Successfully reported this slideshow.
Virke&&Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*Senior*Rådgiver*Geelmuyden.Kiese*@hpnhansen*911*95*704*HansPe(er.info**
Hans+Pe-er&Nygård+Hansen&hpnhansen&på&&hpnhansen*på&&hpnhansen&på*&&hpnhansen&på&&&Født%og%oppvokst%med%et%tastatur%i%hånd...
Hva&er&en&vellykket&SoMe+kampanje?&
Vellykket….&…&er&å&oppnå&noe&som&er&ønsket,&planlagt&eller&forsøkt!&
Tid$Endring$STOR%LITEN%Holdning$Kjennskap$Kunnskap$Handling$Hvilke&endringer&er&man&på&jakt&e-er?&
S E N S E M A K I N G * S T O R Y M A K I N G * S T O R Y T E L L I N G *Research&og&analyse&Hoved+uGordringer&Tiltak&Veiv...
Du&kan&ikke&installere&en&SoMe+kampanje&
3&overordnede&trender….&Mobil*Søk*Sosial*
Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*
Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*
Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%prog...
Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%prog...
Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%prog...
Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%prog...
Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%prog...
Forskjellige&flater&har&forskjellig&lese+&og&bruksmønstre…&06:00* 24:00*Image(s):*FreeDigitalPhotos.net*
Mobilen&&&Sosiale&medier&er&en&del&av&vårt&liv…&5*av*10*bruker*smar(elefonen*hver*dag*Wl*søk* Hva*hvis*du*må(e*velge*mello...
Hva&er&vikPg&å&prioritere?&Hva*skal*jeg*bruke*markeds%budsje(et*mi(*Wl?*Hvor*skal*jeg*fokusere*Wden*min?*
Hva&skal&jeg&bruke&markedsbudsje-et&mi-&Pl?&60%*media*30%*innhold*10%*strategi*Kilde:*Adobe*%*@jeremywaite*
Hva&skal&jeg&bruke&markedsbudsje-et&mi-&Pl?&60%*media*30%*innhold*10%*strategi*60%*på*kjerne%*kanaler**30%*på*komple(erend...
Hva&skal&jeg&bruke&markedsbudsje-et&mi-&Pl?&60%*media*30%*innhold*10%*strategi*60%*på*kjerne%*kanaler**30%*på*komple(erend...
Offline* Online*
Hva&skal&jeg&bruke&Pden&min&Pl?&90%*skape*engasje%ment*med*di(*publikum*10%*strategi*Kilde:*Adobe*%*@jeremywaite*
Hva&skal&jeg&bruke&Pden&min&Pl?&90%*skape*engasje%ment*med*di(*publikum*10%*strategi*Kilde:*Adobe*%*@jeremywaite*9*Wmer*hv...
Internt&&&eksternt&innhold&• Besøkstall*• Fluklrekvens*• Kommentarer/Deltagelse*• Demo/Geografi*• Sosiale*ne(verk*• Faceboo...
•  Oppse(*&*håndtering*av*bedrios%*og*privatprofiler*•  Ly(e*Wl*varepraten*–*innen%*og*utenfor*egne*kanaler*•  Distribuere*...
Vellykket….&…&er&å&oppnå&noe&som&er&ønsket,&planlagt&eller&forsøkt!&
Hva&ønsker&man&å&oppnå?&•  Økt*omsetning*eller*reduserte*kostnader?*•  Likes?*•  Delinger,*kommentarer?*•  Brukerengasjeme...
Skal&du&bygge&noe&som&skal&overleve&na-en&eller&Pden?&
Over&na-en&
Det&enkle&er&oXe&det&beste&–&eller&bra&nok…..&
Det&enkle&er&oXe&det&beste&–&eller&bra&nok…..&
Det&enkle&er&oXe&det&beste&–&eller&bra&nok…..&
Det&enkle&er&oXe&det&beste&–&eller&bra&nok…..&
Det&enkle&er&oXe&det&beste&–&eller&bra&nok…..&
Profesjonelt*ne(verk*
Profesjonelt*ne(verk*Kaker,*interiør,*bryllup*og*mote*…*(gå(*av*moten*i*Norge?)*
Profesjonelt*ne(verk*Kaker,*interiør,*bryllup*og*mote*…*(gå(*av*moten*i*Norge?)*Konkurrerer*med*Facebook,*men*gjør*det*ikk...
