Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
primorske novice     16                       KAM NA POTEP  potep@primorske.si        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Primorske novice

247 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Primorske novice

 1. 1. primorske novice 16 KAM NA POTEP potep@primorske.si št. 171 četrtek, 26. julija 2012Most na Soči: letos tudi uradna olimpijska navijaška točkaKam po modrost,krepost?Samo čez Most!Most na Soči leži na skalnatem pomolu nad sotočjem Soče in Idrijce, kista s svojima strugama, vrezanima globoko v skalnata korita, naseljunudili izvrstno obrambno zaščito. Zaradi akumulacijskega jezera HEDoblar so danes korita zalita, pod naseljem pa se razliva jezero,privlačno za ribiče in obiskovalce, ki uživajo na urejenih, razglednih innezahtevnih sprehajalnih poteh. Spokojnost in čudovita okolica je tisto Most na Soči leži na skalnatem pomolu nad sotočjem Soče in Idrijce, ki sta s svojimakar je najprej opaziti s fotografij, ki v ozadju nosijo stoletja dolgo strugama, vrezanima globoko v skalnata korita, naselju nudili izvrstno obrambno zaščito“svetolucijsko” zgodbo. ska pot Čez most po mo- ološke najdbe s prazgodo- preteklostjo in lepim narav- Za tiste, ki bodo letošnji tcu ga proti farni cerkvi sv. prenočitvenih kapacitet pa drost in vodno-energijska vinskega grobišča na levem nim okoljem dobro znan neletni dopust razdrobil na več Lucije, ogleda vredni zaradi se po svoje trudimo, da pro- pot Na Most po krepost. bregu Idrijce, izkopane ob le doma, temveč tudi izven“vikend pobegov”, je ta ko- fresk Toneta Kralja. Na vrhu moviramo prav aktiven koncu 19. in v začetku 20. meja Slovenije. K prepoz-nec tedna kot nalašč za hribčka nad vasjo pa ljubka življenjski stil v neokrnjeni Čez most stoletja. Kulturnozgodovin- navnosti kraja nedvomnošportno navijaški oddih v cerkvica Sv. Mavra iz 12. sto- naravi” pove Vasja Urh. Mo- po modrost ska pot vas bo popeljala sko- veliko pripomore tudi tra-čudoviti okolici, ki ga po- letja. Od tu je izreden pogled st na Soči z okolico ponuja zi tri tisočletja kraja. Od ta- dicionalna prireditev Nočnuja Most na Soči. “Radi bi proti Tolminu in na sma- res izvrstno panoramo in z Most na Soči lahko s po- ble se pot nadaljuje skozi na jezeru.spodbudili in podprli špor- ragdno zeleno Soško jezero. njo obilo možnosti aktivne- gledom objamete, če se po- naselje mimo 22 urejenih Sorodno prireditev so kra-tnike, zato v času olimpij- Sprostitev v naravi je možna ga preživljanja prostega date na krožno gozdno učno točk, opremljenih z info pa- jani organizirali že kmalu poskih iger ponujamo posebne v različnih oblikah: gost se časa. Nekatere med njimi so pot na razgledno točko Soča noji in nišami z replikami vojni, poimenovali pa so jougodnosti vsem, ki želijo lahko popelje z ladjicama zaradi svoje priljubljenosti (Belveder), s korakom pa arheoloških najdb. Beneška noč. Žal je kmaluobiskati Most na Soči, saj se po jezeru, zavesla v kajaku postale del tradicije oziroma boste premerili po poti Čez zamrla, obrniti se je moralobo tu fanatično navijalo,” ter se odpelje z avtovlakom del obveznega turističnega Most po modrost. Po poti Na Most po krepost dolgih dvajset let za novonam v pogovoru zaupa Vas- ali muzejskim vlakom proti repertoarja, med njimi prav vas bo vodila sova, ki je v rojstvo; od prelomnega letaja Urh, ki v tamkajšnjem Gorenjski ali vse do Trsta. gotovo kulturnozgodovin- grški mitologiji sveta ptica Ob urejenih sprehajalnih 1973 je tradicija danes