Informaatiosuunnittelun jäävuorenhuippuja ja sudenkuoppia

967 views

Published on

Luento informaatiosuunnittelun kurssilaisille Dipolissa 18.2.2010.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informaatiosuunnittelun jäävuorenhuippuja ja sudenkuoppia

 1. 1. INFORMAATIOSUUNNITTELUN JÄÄVUORENHUIPPUJA JA SUDENKUOPPIA P. Lindström TKK Dipoli 18.2.2010
 2. 2. SISÄLLYS <ul><li>Johdanto </li></ul><ul><li>Informaatioarkkitehtuurin suunnitteluprosessi </li></ul><ul><li>Jäävuorenhuippuja ja sudenkuoppia </li></ul><ul><li>Yhteenveto </li></ul><ul><li>Täydellisen suunnittelutyön säännöt </li></ul>
 3. 3. I. JOHDANTO (1/4) <ul><li>Informaatioarkkitehtuuri? </li></ul><ul><li>” Rakenteellinen kokonaisuus , joka jäsentää sisällöt, niiden elementit ja keskinäiset suhteet sekä näiden haku- ja muut käyttömahdollisuudet käyttäjille, tuottajille ja ylläpitäjille.” </li></ul><ul><ul><li>” Tila , jossa tiedon tuottaja, ylläpitäjä ja käyttäjä kohtaavat toisensa.” </li></ul></ul><ul><ul><li>(Kauhanen-Simanainen 2003) </li></ul></ul>
 4. 4. I. JOHDANTO (2/4) <ul><li>Informaatioarkkitehtuurin suunnittelu? ”Arkkitehtuurin avulla järjestetään pääsy tietoon sekä tietosisältöjen tuotannon, ylläpidon, hallinnan ja jakelun prosessit.” </li></ul><ul><li>(Kauhanen-Simanainen 2003) </li></ul><ul><li>Itselleni: kehittämistyötä, jonka tavoitteena on palvella tietoon pääsyä. Informaatiosuunnittelu on palvelujen kehittämistä , ei järjestelmien kehittämistä. </li></ul><ul><li>Jos tieto ja sen käyttämiseen rakennettu tila on suunniteltu järjestelmälähtöisesti, lopputulos harvoin palvelee käyttäjän tarpeita… </li></ul>
 5. 5. I. JOHDANTO (3/4) <ul><li>Informaatiosuunnittelussa vallalla usein käsitys, että tieto on staattista, objektiivista, mitattavaa ja palasteltavaa. </li></ul><ul><li>Käyttäjien näkökulmasta tieto taas on yleensä muuttuvaa, subjektiivista, vaikeasti mitattavaa ja hankalasti irrotettavissa asiayhteydestään. </li></ul>
 6. 6. I. JOHDANTO (4/4) käyttäjän näkökulmasta URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia-logo-question.png (15.02.2010) maailma muuttuu totuus muuttuu ihmisen mieli muuttuu
 7. 7. II. INFORMAATIOARKKITEHTUURIN SUUNNITTELUPROSESSI (1/3) <ul><li>Jos halutaan rakentaa hyviä palveluja, käyttäjän maailman ymmärtäminen ja tulkitseminen on ensiarvoista. </li></ul><ul><li>Jepjep. Oikeastaan jokainen järjestelmäsuunnittelun, palvelusuunnittelun ja viestintäsuunnittelun malli edellyttää tänä päivänä käyttäjän tarpeiden selvittämistä sekä käyttäjän ottamista mukaan suunnittelutyöhön… </li></ul>
 8. 8. II. INFORMAATIOARKKITEHTUURIN SUUNNITTELUPROSESSI (2/3) (Kauhanen-Simanainen 2003, muokattu) Tavoitteiden ja käyttäjäryhmien määrittely Sisällön suunnittelu Rakenteen suunnittelu Tuotannon ja toiminnallisuuden suunnittelu ja toteutus Järjestelmän toteutus Palvelun testaus ja muokkaus Sisällön- tuotanto Taustalla olevat strategiat Käyttäjäryhmien määrittely Toiminta- ja tietoprosessien määrittely Palvelun visio Palvelun konsepti Palvelun avaintavoitteet Yksityiskohtainen tarpeiden määrittely Sisällön ja sen lähteiden määrittely Sisällön ryhmittely ja luokittelu Sisällön rakennekaaviot Toiminnallinen käsikirjoitus Sivujen ja käyttöliittymien suunnittelu Otsikoinnit ja nimeämiset Sisällöntuotannon ohjeistus Haun ja navigaation toteutus Sisällön kuvailu Visuaalinen suunnittelu Järjestelmän rakentaminen Tekninen toteutus Järjestelmän integrointi Käytettävyyden ja toiminnallisuuden testaaminen Uudelleenmuokkaus