Profesjonelt*ne(verk*Kaker,*interiør,*bryllup*og*mote*…*(gå(*av*moten*i*Norge?)*Konkurrerer*med*Facebook,*men*gjør*det*ikk...
Profesjonelt*ne(verk*Kaker,*interiør,*bryllup*og*mote*…*(gå(*av*moten*i*Norge?)*Konkurrerer*med*Facebook,*men*gjør*det*ikk...
Over&Pd&
”Et%kick=off%som%både%høres,%sees%&%oppleves%i%hele%Norge…”%
InternaWonal*partner*Carlson*Wagonlit*
InternaWonal*partner*Carlson*Wagonlit*
InternaWonal*partner*Carlson*Wagonlit*
InternaWonal*partner*Carlson*Wagonlit*
Instagram+vegger&i&festsalen&
Facebook*ble*den*vikWgste*kanalen*for*å*spre*budskapet,*få*inn*kommentarer,*svare*på*spørsmål*ol.*Alle*tenkelige*mål*ble*s...
Det*fleste*budskapene*våre*ble*spredt*viralt,*ikke*gjennom*kjøpt*annonsering!*
Bloggen*ble*oppre(et*samme*uken*som*prosjektet*startet,*og*ble*kjernen*i*all*publisering*av*innhold.***Målet*var*10*000*si...
Egen* avtale* med* Ida* Wulff,* en* av*Norges*mest*leste*bloggere,*ble*også*en*kjempesuksess.***Hun* sa(* ny* rekord* i* an...
Vi*fikk*de(e*paret*Wl*å*forlove*seg*på*Twi(er.*De*ble*belønnet*med*Las*Vegas%tur*på*Business*Class*med*BA.**
Tid$Endring$STOR%LITEN%Holdning$Kjennskap$Kunnskap$Handling$Hvilke&endringer&er&man&på&jakt&e-er?&
Geelmuyden.Kiese&sin&satsning&på&Social&Business&
Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%prog...
Virke&&Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*Senior*Rådgiver*Geelmuyden.Kiese*@hpnhansen*911*95*704*HansPe(er.info**
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013

2,890 views

Published on

Hva kjennetegner en vellykket SoMe-kampanje ble jeg spurt, og gjennom foredraget

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Museumssamlingen hos Virke 29. mai 2013

 1. 1. Virke&&Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*Senior*Rådgiver*Geelmuyden.Kiese*@hpnhansen*911*95*704*HansPe(er.info**
 2. 2. Hans+Pe-er&Nygård+Hansen&hpnhansen&på&&hpnhansen*på&&hpnhansen&på*&&hpnhansen&på&&&Født%og%oppvokst%med%et%tastatur%i%hånda.%17%års%farts9d%fra%IKT=bransjen%–%primært%%%
 3. 3. Hva&er&en&vellykket&SoMe+kampanje?&
 4. 4. Vellykket….&…&er&å&oppnå&noe&som&er&ønsket,&planlagt&eller&forsøkt!&
 5. 5. Tid$Endring$STOR%LITEN%Holdning$Kjennskap$Kunnskap$Handling$Hvilke&endringer&er&man&på&jakt&e-er?&
 6. 6. S E N S E M A K I N G * S T O R Y M A K I N G * S T O R Y T E L L I N G *Research&og&analyse&Hoved+uGordringer&Tiltak&Veivalg&Arena&Rolle&Historie&Regi&Dramaturgi&©*Geelmuyden.Kiese*1999*
 7. 7. Du&kan&ikke&installere&en&SoMe+kampanje&
 8. 8. 3&overordnede&trender….&Mobil*Søk*Sosial*
 9. 9. Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*
