Indeksi i II-të i Klimës së Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) prezantuar nga ATA

2,869 views

Published on

1. Struktura e Anëtarëve Pjesëmarrës të ATA-s ....................... 4
3. Zhvillimi i Biznesit të Turizmit në vitin 2011 .......................... 5
4. Tregjet e Burimit të Vizitorëve ................................................ 8
a. Përqindja e Tregjeve të Burimit të Vizitorëve për Sektor .............. 8
5. Vleresimi masave te marra nga qeveria per turizmin per vitin
2011 ............................................................................................ 12
6. Pritshmëritë e Biznesit për vitin 2011 .................................. 14
7. Pritshmëritë e Anëtarëve që ATA duhet të përmbushë në vitin
2011 ............................................................................................ 14
8. Analiza dhe komente ............................................................. 16
9. Përmbledhje ........................................................................... 17
10. Pyetsori i indeksit...................................................................18

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,869
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
793
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indeksi i II-të i Klimës së Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) prezantuar nga ATA

 1. 1. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-të i Klimës së Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) prezantuar nga ATA më 24 Janar 2012 Albanian Tourism Association SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT Rruga “Vaso Pasha” Vila 27 Tirana, Albania Tel: +355 4 2400433 Fax: +355 4 2400433 Mobile: 0355694035153 www.ata.org.al mbeshtetur nga Faqja 1 nga 20
 2. 2. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011)Pasqyra e lëndësParathënie .................................................................................... 31. Struktura e Anëtarëve Pjesëmarrës të ATA-s ....................... 43. Zhvillimi i Biznesit të Turizmit në vitin 2011.......................... 54. Tregjet e Burimit të Vizitorëve ................................................ 8 a. Përqindja e Tregjeve të Burimit të Vizitorëve për Sektor .............. 85. Vleresimi masave te marra nga qeveria per turizmin per vitin2011 ............................................................................................ 126. Pritshmëritë e Biznesit për vitin 2011 .................................. 147. Pritshmëritë e Anëtarëve që ATA duhet të përmbushë në vitin2011 ............................................................................................ 148. Analiza dhe komente ............................................................. 169. Përmbledhje ........................................................................... 1710. Pyetsori i indeksit...................................................................18 Page 2 of 20
 3. 3. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011)ParathënieATA është krenare ti prezantojë anëtarëve të saj, administratës së turizmit dhe publikut shqiptarIndeksin e II-te të Klimës Shqiptare të Turizmit. Ky indeks tregon se si e kanë perceptuarzhvillimin e turizmit anëtarët e ATA-s nga sektorë dhe destinacione të ndryshme të Shqipërisënë vitin 2011. Indeksi bazohet tek pyetësori bashkëngjitur, të cilit iu përgjigjën 81 anëtarë. Se sipërfaqësohen sektorë dhe destinacionet të veçanta në këtë indeks, do prezantohet më poshtë.Kompanitë e turizmit që morën pjesë japin nje sondazh perfaqesues të zhvillimit të sektorit tëturizmit në vitin 2011. Keto kompani duke qene antare te shoqates, te vendosur nedestinacionet kryesore turistike te vendit, dhe duke iu pergjigjur pozitivisht fteses per te marrepjese ne kete vezhgim, jane nder bizneset