 9. 9. II. INFORMAATIOARKKITEHTUURIN SUUNNITTELUPROSESSI (3/3) (Kauhanen-Simanainen 2003, muokattu) Sisällön- tuotanto Missä vaiheessa käyttäjää kuunnellaan, miten käyttäjä saa vaikuttaa suunnitteluun? Taustalla olevat strategiat Käyttäjäryhmien määrittely Toiminta- ja tietoprosessien määrittely Palvelun visio Palvelun konsepti Palvelun avaintavoitteet Yksityiskohtainen tarpeiden määrittely Sisällön ja sen lähteiden määrittely Sisällön ryhmittely ja luokittelu Sisällön rakennekaaviot Toiminnallinen käsikirjoitus Sivujen ja käyttöliittymien suunnittelu Järjestelmän rakentaminen Tekninen toteutus Järjestelmän integrointi Käytettävyyden ja toiminnallisuuden testaaminen Uudelleenmuokkaus
 10. 10. III. JÄÄVUORENHUIPPUJA JA SUDENKUOPPIA (1/5) <ul><li>Onko päämäärät ja strategiat laadittu asiakkaan palvelemisen kannalta? </li></ul><ul><li>Onko käyttäjien määrittely tehty huolella? </li></ul><ul><li>Kohdistuvatko palvelun visio, konsepti ja tavoitteet asiakkaan ongelmien ja tarpeiden ratkaisemiseen? </li></ul><ul><li>Selvitä huolella, tee johtopäätökset ja pitäydy päätöksissäsi . Jos seuraavissa suunnitteluvaiheissa jokin tuntuu epäselvältä, palaa ensimmäisen vaiheen päätöksiin. Muista, mikä on toivottu lopputulos ja kenelle sitä ollaan tekemässä. </li></ul><ul><li>Kysy isot kysymykset, vaadi hyvät vastaukset </li></ul>Tavoitteiden ja käyttäjäryhmien määrittely Taustalla olevat strategiat Käyttäjäryhmien määrittely Toiminta- ja tietoprosessien määrittely Palvelun visio Palvelun konsepti Palvelun avaintavoitteet
 11. 11. III. JÄÄVUORENHUIPPUJA JA SUDENKUOPPIA (2/5) <ul><li>Suunnitellaanko Suomessa liikaa? </li></ul><ul><li>” Jos suunnittelu Suomessa lopetettaisiin vaikka viideksi vuodeksi ja samaan aikaan turhaa sääntelyä purettaisiin, olisi lopputuloksena nykyistä joustavampi ja kilpailukykyisempi talous. Lakeja ei tule säätää lisää, vaan turhaa säädäntöä tulee karsia. Tekeminen nimittäin kannattaa. Turhista suunnitelmista on massiivista ylitarjontaa.” (Olli Herrala 15.01.2010) </li></ul><ul><li>Sisällön ja rakenteen suunnittelu voi venyä vuosiksi ja muodostua tuskalliseksi kädenväännöksi. Miten pidempään homma kestää, sitä todennäköisemmin ollaan hakoteillä. </li></ul><ul><li>Älä rakenna Iisakinkirkkoa </li></ul>Sisällön suunnittelu Rakenteen suunnittelu Yksityiskohtainen tarpeiden määrittely Sisällön ja sen lähteiden määrittely Sisällön ryhmittely ja luokittelu Sisällön rakennekaaviot Toiminnallinen käsikirjoitus Sivujen ja käyttöliittymien suunnittelu
 12. 12. III. JÄÄVUORENHUIPPUJA JA SUDENKUOPPIA (3/5) <ul><li>Kuinka yksityiskohtaisia määrittelyjä kannattaa tehdä? </li></ul><ul><li>Haluaako käyttäjä tietää kaiken vai sen mikä on hänelle tärkeää? </li></ul><ul><li>Kuvaako suunniteltu rakenne käyttäjän maailmaa vai organisaation maailmaa? </li></ul><ul><li>Voiko palvelun toteutusvaiheessa ilmetä, että tekniikka ei ehkä sallikaan kaikkia hienoja suunnitelmia? </li></ul><ul><li>Muistitko, että palvelun ollessa tuotannossa sisältöä pitää ehkä myös päivittää? </li></ul><ul><li>Varsinkin verkkopalveluiden tulee olla eläviä organismeja, jotka muuttuvat sekä sisällöltään että rakenteeltaan... </li></ul><ul><li>Älä viilaa joka pilkkua </li></ul>Sisällön suunnittelu Rakenteen suunnittelu Yksityiskohtainen tarpeiden määrittely Sisällön ja sen lähteiden määrittely Sisällön ryhmittely ja luokittelu Sisällön rakennekaaviot Toiminnallinen käsikirjoitus Sivujen ja käyttöliittymien suunnittelu
