Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NHO - Hvordan kan sosiale medier skape verdi for din bedrift?

3,278 views

Published on

NHO Oslo & Akershus hadde invitert en 60-talls kunder til nettverkstreff og forelesing om sosiale medier og hvordan de nye kanalene kan skape merverdi. Resultatet er en

 • Be the first to comment

NHO - Hvordan kan sosiale medier skape verdi for din bedrift?

 1. 1. NHO$31.05.2013$Hvordan$kan$sosiale$medier$skape$verdi$for$din$bedri:?$
 2. 2. Hans<Pe>er$Nygård<Hansen$hpnhansen$på$$HansPe>er.info$på$$hpnhansen$på#$$hpnhansen$på$$$Født%og%oppvokst%med%et%tastatur%i%hånda.%17%års%farts9d%fra%IKT=bransjen%–%primært%%%
 3. 3. Agenda$•  Intro$Fl$sosiale$medier$•  Pause#•  Hvordan#bruke1#og#hvilke#sosiale#medier#er#”rik8ge”#•  Pause#•  Demonstrasjon#&#gjennomgang#av#aktuelle#verktøy#•  Q&A#
 4. 4. Tid$Endring$STOR%LITEN%Holdning$Kjennskap$Kunnskap$Handling$Hvilke$endringer$er$man$på$jakt$e>er?$
 5. 5. S E N S E M A K I N G # S T O R Y M A K I N G # S T O R Y T E L L I N G #Research$og$analyse$Hoved<uKordringer$Tiltak$Veivalg$Arena$Rolle$Historie$Regi$Dramaturgi$©#Geelmuyden.Kiese#1999#
 6. 6. Tid#Følelser/Forhold#Sjokk#Fornektelse#Tvil#Aksept#Eksperimentering#Forstå#Integrere#Vi$forholder$oss$forskjellig$Fl$sosiale$medier…$
 7. 7. People talk, brands don’t.Mennesker%foretrekker%mennesker%fremfor%merkevarer.%$Selskaper som lykkes i sosialemedier har en åpenkommunikasjonskultur!
 8. 8. …alt$er$ikke$like$A$Fl$B$lenger$
 9. 9. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#
 10. 10. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#Leder#&#ledelsen#Kunden#&#Markedet#Kundeservice#Komm.#sjef#Salgssjef#HR#sjef#Økonomi#sjef#Admin#sjef#Markeds#sjef#
 11. 11. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent%av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”%
 12. 12. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%norske%næringslivsledere%at%det%er%salgs=funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l%virksomhetens%suksess.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent%av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”%
 13. 13. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#“I%Norge%mener%halvparten%av%respondentene%fra%Burson=Marstellers%undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at%bedriRers%talspersoner%er%uærlige%og%at%mesteparten%av%kommunikasjonen%fra%bedriRer%er%løgn.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%norske%næringslivsledere%at%det%er%salgs=funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l%virksomhetens%suksess.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent%av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”%
 14. 14. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#“I%følge%Fournaise%Marke9ng%Group%i%2012%svarer%80%prosent%av%toppsjefene%at%de%ikke%har%9llit%9l%jobben%markedssjefen%uUører.”%“I%Norge%mener%halvparten%av%respondentene%fra%Burson=Marstellers%undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at%bedriRers%talspersoner%er%uærlige%og%at%mesteparten%av%kommunikasjonen%fra%bedriRer%er%løgn.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%norske%næringslivsledere%at%det%er%salgs=funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l%virksomhetens%suksess.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent%av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”%
