Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategische samenwerking in marketing

298 views

Published on

[NL:] Wat Richard Susskind in zijn boek 'Tomorrow's laywers' voor de advocatuur bespreekt is 1-op-1 overdraagbaar naar marketing, communicatie en design. Helaas ontbreekt veelal de werkelijke wens om resources adequaat te verbinden.

[ENG:] What Richard Susskind discusses in his book 'Tomorrow's laywers' for the legal profession is 1-to-1 transferable to marketing, communication and design. Unfortunately, the actual desire to adequately connect resources is often lacking.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strategische samenwerking in marketing

  1. 1. IDENTITY CONSULTING | KERNVRAAG: VANUIT WELK PRINCIEP SAMENWERKEN 21.03.2018, HANS PAUL BRANDT NIET OPDRACHT GEVEN OF OPDRACHT NEMEN.. DE KUNST VAN POSITIONEREN, IS SAMENWERKEN. 21 maart 2018 Hans Paul Brandt Onafhankelijke consultant identiteit en merk hanspaulbrandt@gmail.com linkedin.com/in/hanspaulbrandt T 0653 197 827 1
  2. 2. IDENTITY CONSULTING | KERNVRAAG: VANUIT WELK PRINCIEP SAMENWERKEN 21.03.2018, HANS PAUL BRANDT DOEL VS. POTENTIEEL 2 HOOG LAAG LAAG HOOGMARKETING POTENTIEEL STRATEGICROLEMARKETING
  3. 3. IDENTITY CONSULTING | KERNVRAAG: VANUIT WELK PRINCIEP SAMENWERKEN 21.03.2018, HANS PAUL BRANDT 4 CONCEPTEN VOOR STRATEGISCHE SAMENWERKING 3 HOOG PARTNERSHIP CONSERVATIE LAAG OUTSOURCING REVITALISERING LAAG HOOGMARKETING POTENTIEEL STRATEGICROLEMARKETING Thanks to Richard Susskind for the inspiration that his book Tomorrow's Lawyers has been for me.
  4. 4. IDENTITY CONSULTING | KERNVRAAG: VANUIT WELK PRINCIEP SAMENWERKEN 21.03.2018, HANS PAUL BRANDT WAT PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIEDOELSTELLING? 4 HOOG PARTNERSHIP CONSERVATIE LAAG OUTSOURCING REVITALISERING LAAG HOOGMARKETING POTENTIEEL STRATEGICROLEMARKETING PROCES VERBETERING BUSINESS IMPACT COMMERCIEEL EXPLOITATIE Thanks to Richard Susskind for the inspiration that his book Tomorrow's Lawyers has been for me.
  5. 5. IDENTITY CONSULTING | KERNVRAAG: VANUIT WELK PRINCIEP SAMENWERKEN 21.03.2018, HANS PAUL BRANDT 5 GRAAG GA IK MET U IN GESPREK OVER UW MARKETING ORGANISATIE EN DE VERBINDING MET EXTERNE RESOURCES. 21 maart 2018 Hans Paul Brandt Onafhankelijke consultant identiteit en merk hanspaulbrandt@gmail.com linkedin.com/in/hanspaulbrandt T 0653 197 827

×