 13. 13. III. JÄÄVUORENHUIPPUJA JA SUDENKUOPPIA (4/5) <ul><li>Puhuuko palvelu käyttäjän kieltä vai organisaation kieltä? Toimiiko palvelu käyttäjän olettamalla tavalla vai organisaation haluamalla tavalla? </li></ul><ul><li>Viestinnän perussääntönä pidetään sitä, että asiat kerrotaan lukijan ymmärtämällä kielellä häntä kiinnostavasta näkökulmasta… </li></ul><ul><li>” Työnantajilla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva. Sama koskee kotitalouksia niiden toimiessa työnantajina. Työeläkkeiden rahoitukseen osallistuvat sekä työnantaja että työntekijä. Työnantaja hoitaa työeläkemaksun, mutta pidättää työntekijältä tämän maksuosuuden.” (Työeläke.fi) </li></ul><ul><li>” TyEL - Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395 </li></ul><ul><li>Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: </li></ul><ul><li>I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET </li></ul><ul><li>1 luku 1 § Mom. 2 </li></ul><ul><li>Työnantaja on velvollinen järjestämään ja kustantamaan työntekijälleen tämän lain mukaisen eläketurvan Suomessa tehdystä työstä, jollei jäljempänä muuta säädetä. Työntekijä on velvollinen osallistumaan eläketurvansa kustantamiseen työntekijän työeläkevakuutusmaksulla.” (Työeläkelakipalvelu.fi) </li></ul><ul><li>Puhu selvästi, toimi yksinkertaisesti </li></ul>Tuotannon ja toiminnallisuuden suunnittelu ja toteutus Järjestelmän toteutus Sisällön- tuotanto Otsikoinnit ja nimeämiset Sisällöntuotannon ohjeistus Haun ja navigaation toteutus Sisällön kuvailu Visuaalinen suunnittelu Järjestelmän rakentaminen Tekninen toteutus Järjestelmän integrointi
 14. 14. III. JÄÄVUORENHUIPPUJA JA SUDENKUOPPIA (5/5) <ul><li>Kuka testaa palvelun? Tietojärjestelmän toimittaja? Järjestelmän tilaaja? Käyttäjät? </li></ul><ul><li>Minkä perusteella palvelua muokataan jatkossa? </li></ul><ul><li>Mittaako palvelun käytön seuranta tavoitteiden toteutumista? Ja mitkä tavoitteet taas olivatkaan…? </li></ul><ul><li>Pidä käyttäjät mukana loppuun asti </li></ul>Palvelun testaus ja muokkaus Käytettävyyden ja toiminnallisuuden testaaminen Uudelleenmuokkaus
 15. 15. IV. YHTEENVETO <ul><li>Tärkeintä on palvelu. Järjestelmä tulee hyvänä kakkosena. </li></ul><ul><li>Informaatiosuunnittelussa tulee aina tarkastella asioita käyttäjän näkökulmasta. Suunnittelu ei ole itsetarkoituksellista. </li></ul><ul><li>Keskity olennaiseen. Älä odota, että saat kaiken kerralla valmiiksi. </li></ul><ul><li>Tieto elää, palvelu muuttuu. Se ei ole käyttäjälle aina samanlaista eikä samanarvoista. </li></ul>
 16. 16. V. LOPUKSI – TÄYDELLISEN SUUNNITTELUTYÖN SÄÄNNÖT <ul><li>“ Your worst customer is your best friend” </li></ul><ul><li>” Make mistakes well” </li></ul><ul><li>” Life is a beta” </li></ul><ul><li>(Jeff Jarvis 2009) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=VYL_Jz3XKjw </li></ul>
 17. 17. KIITOS!

×