Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

All service smithe-commerce_viet

294 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

All service smithe-commerce_viet

  1. 1. BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH XÂY DỰNG CHO CÔNG TY ALPHA NETWORKS PHẦN DỊCH VỤ
  2. 2. PHẦN 1: SƠ LƯỢC VỀ DOANH NGHIỆPMô tả về doanh nghiệpCông ty ANET được thành lập từ 1/1/2011,là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tinhọc – viễn thông cho VMS1,4,6. Ngoài ra, ANET còn cung cấp cho các VMS khu vực các sảnphẩm máy phát điện, cảnh báo, thiết bị viễn thông.ANET dự định liên tục cải tiến các phương pháp thi công và quản lý để nâng cao hiệu quả côngviệc.Thị trường và khách hàng mục tiêuThị trường hiện tại phần dịch vụ: VMS6,4Khách hàng mục tiêu phần dịch vụ: VMS1,3Khách hàng mục tiêu phần thương mại: VMS6,1,4 và các khách hàng tiềm năng khácKhách hàng xử dụng dịch vụ nội dung số trên nền di độngCác xu hướng phát triển của doanh nghiệp1.Tiếp tục mở rộng mảng cung cấp dịch vụ kỹ thuật ở VMS6,4,1: di chuyển thiết bị, bảodưỡng định kỳ2.Cung cấp máy phát điện cho VMS1,4,6,3 và các mặt hàng thiết bị phụ trợ khác3.Cung cấp vật tư, xây dựng phần thiết bị phụ trợ cho nhà trạm4.Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên nền di động bằng việc liên kết với các đối tác CP theomô hình liên kết 3 bên mà Alpha Networks đứng ra làm trung gian kết nối5.Liên kết với các đối tác khác trong việc thực hiên các công việc triển khai dự án trong trườnghợp không kịp tiến độQuyền định giáGiá của các dịch vụ kỹ thuật được định giá trên cơ sở: giá trung bình +chất lượng tốt để tạo nênsản phẩm tốt.Đối với các mặt hàng thương mại thì giá được xây dựng trên cơ sở: hàng hóa tốt+giá dịch vụtrung bình

×