 15. 15. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#“I%følge%Fournaise%Marke9ng%Group%i%2012%svarer%80%prosent%av%toppsjefene%at%de%ikke%har%9llit%9l%jobben%markedssjefen%uUører.”%“I%Norge%mener%halvparten%av%respondentene%fra%Burson=Marstellers%undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at%bedriRers%talspersoner%er%uærlige%og%at%mesteparten%av%kommunikasjonen%fra%bedriRer%er%løgn.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%Fleishman=Hillard%starter%90%prosent%av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneX.%For%B2B%er%andelen%på%hele%70%prosent.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%norske%næringslivsledere%at%det%er%salgs=funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l%virksomhetens%suksess.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent%av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”%
 16. 16. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#“I%følge%INMA`s%News%Media%Outlook%2013%vil%sosiale%medier%som%Facebook%og%TwiXer%i%løpet%av%2012%levere%40%prosent%av%trafikken%9l%nyhetsneXstedene.”%“I%følge%Fournaise%Marke9ng%Group%i%2012%svarer%80%prosent%av%toppsjefene%at%de%ikke%har%9llit%9l%jobben%markedssjefen%uUører.”%“I%Norge%mener%halvparten%av%respondentene%fra%Burson=Marstellers%undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at%bedriRers%talspersoner%er%uærlige%og%at%mesteparten%av%kommunikasjonen%fra%bedriRer%er%løgn.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%Fleishman=Hillard%starter%90%prosent%av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneX.%For%B2B%er%andelen%på%hele%70%prosent.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%norske%næringslivsledere%at%det%er%salgs=funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l%virksomhetens%suksess.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent%av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”%
 17. 17. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#“I%følge%INMA`s%News%Media%Outlook%2013%vil%sosiale%medier%som%Facebook%og%TwiXer%i%løpet%av%2012%levere%40%prosent%av%trafikken%9l%nyhetsneXstedene.”%“I%følge%Fournaise%Marke9ng%Group%i%2012%svarer%80%prosent%av%toppsjefene%at%de%ikke%har%9llit%9l%jobben%markedssjefen%uUører.”%“I%Norge%mener%halvparten%av%respondentene%fra%Burson=Marstellers%undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at%bedriRers%talspersoner%er%uærlige%og%at%mesteparten%av%kommunikasjonen%fra%bedriRer%er%løgn.”%“I%en%undersøkelse%fra%BRANDFog%for%2012%sier%82%prosent%av%respondentene%at%de%vil%stole%mer%på%et%selskap%hvor%administrerende%direktør%og%ledelsen%engasjerer%seg%i%sosiale%medier.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%Fleishman=Hillard%starter%90%prosent%av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneX.%For%B2B%er%andelen%på%hele%70%prosent.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%norske%næringslivsledere%at%det%er%salgs=funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l%virksomhetens%suksess.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent%av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”%
 18. 18. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#“I%følge%INMA`s%News%Media%Outlook%2013%vil%sosiale%medier%som%Facebook%og%TwiXer%i%løpet%av%2012%levere%40%prosent%av%trafikken%9l%nyhetsneXstedene.”%“I%følge%Fournaise%Marke9ng%Group%i%2012%svarer%80%prosent%av%toppsjefene%at%de%ikke%har%9llit%9l%jobben%markedssjefen%uUører.”%“I%Norge%mener%halvparten%av%respondentene%fra%Burson=Marstellers%undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at%bedriRers%talspersoner%er%uærlige%og%at%mesteparten%av%kommunikasjonen%fra%bedriRer%er%løgn.”%“I%en%undersøkelse%fra%BRANDFog%for%2012%sier%82%prosent%av%respondentene%at%de%vil%stole%mer%på%et%selskap%hvor%administrerende%direktør%og%ledelsen%engasjerer%seg%i%sosiale%medier.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%Fleishman=Hillard%starter%90%prosent%av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneX.%For%B2B%er%andelen%på%hele%70%prosent.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%norske%næringslivsledere%at%det%er%salgs=funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l%virksomhetens%suksess.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent%av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”%
