Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webdesign for mobil webgruppen-juni-2012

2,241 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webdesign for mobil webgruppen-juni-2012

 1. 1. Webdesign*for*mobil*Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*Social*Business*Advisor*Geelmuyden.Kiese*@hpnhansen*/*HansPe(er.info*
 2. 2. Alt$var$så$mye$enklere$før…$
 3. 3. Modenhet$mellom$teknologi$&$mennesker$ ”* Jeg$tror$ikke$Interne,$vil$bli$noe$ generelt$reklamemedium.*
 4. 4. Og$ny$teknologi$bringer$oss$te;ere$sammen….$ Jeg* Takk*for* anbefaler* Hpset…* deg..*
 5. 5. ..alt$som$går$opp,$må$gå$ned…$ 2001:*Boblen*sprekker*Synlighet* Bruk*og*utny(else*av* Interne(*fortse(er*å*øke*–* norske*virksomheter* tregere*enn*sine*naboland.* 2012:*Alt*er*endret* 2011:*3*av*4*nordmenn*handler*på*Interne(* 1996:*2%*av*Norges*befolkning*bruker*Interne(* 2008:*40%*av*statlige*innkjøp*via*elektroniske*tjenester* 2007:*Apple*lanserer*iPhone*–*170,000*på*Facebook*i*Norge** 1995:*Starten*på*dotcom%boblen* 2006:*Facebook*lanseres* 1993:*Interne(*”åpner”*for*alle* 2006:*Stor*skepsis*Hl*e%handel*i*Norge* 1991:*World*Wide*Web*”lanseres”* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* ProdukHvitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* Hden* platå* forventninger*
 6. 6. Status$Quo$ •  96$prosent$av$Norges$befolkning$har$Blgang$Bl$Interne;,$og$ $$ •  mer$enn$halvparten$av$Norges$befolkning$deltar$i$e;$eller$ flere$sosiale$ne;verk.$ $ •  Vi$liker,$deler$og$kommenterer$på$Facebook$nesten$10$ millioner$ganger$hver$dag.$$ $ •  1$av$4$minu;er$online$i$dag$er$brukt$i$sosiale$medier…og$1$av$ 4$minu;er$online$kommer$fra$mobile$enheter$ •  Smar;elefondekningen$i$Norge$vil$være$på$hele$80%$innen$ utgangen$av$året$
 7. 7. ALLE$sliter$med$å$finne$ut$hvordan$mobiltelefoner$&$annonsering$kan$fungere$sammen….$ ”* * re* out*how*to *c an*ever*figu e*hundreds* If*Facebook * th oney*off*of * re ally*make*m ple*that*use*its*mobile o o f *m i l l i o n s * o f *p e *i s*definitely * plaaorm ,*then*there n.** n *the*horizo s u n s h i n e *o
 8. 8. ”*If#you#don’tyou#don’t#h future…* #have#a#m ave obile#strate #a#strategy#f gy,# or#the#
 9. 9. De$vikBgste$trendene?$ *BOYD* liggjøring*& Forbruker Mobilsentriske*applikasjoner,*kontekstorientert*innhold,*med*en*sosial* brukerHlnærming**%*og*egne*app%buHkker*for*bedriher*Cloud*compuHng, Håndtering*&*Ana *lav%energi* lyse*av*”store*datservere*og*IT*doe a” * sn’t*ma(er?* e(** cta*Intern ”Alt ”*er*conne
 10. 10. Sosiale,$mobile$og$Interne;Vbaserte$trender$og$fokus$fremover…$
 11. 11. Mobil$markedet$frem$mot$2016$ Den*globale*mobile*datatrafikken*vil*vokse*fra*3,89*billioner*megabyte*i* 2011*Hl*å*være*på*svimlende**39,750,000,000,000*megabyte*i*2016,*som* Hlsvarer*en*Hdobling.*
 12. 12. Forskjellige$flater$har$forskjellig$lesemønstre…$ 07:00* 23:00*
 13. 13. Til$å$huske$på…$•  Tenk*mobil*først*–*men*før*det*tenk*HVORFOR…*•  …og*HVA*er*det*man*skal*oppnå*med*det*•  Det*enkle*er*ohe*det*beste*%*ikke*pakk*inn*alt*på*alle*planormer*•  En*kolonne*og*verHkalt*oppbygd*•  Analyser*eksisterende*data*før*du*velger*•  Skreddersydd*for*en*spesifikk*mobil,*eller*automaHsk*Hlpasset* alle*merker*og*størrelser…*HVA*er*målene*med*den*mobile* webben*•  Ikke*mus,*men*finger…*•  SoMoLoKo*og*Hlbakemeldinger*
 14. 14. Ressurser$for$å$teste$din$egen$hjemmeside$h(p://www.opera.com/developer/tools/mini/* iPhoney* iPadpeek.com* h(p://hanspe(er.info/2011/06/mobil%ne(side/*
 15. 15. Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*Social*Business*Advisor*Geelmuyden.Kiese*@hpnhansen*/*HansPe(er.info*

×