 10. 10. Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*
 11. 11. Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%programmer*
 12. 12. Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%programmer*Facebook*Twi(er*YouTube*Instagram*Pinterest*LinkedIn*Google+*
 13. 13. Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%programmer*Facebook*Twi(er*YouTube*Instagram*Pinterest*LinkedIn*Google+*Partnerskap*og*allianser*
 14. 14. Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%programmer*Facebook*Twi(er*YouTube*Instagram*Pinterest*LinkedIn*Google+*Partnerskap*og*allianser*Engasjerte*påvirkere*
 15. 15. Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%programmer*Facebook*Twi(er*YouTube*Instagram*Pinterest*LinkedIn*Google+*Partnerskap*og*allianser*Engasjerte*påvirkere*Tillitsskapende*innhold.*Kontekstorientert*kombinert*med*mobil%*og*lokasjonsbaserte*tjenester.*
 16. 16. Forskjellige&flater&har&forskjellig&lese+&og&bruksmønstre…&06:00* 24:00*Image(s):*FreeDigitalPhotos.net*
 17. 17. Mobilen&&&Sosiale&medier&er&en&del&av&vårt&liv…&5*av*10*bruker*smar(elefonen*hver*dag*Wl*søk* Hva*hvis*du*må(e*velge*mellom*TV*og*mobil?*6*av*10*bruker*smar(elefonen*sin*hver*dag*7*av*10*går*ikke*hjemmefra*uten*telefonen*sin*5*av*10*bruker*smar(elefonen*Wl*produkWnformasjon*5*av*10*bruker*smar(elefonen*Wl*produkWnformasjon*8*av*10*bruker*smar(elefonen*Wl*å*kommunisere*med*9*av*10*bruker*smar(elefonen*Wl*underholdning*7*av*10*bruker*smar(elefonen*Wl*å*holde*seg*oppdatert*9*av*10*bruker*smar(elefonen*samWdig*som*de…..*9*av*10*bruker*smar(elefonen*samWdig*som*de…..*5*av*10*kjøper*varer*og*tjenester*via*sin*smar(elefon*Kilde:*Google*Norge*&*Ipsos*OTX*MediaCT**
 18. 18. Hva&er&vikPg&å&prioritere?&Hva*skal*jeg*bruke*markeds%budsje(et*mi(*Wl?*Hvor*skal*jeg*fokusere*Wden*min?*
 19. 19. Hva&skal&jeg&bruke&markedsbudsje-et&mi-&Pl?&60%*media*30%*innhold*10%*strategi*Kilde:*Adobe*%*@jeremywaite*
 20. 20. Hva&skal&jeg&bruke&markedsbudsje-et&mi-&Pl?&60%*media*30%*innhold*10%*strategi*60%*på*kjerne%*kanaler**30%*på*komple(erende*kanaler**10%*på*virale*kanaler*60%*kreaWvt*30%*ne(verket*10%*påvirkere*60%*kunnskap*30%*måling*10%*rapportering*Kilde:*Adobe*%*@jeremywaite*
 21. 21. Hva&skal&jeg&bruke&markedsbudsje-et&mi-&Pl?&60%*media*30%*innhold*10%*strategi*60%*på*kjerne%*kanaler**30%*på*komple(erende*kanaler**10%*på*virale*kanaler*60%*kreaWvt*30%*ne(verket*10%*påvirkere*60%*kunnskap*30%*måling*10%*rapportering*Bruk*betalte*medier*Wl*å*akselerere*godt*innhold,*ikke*gjennomsni(lig*innhold!**Innhold*er*konge!*Bruk*ikke*mer*Wd*på*å*skape*innhold*enn*du*gjør*på*å*snakke*med*di(*publikum!*Du*kan*ikke*håndtere*det*du*ikke*kan*måle!*Kilde:*Adobe*%*@jeremywaite*