 19. 19. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#“I%følge%INMA`s%News%Media%Outlook%2013%vil%sosiale%medier%som%Facebook%og%TwiXer%i%løpet%av%2012%levere%40%prosent%av%trafikken%9l%nyhetsneXstedene.”%“I%følge%Fournaise%Marke9ng%Group%i%2012%svarer%80%prosent%av%toppsjefene%at%de%ikke%har%9llit%9l%jobben%markedssjefen%uUører.”%“I%Norge%mener%halvparten%av%respondentene%fra%Burson=Marstellers%undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at%bedriRers%talspersoner%er%uærlige%og%at%mesteparten%av%kommunikasjonen%fra%bedriRer%er%løgn.”%“I%en%undersøkelse%fra%BRANDFog%for%2012%sier%82%prosent%av%respondentene%at%de%vil%stole%mer%på%et%selskap%hvor%administrerende%direktør%og%ledelsen%engasjerer%seg%i%sosiale%medier.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%Fleishman=Hillard%starter%90%prosent%av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneX.%For%B2B%er%andelen%på%hele%70%prosent.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%norske%næringslivsledere%at%det%er%salgs=funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l%virksomhetens%suksess.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent%av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”%DeVe#er#ikke#bare#et#IT1prosjekt,#men#først#og#fremst#et#kulturprosjekt!#
 20. 20. Økonomi# Omdømme#Organisasjon#“I%følge%INMA`s%News%Media%Outlook%2013%vil%sosiale%medier%som%Facebook%og%TwiXer%i%løpet%av%2012%levere%40%prosent%av%trafikken%9l%nyhetsneXstedene.”%“I%følge%Fournaise%Marke9ng%Group%i%2012%svarer%80%prosent%av%toppsjefene%at%de%ikke%har%9llit%9l%jobben%markedssjefen%uUører.”%“I%Norge%mener%halvparten%av%respondentene%fra%Burson=Marstellers%undersøkelse%Trust&Purpose%fra%2011%at%bedriRers%talspersoner%er%uærlige%og%at%mesteparten%av%kommunikasjonen%fra%bedriRer%er%løgn.”%“I%en%undersøkelse%fra%BRANDFog%for%2012%sier%82%prosent%av%respondentene%at%de%vil%stole%mer%på%et%selskap%hvor%administrerende%direktør%og%ledelsen%engasjerer%seg%i%sosiale%medier.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%Fleishman=Hillard%starter%90%prosent%av%folks%kjøpsprosesser%på%InterneX.%For%B2B%er%andelen%på%hele%70%prosent.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%norske%næringslivsledere%at%det%er%salgs=funksjonen%som%i%størst%grad%bidrar%9l%virksomhetens%suksess.”%“I%følge%en%undersøkelse%fra%BI%og%Markedshøyskolen%mener%kun%12%prosent%av%norske%ledere%at%internkommunikasjon%er%vik9g%for%organisasjonen.”%TILLIT!#
 21. 21. Du$kan$ikke$installere$sosiale$medier$suksess….$
 22. 22. Alt$var$så$mye$enklere$før…$$$ $ $etablerte$sannheter$blir$uKordret$
 23. 23. Betalte#Markedsføring#på#InterneV#Betalte#søk#(PPC)#Mobil#annonsering#Sponsorater#Betalte#applikasjoner#Fortjente#Sosiale#medier#WoM#Bruker1forum#Nyheter,#PR,#annonseringer#Blogg#Relasjoner#Egne#NeVsider#Egne#mobile#applikasjoner#Kundeservice#Eget#digitalt#innhold#Egne#blogger#Alt$var$så$mye$enklere$før…$$$ $ $etablerte$sannheter$blir$uKordret$
 24. 24. …og$vi$snakker$og$kommuniserer$på$kryss$og$tvers$
 25. 25. Asosial$informasjon$i$sosiale$medier$er$sjelden$en$suksess..$
 26. 26. 3$overordnede$trender….$Mobil#Søk#Sosial#
 27. 27. Status$Q$•  3$millioner$nordmenn$deltar$i$e>$eller$flere$sosiale$ne>verk$•  2,7#millioner#nordmenn#bruker#Facebook,#og#vi#deler,#liker#og#kommenterer#10#millioner#ganger#hver#dag#•  600,000#bruker#LinkedIn#•  450,000#bruker#TwiVer#•  80%$av$oss$har$en$smar>elefon$og$1$av$4$min$via$mobil$•  1$av$4$minu>er$online$er$på$et$sosialt$ne>verk,$$•  Mobilbrukere$er$dobbelt$så$akFve$på$sosiale$medier$•  Vi$søker$på$ne>et$10$millioner$ganger$hver$dag$•  Har$dere$sosialisert$kommunikasjonen?$$•  Hvordan$kommuniserer$dere$med$målgruppene$deres$i$dag?#hVp://www.flickr.com/photos/pheanixphotos/5832235142/#
