Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DevelOPE - sosiaalisen median opetuskäytön arviointia

2,106 views

Published on

Esitys DevelOPE-hankkeen seminaarisarjan viimeisessä seminaarissa 26.5.2009. Niina Impiö ja Harto Pönkä

 • Be the first to comment

DevelOPE - sosiaalisen median opetuskäytön arviointia

 1. 1. DevelOPE-hanke Seminaari 26.5.2009 SOSIAALISEN MEDIAN OPETUSKÄYTÖN ARVIOINTIA Niina Impiö ja Harto Pönkä niina.impio@oulu.fi, harto.ponka@oulu.fi 28.5.2009 http://develope.wordpress.com/
 2. 2. Ohjelma 12. - 12.15 Aloitus 12.15. - 12.45 Case 1: Sosiaalinen media oppimisprojektissa (Leena Kuure, Humanistinen tiedekunta, Englantilainen filologia) 12.45. - 13.15 Case 2: Johdatus LaTeX-kuvauskieleen wikissä (Janne Oinas ja Juha-Matti Tirilä, Luonnontieteiden tiedekunta, Matemaattisten tieteiden laitos) 13.15- 13.45 Case 3: Yhteisöllisen oppimisen mallit sosiaalisessa mediassa (Tiina Hämäläinen, Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö) 13.45 - 14.00 KAHVIT 14. – 14.30 Case 4: Wikin mahdollisuudet gradutyöskentelyssä (Niina Impiö ja Harto Pönkä, DevelOPE-hanke, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö) 14.30 – 15.00 Yhteenveto 28.5.2009 http://develope.wordpress.com/
 3. 3. Learning Cafe -työskentely 1. Yksilömuistiinpanot Alustusten aikana pöytään kiinnitetylle paperille Tehtävät: 1) Opponenttiryhmä 4. Yhteenveto miettii kysymyksiä ja kommentteja 2. Ryhmän keskustelu Kehittämisehdotuksien kurssitoteutukseen Alustusten jälkeen esittäminen liittyen keskustellaan ryhmässä muistiinpanojen pohjalta 2) Muut ryhmät pohtivat kehittämisehdotuksia 3. Opponointi keskustelu Kysymyksien ja kommenttien esittäminen 28.5.2009 http://develope.wordpress.com/
 4. 4. Sosiaalisen median ohjelmat opetuskäytössä Wikit Confluence Prosessikirjoittaminen (yksin tai Wikispaces ryhmässä) Raippa-wiki Ryhmäkeskustelut Toisten tuotosten kommentointi Materiaalit, aikataulut, tiedotus, ym. Blogit Wordpress Oppimispäiväkirja, itsereflektointi Blogit wikeissä Henkilökohtainen oppimisympäristö Kommentointi Mikroblogi- ja Jaiku Ryhmäkeskustelut yhteisöpalvelut Qaiku Ryhmämuistiinpanot Yhteisöresurssi Käsite- ja miellekartat DabbleBoard Tiedon käsitteellinen jäsentäminen MindMeister Ideointi ja suunnittelu (yksin tai Mind42 ryhmässä) Projektinhallintaohjelmat Scrumy Projektityöskentelyn suunnittelu, työnjako Basecamp, ym. ja seuraaminen Viestintäohjelmat Skype Viestintä opettajien ja opiskelijoiden Adobe Connect Pro välillä (kaksin tai ryhmässä) 28.5.2009 http://develope.wordpress.com/
 5. 5. 28.5.2009 http://develope.wordpress.com/
 6. 6. Kognitiiviset työkalut Yhteisölliset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentelu, jaettu tiedonrakentaminen, asiantuntijuus, vastavuoroinen käsitteellinen muutos ymmärtäminen Henkilökohtainen DevelOPE Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, Sosiaalinen media oppimisprosessin vaiheistaminen, oppimisresurssien oppimisympäristönä ryhmäprosessien seuraaminen tukeminen Yhteisöresurssit Sisältöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tiedonhaku, oppimateriaalien tuotettu tieto, vertaistuki, jakaminen verkostoituminen 28.5.2009 http://develope.wordpress.com/