me aktive dhe perfaqesuese qe veprojne ne ketefushe.Rezultatet qe vijne nga ky indeks, jane vleresime dhe perceptime te bizneseve dhe nuk mund tekonsiderohen si statistika me saktesi matematikore. Por perceptimi i shprehur dhe ipërmbledhur në grafikë dhe komente prezanton nje panorame me baza reale te zhvillimeve teturizmit dhe problematikes se tij mbi te cilen mund te punohet dhe diskutohet.Ky aktivitet eshte i dobishem i ATA-s mund të kthehet në një mjet të rëndësishëm të sektoritprivat për të dokumentuar dhe për të shprehur nevojat e tij gjatë vitit e për të bërë thirrje përveprime afatshkurtra për shmangien e hapave prapa në zhvillimin e turizmit shqiptar.Jemi të sigurt se Indeksi i 2-te i Klimës Shqiptare të Turizmit do të nxisë më shumë anëtarë tëATA-s të marrin pjesë në Indekset ne vazhdim të Klimës së Turizmit, pasi i ndihmon tëreflektojnë mbi perceptimin e tyre të zhvillimit në sektorin dhe në qarkun e tyre.Duke pasur një numër të madh anëtarësh në gjithë vendin, ATA do të ketë mundësi të ofrojëinformacione të dobishme rreth zhvillimeve aktuale në industrinë shqiptare të turizmit, nësektorë të ndryshëm të llojeve të ndryshme të turizmit, si edhe në qarqe individuale. Kjo do tijapë mundësi ATA-s të diskutojë nevojat e sektorit të turizmit me qeverinë, si edhe me rajonet ebashkitë mbi bazën e një informacioni të thelluar.Ky Indeks i II-te i Klimës Shqiptare të Turizmit do të përdoret tashmë nga Bordi i ri i Drejtorëvetë ATA-s për ti planifikuar aktivitetet e tij për vitin 2012 në mënyrë më të hollësishme.Falënderojmë gjithë anëtarët e ATA-s, të cilët duke iu përgjigjur pyetësorit bashkëngjitur i dhanëmundësi ATA-s të prezantojë këtë Indeks të 2 -te të Klimës Shqiptare të Turizmit. Page 3 of 20
 4. 4. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) 1. Struktura e Anëtarëve Pjesëmarrës të ATA-sPyetjeve të ATA-s për vlerësimin e turizmit për vitin 2011 iu përgjigjën gjithsej 81 anëtarë tëATA-s.Rreth 76 % e kompanive pjesëmarrëse ne kete indeks i përkasin sektorit të hotelerisë dherestoranteve dhe 24 % agjentëve të udhëtimit.Ne lidhje me karakteristikat e bizneseve qe moren pjese ne indeks, ndonese numri nuk eshteshume i madh mund te themi se ne radhe te pare antaret e ATA-s jane nder bizneset me aktivedhe qe ushtrojne veprimtari gjate gjithe vitit. 2. Pjesemarrja e bizneseve sipas destinacioneve brenda venditBizneset qe kane marre pjese ne kete indeks i perkasin destinacioneve kryesore turistike tevendit. Nese do i referohemi numrit te pjesemarresve ne nje destinacion, shihet nje mbulim me i mire iperfaqesimit ne rajonet kryesore si Tirana, Durresi, Vlora, Korca, Saranda, Shkodra. Dukemarre parasysh karakteristikat e produktit turistik kemi te perfaqesuar ne kete vezhgim sibregdetin, kryeqytetin dhe destinacionet kryesore jo- bregdetare.Per sa i perket volumit te biznesit duhet te kemi parasysh se Durresi, Vlora, Saranda, Tiranaperfaqesojne volumin me te madh te biznesit ne turizem. Page 4 of 20
 5. 5. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) 3. Zhvillimi i Biznesit të Turizmit në vitin 2011Për vlerësimin e biznesit në vitin 2011 krahasuar me vitin 2010, anëtarëve iu kërkua që tëpërdornin një shkallë nga -5 (shumë dobët) deri në +5 (shumë mirë).Disa nga konkluzionet qe mund te nxjerrim nga perpunimi rezultateve: • Bizneset e turizmit për 2011 e vlerësojnë ecurinë e tyre me një rritje të lehtë dhe në të njëjtin trend si viti i kaluar. • Vihet re që Rajoni i Shkodrës dhe Shengjini kanë vlerësimet më pozitive te ndjekur nga Pogradeci dhe Tirana. • Ndërkohë që Rajonet bregdetare Durrësi, Saranda, Vlora janë nën mesataren e rritjes për këtë vit. Page 5 of 20