 28. 28. Geelmuyden.Kiese$sin$Flnærming$Fl$Social$Business$
 29. 29. Ledelse$gjennom$dialog,$nærhet$&$Flstedeværelse$2012#3#8l#5#år#
 30. 30. Ledelse$gjennom$dialog,$nærhet$&$Flstedeværelse$2012#3#8l#5#år#Det# handler# om# å# komme# nærmere# kunder,#partnere#og#ansaVe.#Ledere#vil#skike#fokus#fra#det#å# bruke# e1post# og# telefoner# som# primære#kommunikasjonsverktøy# 8l# bruk# av# sosiale#neVverk#som#et#middel#for#direkte#engasjement.#
 31. 31. Styrk$de$ansa>e$gjennom$en$sterk$og$åpen$kultur$•  Åpenhet#eksternt#og#internt#skaper#resultater#på#bunnlinjen#•  HR#er#engasjert#•  Stolthet#=#8lfredshet#blant#de#ansaVe#–#skaper#mer#produk8vitet/effek8vitet#•  Økt#synlighet#har#giV#økt#interesse#for#å#jobbe#hos#HP#•  Strategimål:#være#på#lista#Great#Place#to#Work#
 32. 32. Trender$utvikles$&$modnes$i$forskjellig$takt…$Synlighet#Teknologi1#trigger#Tid#Toppen#av##oppblåste#forventninger#Bunnen#av##desillusjoner#Opplysnings1#8den#Produk8vitets1#platå#1993:#InterneV#”åpner”#for#alle#1995:#Starten#på#dotcom1boblen#2001:#Boblen#sprekker#2006:#Stor#skepsis#8l#e1handel#i#Norge#2011:#3#av#4#nordmenn#handler#på#InterneV#Bruk#og#utnyVelse#av#InterneV#fortseVer#å#øke#–#norske#virksomheter#tregere#enn#sine#naboland.#2007:#Apple#lanserer#iPhone#–#170,000#på#Facebook#i#Norge##2008:#40%#av#statlige#innkjøp#via#elektroniske#tjenester#1996:#2%#av#Norges#befolkning#bruker#InterneV#2006:#Facebook#lanseres#2012:#Alt#er#endret#1991:#World#Wide#Web#”lanseres”#
 33. 33. Trender$utvikles$&$modnes$–$Sosiale$medier$Synlighet#Teknologi1#trigger#Tid#Toppen#av##oppblåste#forventninger#Bunnen#av##desillusjoner#Opplysnings1#8den#Produk8vitets1#platå#2006:#Facebook#lanseres#2013:#Facebook#har#over#1#milliard#brukere…#Hvor#lang#8d#tar#det#denne#gangen,#og#hvem#vil#klare#å#drive#verdi#først?#2008:#Facebook#–#100m#2009:#Facebook#–#300m#2010:#Facebook#–#500m#2011:#Facebook#–#800m#
 34. 34. Hvor$er$dere?$Synlighet#Teknologi1#trigger#Tid#Toppen#av##oppblåste#forventninger#Bunnen#av##desillusjoner#Opplysnings1#8den#Produk8vitets1#platå#Overvurdering#Undervurdering#Prioritere#–#Tilpasse#1#Utøre#Forstå#
 35. 35. Agenda$•  Intro#8l#sosiale#medier#•  Pause#•  Hvordan$bruke<$og$hvilke$sosiale$medier$er$”rikFge”$•  Pause#•  Demonstrasjon#&#gjennomgang#av#aktuelle#verktøy#•  Q&A#
 36. 36. Lite#brukt#Lite#kjennskap#Mye#brukt#Godt#kjennskap#
 37. 37. Økt$samhold$mellom$avsender$og$mo>ager$Avsendere#”Dialog1hub”#MoVagere#Sosiale#NeVverk#Sosial#REAN#(Reach#–#Engage#–#Ac8vate#–#Nurture)#Journalister#Investorer#&#Analy8kere#Bloggere#AnsaVe# Offentlig#Partnere#/#Industri#Potensielle#ansaVe#Akademiske#miljøer#Innovasjon# Samfunns1ansvar#HR# PR# IR&AR# Kundeservice# Salg#
 38. 38. Økt$samhold$mellom$avsender$og$mo>ager$Avsendere#”Dialog1hub”#MoVagere#Sosiale#NeVverk#Sosial#REAN#(Reach#–#Engage#–#Ac8vate#–#Nurture)#Journalister#Investorer#&#Analy8kere#Bloggere#AnsaVe# Offentlig#Partnere#/#Industri#Potensielle#ansaVe#Akademiske#miljøer#Innovasjon# Samfunns1ansvar#HR# PR# IR&AR# Kundeservice# Salg#
 39. 39. Økt$samhold$mellom$avsender$og$mo>ager$Avsendere#”Dialog1hub”#MoVagere#Sosiale#NeVverk#Sosial#REAN#(Reach#–#Engage#–#Ac8vate#–#Nurture)#Journalister#Investorer#&#Analy8kere#Bloggere#AnsaVe# Offentlig#Partnere#/#Industri#Potensielle#ansaVe#Akademiske#miljøer#Innovasjon# Samfunns1ansvar#HR# PR# IR&AR# Kundeservice# Salg#
 40. 40. Økt$samhold$mellom$avsender$og$mo>ager$Avsendere#”Dialog1hub”#MoVagere#Sosiale#NeVverk#Sosial#REAN#(Reach#–#Engage#–#Ac8vate#–#Nurture)#Journalister#Investorer#&#Analy8kere#Bloggere#AnsaVe# Offentlig#Partnere#/#Industri#Potensielle#ansaVe#Akademiske#miljøer#Innovasjon# Samfunns1ansvar#HR# PR# IR&AR# Kundeservice# Salg#
 41. 41. BCP$hva$er$nå$det?$
 42. 42. Kunnskapsintensivt#Plug’n’Play#Pris#
 43. 43. Kunnskapsintensivt#Plug’n’Play#Pris#Kunden#vet#i#stor#grad#hva#hun/han#vil#ha.##Lav#kunnskapsterskel#for#kjøp#
