Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Halvårspresentasjon

210 views

Published on

halvtårspresentasjon

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Halvårspresentasjon

  1. 1. Mine forventninger Etter to år med sosiologi, ønsket jeg mer tverrfaglighet Pedagogikk + sosiologi = utrolig spennende kombinasjon Jobb fremover ? ”veien blir til når man går” Jeg ønsker å få en mer forståelse av ungdoms utvikling og de vilkår som er av betydning for dette.
  2. 2. MAPPEOPPGAVE 2 EKSTREMISME VS AKTIVISME ”Alt er mulig !”(Jørgen 16 år) I tråd med modernitetens tanker  Ziehe - det refleksive selvet, gjørbarhet og individualisering  Giddens – det formålsrasjonelle menneske  Beck - risikosamfunnet  Eriksen – globaliseringsprosessene skaper nye muligheter og impulser
  3. 3. MAPPEOPPGAVE 3 SUBKULTUR – RÅNINGTenke nyttQvotrup Jensens definisjon av begrepet - gir rom for mange typersubkultur.  Herunder Råning  Willis ”symbolsk kreativitet”  Anne Krogstads deskriptive og regulative symbolsystem
  4. 4.  Forebyggende tiltak på primærnivå (Bjørgo) eller universelt tiltak (Olsen og Traavik) Erikson stadieteori – der sosialt samspill og venners betydning er sentralt for utviklingen Viktigheten av Bronfenbrenner samarbeid på flere nivåer. Ex miljøarbeiderne på skolen. Og Bourdieus ”kapital” begrep som avgjørende for hvem som mestrer og ikke mestrer skolen.
  5. 5.  Edward Taylor sin definisjon av kultur  Hovedpoeng ”….. forskjellene er ikke medfødt, men lært gjennom å være medlem av et samfunn” ”Hvilke utfordringer bør det tas hensyn til ved integrering av minoritetsungdom i skolen?”  Jensens analysemodell som redskap  Brennas tiltak må tilpasses enkelt individet  Hylland Eriksens - perspektiv på det flerkulturelle Norge
  6. 6.  Mappearbeid Pensumlesing Praksis (UngInfo og Videregående skole) Ekskursjoner (Riverside, X- ray, Larvik fengsel) Kollokviegrupper –min rolle? Ikke tråkke noen på tærne? Forventninger til meg selv og andre Thorild sine fredagstimer ”gode fagfolk” – nytt perspektiv!
  7. 7.  Å levere alle mappeoppgaver til fristen  Å bearbeide stoffet samtidig som det blir presentert ved å skrive notater under forelesninger og lese gjennom det aktuelle pensum  Bruke de undervisningsfrie dagene til å lese /skrive  Delta på alle forelesninger, ekskursjoner jeg har anledning til  Delta i gruppearbeid der vi diskuterer temaene som presenteres for oss under forelesning min 1. g pr uke  Bli mer trygg på å prate foran mennesker ? Stole mer på egen kompetanse 
  8. 8. GOD JUL &GODT NYTT ÅR

×