 6. 6. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) • Shengjini,Shkodra, dhe Gjirokastra vleresojne me kenaqshem rritjen e numrit te vizitoreve. Vlen te permendet se vetem Shengjini ben pjese ne destinacionet bregdetare ndersa Shkodra dhe Gjirokastra si qytete historike bazohen ne turizmin kulturor. • Saranda dhe Vlora, dy destinacione kryesore te pushimeve te bregdetit nuk vleresojne rrijt ete vizitoreve per kete vit. • Tur Operatorët dhe Agjentët e Udhëtimit janë nën mesataren e rritjes për këtë vit. • Shëngjini, Shkodra, Pogradeci, Gjirokastra e vlerësojnë pozitive rritjen e numrit te vizitoreve vendas. • Vlora,Tirana,Saranda e vlerësojne minimale rritjen e numrit te vizitoreve vendas. Nese do e krahasojme vleresimin per kete treg ne raport me tregjet e tjera mund te thuhet se rritja eshte ne kufijte me minimale. Page 6 of 20
 7. 7. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) • Përkatësisht destinacionet Shëngjin, Shkodra, Pogradeci dhe Gjirokastra kanë rritjen me të lartë te numrit te vizitoreve emigrante. • Saranda, Vlora tregojne se kane nje rritje të vogel te numrit te vizitoreve emigrante. • Po keshtu edhe tour operatorët e vlerësojnë shume te ulet rritjen e numrit te vizitoreve per kete vit. • Rajonet Korcë, Pogradec, Saranda, Vlore e konisderojne minimale rritjen e numrit te vizitorëve te huaj pergjatë vitit 2011Po keshtu edhe Sektori i Tour operatorëve e vlereson minimale rritjen numrit te vizitoreve tehuaj. Page 7 of 20
 8. 8. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) 4. Tregjet e Burimit të VizitorëveNe pergjigje te pyetjes per tregjet e burimit te vizitoreve, u vleresua si e dobishme permbledhjae informacionit sipas destinacionit. Krahas saj me poshte eshte pasqyruar vleresimi qe kanedhene bizneset e secilit destinacion per rritjen e segmenteve te tregut. a. Përqindja e Tregjeve të Burimit të Vizitorëve për SektorHotelet ShkoderShihet qe vendasit dhe te huajt jane burimi kryesore per hotelet e Shkodres ku njekohesishtKeto dy tregje raportohen e rritje.Agjensite ShkoderNga ndarja sipas tregut shihet qe agjensite e Shkodres kryesisht operojne ne fushenoutgoing.Tregu vendas vleresohet me nje rritje te mire nderkohe qe per ato agjensi qe veprojnene fushen incoming ka nje vleresim pozitiv per rritjen e vizitoreve te huaj. Page 8 of 20
 9. 9. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011)Hotelet TiraneHotelet e Tiranes, me shume si hotele biznesi veprojne me nje treg kryesor te huaj. Sipas tyre,ky treg ka pasur nje rritje te kenaqshme per 2011.Tur operatoretSic shihet jane te perfaqesuar dhe incoming dhe outgoing.Ndonese me rritjen me te madhe nekrahasim me klientelen tjeter, perseri vizitoret e huaj kane nje rritje modeste per tur operatoretkete vit.KorcaKryesisht me vizitore vendas ( 57%) dhe te huaj (38%), bizneset e ketij qyteti vleresojne njerritje te lehte te ketyre dy tregjeve. Page 9 of 20
 10. 10. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011)PogradeciKryesisht me vizitore vendas (66%) dhe pastaj te huaj (19%) bizneset e Pogradecit janerelativisht te kenaqur me rritjen per 2011. Vizitoret vendas shihen qe kane pasur rritjen me temadhe te ndjekur me nje rritje me te lehte te vizitoreve te huaj.VloraPer bizneset pjesemarrese, vizitoret vendas me 46 % te ndjekur nga vizitoret e huaj ( 30%) dheata shqiptare nga rajoni ( 19%) jane tregjet kryesore. Rritja e tyre eshte shume e ulet per ketevit ku vizitoret vendas dhe emigrantet shihen qe nuk kane levizur ne shifra nga vitit 2010.DurresiPerberja e tregut per bizneset e Durresit pjesemarrese ne kete indeks, eshte me e ndryshmenga tabloja e destinacioneve te tjera, me heterogjene ku shqiptaret nga rajoni me 31 %, te huajtme 30 % mbulojne pjesen me te madhe te tregut ne krahasim me tregun vendas dheemigrantet, respektivisht 18% dhe 19 %. Shihet qe vetem te huajt kane pasur nje rritje temoderuar. Page 10 of 20