šeHotelu Lucija skrbi za pro- boginje modrosti Atene. Na poteh, ki vodijo od sotočja kako živa. Letošnja je bilamocijo ne le hotela - močno Mostu na Soči so namreč rek Idrijce in Soče proti vasi 40. zapored, zaznamovanapri srcu mu je tudi neo- izkopali grško obredno sko- Modrej in dalje proti lokaciji kakor leta poprej skrnjena narava, ki jo v vsej delico (skifos) iz 5. stol. pr. Pod ključem pa ob desnem srečanjem gospodarstveni-svoji pojavnosti skuša ujeti v Kr., okrašeno z motivom so- bregu jezera pod vasjo Mo- kov, slikarsko kolonijo, ko-fotografski objektiv. ve med oljčnima vejicama. drejce ter mimo gostišča pico zabavnih, športnih in Pot začne na Placu. Tu si Šterk proti vasema Kozme- kulturnih prireditev, kulina-Kraj lahko ogledate informacij- rice in Sela pri Volčah, je bilo ričnim rekordom in ne na-aktivnega oddiha ski terminal, prečkate glav- z radiestezijsko metodo od- zadnje zaznamovana s slav- no cesto in se po stopnicah krito 14 vitalnih energijskih nimi nočnimi skoki z mo- Most na Soči leži na po- odpravite navkreber. Na pr- točk. Na teh mestih so po- stu.molu nad sotočjem rek Soče vi hiši z desne strani boste stavljeni posebej izbrani Vabljeni torej v osrčje ne-in Idrijce, ki s svojima stru- našli nišo s posnetkom že energijsko primerni kamni, okrnjene narave. In če vamgama, vrezanima globoko v omenjene arheološke naj- prodniki iz rek Soče, Idrijce bo poletne vročine dosti, seskalnata korita, naselju nu- dbe. Skupaj s sovo prisluh- in Nadiže, ki povečujejo pre- le odpravite na Most. Za kardita izvrstno obrambno nite izjemno bogati pripo- tok energije v prostor. Poti nekaj stopinj hladnejši bozaščito. Zaradi akumulacij- Če vam je v teh pregretih dneh vroče, se vkrcajte na ladjo in vedi kraja, katerega sloves so vodijo med drugim tudi mi- občutek ob plovbi z ladjo poskega jezu so danes korita uživaje v vožnji po jezeru v svet ponesle ravno arhe- mo šestih zanimivih vodnih smaragdni reki Soči in mo-zalita, pod naseljem pa se izvirov, trije veljajo po ljud- drozelenem jezeru.razliva jezero, privlačno za V lepoti pokrajine, pobar- skem izročilu in radieste- KBribiče in obiskovalce, ki vane z zelenomodrimi od- Uradna navijaška točka OI zijskih meritvah za zdravil-uživajo na urejenih, razgle- tenki, se za vsakega najde Ena od navijaških točk bo tudi prijetno prizorišče ob ne, osmih vaških korit, za-dnih, nezahtevnih osvetlje- tisto, kar išče. Zaradi na- jezeru na Mostu na Soči. V neposredni bližini sta doma jetja iz časa prve svetovnenih sprehajalnih poteh z no- ravnih znamenitosti kraja in Luka Božič in Sašo Taljat, ki sta zrasla ob reki Soči in vojne in treh kraških jam.vo urejenimi vodno ener- bogatega kulturnozgodo- sta ena najuspešnejših mladih dvojic v kanuju na Prostor bogatijo tudi skul-gijskimi točkami. vinskega ozadja Most na divjih vodah na svetu. Premierni nastop na olimpijskih pture priznanih umetnikov. Danes je to obetajoča, Soči vedno znova privablja igrah ju čaka že v nedeljo, 29. julija.modernemu turizmu odpr- predvsem tiste, ki iščejo Navijaškega duha se zelo dobro zavedajo tamkajšnji Kraj tradicionalnihta naselbina z okoli 500 pre- pristen stik z naravo. “Spo- ponudniki prenočitvenih kapacitet, zato bodo mo- prireditevbivalci. Turist bo hitro odkril kojnost narave in raznoli- rebitnim (omaganim) navijačem prenočišče ponudilistaro jedro Mosta na Soči: s kost aktivnosti je tisto, kar po dostopnejših cenah. Most na Soči je kraj, ki je scestnega križišča in po klan- kraju daje pečat. Ponudniki svojo bogato zgodovinsko

×