 7. 7. Sosiaalinen media - oppimista varten Kognitiiviset työkalut Yhteisölliset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentelu, jaettu tiedonrakentaminen, asiantuntijuus, vastavuoroinen käsitteellinen muutos ymmärtäminen Henkilökohtainen DevelOPE Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, Sosiaalinen media oppimisprosessin vaiheistaminen, oppimisresurssien oppimisympäristönä ryhmäprosessien seuraaminen tukeminen Yhteisöresurssit Sisältöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tiedonhaku, oppimateriaalien tuotettu tieto, vertaistuki, jakaminen verkostoituminen 28.5.2009 http://develope.wordpress.com/
 8. 8. Näkökulmana oppimisprosessin tukeminen 28.5.2009 http://develope.wordpress.com/
 9. 9. Sosiaalinen media oppimisympäristönä Luento Oppimisprosessin ohjaaminen päivä- kirja Arviointi Opetuksen vaiheistaminen Lukeminen Arviointi Opettajan ja opiskelijan roolit Itsenäinen työskentely Blogissa Itsearviointi Verkko- Itsenäinen keskustelu työskentely Semi- Arviointi naari Arviointi Luento Oppimisstrategiat Yhteisöllinen työskentely Motivaatio Itsesäätelytaidot wikissä Arviointi Lähita- Yhteisöllinen tiedonrakentaminen paaminen Niina Impiö ja Harto Pönkä, 28.5.2009 etunimi.sukunimi@oulu.fi | develope.wordpress.com
 10. 10. Sosiaalinen media ja opetuskäyttö • Mahdollisuuksia yhteisölliseen työskentelyyn  onnistuakseen edellyttää taitoa ja tukea yhteisölliseen työskentelyyn – esim. yhteisöllinen prosessikirjoittaminen ja asiantuntijavierailut verkossa – Uudenlainen opetuksen näkyvyys – Verkkoyhteisöt • Erilaisia työkaluja erilaista työskentelyä varten – Mikroblogi – aivoriihi, yhteisölliset muistiinpanot – Blogi – oppimispäiväkirja, kurssiblogi – Wiki – yhteisöllinen kirjoittaminen, kurssiwiki • Sosiaalinen media oppimisympäristön osana – Optima ja DabbleBoard – Lähiopetus ja sosiaalinen media • Teknologia muiden joukossa • UUDEN TYÖTAVAN OMAKSUMINEN 28.5.2009 http://develope.wordpress.com/
 11. 11. Verkko-open räppi 1. On hypeä, blogia, irkkiä ja wikiä, 5. Aloitat, viettelet, taukoja värkkäät, miten näistä selvii verkko-ope ikinä. melkein kuin itelle deittejä järkkäät. Moodlea, BeeBeetä, Web-CeeTeetä, Strategiaa on hommaan monenlaista, verkko-oppimisalustoja, eiks´ nää jo riitä? opena etsin mä niistä hyvänlaista. 2. On-line vai e-learning, siinäpä kysymys, 6. Ohjaus ja opetus käsikkäinkö kulkee? off-linen tilalle näitä ja HERÄTYS! Tutor ja mentor ne sinut syliinsä sulkee. Opettaa verkossa voi monta juttua, Ei turhia temppuja tässä kai tarvita, vaikk´ ei oppijat oliskaan tuttuja. läsnäolollani saatan jo opinhanat avata. 3. Vuo-ro-vai-ku-tus verkoss´ on tärkee, 7. Verkkojutuista skriivaan nyt tätä quot;lauluaquot;, toisten jutuista pitäis saada järkee! miettien käytänkö enää mä liitutaulua. Yhteistyöllä ja dialogilla, Ajatusta monta mielessä kirpoo, verkko-oppiminen alkaa myös varmasti sulla. veisinkö kurssin jo kokonaan verkkoon? 4. Ei kantsi sun toisten kuormasta syödä, 8. Kokemus tämä uusi oli mulle, oma aktiivisuus ja oppi sen myötä. vastaanko kaikille, vai etenkin sulle. Voi olla joillekin vaikeeta tämä, Opettajan rooliin monta hyvää vinkkiä, ei verkosta irti saa oppia tätä. ja vastauksissa tosi monta linkkiä. quot;Itseohjautuvuus on kingi, quot;Itseohjautuvuus on kingi, oppimiskehyksestä silti en tingi!quot; (kovemmin huutaen) oppimiskehyksestä silti en tingi!quot; (kovemmin huutaen) kirjoitti ISO A-M (ei pikku G) Lähde: Verkkolehti Sisukas http://sisukas.jamk.fi/content/view/40/69/
 12. 12. Lopuksi • Kiitos opettavaisesta seminaarikeväästä oppimisen ja sosiaalisen median opetuskäytön parissa! • Lisää DevelOPE-kokemuksia elokuussa ilmestyvässä julkaisussa • HYVÄÄ KESÄÄ! 28.5.2009 http://develope.wordpress.com/

×