 44. 44. Kunnskapsintensivt#Plug’n’Play#Pris#Kunden#vet#i#stor#grad#hva#hun/han#vil#ha.##Lav#kunnskapsterskel#for#kjøp#Mer#løsning#enn#rent#produkt.#Mer#kunnskap#før#beslutning.#Lengre#kjøps#prosess#hvor#flere#8lbydere#blir#vurdert.##Kundeservice#blir#vik8gere..#
 45. 45. Kunnskapsintensivt#Plug’n’Play#Pris#Kunden#vet#i#stor#grad#hva#hun/han#vil#ha.##Lav#kunnskapsterskel#for#kjøp#Mer#løsning#enn#rent#produkt.#Mer#kunnskap#før#beslutning.#Lengre#kjøps#prosess#hvor#flere#8lbydere#blir#vurdert.##Kundeservice#blir#vik8gere..#Tyngre#kjøpsbeslutninger.#Kunnskapsintensive#løsninger#som#påvirker#bunnlinjen.#Større#risiko.#Tillit,#troverdighet#og#kundereferanser#økende#vik8g.#
 46. 46. Kunnskapsintensivt#Plug’n’Play#Pris#Kunden#vet#i#stor#grad#hva#hun/han#vil#ha.##Lav#kunnskapsterskel#for#kjøp#Mer#løsning#enn#rent#produkt.#Mer#kunnskap#før#beslutning.#Lengre#kjøps#prosess#hvor#flere#8lbydere#blir#vurdert.##Kundeservice#blir#vik8gere..#Tyngre#kjøpsbeslutninger.#Kunnskapsintensive#løsninger#som#påvirker#bunnlinjen.#Større#risiko.#Tillit,#troverdighet#og#kundereferanser#økende#vik8g.#Formelle#anbudsprosesser.#Screening#og#overvåking#av#medieomtale.#OmfaVende#kjøps1#og#garan8prosesser.##
 47. 47. Kunnskapsintensivt#Plug’n’Play#Pris#Kunden#vet#i#stor#grad#hva#hun/han#vil#ha.##Lav#kunnskapsterskel#for#kjøp#Mer#løsning#enn#rent#produkt.#Mer#kunnskap#før#beslutning.#Lengre#kjøps#prosess#hvor#flere#8lbydere#blir#vurdert.##Kundeservice#blir#vik8gere..#Tyngre#kjøpsbeslutninger.#Kunnskapsintensive#løsninger#som#påvirker#bunnlinjen.#Større#risiko.#Tillit,#troverdighet#og#kundereferanser#økende#vik8g.#Formelle#anbudsprosesser.#Screening#og#overvåking#av#medieomtale.#OmfaVende#kjøps1#og#garan8prosesser.##Enterprise#kjøps1prosesser.#Internasjonale#avtaler.#Få#virkelig#aktuelle#8lbydere.#Garan8vilkår,#on1site#kundeservice,#SLA,#med#mer.#
 48. 48. Kunnskapsintensivt#Plug’n’Play#Pris#Kunden#vet#i#stor#grad#hva#hun/han#vil#ha.##Lav#kunnskapsterskel#for#kjøp#Mer#løsning#enn#rent#produkt.#Mer#kunnskap#før#beslutning.#Lengre#kjøps#prosess#hvor#flere#8lbydere#blir#vurdert.##Kundeservice#blir#vik8gere..#Tyngre#kjøpsbeslutninger.#Kunnskapsintensive#løsninger#som#påvirker#bunnlinjen.#Større#risiko.#Tillit,#troverdighet#og#kundereferanser#økende#vik8g.#Formelle#anbudsprosesser.#Screening#og#overvåking#av#medieomtale.#OmfaVende#kjøps1#og#garan8prosesser.##Enterprise#kjøps1prosesser.#Internasjonale#avtaler.#Få#virkelig#aktuelle#8lbydere.#Garan8vilkår,#on1site#kundeservice,#SLA,#med#mer.#
 49. 49. Kunnskapsintensivt#Plug’n’Play#Pris#Kunden#vet#i#stor#grad#hva#hun/han#vil#ha.##Lav#kunnskapsterskel#for#kjøp#Mer#løsning#enn#rent#produkt.#Mer#kunnskap#før#beslutning.#Lengre#kjøps#prosess#hvor#flere#8lbydere#blir#vurdert.##Kundeservice#blir#vik8gere..#Tyngre#kjøpsbeslutninger.#Kunnskapsintensive#løsninger#som#påvirker#bunnlinjen.#Større#risiko.#Tillit,#troverdighet#og#kundereferanser#økende#vik8g.#Formelle#anbudsprosesser.#Screening#og#overvåking#av#medieomtale.#OmfaVende#kjøps1#og#garan8prosesser.##Enterprise#kjøps1prosesser.#Internasjonale#avtaler.#Få#virkelig#aktuelle#8lbydere.#Garan8vilkår,#on1site#kundeservice,#SLA,#med#mer.#Personlig#Bedrik#
 50. 50. Hvor$lange$kan$innleggene$dine$være?$
 51. 51. Forskjellige$flater$har$forskjellig$lese<$og$bruksmønstre…$06:00# 24:00#Image(s):#FreeDigitalPhotos.net#
 52. 52. Mobilen$&$Sosiale$medier$er$en$del$av$vårt$liv…$5#av#10#bruker#smarVelefonen#hver#dag#8l#søk# Hva#hvis#du#måVe#velge#mellom#TV#og#mobil?#6#av#10#bruker#smarVelefonen#sin#hver#dag#7#av#10#går#ikke#hjemmefra#uten#telefonen#sin#5#av#10#bruker#smarVelefonen#8l#produk8nformasjon#5#av#10#bruker#smarVelefonen#8l#produk8nformasjon#8#av#10#bruker#smarVelefonen#8l#å#kommunisere#med#9#av#10#bruker#smarVelefonen#8l#underholdning#7#av#10#bruker#smarVelefonen#8l#å#holde#seg#oppdatert#9#av#10#bruker#smarVelefonen#sam8dig#som#de…..#9#av#10#bruker#smarVelefonen#sam8dig#som#de…..#5#av#10#kjøper#varer#og#tjenester#via#sin#smarVelefon#Kilde:#Google#Norge#&#Ipsos#OTX#MediaCT##