 11. 11. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011)SarandaEdhe Saranda paraqitet me nje treg miks ku vendasit dhe te huajt zene nje vend me kryesor me39 % dhe 37 % .Ndonese rritja eshte vleresuar shume e ulet, vetem te huajt vecohen per njerritje modeste. Page 11 of 20
 12. 12. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) 5. Vleresimi masave te marra nga qeveria per turizmin per vitin 2011Ne pergjigje te kesaj pyetje 75 % te thenieve kane qene pozitive ndersa 25% e tyre kane qenekomente negative. • Ne pergjithesi vlerësimet pozitive janë të lidhura me infrastrukturën, kryesisht rrugore dhe vetëm pak cilësojnë vizat, sinjalistikën si masa konkrete per turizmin. • Vihet re që nuk ka masa shume specifke specifike për turizmin që mund të artikulohen nga bizneset • Shihet qe kryesisht qytetet bregdetare kanë vlerësime kritike. • Shkodra, Pogradeci dhe Korca kanë vleresime vetëm pozitiveSa i perket vleresimit mbi mjedisin e biznesit per 2011, 53 % te thenieve kane qene pozitivendersa 47 % kane qene kritike. • Destinacionet si Pogradeci, Korca, Shkodra e vleresojne mjedisin e biznesit pozitiv Page 12 of 20
 13. 13. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) • Destinacionet bregdetare si: Durresi, Vlora, Shengjini e vleresojne mjedisin e biznesit me me shume probleme • Bizneset e Tiranes gjithashtu e vleresuan situaten me me shume problemePer s ai perket thenieve specifike sipas rajoneve shihet nje perceptim i ndryshem i biznesevedhe brenda nje destinacioni.Te njejtet elemente te mjedisit per disa biznese duken mire por perdisa te tjera duken problematike.Destinacionet Vleresimet pozitive Vleresimet negativeShkodra infrastrukture,uje Infrastrukture ne rajonet maloreShengjin plehra,infrastruktureTirana Hotele energji plehra,ujeTirana TO infrastrukture,uje,energji uje,energji,plehraKorca uje,energji,pasterti TVSHPogradec uje,energji,plehra plehraDurres energji infrastrkture,uje,plehraVlora pasterti,uje,enrgji infrastrukture,uje,plehra,energjiSaranda uje,energji,pasterti plehra,kanalizimeGjirokastra uje energji Page 13 of 20
 14. 14. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) 6. Pritshmëritë e Biznesit për vitin 2011Per sa i perket pritshmerive te biznesit per vitin 2012, optimizimi ieshte i moderuar. 37 % ebizneseve vleresojne nje situate ne permiresim nderkohe qe 10 % jane me pesimiste.Sidoqoftenjje numer i konsiderueshem prej 23 % nuk i jane pergjigjur kesaj pyetje. 7. Pritshmëritë e Anëtarëve që ATA duhet të përmbushë në vitin 2011Per sa i perket kerkesave qe kane antaret per shoqaten gjate vitit 2012 shihet qe: • Antaret e shoqates vleresojne se roli kryesor I saj duhet te jete perfaqesimi I zerit te biz- neseve apo avokatesia ne sherbim te tyre • Taksat dhe rregullimi i tregut jane kerkesa te pergjithshme per te cilat ATA duhet te pu- noje dhe te loboje • Lobingu per Infrastrukturen eshte kerkesa e perseritur nga rajonet e bregdetit • Vlora, Saranda, Korça kane shtuar dhe trainimet si nje sherbim qe duhet ofruar per ane- taret e ketyre rajoneve Page 14 of 20
 15. 15. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) Page 15 of 20
 16. 16. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) 8. Analiza dhe komenteVlerësimi i bizneseve të turizmit tregon se ka një rritje graduale por jo entuziaste në disa prejaspekteve të industrisë se turizmit.Mjaft nga treguesit kane te vlera te ngjashme me rezultat e indeksit te vitit 2010 i cili eshte kryerme nje numer me te vogel biznesesh.Nje nder deduksionet qe mund te nxjerrim eshte se perceptimet e bizneseve ne keto indeksejane pergjithesisht perfaqesuese.Nga ana tjeter, mund te thuhet se situata dhe trendi I zhvillimit te biznesit se bashku me prob-lematiken qe ballafaqohet nuk ka ndryshuar gjate dy viteve te fundit.Kerkesa kryesore qe shoqata te jete zeri i bizneseve tregon se bizneset e turizmit ballafaqohenme problematika te mjedisit te biznesit.Infrastruktura, taksat e larta (si TVSH, Taksa