Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Halvårspresentasjon

166 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Halvårspresentasjon

 1. 1. HALVÅRSPRESENTASJON I UNGDOMSKUNNSKAP HEGE PAULSEN DESEMBER 2011
 2. 2. INNHOLD• Mappearbeid• Ekstremisme vs. Aktivisme• Subkultur• Praksis• Kultur• Kollokvigrupper• Fagplan
 3. 3. MAPPEARBEID• Ambivalent forhold• Ny måte å jobbe på• Gode arbeidsrutiner• Å skrive = en god måte å bli kjent med og bearbeide stoffet på
 4. 4. EKSTREMISME VS AKTIVISME ALT ER MULIG !Thomas Ziehe, Anthony Giddens og Ulrich Beck Opptatt av en ”ny” type sosialisering, individualisering og en moderne identitetskonstruksjonHylland Eriksen: globalisering og flere valgmuligheter enn noen gang tidligerePierre Bourdieu : kulturelle kapital avgjør spilletFagplan: ”Individ og samfunn”
 5. 5. SUBKULTUR – RÅNING• Qvotrup Jensens definisjon• Råning• Willis ”symbolsk kreativitet”• Anne Krogstads deskriptive og regulative symbolsysteme i fht råning
 6. 6. PRAKSIS• Forebyggende tiltak for psykososialt miljø i videregående skole• ”Hei-uka” og seminar om ungdom og psykisk helse = primærforbygging i forhold til kriminalitet (Bjørgo)• Olsen og Traavik retter tiltak mot trivsel i skolen• Erikson utviklingspsykologisk stadieteori• Bronfenbrenner mikronivå, mesonivå, eksonivå og makronivå.
 7. 7. KULTURHvilke utfordringer bør det tas hensyn til ved integrering av minoritetsungdom i skolen?• Jensens analysemodell• Brennas tanker rundt integrering og inkludering• Hylland Eriksens perspektiver på det flerkulturelle Norge
 8. 8. KOLLOKVIGRUPPER Variert Vi er alle forskjellig! Alle er erfaring! forskjellig Min rolle ?Tråkke noen Hvordan kan på tærne jeg bidra
 9. 9. FAGPLAN Mappeoppgave 1Mine mål:• Mappeoppgaver.• Holde meg oppdatert på pensum• Skummelt med praksis• Bruke de undervisningsfrie dagene• Forelesninger, ekskursjoner• Gruppearbeid min 1. g pr uke
 10. 10. GOD JUL &GODT NYTT ÅR

×