Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אמנות מסופוטמיה

4,256 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Business
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

אמנות מסופוטמיה

 1. 1. אמנות מסופוטמיה
 2. 2. הרקע היסטורי <ul><li>                                                                                                                           1. הציוויליזציה המסופוטמית מתחילה להתגבש ב 4000 – 3500 לפנה '' ס באגמיהם של שני הנהרות , הפרת והחידקל . התרבות כולה קרויה בכינוי הכולל &quot; תרבות אסיה מערבית &quot;, אך חטיבות משנה שבה נקראות על - פי אותו זרם המתבלט בה בתקופה הנדונה : תרבות שומרית , אכדית , בבלית , אשורית ופרסית . </li></ul><ul><li>ההתפתחות המדינית הייתה בלתי - יציבה , פלישות וכיבושים קטעו אותה לעתים קרובות מאוד . למרות זאת הייתה התפתחותה של אמנות האזור אחידה ועקיבה , ושיקפה את מושגי האלוהות והמלוכה האחוזים ושלובים זה בזה . החברה החקלאית הפזורה התגבשה באלף הרביעי לפנה '' ס ליישובים עירוניים בהנהגתו של שליט - אל . האמונה הייתה פוליטאיסטית , עבודת אלילים . השליט , האל המקומי , הציג את העם שלו לפני האלים האחרים שהיו אחראים על תופעות טבע שונים ותחומים אחרים . </li></ul><ul><li>ההשקעה הגדולה ביותר בתרבות האנושית הייתה המצאת כתיבה – כתב יתדות – באמצע האלף הרביעי לפנה '' ס . </li></ul><ul><li>2. הסגנון המסופוטמי אינו ריאליסטי בתחומי ציור , פיסול ותבליט . סכמאטיות רבה וסמליות ניכרות בו . היצירות נעשות על - פי קאנון – קובץ כללים המכתיבים את הסגנון . המאפיינים העיקריים הם : תפיסת חלל מושגית , סטטיות , חלוקה לרגיסטרים . </li></ul><ul><li>בתקופות מאוחרות יותר ניכרת דינאמיות , השתחררות מסוימת . </li></ul>
 3. 4. אדריכלות <ul><li>מקדשים מדורגים – זיגורטים ( מהפורסים ביותר : הזיגורט הלבן בעיר אורוק , מגדל בבל ). ממוקם על גבעה , עליה במדרגות בציר שבור ספיראלי . </li></ul><ul><li>החומר העיקרי לבנייה היו לבנים . מסביב לזיגורט היו מקובצים בניינים אחרים של העיר : בתי מגורים , מחסנים , בתי מלאכה , משרדים וכו '. </li></ul>
 4. 5. מקדשים מדורגים – זיגורטים ( מהפורסים ביותר : הזיגורט הלבן בעיר אורוק , מגדל בבל ). ממוקם על גבעה , עליה במדרגות בציר שבור ספיראלי
 5. 6. פיסול <ul><li>נושאים של פיסול – אלים בדמויות אדם , חיה או ייצורי כלאיים ( שילוב של שניהם ), מוטיבים צמחיים . </li></ul><ul><li>מטרות של פיסול – פולחן , קישוט , תיעוד . </li></ul><ul><li>פסלים חופשיים וקשורים לאדריכלות . טכניקות גריעה והוספה : חציבה בשיש , באבן , יציקות ברונזה וזהב , שיבוץ באבנים צבעוניות . </li></ul>
 6. 7. אישה מוורכה – מסכה עשויה שיש , עיניים וגבות משובצים באבנים . הייתה מחוברת קרוב לוודאי לכתפיים מעץ . תיאור חסר אינדיווידואליות , סכימטי . 3500 לפנה '' ס
 7. 8. השליט גודאה . אבן דיוריט . 2100 לפנה '' ס . צורות קונוס ( חרוט ) וצילינדר ( גליל ).
 8. 9. פסלי מקדש אבו , האלף ה -3 לפנה '' ס . משיש
 9. 10. למסו ( פר בעל ראש אדם ).710 לפנה '' ס   .  פסלים אלה ניצבו בזוגות בכניסה לארמונות אשוריים . צורות מרובעות – השפעה מיצרית . . חמש רגליים לשתי זוויות ראיה . תיאור סטטי , גיאומטרי
 10. 11. החלק העליון של סטלה עליה כתובה חוקה של מלך חמוראבי , האלף השני לפנה '' ס
 11. 12. אל בעל ראש עוף , המאה ה 9 לפנה '' ס .                                                      האלף השני לפנה '' ס                                                   
 12. 13. גדי ועץ , זהב , עץ , פסלים אלה ניצבו בזוגות בכניסה לארמונות אבנים , האלף ה     3- לפנה '' ס .                                                        גדי ועץ , זהב , עץ , פסלים אלה ניצבו בזוגות בכניסה לארמונות אבנים , האלף ה     3 לפנה '' ס                              תבליט – קישוט נבל , האלף ה 3 לפנה '' ס   ראש עוף , המאה ה 9 לפנה '' ס .
 13. 14. תבליט – קישוט נבל , האלף ה -3 לפנה '' ס  
 14. 15. תבליט <ul><li>תבליט – טכניקת פיסול המאופיינת במימד העומק זעיר , למעשה זו תמונה בעלת בליטות ושקעים . תבליט יכול להיות חלק מיצירת אדריכלות ( קישוט קירות , עמודים ומרכיבים אדריכליים אחרים ) או תבליט עצמאי – תחליף לכתיבה על נייר . </li></ul><ul><li>תבליט באמנות העתיקה מאוד קרוב לציור , הוא נעשה בדיוק על - פי אותם החוקים </li></ul><ul><li>( קאנון ) ולעתים קרובות הופך לחריטה על גבי לוחות אבן או חרס . תבליט בדומה לציור משולב עם כתיבה . </li></ul><ul><li>קאנון – מערך כללים המכתיב לאמנים סגנון מוגדר של תיאור המרכיבים הצורניים ( דמויות , חפצים , מבנים , נופים ). </li></ul><ul><li>הקאנון המסופוטמי : גישה מושגית לתיאור חלל , שילוב היטלים לאינפורמטיביות מקסימאלית . דמות : גוף – חזית , ראש וידיים – פרופיל , עין – חזית . דמות המלך גדולה יותר מדמויות אחרות . הגדלת העיניים . </li></ul>

×