeästi ▪ Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttötarkoitus ja voimassaoloaika ▪ Millä kolmansilla osapuolilla on oikeus käsitellä evästetietoja ▪ Mikään laki tai asetus ei vaadi monimutkaisia evästevalintoja
 • 14. Evästebanneri ei saa estää sivuston käyttöä Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf 14
 • 16. Yle Areena, https://areena.yle.fi/tv (15.11.2021) 16 EI NÄIN:
 • 17. Palvelun käytön jatkaminen ei ole suostumusta osoittava teko EI NÄIN: Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf, alempi kuvakaappaus: OPH, https://www.oph.fi/fi/tietosuoja (15.11.2021) 17
 • 18. Selvät kyllä- ja ei-vaihtoehdot EI NÄIN: Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf, alempi kuvakaappaus: Microsoft Edge –selaimen aloitussivu (15.11.2021) 18
 • 19. Suostumuksen ja sen perumisen on oltava yhtä helppoa ▪ Älä käske käyttäjää säätämään asetuksiaan esim. Googlen tai Facebookin palvelussa Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf 19
 • 20. Innowise CMS:n suostumusten hallinta 20 2. Suostumus tallentuu sivuston tietokantaan (sisältö, IP-osoite, aika) 3. Suostumus tallentuu selaimen evästeeseen (eväste-ID) Peru suostumus Vierailija voi halutessaan perua suostumuksen, jolloin se poistetaan tietokannasta ja evästeestä 4. Ladataan kolmansien osapuolten seuranta- skriptit ja evästeet Ylläpitäjä voi katsoa saadut suostumukset iw_consent Tarvittaessa sähköposti-ilmoitus ylläpitäjälle Sivuston vierailijat 1. Ilmoitus evästeistä näytetään, jos: - siihen ei ole vielä saatu vastausta - sen sisältö on muuttunut - vierailija avaa sen itse uudestaan
 • 21. Innowise CMS:n evästeiden suostumus täyttää GDPR:n ja ePrivacyn vaatimukset 21 Vaatimus tai suositus Toteutuminen Käyttäjälle on kerrottava selkeästi tietojen käsittelyn tarkoituksesta. √ Käyttäjälle on annettava oikeus kieltää tietojen käsittely ja tallentaminen laitteelle. √ Palvelun välttämättömälle tietojen käsittelylle ei tarvitse olla kieltomahdollisuutta. √ Ei-välttämättömille evästeille tarvitaan yhtä "vahva" GDPR:n mukainen suostumus kuin henkilötietojen käsittelylle. √ Suostumukset dokumentoidaan GDPR:n osoitusvelvollisuuden mukaisesti. √ Evästeiden käytöstä kieltäytyminen ei saa aiheuttaa käyttäjälle haittaa. √ Suostumuksesta kieltäytyminen tai sen peruminen tulee olla yhtä helppoa kuin sen anto. √ Suostumuksen peruminen tulee olla mahdollista rekisterinpitäjän omassa palvelussa. √ Palvelua on päästävä käyttämään myös ilman evästeiden hyväksyntää. √ Tieto suostumuksen perumisesta voidaan säilyttää tarvittavan ajan (vahingonkorvausvastuun vanhentumisajan 3 vuotta). √ (tarvittaessa) Lisätietoa: Evästeiden suostumus nettisivuilla GDPR:n ja uusien linjausten mukaan, 3.9.2020, https://www.innowise.fi/fi/evasteiden-suostumus-nettisivuilla-uusien-linjausten-mukaan/