 22. 22. Offline* Online*
 23. 23. Hva&skal&jeg&bruke&Pden&min&Pl?&90%*skape*engasje%ment*med*di(*publikum*10%*strategi*Kilde:*Adobe*%*@jeremywaite*
 24. 24. Hva&skal&jeg&bruke&Pden&min&Pl?&90%*skape*engasje%ment*med*di(*publikum*10%*strategi*Kilde:*Adobe*%*@jeremywaite*9*Wmer*hver*dag*1*Wme*hver*dag*
 25. 25. Internt&&&eksternt&innhold&• Besøkstall*• Fluklrekvens*• Kommentarer/Deltagelse*• Demo/Geografi*• Sosiale*ne(verk*• Facebook*• Overvåking*av*varepraten*• ResponsWd*på*svar/kommentarer*• Hvem*responderer?*• Krisekommunikasjon*via*sosiale*medier?*• Hvilke*andre*blogger*og*ne(steder*leser*de?*• Hvem*er*leseren*(personas)*• Hva*er*formålet*• Hva*er*unikt*og*ny(?*• Tekst,*bilde,*lyd*&*video*• Er*det*le(*å*lese?*• Hvor*ooe*skal*innhold*publiseres*• Sosiale*ne(verk*• Epost%signatur*• Gjesteblogging*&*kronikkskriving*• Kommentere*på*andre*blogger*og*ne(steder*Historie%fortelling*Innholds%produksjon*Måling*&*Analyse*Overvåking*&*Drio*
 26. 26. •  Oppse(*&*håndtering*av*bedrios%*og*privatprofiler*•  Ly(e*Wl*varepraten*–*innen%*og*utenfor*egne*kanaler*•  Distribuere*innhold*%*ansvarlig*for*innholdsstrategien*•  Drive*engasjementet*–*svare*på*spørsmål*&*drive*samtalene*•  Promotere*selskapet*&*bransjen*(faget)*•  Bygge*ne(verk,*og*drive*trafikk*Wl*ne(side*&*blogg*•  Overføre/videreformidle*prospekts/leads*•  Analyse*og*Wlpasse*dere(er*Skal:*MarkeWng*&*Community*Manager*–*rolle*&*ansvar*•  Lage*/*skape*/*skrive*innholdet*på*ne(side*&*blogg*•  Markedsføringsstrategien*(hvis*det*er*noen)*•  Epost%markedsføring*/*nyhetsbrev*•  Håndtering*av*prospekts*/*leads*Skal*ikke:*Community&Manager&Media&Kunder& Student+&miljøer&Ansa-e&Konkurrenter&PoliPkere&Publisering*Dialog*Sprout&Social&Google&AnalyPcs&Wordpress&Twilert&Analyse*Overvåking*Admin*Drio*Rapportering*
 27. 27. Vellykket….&…&er&å&oppnå&noe&som&er&ønsket,&planlagt&eller&forsøkt!&
 28. 28. Hva&ønsker&man&å&oppnå?&•  Økt*omsetning*eller*reduserte*kostnader?*•  Likes?*•  Delinger,*kommentarer?*•  Brukerengasjement*i*form*av*#bilder?*•  Sidevisninger*eller*unike*besøkende?*•  Redusert*stoppflukt?*•  Økt*kundeWlfredshet?*•  Synlighet?*•  Omdømme?*•  Kjennskap,*kunnskap?*
 29. 29. Skal&du&bygge&noe&som&skal&overleve&na-en&eller&Pden?&
 30. 30. Over&na-en&
 31. 31. Det&enkle&er&oXe&det&beste&–&eller&bra&nok…..&
 32. 32. Det&enkle&er&oXe&det&beste&–&eller&bra&nok…..&
 33. 33. Det&enkle&er&oXe&det&beste&–&eller&bra&nok…..&
