Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Handelshøyskolen BI - Samspillet mellom teknologi & mennesker

4,036 views

Published on

Første september holdt jeg et lengre foredrag om mennesker og teknologi, samspillet, historikken, fremtiden & trender i klassen for Sosiale Medier på Handelshøyskolen BI i samarbeide med Cecilie Staude.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Handelshøyskolen BI - Samspillet mellom teknologi & mennesker

 1. 1. BI – Første september 2011 Hans-Petter Nygård-Hansen hansen@gambit.no / 911 95 704 / HansPetter.info /@hpnhansen
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 7. 6. 2. 5.1. 3. 4. 5
 6. 6. Alt var såHusker mye bedre du… før …sånn har vi alltid gjort det.. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 996 o– Sept. 1 Digi.n16
 17. 17. 7. 6. 2. 5.1. 3. 4. 17
 18. 18. 18 Statistisk Sentral Byrå – juli 2011
 19. 19. 19 Statistisk Sentral Byrå – juli 2011
 20. 20. 20 Statistisk Sentral Byrå – juli 2011
 21. 21. Snart 800 mi ll på Facebook (38% penetra sjon) 21
 22. 22. 7. 6. 2. 5.1. 3. 4. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. Media-kommunikasjon Dialog Vare- & Kompetanseflyt 25
 26. 26. 26
 27. 27. MangeMange valgFærre valgBestemt valg Kjøp 27 Kilde: Harward Business Review
 28. 28. Vurdering EvalueringTilknytning Anbefale Glede seg KJØPE 28 Kilde: Harward Business Review
 29. 29. 50% av journalister henter nyheter via Twitter Kunden e riPersonlige kontrollrepresentanter“People talk, brands don’t” Er du ikk tilstede p e å sosiale medier vi l de fortsatt s nakke om deg… “Content is king, president & pope” 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. Computerworld 2003 32
 33. 33. "Theres no chance that the iPhone isgoing to get any significant marketshare. No chance. If you actually take alook at the 1.3 billion phones that getsold, Id prefer to have our software in60% or 70% or 80% of them, than Iwould to have 2% or 3%, which is whatApple might get.” Steve Balmer, CEO Microsoft 2007 33
 34. 34. 7. 6. 2. 5.1. 3. 4. 34
 35. 35. Android 49% Apple 19% Symbian 17% RIM 12% Windows 1% Other 2% (Kilde: Canalys worldwide country-level 35 Q2 2011 smart phone market estimates)
 36. 36. 36
 37. 37. 37 Kilde: Finn labs juli 2011
 38. 38. 9 av 10 solgtetelefoner i dager Smarte..38
 39. 39. …MENKun et fåtall bedrifter har enegen app eller mobiltilpassethjemmeside….….mens nesten 25 prosent avvår online-tid er på en mobil 39
 40. 40. 40 Kilde: HansPetter.info – undersøkelse mars 2011
 41. 41. 41 Kilde: HansPetter.info – undersøkelse mars 2011
 42. 42. 7. 6. 2. 5.1. 3. 4. 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 7. 6. 2. 5.1. 3. 4. 49
 50. 50. 50
 51. 51. 51
 52. 52. Innholdet er konge, markedsføring er Kundene er dronning, (muligens) ikke intr. og hjemmesiden er i produktene eller din trone. tjenestene dine. 52
 53. 53. 53
 54. 54. Online & Print annonsering …eller salg 54
 55. 55. Fysis k han del 55
 56. 56. Reklame og tilbud Preferansebasertbasert på hvor du er innholdog hva dineinteresser er… 56
 57. 57. 57
 58. 58. 58
 59. 59. 59
 60. 60. ”The children now love luxury; they have badmanners, contempt for authority; they showdisrespect for elders and love chatter in place ofexercise. Children are now tyrants, not the servants of theirhouseholds. They no longer rise when elders enterthe room. They contradict their parents, chatterbefore company, gobble up dainties at the table,cross their legs, and tyrannize their teachers.” 60
 61. 61. Sokrates Platon 61