e fjetjes etj.), rregullimi i tregut ngelen problemetmë të mprehta por dhe te perseritura te viteve te fundit.Shihet nje korelacion I problematikes se ambientit dhe infrastruktures me performancen e vlere-suar ne destinacionet e ndryshme. Qytetet bregdetare si Saranda, Vlora dhe Durresi ku am-bienti I biznesit eshte raportuar me probleme kane vleresime per nje rritje te paperfillshme.Zonat bregdetare ku zhvillimi ka qene me intensiv dhe pa nje infrastrukture te planifikuar kanënevoja me imediate për përmirësimin e infrastrukturësQytetet me infrastruktura ne konsolidim e siper ( Shkodra, Pogradeci) kane vleresime me tekenaqshme per infrastrukturen por dhe te performances e ketij viti.Per sa I perket destinacioneve te pushimeve verore, Shengjini dhe Pogradeci shihen me nje en-tuziazem me te madh rritje. Nje nder drejtimet ku mund te analizohet apo arsyetohet eshteorientimi i pushuesve vendas dhe shqiptareve nga rajoni drejt zonave me pak te zhurmshmeapo qe kane pasur nje perqendrim me te madh te vizitoreve ne vitet e fundit.Duke pare gamen e problemeve qe ballafaqohen bizneset e turizmit, shihet qe ATA ka njësfidë të madhe për t’i përballuar këto probleme se bashku me sektorin publik.Pervec kesaj nxjerrja ne pah ne menyre te vazhdueshme e problemeve qe shqetesojne bizne-set turistike e ben me te qarte nevojen qe ka turizmi per politika dhe masa specifike prioritare.Instrumenta të tillë si ky indeks janë të dobishëm për të identifikuar problematike dhe na orien-tojnë drejt përzgjedhjes së prioriteteve. Page 16 of 20
 17. 17. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) 9. PërmbledhjeIndeksi i II i Klimës Shqiptare për Turizmin kishte një pjesëmarrje më te madhe qe ndihmon përtë arritur rezultate të thella dhe përfaqësuese. Ai mund të ngrejë ndërgjegjësimin e anëtareve tëATA-s dhe bizneseve të tjera të turizmit që të kuptojnë se ata mund të mësojnë shumë më tepërrreth sektorit të turizmit, si për shembull rreth aspekteve pozitive dhe vendimtare që duhet tëtrajtojnë, përqindjen e tregjeve të origjinës apo të llojeve të turizmit në qarqe të përzgjedhuradhe në ato nga vijnë vizitorët.ATA thjesht mund të shpresojë që ky ndërgjegjësim të çojë drejt një numri më të madhpjesëmarrësish në Indekset ne vazhdim të Klimës Shqiptare të Turizmit.ATA do të jetë në gjendje tu ofrojë anëtarëve të saj Indekse Sistematike për Turizmin Shqiptardhe diskutime të brendshme si një bazë për aktivitetet lotuese.Fusha e inteligjencës së tregut është sigurisht një temë e vazhdueshme diskutimi në axhendate takimeve të MTKRS-së me ATA-n, përfaqësuesen dhe zërin e sektorit privat të turizmitshqiptar.Grupi i Punës:Gerd Hesselmann- GIZ Ekspert Ndërkombëtar i TurizmitLuan Dervishej - GIZ Senior EkspertArmada Molla - ATA Koordinatore Projektesh dhe KoncepteshRidvana Qose - ATA Assistente Page 17 of 20
 18. 18. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) 10. Pyetsori per Vlerësimi i Sezonit Turistik 2011 1. Cilit nga sektorët e mëposhtëm i përkisni?Ju lutemi shënoni nëse biznesi juaj mbulon më shumë se një sektor p.sh. hotel dhe restorant,(nëse restoranti nuk frekuentohet vetëm nga klientët e hotelit), Agjentë incoming dhe OperatorëTransporti me Autobuzë. Ju lutem vlerësoni situatën në të gjithë sektorët duke përdorur nga njëfletë vlerësimi për secilin sektor.Ju lutemi shënoni sektorin tuaj në kutinë me të bardhë në anë të titullit të sektorit. Hotel /Akommodimi Restorante Përfshin të gjitha llojet e akomodimit të Përfshin të gjithë furnizuesit e shërbimeve të ush- tilla si hotele, guest houses, qimit dhe pijeve që nga restorantet më shërbim të kampingje etj. plotë deri tek Kioskat e vetëshërbimit. Transporti Tour Operatorë / Outgoing Përfshin Transportin me autobuzë, maki- Prodhojnë paketa turistike për destinationet jashtë na me qera, linja ajrore, aeroporte, kom- vendit si Turqi