 53. 53. Påvirkning$&$deling$via$mobile$enheter$
 54. 54. Henger$du$ikke$med?$Det$har$skjedd$mer$de$siste$40$enn$det$gjorde$de$siste$10.000$årene.$Men$de$neste$fem$årene$kommer$det$?l$å$skje$enda$mer!$”#Rune#Bjerke,#DNB#
 55. 55. Betalte#Markedsføring#på#InterneV#Betalte#søk#(PPC)#Mobil#annonsering#Sponsorater#Betalte#applikasjoner#Fortjente#Sosiale#medier#WoM#Bruker1forum#Nyheter,#PR,#annonseringer#Blogg#Relasjoner#Egne#NeVsider#Egne#mobile#applikasjoner#Kundeservice#Eget#digitalt#innhold#Egne#blogger#Alt$var$så$mye$enklere$før…$$$ $ $etablerte$sannheter$blir$uKordret$
 56. 56. Betalte#Medier##Fortjente#medier#Eide#medier#Sosiale#neVverk#
 57. 57. Betalte#Medier##Fortjente#medier#Eide#medier#Sosiale#neVverk#
 58. 58. Betalte#Medier##Fortjente#medier#Eide#medier#Sosiale#neVverk#Reklame#offline#&#online#E1post#NeVsider#Kataloger#
 59. 59. Betalte#Medier##Fortjente#medier#Eide#medier#Sosiale#neVverk#Reklame#offline#&#online#E1post#NeVsider#Kataloger#Insen8v1programmer#
 60. 60. Betalte#Medier##Fortjente#medier#Eide#medier#Sosiale#neVverk#Reklame#offline#&#online#E1post#NeVsider#Kataloger#Insen8v1programmer#Facebook#TwiVer#YouTube#Instagram#Pinterest#LinkedIn#Google+#
 61. 61. Betalte#Medier##Fortjente#medier#Eide#medier#Sosiale#neVverk#Reklame#offline#&#online#E1post#NeVsider#Kataloger#Insen8v1programmer#Facebook#TwiVer#YouTube#Instagram#Pinterest#LinkedIn#Google+#Partnerskap#og#allianser#
 62. 62. Betalte#Medier##Fortjente#medier#Eide#medier#Sosiale#neVverk#Reklame#offline#&#online#E1post#NeVsider#Kataloger#Insen8v1programmer#Facebook#TwiVer#YouTube#Instagram#Pinterest#LinkedIn#Google+#Partnerskap#og#allianser#Engasjerte#påvirkere#
 63. 63. Betalte#Medier##Fortjente#medier#Eide#medier#Sosiale#neVverk#Reklame#offline#&#online#E1post#NeVsider#Kataloger#Insen8v1programmer#Facebook#TwiVer#YouTube#Instagram#Pinterest#LinkedIn#Google+#Partnerskap#og#allianser#Engasjerte#påvirkere#Tillitsskapende#innhold.#Kontekstorientert#kombinert#med#mobil1#og#lokasjonsbaserte#tjenester.#
 64. 64. Hva$definerer$suksess$med$sosiale$medier?$
 65. 65. Vellykket….$…$er$å$oppnå$noe$som$er$ønsket,$planlagt$eller$forsøkt!$
 66. 66. ##########Forretningsmessige$mål$Overordnede#virksomhetsmål#Salg# HR#Kundeservice#Innovasjon#Organisatoriske#8ltak#Ressursbehov#&#1endringer#RekruVere#nye#og#beholde#ansaVe#Økt#kunnskap#Kultur1#&#kommunikasjons1endringer#Omsetningsvekst$ Kostnadsreduksjon$Markeds1kanaler#Betalt ## Eid#Fortjent#Endring#&#prioritering#av#oppgaver#Kanalvalg#Målgrupper#Prioritering#Marked# AnsaVe# Media# Myndigheter# Eiere#1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9#Omdømme#&#Synlighet#
 67. 67. Hva$er$vikFg$å$prioritere?$Hva#skal#jeg#bruke#markeds1budsjeVet#miV#8l?#Hvor#skal#jeg#fokusere#8den#min?#
 68. 68. Hva$skal$jeg$bruke$markedsbudsje>et$mi>$Fl?$60%#media#30%#innhold#10%#strategi#Kilde:#Adobe#1#@jeremywaite#
 69. 69. Hva$skal$jeg$bruke$markedsbudsje>et$mi>$Fl?$60%#media#30%#innhold#10%#strategi#60%#på#kjerne1#kanaler##30%#på#kompleVerende#kanaler##10%#på#virale#kanaler#60%#krea8vt#30%#neVverket#10%#påvirkere#60%#kunnskap#30%#måling#10%#rapportering#Kilde:#Adobe#1#@jeremywaite#
 70. 70. Hva$skal$jeg$bruke$markedsbudsje>et$mi>$Fl?$60%#media#30%#innhold#10%#strategi#60%#på#kjerne1#kanaler##30%#på#kompleVerende#kanaler##10%#på#virale#kanaler#60%#krea8vt#30%#neVverket#10%#påvirkere#60%#kunnskap#30%#måling#10%#rapportering#Bruk#betalte#medier#8l#å#akselerere#godt#innhold,#ikke#gjennomsniVlig#innhold!##Innhold#er#konge!#Bruk#ikke#mer#8d#på#å#skape#innhold#enn#du#gjør#på#å#snakke#med#diV#publikum!#Du#kan#ikke#håndtere#det#du#ikke#kan#måle!#Kilde:#Adobe#1#@jeremywaite#