 34. 34. Det&enkle&er&oXe&det&beste&–&eller&bra&nok…..&
 35. 35. Det&enkle&er&oXe&det&beste&–&eller&bra&nok…..&
 36. 36. Profesjonelt*ne(verk*
 37. 37. Profesjonelt*ne(verk*Kaker,*interiør,*bryllup*og*mote*…*(gå(*av*moten*i*Norge?)*
 38. 38. Profesjonelt*ne(verk*Kaker,*interiør,*bryllup*og*mote*…*(gå(*av*moten*i*Norge?)*Konkurrerer*med*Facebook,*men*gjør*det*ikke*…*for*de*som*hater*Facebook…*
 39. 39. Profesjonelt*ne(verk*Kaker,*interiør,*bryllup*og*mote*…*(gå(*av*moten*i*Norge?)*Konkurrerer*med*Facebook,*men*gjør*det*ikke*…*for*de*som*hater*Facebook…*Twi(er*+*TV*=*sant*
 40. 40. Profesjonelt*ne(verk*Kaker,*interiør,*bryllup*og*mote*…*(gå(*av*moten*i*Norge?)*Konkurrerer*med*Facebook,*men*gjør*det*ikke*…*for*de*som*hater*Facebook…*Twi(er*+*TV*=*sant*Greit&å&svi&av&kru-et&først&og&fremst&her!&
 41. 41. Over&Pd&
 42. 42. ”Et%kick=off%som%både%høres,%sees%&%oppleves%i%hele%Norge…”%
 43. 43. InternaWonal*partner*Carlson*Wagonlit*
 44. 44. InternaWonal*partner*Carlson*Wagonlit*
 45. 45. InternaWonal*partner*Carlson*Wagonlit*
 46. 46. InternaWonal*partner*Carlson*Wagonlit*
 47. 47. Instagram+vegger&i&festsalen&
 48. 48. Facebook*ble*den*vikWgste*kanalen*for*å*spre*budskapet,*få*inn*kommentarer,*svare*på*spørsmål*ol.*Alle*tenkelige*mål*ble*sprengt!*
 49. 49. Det*fleste*budskapene*våre*ble*spredt*viralt,*ikke*gjennom*kjøpt*annonsering!*
 50. 50. Bloggen*ble*oppre(et*samme*uken*som*prosjektet*startet,*og*ble*kjernen*i*all*publisering*av*innhold.***Målet*var*10*000*sidevisninger*–*resultatet*ble*nesten*70*000!*
 51. 51. Egen* avtale* med* Ida* Wulff,* en* av*Norges*mest*leste*bloggere,*ble*også*en*kjempesuksess.***Hun* sa(* ny* rekord* i* antall*kommentarer*og*besøk*på*sin*blogg,*og*det*skapte*massiv*trafikk*Wlbake*Wl*Reiseracet* og* de* pågående*akWvitetene*der.*
 52. 52. Vi*fikk*de(e*paret*Wl*å*forlove*seg*på*Twi(er.*De*ble*belønnet*med*Las*Vegas%tur*på*Business*Class*med*BA.**
 53. 53. Tid$Endring$STOR%LITEN%Holdning$Kjennskap$Kunnskap$Handling$Hvilke&endringer&er&man&på&jakt&e-er?&
 54. 54. Geelmuyden.Kiese&sin&satsning&på&Social&Business&
 55. 55. Betalte*Medier**Fortjente*medier*Eide*medier*Sosiale*ne(verk*Reklame*offline*&*online*E%post*Ne(sider*Kataloger*InsenWv%programmer*Facebook*Twi(er*YouTube*Instagram*Pinterest*LinkedIn*Google+*Partnerskap*og*allianser*Engasjerte*påvirkere*Tillitsskapende*innhold.*Kontekstorientert*kombinert*med*lokasjons%baserte*tjenester.*
 56. 56. Virke&&Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*Senior*Rådgiver*Geelmuyden.Kiese*@hpnhansen*911*95*704*HansPe(er.info**

×