duke i shitur ato direkt ose panite e trageteve, portet detare. nëpërmjet agjentëve të udhëtimit tek konsumatorët Shqiptarë. Agjentë Incoming Agjentë Udhëtimi Prodhojnë paketa turistike per Shqipërinë Agjensitë e Udhëtimit shesin me pakicë bileta avio- duke ua shitur ato kryesisht partnerëve, ni, produkte të tuor operatorëve dhe dhoma hoteli. por edhe grupeve private jashtë vendit. Sektorë të tjerë Anëtarë të Asociuar Sektorë të tjerë të cilët nuk janë akoma Përfshin kompanitë që mbështesin dhe shërbejnë prezent në ATA, p.sh. organizatorë Even- në sektorin e turizmit si dhe grupet e interest të cilat tesh nuk janë me anëtarësi të plotë. 2. Ku është vendosur biznesi juaj, Emri i qytetit & rajonitEmri i qytetit/ fshatit Emri i rajo- nit 3. Vlerësimi i zhvillimit të biznesit në sektorNëse keni ndonjë ndryshim krahasuar me vitin e kaluar ju lutem shënoni në kutitë më poshtë“+/- 0”. Nëse zhvillimi i biznesit apo numri i vizitorëve nuk është shumë i mirë ju mund tëshënoni nga -1 në -5 (që do të thotë shumë keq).Nëse zhvillimet janë pozitive ju mund të zgjidhni nga +1 deri +5 (që do të thotë shumë mirë). Page 18 of 20
 19. 19. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATIONIndeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011)3.1 Vlerësimi i përgjithshëm i biznesit-5 -4 -3 -2 -1 +/- 0 +1 +2 +3 +4 +5 x3.2 Numri i klientëve/vizitorëve-5 -4 -3 -2 -1 +/- 0 +1 +2 +3 +4 +53.3 Numri i klientëve/vizitorëve nga Shqipëria-5 -4 -3 -2 -1 +/- 0 +1 +2 +3 +4 +5 x3.4 Numri i klientëve/vizitorëve shqiptarë nga vendet fqinje-5 -4 -3 -2 -1 +/- 0 +1 +2 +3 +4 +53.5 Numri i klientëve/vizitorëve shqiptarë që jetojnë jashtë (emigrantë)-5 -4 -3 -2 -1 +/- 0 +1 +2 +3 +4 +53.6 Numri i klientëve/vizitorëve të huaj-5 -4 -3 -2 -1 +/- 0 +1 +2 +3 +4 +5 4. Përqindja e vizitorëve sipas burimeve të tregut Nga vijnë klientët / vizitorët? Përqindja në total %1 Shqiptarë2 Shqiptarë nga vendet fqinje3 Shqiptarë që jetojnë jashtë (emigrantë)4 Vizitorë të huaj5 Të tjerë6 Totali 100 % 5. Cili është tipi i turistëve në të cilin kategorizohen klientët tuaj?Shënoni me “X” cili është lloji i turizmit për të cilin udhëtojnë turistët në Shqipëri? TIPET E KLIENTËVE/VIZITORËVE Shqiptarë Shqiptarë nga Shqiptarë që jetojnë Vizitorë të Lloji i turizmit vendet fqinje jashtë (emigrantë) huaj Të tjerë Page 19 of 20
 20. 20. SHOQATA SHQIPTARE E TURIZMIT ALBANIAN TOURISM ASSOCIATION Indeksi i II-te i Klimës se Biznesit Shqiptar të Turizmit (2011) 1 Diell & Plazhe 2 Kulturë 3 Natyrë 4 Aventurë 5 Biznes 6 Vizitë tek miqtë & të afërmit 7 Tjerë 6. Cilat janë masat e marrë nga qeveria për sektorin e turizmit? (1) __ ___________________________________________ (2) __________________________________________________________________________ 7. Ju lutemi bëni një vlerësim të përgjithshëm të mjedisit të bisnesit (in- frastruktura, furnizimi me ujë, energji, sistemi i plehrave, pastërtia ne zonat turistike etj.) Keq Mire 8. Cilat janë pritshmëritë për vitin 2012? Pozitive, situata do të Situata nuk do të ndry- Situata do të përmirësohet, prisni rritje shojë si në 2011 përkeqësohet 9. Çfarë duhet të bëjë ATA që të përmirësojë kushtet e biznesit tuaj?10. Cilat janë çështjet që ju shqetësojnë në lidhje më zhvllimet e fundit dhe që do të dëshironit të trajtohen në kuadër të Konferencës 4t Vjetore të ATA-s në Dhjetor 2011. Faleminderit për kohën që shpenzuat për t’ju përgjigjur këtij pyetësori. ATA-n mund t’i adresohet shumë prej problemeve në sektorin e turizmit dhe të punojë për të ndryshuar situatën duke pasur një informacion të tillë. Raporti me vlerësimin e të gjithë pyetësorve do të bëhet prezent në Konferencën e 4-t Vjetore të ATA-s si dhe do t’u përcillet shumë prej Institucioneve publike dhe jo publike të cilat kanë rol në vendimarrje. Enver Mehmeti Matilda Naco President ATA Drejtor Ekzekutiv ATA Page 20 of 20

×