 71. 71. Offline# Online#
 72. 72. Hva$skal$jeg$bruke$Fden$min$Fl?$90%#skape#engasje1ment#med#diV#publikum#10%#strategi#Kilde:#Adobe#1#@jeremywaite#
 73. 73. Hva$skal$jeg$bruke$Fden$min$Fl?$90%#skape#engasje1ment#med#diV#publikum#10%#strategi#Kilde:#Adobe#1#@jeremywaite#9#8mer#hver#dag#1#8me#hver#dag#
 74. 74. Internt$&$eksternt$innhold$• Besøkstall#• Fluktrekvens#• Kommentarer/Deltagelse#• Demo/Geografi#• Sosiale#neVverk#• Facebook#• Overvåking#av#varepraten#• Respons8d#på#svar/kommentarer#• Hvem#responderer?#• Krisekommunikasjon#via#sosiale#medier?#• Hvilke#andre#blogger#og#neVsteder#leser#de?#• Hvem#er#leseren#(personas)#• Hva#er#formålet#• Hva#er#unikt#og#nyV?#• Tekst,#bilde,#lyd#&#video#• Er#det#leV#å#lese?#• Hvor#oke#skal#innhold#publiseres#• Sosiale#neVverk#• Epost1signatur#• Gjesteblogging#&#kronikkskriving#• Kommentere#på#andre#blogger#og#neVsteder#Historie1fortelling#Innholds1produksjon#Måling#&#Analyse#Overvåking#&#Drik#
 75. 75. •  OppseV#&#håndtering#av#bedriks1#og#privatprofiler#•  LyVe#8l#varepraten#–#innen1#og#utenfor#egne#kanaler#•  Distribuere#innhold#1#ansvarlig#for#innholdsstrategien#•  Drive#engasjementet#–#svare#på#spørsmål#&#drive#samtalene#•  Promotere#selskapet#&#bransjen#(faget)#•  Bygge#neVverk,#og#drive#trafikk#8l#neVside#&#blogg#•  Overføre/videreformidle#prospekts/leads#•  Analyse#og#8lpasse#dereVer#Skal:#Marke8ng#&#Community#Manager#–#rolle#&#ansvar#•  Lage#/#skape#/#skrive#innholdet#på#neVside#&#blogg#•  Markedsføringsstrategien#(hvis#det#er#noen)#•  Epost1markedsføring#/#nyhetsbrev#•  Håndtering#av#prospekts#/#leads#Skal#ikke:#Community$Manager$Media$Kunder$ Student<$miljøer$Ansa>e$Konkurrenter$PoliFkere$Publisering#Dialog#Sprout$Social$Google$AnalyFcs$Wordpress$Twilert$Analyse#Overvåking#Admin#Drik#Rapportering#
 76. 76. Vellykket….$…$er$å$oppnå$noe$som$er$ønsket,$planlagt$eller$forsøkt!$
 77. 77. Hva$ønsker$man$å$oppnå?$•  Økt#omsetning#eller#reduserte#kostnader?#•  Likes?#•  Delinger,#kommentarer?#•  Brukerengasjement#i#form#av##bilder?#•  Sidevisninger#eller#unike#besøkende?#•  Redusert#stoppflukt?#•  Økt#kunde8lfredshet?#•  Synlighet?#•  Omdømme?#•  Kjennskap,#kunnskap?#
 78. 78. Skal$du$bygge$noe$som$skal$overleve$na>en$eller$Fden?$
 79. 79. Over$na>en$
 80. 80. Det$enkle$er$o:e$det$beste$–$eller$bra$nok…..$
 81. 81. Det$enkle$er$o:e$det$beste$–$eller$bra$nok…..$
 82. 82. Det$enkle$er$o:e$det$beste$–$eller$bra$nok…..$
 83. 83. Det$enkle$er$o:e$det$beste$–$eller$bra$nok…..$
 84. 84. Det$enkle$er$o:e$det$beste$–$eller$bra$nok…..$
 85. 85. Profesjonelt#neVverk#
 86. 86. Profesjonelt#neVverk#Kaker,#interiør,#bryllup#og#mote#…#(gåV#av#moten#i#Norge?)#
 87. 87. Profesjonelt#neVverk#Kaker,#interiør,#bryllup#og#mote#…#(gåV#av#moten#i#Norge?)#Konkurrerer#med#Facebook,#men#gjør#det#ikke#…#for#de#som#hater#Facebook…#
 88. 88. Profesjonelt#neVverk#Kaker,#interiør,#bryllup#og#mote#…#(gåV#av#moten#i#Norge?)#Konkurrerer#med#Facebook,#men#gjør#det#ikke#…#for#de#som#hater#Facebook…#TwiVer#+#TV#=#sant#
 89. 89. Profesjonelt#neVverk#Kaker,#interiør,#bryllup#og#mote#…#(gåV#av#moten#i#Norge?)#Konkurrerer#med#Facebook,#men#gjør#det#ikke#…#for#de#som#hater#Facebook…#TwiVer#+#TV#=#sant#Greit$å$svi$av$kru>et$først$og$fremst$her!$
 90. 90. Agenda$•  Intro#8l#sosiale#medier#•  Pause#•  Hvordan#bruke1#og#hvilke#sosiale#medier#er#”rik8ge”#•  Pause#•  Demonstrasjon$&$gjennomgang$av$aktuelle$verktøy$•  Q&A#
 91. 91. Facebook#sin#egen#innsiktstjeneste#gir#deg#et#godt#og#enkelt#dashboard#av#hvordan#8lstanden#8l#ser#ut.#Hva#er#det#som#engasjerer,#hvor#langt#når#dine#poster,#og#ikke#minst#–#mye#vik8g#informasjon#om#hvem#det#er#som#blir#engasjert#og#deltar#på#Facebook1siden#din.#7#av#10#bedriker#på#Facebook#bruker#sjelden#eller#aldri#denne#informasjonen#for#å#forbedre#og#8lpasse#egen#8lstedeværelse!#