 62. 62. Oversatt fra Johnsen Controls – Global WorkPlace Innovation 2010                 Veteraner     Baby  Boomers     Generasjon  X     Generasjon  Y   Født:   1922-­‐1945   1946-­‐1964   1965-­‐1980   1981-­‐2000   Kommunikasjonsform:   Formell  og  skri5lig     Face2Face  og  personlig     Direkte  og  umiddelbar     Facebook-­‐mail,  voicemail   Arbeidsmoral:   Hardt  arbeid   Arbeidsnarkoman   Oppgave  fokusert   "neste  oppgave"   Respekt  for  autoriteter   SHller  mye  spørsmål   SkepHsk  av  natur   MålreMet   Plikt  før  party   Kvalitetsbevist   Høy  grad  av  selvHlliM   MulHtasking   Følge  regler  &  lover   Personlig  oppfyllelse     Grunder           Definisjon  av  arbeide:   Forpliktelse     Spennende  reise     Kontrakt  &  vanskelig  uRordring     Et  middel  for  å  oppnå  noe           LederskapssBl:   Direkte   Samtykkende   Alle-­‐er-­‐like   Jobbe  med  andre   Command-­‐and-­‐control   Kollegial   "Hvorfor"   likesinnede  og         URordre  hverandre   kreaHve  personer           InterakBv  sBl:   Individuell     Møte-­‐elsker     Grunder     Delta         Team-­‐player                   Tilbakemeldingsform:   "Ingen  nyheter  er  gode  nyheter"   Liker  det  ikke…   "Unnskyld  at  jeg  forstyrrer"   "Når  jeg  vil  ha  det,  og  på  mail!"           Belønning:   Godt  uRørt  arbeide     TiMel  og  Penger     Frihet  er  den  beste  belønning     Meningsfylt  arbeide                   62
 63. 63. BI reklame fra 2003 63
 64. 64. 64
 65. 65. 65
 66. 66. 66
 67. 67. 60 %50 %40 %30 %20 %10 %0% Veteraner Baby Boomer Generasjon X Generasjon Y 67
 68. 68. Behovsorienterte Mangler sosiale antenner Ingen lojalitet til arbeidsgiver Ikke forpliktet nok til jobben Urealistiske forventninger Helt/Delvis enig Verken ellerSelv-sentrerte og individualister Delvis/Helt uenig Liten respekt for autoriteter Dårlig arbeidsmoral Late Bortskjemte 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % 68
 69. 69. Faste plasser til alle ansatte Sosiale tjenestetilbud (trening, masasje, etc) Godt videreutdanningstilbud Mye Team-Work Belønning for godt arbeide Nei/NoeFormelle tilbakemeldinger / medarbeidersamtaler Nja Mye/Ja Kjøp den Pcen du vil ha Kjøp den mobilen du vil ja Jobb hvor som helst, når som helst Tilrettelagt for hjemmekontor Sosiale medier er tillatt på jobben 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % 69
 70. 70. Egen bedriftsapp Mobiltilpasset hjemmeside Bedriften har egen YouTube-kanalNettside som er godt integrert med SoMe Motiveres til å bruke Google+ Nei/Noe Motiveres til å bruke LinkedIn Nja Mye/Ja Motiveres til å bruke Facebook Motiveres til å bruke Twitter Facebook-side for bedriften Bedriftsblogg Sosiale medier til rekruttering 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % 70
 71. 71. Ster k Bran t d ..eller her… Bonus- sas je progr Mas am Prosjekt- orientert Ege n bl BYO PC ogg BYO Fast kontor M obil - plass Job b he r.. ..eller her 71
 72. 72. 7. 6. 2. 5.1. 3. 4. 72
 73. 73. 7. 6. 2. 5.1. 3. 4. 73
 74. 74. kompromiss 74
 75. 75. Oversatt fra Johnsen Controls – Global WorkPlace Innovation 2010                 Veteraner     Baby  Boomers     Generasjon  X     Generasjon  Y   Født:   1922-­‐1945   1946-­‐1964   1965-­‐1980   1981-­‐2000   Kommunikasjonsform:   Formell  og  skri5lig     Face2Face  og  personlig     Direkte  og  umiddelbar     Facebook-­‐mail,  voicemail   Arbeidsmoral:   Hardt  arbeid   Arbeidsnarkoman   Oppgave  fokusert   "neste  oppgave"   Respekt  for  autoriteter   SHller  mye  spørsmål   SkepHsk  av  natur   MålreMet   Plikt  før  party   Kvalitetsbevist   Høy  grad  av  selvHlliM   MulHtasking   Følge  regler  &  lover   Personlig  oppfyllelse     Grunder           Definisjon  av  arbeide:   Forpliktelse     Spennende  reise     Kontrakt  &  vanskelig  uRordring     Et  middel  for  å  oppnå  noe           LederskapssBl:   Direkte   Samtykkende   Alle-­‐er-­‐like   Jobbe  med  andre   Command-­‐and-­‐control   Kollegial   "Hvorfor"   likesinnede  og         URordre  hverandre   kreaHve  personer           InterakBv  sBl:   Individuell     Møte-­‐elsker     Grunder     Delta         Team-­‐player                   Tilbakemeldingsform:   "Ingen  nyheter  er  gode  nyheter"   Liker  det  ikke…   "Unnskyld  at  jeg  forstyrrer"   "Når  jeg  vil  ha  det,  og  på  mail!"           Belønning:   Godt  uRørt  arbeide     TiMel  og  Penger     Frihet  er  den  beste  belønning     Meningsfylt  arbeide                   75
 76. 76. 76
 77. 77. 77
 78. 78. TAKK FOR MEG 78

×