 92. 92. SproutSocial.com#er#gra8s#i#30#dager,#dernest#koster#det#en#”symbolsk#sum”.#SproutSocial#gir#bedriker#et#intui8vt#og#enkelt#dashboard#som#dekker#Facebook,#TwiVer,#LinkedIn#og#Google+#og#som#hjelper#virksomheter#8l#å#overvåke,#drike,#administrere#og#analysere#8lstedeværelsen.#Her#kan#man#også#publisere,#svare#og#videresende#innkommende#spørsmål#og#kommentarer.##
 93. 93. Om#du#ikke#er#selv#på#TwiVer#så#kan#det#være#at#du#har#lyst#8l#å#overvåke#varepraten#knyVet#enten#8l#temaord#og/eller#TwiVer1kontoer.#Krever#enten#en#GMAIL#eller#en#TwiVer1konto.#Kostnadsfri.#
 94. 94. Men8on.net#er#et#verktøy#for#å#overvåke#og#rapportere#vareprat#og#ord#på#InterneV#og#i#sosiale#medier.#Finnes#både#som#applikasjon#og#webtjeneste.#Verktøyet#kan#sende#no8fica8ons#8l#smarVelefoner,#slik#at#du#raskt#og#effek8vt#kan#håndtere#nega8v#vareprat#før#det#rekker#å#utvikle#seg#8l#en#potensiell#krisesituasjon.#
 95. 95. LikeAlyzer#er#et#gra8s#verktøy#som#gir#deg#en#god#og#informa8v#analyse#over#dagens#8lstand#på#din#Facebook1side.#Hva#fungerer,#hva#fungerer#ikke#og#hva#bør#du#gjøre#med#det.#Enkle#råd#som#kan#være#svært#effek8ve#om#de#blir#fulgt.#
 96. 96. Norske#Fanbooster#har#utviklet#pagealyzer#som#også#analyserer#din#Facebook1side,#men#som#ikke#gir#deg#konkrete#råd,#men#som#derimot#presenterer#status#quo#i#en#svært#lekker#infografikk.#Kanskje#det#er#det#som#skal#8l#for#at#”sjefen”#skal#forstå#hvor#god#eller#dårlig#jobb#dere#gjør#på#Facebook#!#
 97. 97. Visua.ly#har#laget#mange#floVe#og#informa8ve#infografikker.#Kort#forklart#handler#infografikk#om#å#visualisere#data#på#en#8ltalende#måte,#og#i#deVe#8lfellet#er#det#data#hentet#fra#en#Google#Analy8cs1konto#som#har#dannet#grunnlaget#for#infografikken.##
 98. 98. TweetArchivist#8lbyr#mye#nyÅg#informasjon#knyVet#8l#TwiVer#–#enten#en#TwiVer1konto#eller#hashtags.##
 99. 99. Hvilke#hashtags#gir#mest#oppmerksomhet#og#synlighet?#På#jakt#eVer#å#skape#din#egen#hashtag#og#lurer#på#hvilke#hashtags#som#er#”ledige”#eller#ikke.#Gå#inn#på#Analy8cs.topsy.com##
 100. 100. Hvor#i#landet#–#eller#verden#–#kommer#dine#TwiVer1følgere#fra?#Gå#inn#på#Tweetsmap#for#å#sjekke#ut#selv.#
 101. 101. Twitonomy#er#et#gra8s#verktøy#som#analyserer#og#visualiserer#veldig#mye#nyÅg#informasjon#knyVet#8l#din#TwiVer1konto#og#dine#følgere.##
 102. 102. På#Hashtags.no#kan#du#se#8l#enhver#8d#hvilke#hashtags#som#er#de#mest#populære.#Som#nesten#hver#fredag#er##ffnor#den#mest#populære.##ffnor#står#for#Friday#Follow#Norway#og#er#en#gest#hvor#man#gir#kudos#8l#TwiVer1brukere#man#synes#8lfører#verdi#og#som#man#vil#anbefale#andre#å#også#følge.#
 103. 103. På#Tvitre.no#får#man#raskt#og#enkelt#oversikt#over#de#mest#populære#TwiVer1brukerne#i#Norge#–#kategorisert#i#8llegg.#På#jakt#eVer#de#vik8gste#og#mest#innflytelsesrike#journalistene#på#TwiVer#1111#sjekk#ut#Tvitre.no#
 104. 104. På#Men8onMapp.com#får#du#en#floV#oversikt#over#hvem#det#er#du#kommuniserer#med#på#TwiVer#og#hvilke#hashtags#som#er#de#mest#engasjerende.#Du#kan#også#klikke#på#enkeltpersoner#og#hashtags#for#å#finne#andre#TwiVer1brukere#som#kan#være#verdt#å#følge.#
 105. 105. Via#Sta8gr.am#får#du#vik8g#og#god#oversikt#over#din#Instagram1konto.#Det#meste#er#gra8s#her,#mens#administrasjon#og#kampanjeverktøyene#koster#penger.#Til#dags#dato#det#beste#dashboardet#for#Instagram#(vil#jeg#påstå).#
 106. 106. Oversiktlig#og#pent#presentert#Instagram1bilder,#basert#på#Pinterest#look&feel.#Gra8s#verktøy#som#kan#være#verdt#å#bruke#under#for#eksempel#Instagram1konkurranser#hvor#8lbakemeldinger#og#dialog#er#vik8g#–#og#hvor#du#trenger#å#følge#løpende#Instagram1bilder#basert#på#spesifikke#hashtags.#
 107. 107. Hvor#innflytelsesrik#er#du#online,#og#hvem#er#de#mest#innflytelsesrike#her#8l#lands?#Klout#er#utvilsomt#det#beste#verktøyet#som#tar#seg#som#mål#å#bli#defacto#standarden#for#hvordan#online#innflytelse#måles.#
 108. 108. NHO$31.05.2013$Hvordan$kan$sosiale$medier$skape$verdi$for$din$bedri:?$

×